Arahaba soa, arahaba tsara ry vahoaka mahery fo !

ARAHABAINA SOA , ARAHABAINA TSARA NY VAHOAKA MALAGASY MANONTOLO !

NAHARESY NY VAHOAKA MALAGASY SATRIA NANAPA -KEVITRA NY SADC , IZAY NIVORY TANY SANTON NY 11 – 12 JUIN HAMERINA AMIN ’ NY VAHOAKA MALAGASY NY FIANDRIANAM – PIRENENY SY NY FAHEFANY !

1.- NY ANDRAIKITRA SY NY FAHEFANA MANAPAKA ARY MAMARANA ITY KIRIZY: IO FANAM-PAHA – KEVITRY NY SADC IO MITORY NY FAHAFAHAN ’ NY MALAGASY MIAINA NY SAFIDY NASEHOANA AMIN ’ NY FIFIDIANANA NATAO TAMIN ’ NY 03 DECEMBRE 2006 IZAY NANENDRENY
AN ’ ANDRIAMATOA RAVALOMANANA MARC HO FILOHA ’ NY FIRENENA MALAGASY..

2.- NY SADC , MBA HO MARIKY NY FANAJANY IZANY FIANDRIANAM – PIRENENA , IZANY FAHAFAHANA SY FAHEFAN ’ NY VAHOAKA MALAGASY IZANY , DIA NIHEVITRA FA TSY MISY ANTONY MANAKANA NY FIVERENAN ’ NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ANY MADAGASIKARA !
MAHAZO MODY AN – TANINDRAZANA NY FILOHA HAJAINA , IZAY NOTAKIAN ’ NY VAHOAKA NY FODIANA…MIDIKA IZANY FA VITA TEO NY FANONGANAM-PANJAKANA ARY TAPITRA TEO KOA NY FAHEFANA NATERAK ’ IZANY FANONGANAM – PANJAKANA IZANY…MAZAVA IO

3.- MISY GAGA SY TEZITRA ISIKA ( ARY TENA RARINY IZANY ) AMIN ’ NY FANENDRENA AN – DRAJOELINA HITONDRA NY TETEZAMITA VAOVAO : MOMBA IO NY SADC DIA NIHEVITRA FA ANDRAIKITRY NY MALAGASY IZANY NY MANDINIKA , SATRIA RAHA JERENA SY DINIHINTSIKA TSARA NY FANAMBARAN ’ NY SADC DIA NY FANARAHANA ARA – BAKI-TENY NY CONSENSUALITE SY NY INCLUSIVITE NO AMPIARINY!

NY SADC DIA TSY MIDITRA ARY TSY TE – HITSABAKA AMIN ’ NY RAHARAHA TOKATRANON ’ NY MALAGASY .. NOHAJAINY NY CHARTE DES ACCORDS DE MAPUTO IZAY MANIZINGIZINA NY FIFANARAHANA ( CONSENSUALITE ) SY TSY FNAVAHANA NA IZA NA IZA ( INCLUSIVITE )
NOHAJAIN ’ NY SADC NY FIANDRIANAN ’ NY FIRENENA MALAGASY ( SOUVERAINETE ) IZAY ANY IRERY MANDIDY SY MANAPAKA NY FANDAMINA NY FIAINAM – PIRENENA MALAGASY…KOA ANTSIKA NO MANDINIKA ..

NY FIVERENAN ’ NY FILOHA RAVALOMANANA MARC AN – TANINDRAZANA DIA MANAFOANA SY MAMAFA IZAY TANDIDONA TAVELA , NY MARIKY KELY MAMPAHATSIAHY NY FANONGANAM – PANJAKANA ..

NY MALAGASY AFAKA SY MAHEFA NO MANANA NY FAHEFANA MAMARANA TANTERAKA IO FITONDRANA IO AMIN ’ NY ALALAN ’ NY FIFIDIANANA.. !

NY FISOKAFAN ’ NY FITSARANA MITAFY NY FIANDRIANAM – PIRENENA DIA METY HANOME SEHON – JAVATRA ATERAKY NY LALANA KA HAMPIOVA

NY FANDEHAN ’ NY FIAINAM – PIRENENA IZAY TSY MAINTSY MIFANARAKA

-AMIN ’ NY FEPETRA SY ANDININ ’ NY LALANA VELONA ETO MADGASIKARA TALOHAN ’ NY FANONGANAM – PANJAKANA

AMIN ’ NY FANKASITRAHAN ’ NY COMMUNAUTE INTERNATIONALE FA TENA MIVERINA AMIN ’ NY ORDRE CONSTITUTIONNEL ISIKA..

-NY » ACCORDS DE COTONOU » DIA TSY AZONTSIKA IDIOVIRANA FA TSY MAINTSY HAMPIARINTSIKA IZAO DIA ENY IZAO !..

IZANY DIA MAMPISEHO MAZAVA AMINTSIKA MALAGASY FA ANDRAIKITRA MASINA SY LEHIBE HO ANTSIKA NY MANDA NY FANOMEZANA AN – DRAJOEINA
ANDRAIKITRA AO AMIN ’ NY FITONDRANA NY TETEZAMITA..!

NIALAN ’ NY SADC NY FITSABAHANA MIVANTANA AMIN ’ IZANY RAHARAHA TOKANTRANONTSIKA .NY FANAJANA NY ACCORDS DE MAPUTO NO TANJONA ARY TANTERAKA IZANY..FA NY ACCORDS DE MAPUTO KOA MILAZA TSARA NY FIJOROAN ’ NY FITSARANA HITSARA IREO HAHAVITA HELOKA BE – VAVA NA KELY VAVA NATAO MANODIDINA NY FANONGANAM – PANJAKANA TAMIN ’ NY 17 MARS 2009

– VOALOHANY TENA MITANA NY HEVINTSIKA ISIKA FA TSY LASA – KO VAVANY FOTSINY : NY FIALAN – DARAJOELINA NO TADIAVINTSIKA ARY TSY EKENTSINA NY FIJANONANY EO AMIN ’ NY FITIONDRANA FANJAKANA , FA OHATRY NY MANAIKY SY MITELINA NY FANONGANAM – PANJAKANA NATAON – DRAJOELINA SY NY FORONGONY ISIKA ..

NA INONA NA INONA HALEHIBEN ’ NY FIFAMELANA NY SAMY MALAGASY , NY FANONGANAM – PANJAKANA DIA TSY MAINTSY TSARAIN ’ NY FITSARANA AMIN ’ NY ANARAN ’ NY VAHOAKAANDRIN ’ NY FIRENENA , KOA NOHO IZANY NY VAHOAKA MLAGASY DIA TSY MANAIKY , TSY HANAIKY IO FANDRAISAN – DRAJOELINA ANJARA AMIN ’NY FITONDRANA NY TETEZAMITA VAOVAO ( ACCORDS DE COTONOU , NY FANAMBARAN ’ NY UNION EUROPEANINA FARANY TEO ..).

NY FISIAN – DRAJOELINA AO AMIN ’ NYFITONDRANA NY TETEZAMITA DIA HANAKANA NY FISOKAFAN ’ NY FIFANDRAISANA AMIN ’ IREO FIRENENA NANDA NY FANONGANAM- PANJAKANA ARY HANAKANA AZY IREO HANOHY NY FIFANARAHANA ARA – TOEKARENA SY HANOME IREO FANAMPIANA !

ANDRAIKINTSIKA MALAGASY NY MAMOLAVOLA , MISAINA ARY MAMETRAKA AM – PAHAFAHANA NY TETEZAMITA IZAY TSY MAINTSY MIFANARAKA AMIN ’ NY FIANDRIANM – PIRENENA ARY MANJA NY SAFIDIN ’ NY VAHOAKA TAMIN ’NY 06 DECEMBRE 2003 IZAY NITSAHAN ’ NY MPANONGANGAM – PANJAKANA.

IO TETEZAMITA IO DIA

-IZAY HIKARAKARA NY LAMINA SY NY FANDRIAMPAHALEMANA AETO MADAGASCAR ,

-IZAY HNAFAINGANA NY FANATSARANA NY FIAINANA AN – DAVAN’ANDRON ’ NY MALAGASY

-IZANY MBA HAHAZOANA MANOMANANA SY MIKARAKARA AN -TSAKANY SY AN – DAVANY NY FIFIDIANAN ’ NY VAHOAKA MALAGASY IZAY OLONA MENDRIKA HO FILOHAN ’ NY FRENENA.

ANDRAIKITRA LEHIBEN ’ NY TETEZAMITA NY FIFANDRAISANA AMIN ’ IREO FIRENENA NAMAN ’ NY REPOBILIKA MALAGASY ALOHAN ’ NY FANONGANANM – PANJAKANA

NANDRESY NY TOLOM – BAHOAKA…AZONTSIKA NY FIANDRIANAM – PIRENENTSIKA..AZONTSIKA NY FAHAFAHANA MIAHY NY ANKEHITRINY ARY MANOMANA SY MIARO NY RAHAMPITSONTSIKA !

NY FIVERENAN ’ NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ETO AN – TANINDRAZANA DIA FANDRESENA LEHIBE HO ANTSIKA MALAGASY
TSY MISY OLONA MANAN- JO MANAKANA NY FAHAFAHANTSIKA SY NY FAHEFAN ’ NY VAHOAKA MALAGASY ! IZY NO NOFOFOINA HO FATY ARY NOTADIAVINA NALEVOM – BELONA TANY AN -TANIN ’ OLONA !.

LEHIBE ARY MANANA NY LANJANY EO AMIN ’ NY FIAINANA POLITIQUE ETO MADAGASCAR IO FIVERENAN ’ NY FILOHA IO !

MISAOTRA NY VAHOAKA MALAGASY AHO , IZAY NIJALY , NIAFY , NIARITRA NEFA Y HENTITRA TEO AMIN ’ NY TENINY , TEO NY HETSIKA TSY NITSAHATRA NATAONY ARY MATANJAKA ARA – TSAINA SY ARA – PANAHY TEO AMIN ’ NY TOLONA NA TEO AZA NY FAHASAHIRANANA MARO NIANJADY TAMINY..!
MISAOTRA TOMPOKO ..!

MISAOTRA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC MIVADY AHO..TSY TAKONA AFENINA NY FIHEZAHAN ’ IZY IREO NIADY NY ADY MARINA , INDRINDRA TAO ANIVON ’ ’ IZAO TONTOLO IZAO , NANAZAVA NY VOINA IAINAN ’ NY MALAGASY NOHO NY HERISETRAN ’ IREO MPANJANAKA SY NITONDRA NY HETAHETAN ’ NY VAHOKA MALAGASY !

MISAOTRA TOMPOKO

MISAOTRA NY FIRENENA MIKAMBANA AO AMIN ’ NY SADC AHO IZAY NIFOFOTRA ARY NANOHANA NY TOLONA ATAON ’ NY MALAGASY AMIN ’ NY FANJANAHANA NIKIKY ARY MBOLA MIKIKY NY FIRENENA MALAGASY !

ISAORAKO KOA IREO MALAGASY NIARAKA NITADY TAMIKO PITIK ’ AFO KELY TEO AMIN ’ IREO TRANOKALA MARO IZAY NITADY NY FOMBA HAHATSARA SY HAHASOA NYFIAINAN ’ NY MALAGASY EO MIN ’ NY LAFIM – PIAINAN ’ OLOMBELONA !
MISAOTRA BETSAKA ANAREO REHETRA !

ARY ISAORANTSIKA ANDRIAMANITRA NY NITANTANA SY NOMBA ANTSIKA ARY MBOLA HANOHANA ANTSIKA !

3 réflexions sur « Arahaba soa, arahaba tsara ry vahoaka mahery fo ! »

  1. J’AI VOULU INTERVENIR SUR LE SITE DE LA SOBIKA MAIS CELA M’A ETE INTERDIT. CURIEUX.
    DANS CE SITE, IL Y A DES GENS QUI DISENT N’IMPORTE QUOI (GENRE « SNIPER » ET AUTRES): CE SONT DES MENACES ET CELA EST INACCEPTABLE.
    POUR MA PART, TOUT LE MONDE DOIT ETRE LIBRE DE SE PRESENTER AUX PRESIDENTIELLES. QUI NE SAURAIT PAS QUE TOUTES LES CHARGES MONTEES CONTRE LUI SONT BIDONS?
    BREF: QU’IL RENTRE. SON ELECTORAT A LE DROIT DE JOUIR DE SA PRESENCE ET RIEN DE PLUS. C’EST PAS PARCE QUE LA HAT NE VEUT PAS DE LUI QUE L’ON PEUT SE PERMETTRE DE TENIR EN OTAGE UNE FRANGE DE LA POPULATION.

  2. misaotra amin’le matoandahatsoratra kanefa,mbola tsy vita ny tolona,mbola mitohy ny tantara ary mbola ny piraty mpanongam-panjakana no mitondra ka alao hery fa tsy mora ny ady mbola miandry.ny antsika de aina no fetran’ny fitiavan-tanindrazana fa tsy vola na tombotsoa manokana akory!ny hoavin’ny firenena no jerena sy atao vain-dohan-draharaha!alao hery ry mpitolona tia tanindrazana,aza misy kivikivy,aza misy matahotahotra fa Andriamanitra tsy momba ny ratsy fanahy,Andriamanitra tsy mba tsy marina.

  3. MIVERENA HAINGANA FA MAIKA HITSENA ANAO IZAKAY RY DADA O!zany ka vaovao tsra ery;tandremo ny aina fa ny tstia mety efa mitady zvt hafa atao ndray.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *