Fetim-pirenen’ny Gasy isaky ny 26 jona

Mendrika izany ve « ISIKA » ?

Ny hoe « Isika » dia tsy azo avahana ho ianareo, na koa izahay. Raha mbola ianareo, na izahay no mifadimby mifamingana eto dia ho raharaha no hanjo antsika. Satria efa ho fanintelony amin’ity taona ity izao no nisy ny fifanavahana teto ary aleo hitarina lavitra mihitsy fa vao narodana ny fanjakana nisy teto tamin’ny taona 1896 dia efa nifanavaka isika. Talohan’izany dia ny mpifehy ny fanjakana no « nekentsika » ho mpiadidy ny firenentsika. Ka rehefa tonga « ry zareo » dia nisy ny « izahay sy ianareo ». Levona isika. Tonga indray izao ny fotoana efa aty aoriana be aty, dia indreo isika fa tsy mahalala akory ny « momba » antsika.

Fahaleovantena nomena tamin’ny tsy antony

Ny hafa (mety ho izahay, ary mety ho ianareo) no namoy ny ainy noho ny fihetsika tsy nitovy teo amin’ny fisainantsika izay tena antony hitadiavana ny fahaleovantena, kanefa dia « hafa » no nomena ny fitantanana ny firenena rehefa naverina tamin’ny fomba tsy misy antony mazava ilay fahaleovantena. Izany no mbola iainana eto hatramin’izao. izany no terena mba hitovian’ny fijerintsika amin’ny fankalazana ny fetim-pirenena isan-taona izao. Koa tsy mahagaga velively raha mbola misy ny ianareo sy ny izahay na dia ho fananganan-tsaina fotsiny ihany aza. Satria izahay no manentana ho amin’ny fananganana ny saina, dia tonga ho azy ianareo midongy velona tsy mety hahatakatra ny tianay ho lazaina. Tsy niarahantsika nikaroka ny fahaleovantena teo amintsika ka tsy hisy vidiny amintsika mihitsy. Miara-mikaroka ho an’ny vaha-olana ho an’ny firenetsika tokoa ve isika izao ? Koa nahoana no ny hevitry ry zareo ny terena hataontsika ? Dia io isika fa tsy miara-miredona ny fomba tiantsika hatao. Tsy izany no miverina amin’ny fanomezana laka an-dry zareo ?

Tsy mbola nisy ny tolona niarahantsika

Misy misandoka ny « isika », ka mampiasa izany amin’izay hitiavany azy « ry zareo ». Tsy isika velively no mila sy faly amin’ny fahaleovantena tapi-maso. Tsy izahay, na koa tsy ianareo no te-hivarotra ny mpifaninana ara-politika eo amintsika fa ISIKA mihitsy no tsy manana ny tolona niraisana teto hatramin’izay. Mitady fahaleovantena ianareo, dia izahay no nanolorana izany. Nitaky fahafahana izahay, dia ianareo no milaza hampianatra izany anay. Dia mifanonganongana eto ianareo sy izahay, dia mifanakatsakana sy mpifanampempo satria ny tombony ho an-dry zareo no nataontsika sy nifamonoanatsika fa tsy ilay ISIKA no narovantsika sy notadiavintsika. Tena levona sy tsy mendrika ny faheleovantena tsy antsika « isika ».

4 pensées sur “Fetim-pirenen’ny Gasy isaky ny 26 jona”

 1. Fetim-pirenena, fetim-pirenena !!!
  Etsy an-daniny, ny vahoaka malagasy miferon’aina sy mijaly ; na takatra aza moa tsy voavidy, sady tsy misy ihany koa ê !!!
  Etsy an-kilany kosa, ny FATy sy ny miaramilany dia mamono vorona lava izao !! Gisa matavy, vorontsiloza, gana, akoho mifahy ets…na f ody aza mandeha daholo ho an’ireto vatatay !!
  Raha vao mba manao hetsika kely ny vahoaka, satria naona, tonga dia miakam-pofona ry risara baomba ; ry zareo ihany hono, no mahazo halalana mamono vorona !!!!

 2. misaotra ony!tena marina io famakafakana fohy nataonao io.saingy ny indrokeliny dia tsy maintsy miseho ny tahaka izao raha mbola misy ny hoe dadanareo sy ny hoe prezidanay,ary koa misy ny fankahalàna be fahatany sy ny fanenjehana olo-tsy meloka,ny antony?manana ny rariny izy ka tsy manaiky lembenana ary mba mihevitra ny hahasoa ny fireneny ihany koa,mahatsapa izy fa misy tsindrihazolena mahazo ny mpiara-belona aminy,ary lasibatry ny be sandry sy be basy izy ka mila manohitra,mahatsapa koa izy fa olom-bitsy fa manana fitaovam-pamoretana ireto andaniny ka manantena fandresena izy,de izay no mahatonga azy manavaka ny isika sy rizareo,na dia samy malagasy aza,ary toy ny zaza mpiray tampo tsy mifanaran-tsaina io ka rehefa tsisy ray aman-dreny handamina de samy mandrirotra amin’izay fantany fa rariny sy marina ary tokony ho izy.

 3. DIA HO TERENA KOA VE NY VAHOAKA HITSIKY, HIFALY, SY HIHINAM-BORONA, SATRIA FETY NY ANDRO ???
  FETY AMIN’NY INONA, NY VOLA TSY MISY, NY FIAINANA TSY MANDEHA AMIN’IZAY LAONINY ???
  SA HANAPARITAKA VOLOM-BORONA EO ANOLOAN’NY TRANO TOY NY FANAON’NY SASANY TAMIN’NY ANNEES 80, DIA MIZESTA HOE MAHAVIDY VORONA ISAKY NY ALAHADY? KANEFA NY EO IHANY NO RAOFINA SY HAFAFY ????
  AZA MISY MANANGAN-TSAINA IZANY, FA IZAY MANANA NY AMPY DIA MANAO IZAY TIANY AO AN-TRANONY !!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *