Any Addis Abbeba koa mifankahita !

DINGANA FARANY…ALOHAN ’ NY FAMAHANA NY OLANA

VITA SOA AMAN – TSARA NY FIVORIAM-BE NY SADC TANY GABORONE TAMIN ’ NY 14 – 12JUIN TEO…
NY MPANDAINGA SY NY MPANAO DIKAN – TENY VILANA NA IREO TSY MAHAY NAMODY TSY MAHAY NA MAHAZO NY RESAKA TANY DIA MAMORONA NA MANAO PETA – KOFEHY ARAKA NY FAHZOANY NY RESAKA NA ARAKA NY LAINGA NA DIKA VILANY ATAON ’ IZY IREO…!

NORAISIKO , TOA IREO MALAGASY TSY MANAIKY NY FANODIKODINANA NY FAHAMAHARINANA , NY ANJARA ANDRAIKITRA MANAZAVA NY DIAN ’ NY FANAMBARANA TANY GABORONE ARY KOA MANORO IZAY HO FIAFARANY..

KOA MIALA TSINY AHO RAHA MISY MAHITA FA MILAZA IZAY IARAHA – MAHALALA AHO….ALEO MAMERIMBERINA TOA IZAY MAMAKY IREO LAINGA SY HONOHONO !..IZAY MIKENDRY NY HANAKORONTANA NY SAIN ’ NY VAHOAKA MALAGASY..

MANDROSO NY FOTOANA , MANDROSO NY TOLONA ARY MIZOTRA TSARA NY DIAN ’ NY FANDINIHINA NY FEHIN – KEVITRA NIVOAKA TAO AMIN ’ NY FIVORIAM – BE TSY ARA -POTOANAn 4 IREO FILOHA – PIRENENA SY LEHIBEN ’ NY GOUVERNEMENTS N – IREO FIRENENA 14 MPIKAMBANA AO AMIN ’ NY SADC..TANY GABORONE…

IO FEHIN – KEVITRA IO DIA MIKASIKA NY FAMAHANA NY KIRIZY ETO AMINTSIKA : ny SORI – DALANA NOMEN ’ NY SADC AN ’ I CHISSANO / ZSIMAO NO NODIOVINA IFAFANARAKA AMIN ’ NY FIFANARAHANA TANY MAPUTO TAMIN ’ NY 09 AOUT 2009 IZAY NOVOLAVOLAIN ’ NY SADC AVY AMIN ’ NY FANDINIHINA NY FIVORIAM – BEN ’ IREO FIRENENA 14 TAMIN ’NY 30 MAI 2009 , IZAY NAHATSAPA FA TENA FANONGANAM – PANJAKANA NO NATAO TANY MADAGASIKARA TAMIN ’ NY 17 MARS 2009 ARY DIA NANAO FANAMBARANA IZY IREO NILAZA NY FANKASITRAHANY SY TSY FANKANTOAVANA NY FITONDRANA NATERAK ’IO
FANONGANAM – PANJAKANA IO

NY FANARAHAN ’ NY SADC NY ZAVA – MISY ATY MADAGASIKARA DIA NAHITAN IZY IREO FA TSY NISY FIOVANA NY TOE- JAVATRA TSAPANY TAMIN ’NY 30 MAI 2009..

ARY TSAPANY KOA FA NITONGILANA ILAY SORI – DALANA NAROSONY TEO AMIN ’NY MALAGASY SATRIA INY FAT SY NY ORONGONYDIA NANOME LANJABE NY FITONDRANA NANONGAM – PANJAKANA..

NY » PARAPHES NAPETRAKY NY FAT SY NY MPOMBA AZY EO AMBAN ’ IO SORI – DALANA IO DIA TSY MIDIKA HO SONIA , IZAY MITORY FANEKENA IO SORI – DALANA IO..

NY PARAPHE DIA TSY MANAN – KERY FA FILAZANA FOTSINY FA NAHITA , NAMAKY ILAY SORI – DALANA IZAY NANAO PARAPHE…FA TSY AFAKA MIHAMBO HO NANOME NY FANEKENY IZANY SORI – DALANA IZANY…

ARY IO SORI – DAANA IO DIA NODIOVINA ARY NISY TOVANA NAMPIANA ( AMENDEMENTS ) IZAY MIKASIKA INDRINDRA NY FAHAZOANA NY FILOHA RAVALOMANANA MODYAN TANINDRAZANA ARY KOA NY FAHALAHANY MILATSAKA HO FIDIANA AMIN ’ NY FIFIDIANANA..

IO SORI – DALANA VOADIO NA NOTOVANANA IO DIA HO ENTIN ’ CHISSANO / ZSIMAO HO SONIAVIN ’NY LEHIBEN ’NY ANKOLAFY ZAFY , RATSIAKA ARY RAVALOMANANA MARC..!

VITA IZAY SONIA IZAY DIA HALEFA ANY AMIN ’ nY CONSEIL DE SECURITE ( PAIX , JUSTICE , DEFENSE ) ANY MIN ’NY UNITE AFRICAINA IZAY HANAMARINA NY FAHAVITAN ’ NY VAHA OLANA ETO MADAGASIKARA..!

ARY DIA NY UNION AFRICAINA , NY SADC ARY NY FIRENENA MIKAMBANA NO HANANTANTERAKA NY FAMAHANA NY OLANA ETO MADAGASIKARA..TOA NY NATAO TANY AMIN ’ NY FIRENENA HAFA !

IZANY HOE IO FAMAHANA OLANA DIA HO FANTA – POKO , HO ANTA – PIRENENA FA TSY ATAO AN-KITRAANTRANO , NA HO AFENINA KA HATAO MANGINGINA !

LA DECLARATION DE LA FIN DE LA CRISE A MADAGASCAR CONSTITUE UN CONTRAT / RESOLUTION IE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE ; C ’EST UNE RESOLUTION QUE TOUT LES PARTIEES CONCERNEES SONT OBLIGEES D ’ EN ACCEPTER LA LETTRE ET L’ ESPRIT ET L’ APPLICATION RFFECTIVE !
OUI C’EST UNE OBLIGATION…!

CETTE RESOLUTION SERA DECLAREE A ADDIS ADEBBA PAR L ’ UNION AFRICAINE , LASADC EN PRESENCE DES NATIONS UIES , DE L ’ UNION EUROPEENNE ET D ’ AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES..

SOYONS PERSEVERANTS , PATIENTS : NOUS AVONS PU PATIENTER DURANT PLUS DE DEUX ANS ..ALORS JE PENSE QUE NOUS POUVONS ATTENDRE
QUINZE A TRENTE JOURS POUR OBTENIR LES RESULTATS DE NOTRE LUTTE.

ENY NAHANDRY ROA TAOA MAHERY ISIKA ! KOA HEVERIKO FA NY TAPA – BOLANA NA IRAY VOLANA HIANDRASANA NY FARAN ’ NY TOLONA DIA HO TANTINTSIKA REHETRA..!

MAHEREZA ARY ANDRIAMANITRA ANIE HOMBA ANTSIKA LALANDAVA

1 réflexion sur « Any Addis Abbeba koa mifankahita ! »

  1. Tena marina io lazainao eo ambony io ! Roa taona aza haritra koa izay hiandry iray na roa volana tsy ho vita . »izay maharitra hono vadin’Andriana eh !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *