Escroquerie !

ZSIMAO FAIT PARTIE D ’ UNE BANDE ORGANISEE D ’ESCROCS QUI SEVISSENT SOUS COUVERT DES NEGOCIATIONS INTERNATIONALES

Ny sinéma ataon ’ireto hoe » médiateurs / mpanelanelan ny SADC » ireto dia mampitolagaga ary tena maniratsira ireo Filoha -pirenena sy Filoha-mpanjakana mpikambana ao amin ’ ny Vondrona SADC..
NAHOANA ?

Tamin ’ io Fivoriana an -tampony tany GABORONA io dia iarahantsika mahalala tsara ny fehin – kevitra no tinapaka sy nifanarahana rehefa avy nifampieran ’ ireo mpivory !

Vita io Fivoriana an -tampony io dia tany SAINDTON no nanankina ny tohin ’’ ny fanarahana ireo fehin – kevitra an ’ireo Telo Lahy ao anatin ’ny TROIKA , izay tsy iza fa
–ny Filoha – pirenan ’ ny Namibie sady Filoha am -perin ’ asa ny Vondrona SADC
-ny Filoha ZUMA , izay Filoha -irenenan ’ ny Afrika Atsimo
-ny Lehiben ’ny Organ ,izay misahana ny Paix , ny Justice ary ny Défense ao amin ’ny Vondrona SADC .

Izy telo Lahy ireo NO MISOLO TENA NY SADC MIKASIKA NY FAMARANA NY VAHA OLANA MOMBA NY KIRIZY ATY MADAGASIKARA..Ary izy ireo NO HANAO NY FAMOLAVOLANA NY FEHIN – KEVITRA TINAPAKA TANY GABORONE / SAINDON ,izay mikasika indrindra ny FIVERENANA TSY MISY FEPETRA AN – TANINDRAZANA
NY FILOHA RAVALOMANANA MARC…IZY TELO LAHY NO MANARA – MASO IZANY REHEFA AVY NAMPISEHO IO FEHIN – KEVITRA IO ANY AMIN ’ NY DEPARTEMENT PAIX , JUSTICE AO AMIN ’ NY VONDRONA AFRIKANINA..

NY OLONA MIHAMBO HO TOMPON ’ ANDRAIKITRA AN-KOATR’ AZY TELO LAHY IREO DIA ESCROCS : MISOLOKY ARY TSY IRAKY NY SADC AKORY IZY IREO FA MILALAO NY FANANAN ’ NY VAHOAKAMALAGASY FILAZAM – BAOVAO MALADY SY MILAZA NY MARINA ARY MANAMPY TROTRAKA NY FILAZAN ’ NY FAT SY NY FORONGONY…

HIVERENO HENOINA NY FANAMBARANA NATAON ’ ANDRIAMATOA RAKOTOVAZAHA OLIVIER AO AMIN ’ NY RADIO RINDRA IZAY MANAZAVA TSARA NY TENA
MARINA MOMBA NY FEHIN – KEVITRA TINAPAKA TANY GABORONA / SAINDON ARY MANAPOTSITRA NY FIFANDRAISAN ’ NY FRANTSAY AMINY ILE MAURICE SY NMOZAMBIQUE , FOTOTR ’ IO FISOLOKIANA IO …!

NY FANDIHIN – JAVATRA IRAISAM- PIRENENA DIA IARAHA – MAHALALA FA TSY DIA ROTITRA LOATRA FA MIADANA A SATRIA MANARAKA RAFITRA TSY AZO IHODIVIRANA

OHATRA : AVY AMIN ’NY FIVORIANA AN – TAMPONY SADC DIA TSY MAINTSY ATOLOTRA NY TROIKA NY FEHIN – KEVITRA TINAPAKA , IZAY HANDRAFITRA IZANY MBA HO AZO HAROSO EO AMIN ’NY DEPARTEMENT PAIX – JUSTICE AO AMIN ’NY VONDRONA AFIKANINA IZAY REHEFA VITE NY » VALIDATION ATAONY DIA MAMERINA IO FEHIN – KEVITRA » VALIDé » IO AN ’ NY TROIKA , IZAY HAMPISEHO IZANY AMIN ’NY ANKOLAFY EFATRA MALAGASY !

MANDRITR ’ IZAY FOTOANA IZAY DIA MANARARAOTRA NY FAT SY NY MPANAMPY AZY MILAZA ANTSANGA TSY AMAN ’ ORANA , ARY MANOHY NY HALTRA NY HAREN ’ NY MALAGASY..!

KOA AOKA ISIKA HANAO TELO MOKA IZAY LAINGAN ’ IREO MPISOLOKY IREO NA MALAGASY NA FRATSAY NA MAORISIANINA NA MAOZAMBIKANINA !

1 réflexion sur « Escroquerie ! »

  1. Efa taon-dasa anie no noraisiny Sarko io mauriciana io mba hifehy antsika via COI ary ho fanampiny ilay mozambikana faharoa izay nandrava ny resaka tena izy tany amboalohany: dia variana rah-malagasy fanina fa vaohodikodina etsy sy eroa.
    Isika mihintsy koa re no mila manova toe-tsaina fa tsy ho voadombony « francophonie » foana izao e!
    Ny filoha Ravalomanana irery ihany no manana io fijery io ka natahonga azy koa ho irery teo @ fanavotana ny firenena.Mba hanampianartsika azy, tsy ho irery, tsy hiverenany teo laoha dia:
    – Mila manao hezaka hikarokaroka fomba fisainana afa ka ahazahoana fomba fiasa vaovao ahitana ny paika mifanandrify @ izao mahazo ny firenena izao.
    Marina fa manam-basy ny fahavalo fa isika koa mavozo loatra,tara lava sy variana mitanisa ny fametsifetsena voalaminy sarko sy bolloré efa taona maro.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *