Fahatongavana tao Gaborone !

Rehefa avy nandeha fiaramanidina manokana nandritra ny adiny efatra teo eo dia tonga teto Gaberone ny delegasiona .

Be ny lesoka teo amin’ny fanomananan’ny SADC  ny andro voalohany, ny olana teo amin’ny tsy firindran’ny lisitry ny olona tokony nasaina,  indrindra teo amin’ny fanoratana ny anaran’ireo mpandeha, naharitra teo ami’ny adiny dimy teo izany.

Efa eto an-toerana ihany koa ny filoha Ravalomanana saingy mbola tsisy fihaonana tamin’ireo delegasiona izany, ny maraina izao no hotanterahana izany fihaonana izany.

Tsiahivina fa haharitra roa andro izao fihaonana hatao eto Gaberone izao izay andraisan’ny hery politika samihafa. Tsy hita taratra ihany koa ilay nolazaina ho fanaovan-tsonia sisa no hatao eto.

9 réflexions sur « Fahatongavana tao Gaborone ! »

 1. Efa voasedra nandritra ny roa taona mahery izao ireo solontena hametrahan’ny Malagasy fitokisana ireo koa dia miandry manantena ary mino isika fa ny zavatra andrasantsika no ao amin-drizareo ireo koa hanampy ny filohantsika ireo ary efa niala ny ratsy rehetra ka minoa fotsiny ihany!

 2. Mahafinaritra mihitsy ny mahita anareo mitsikitsiky!… Manantena izahay fa mitsikitsiky toy izany koa izahay rehefa miverina ianareo an!

 3. « Mahery tsy maody tsy ela velona »
  Manantena aho fa efa mba misy planina haroso raha toa ka mitsefotra na miziriziry amin’ny adàlany i DOMELINA.
  Tena mba efa tofoka k’le !!!

 4. Andriamanitra anie hitafy ny heriny aminareo

  , Ny FAnahy Masina anie mialoha anareo any amin trano fivoriana rehetra any, hitoetra amin ‘izay misy anareo rehetra any, tsy ho vaorebirebiny fahavalo .
  Hitarika ny dinika rehetra, ho fanilo ny hevitra rehetra ampiadina any
  Andresy lahatra ny fahavalo
  Apetraka aminy koa ny Filoha sy ny Mpitarika rehetra ao aminy SAdc mba andray ny hevitriny maro an’isa ,dia ny vahoaka izany.

  Vavaka manokana ho an’i Dp Zafilahy sy M. Imanoela, izay tena olona madio fo tokoa Ampody anareo antanindrazana, miaraka aminy fandresena tanteraka

  Aminy Anaran’i Jesosy. Amena.

 5. Mba io Gaborone io ange ny fivorivoriny farany momba ny famaoahana amizao krizy izao fa tsy ho rebireben’ny TGv LAVA IZAO ,
  Raha sanatria tsy mety io dia ny rodobe sy ny fidinana andalambe amizay no imasoana fa tsy ho lalaovina handeha ary sy atsy ,hanao touriste politika lava izao ,efa be izay tsy nahitambokatra izay ka mba ho tonga saina amizay hoe io ny farany fivoriana!

  Izay sisa ny zavatra handrasan’ny CI.,ny hetsika hataon’ny vahoaka mba hanalàna io mpanongana io ,izy nanongana indray no tambazana hiara hiasa ,ny vahoaka tsy mba manana ZO fa miharitra ny hadalan’ny mpanao politika lava izao !

 6. Ary raha vita ny tso-drano sy ny vavaka ho an’ireo solon-tenan’ny vahoaka tan-dalàna, dia mba misy fampatsiahivana kely ireto ê !
  Voalohany indrindra aloha, dia tsara ho an’ny taranaka sy fara aman-dimby, ny mahafantatra ny anaran’ireo mpanohana an’ilay A. Rajoelina, mpitarika an’ireto malagasy namadika sy nivarotra ny tanindrazany, amin’izao taon-jato faha 21 izao !!
  Faharoa, dia fisaorana, fankatelemana ary fankaherezena no atolotra ho an’ireo solon-tenan’ny vahoaka malagasy, ary ho fo sy saina feno fahendrena no entin-dry zareo hanatontosa sy andraikitra lehibe izay nomen’ny vahoaka malagasy ho tanterahany.
  Fahatelo ary zava-dehibe tsy azo adino, aoka mba ho ao an-dohan-dry zareo fa matoa nisy izao krizy izao, dia noho ny saina ratsy tao amin’ny sasany, ka nahavitàny heloka be vava, fanaovana tsinontsinona ny LALANA RAHETRA !
  Koa aza adinonareo HIRAKA SY SOLON-TENA, FA NY FANAJANA NY LALANA SY NY LALAM-PANORENANA, ARY KOA NY FAHAMARINANA NO TENA MARIMARITRA HIRAISAN’NY VAHOAKA !!!
  Noho izany, raha hitanareo fa zavatra TSY AZON’NY VAHOAKA EKENA NO ATOLOTRA HO SONIAVINAREO, DIA TSOTRA DIA TSOTRA NY HEVITRAY : Na IRAY VOLANA AZA IANAREO NO MIJANONA ANY, TSY MANINONA FA ADIDY LEHIBE HO AN’NY TANINDRAZANA HIOMBONANA NO ANTON-DIANAREO!
  NY FILOHA RAVALOMANANA AZA EFA MIHAOTRA NY ROA TAONA NO VOATERY NIPETRAKA TANY IVELANY TANY !!

  FARANY : TSY TOKONY HITARIKA NY TETEZAMITA TENA IZY INTSONY IREO MPANONGANA IREO !! AZA ADINO FA MIANDRY NY LOHANDOHAN’IZY IREO NY TRIBONALY IRAISAM-PIRENENA !!!

  Ho antsika rehetra kosa, henjana ny tolona satria tsy kely lalana ny mpanao ratsy, ka tokony tohizana foana ny fampielezana an’ilay Pétition ! Adidy ho an’ny Tanindrazana io, ary ny adidy tsy natao ho an’olon-dratsy !!!

  Nangataka an’ilay adiresy i Njara, koa dia ity apetrako eto ity indray !

  http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N10000

  MASINA NY TANINDRAZANA !! HO ELA VELONA NY MPIARO NY ARA-DALANA REHETRA !!!!

 7. Ravelojaona Fidy,

  Aza matahotra fa efa nampitandrina an-drajoelina ny Filohan’ny SADEC izany hoe ny Filoha zambiana Banda mba tsy hanao sangy ratsy ka lasa fandanian’andro fotsiny ny fihaonana izay tontosaina ao Gaborone. Araka izany dia ho hita eo indray izay ho fihetsik’ity jiolahimboto ity izay tsy mahay diplomatie ary tsy mahay manajana Ray aman-dreny be.

 8. Tsy afaka ny hanao toy ny tany Maputo intsony io ê ! Tsy hanaja sonia indray ???
  Sa i Ramatoa no hanao sonia amin’ny maha vice-présidente sa secrétaire-n’ny TEZEVE ?
  Mba misy olona na mpikambana firy moa izany antoko TEZEVE izany ? Efa-polo sa firy ?
  Tsy efa nitsaoka daholo ?

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *