FFKM : Aoka ny tsirairay handini-tena ka hijery izay tsy mety nataony sy mbola ataony !

HAFATRA PENTEKOSTA

Ho an’ny KRISTIANINA SY NY VAHOAKA MALAGASY

“Aoka ny fihavanana no hifamatoranareo, dia hazoto mitana ny firaisana avy amin’ny Fanahy Masina ianareo” (Efez.4:3)

Mamangy sy miarahaba ny Kristianina sy ny vahoaka Malagasy tsy an-kanavaka ny FFKM amin’izao Pentekosta 2011 izao.

Amin’ny maha-Mpaminany sy Raiamandreny azy, ny FFKM dia miteny amin’ny Kristianina sy ny vahoaka malagasy mba hampahatsiahy ny sitrapon’Andriamanitra eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina.

Mahatsapa ary  ny FFKM  fa :

 • Miha-potika ny fiaraha-monina sy ny toe-karena; mahazo toerana ny fifandrafiana sy ny fisaratsarahana; manjaka ny tsi-fahamarinana amin’ny endriny samihafa; mitombo ny herisetra sy ny tsi-fandriampahalemana; tsy misy hasina intsony ny ain’olombelona; miantraika eo amin’ny fiainanan’ny isan-tokantrano sy ny vahoaka malagasy izany rehetra izany. Mizotra mankamin’ny fahapotehana ny firenena.

Tsy hajain’ny maro intsony na dia ny didy folon’Andriamanitra aza.

 • Toa ataon’ny mpanao politika sasany kilalao sy itadiavana tombon-tsoa ny fiainam-pirenena ka ny vahoaka malagasy no mahita faisana.

Manoloana izany dia manambara amintsika ny FFKM fa:

 1. Baikon’ny Tompo ho an’ny olombelona rehetra sady asan’ny Fanahy Masina ny fibebahana (Mk. 1:14-15; Jn. 16:8;  Asa 3:19). Aoka ny tsirairay handini-tena ka hijery izay tsy mety nataony sy mbola ataony eo amin’ny fiainany sy ny fifandraisany amin’ny mpira-belona eo anatrehan’Andriamanitra ary hamantatra ny helony sy hiala amin’ny fahadisoany. Mahatsara ny fifandraisan’ny mpiara-belona izany, no dingana mitondra ho amin’ny fifamelan-keloka,

Ny Fiangonana tsirairay ihany koa dia entanina handini-tena sy hibebaka, hiseho ho ohatra sy hitaiza ny zanany, ho sahy hanitsy sy hiteny ary hitarika azy ireo hatrany ho any amin’ny fiainam-pibebahana. Satria izany no lalana hitanay lalana hitanay hitondra antsika hiaina ny fifamelan-keloka fototry ny fampihavanana.

 1. Manamora ny fifamelan-keloka amin’ny samy olona ny fiaikena heloka amin’Andriamanitra (Mat 18:21-35). Mila mahatsiaro ho tompon’andraikitra  manoloana ny zava-miseho ny tsirairay. Miantso fifamelan-keloka eo amin’ny ankohonana, eo amin’ny  fiangonana, sy ny fiaraha-monina ary ny Firenena ny FFKM .

Noho izany

 1. Ny FFKM dia manentana sy manainga ny fiangonana hitaiza ny olona rehetra ho amin’ny fahamarinana , ho fanandratana ny  fanahy maha-olona.( (Sal 119: 160) hiverenan’ny fiadanana indray.
 2. Ny FFKM dia hanao ho vaindohan-draharaha ny fanatanterahana  ireo voalaza ireo eo anivon’ny fiangonana sy ny  fiaraha-monina

Eto am-pamaranana dia indraminay ny tenin’ny Apostoly Paoly ao amin’ny Rom.12:2 izay mitaona antsika hihavao saina  sy  fo  tanteraka hahaizantsika mamantatra ny sitrapon’Andriamanitra eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina.

Koa “meteza hovan’Andriamanitra  isika” . Izany teny izany indrindra  no nofidin’ny FFKM ho teny fanevan’ny Komity Foibe faha-34 sy ny Zaikabe faha-VII izay hatao any Ambositra ny faha 21-25 Novambra 2011 ho avy izao.

Ho Pentekosta mitondra ny rivotry ny fihavaozana ho amin’ny fiadanana ary mandrava ny efitry ny fisaratsarahana anie ity Pentekosta 2011 ity.

Ny Fanahin’ny Tompo Tsitoha anie hanafy hery sy hanolo-tsaina ary hitarika antsika amin’ny marina rehetra

 

Natao teto Antananarivo androany faha 12 Jona 2011

Ireo Filoham-piangonana

Atoa Lala Haja RASENDRAHASINA,                               Pastora Dr RAKOTO Endor Modeste

Mpitandrina (Filohan’ny FJKM)                                                   (Filohan’ny FLM)

Mgr Odon Marie Arsene RAZANAKOLONA                   Mgr RANARIVELO Samoela Jaona

(Filohan’ny EKAR)                                                        (Filohan’ny EEM)

 

17 pensées sur “FFKM : Aoka ny tsirairay handini-tena ka hijery izay tsy mety nataony sy mbola ataony !”

 1. Mbola sahy mijery ny tavany amin’ny fitaratra angaha ilay gamara be io ???
  Iza no nitarika ny zanam-poza tsy hanaraka ny didy folon’Andriamanitra ???
  Tsy vitan’ny kôfesy (con fesse) fotsiny izy ity ê !
  Izao ihany no mahatonga ny fiainam-pirenena tsy handeha amin’izay laoniny sy hitsiny !!
  Tsy nanongam-panjakàna izahay, koa aza aty aminay mihintsy no manao môraly !!!

 2. ilay andriamanitr’i rasendrahasina ve io resahan-dr’i ffkm io e! rasendrahasina mantsy i ravalomanana no andriamanininy! mba menatra nareo filoham-piangonana hilahatra amin’io mpanompon-dravalonandra ravalomanana io e!

 3. Que l’on constitue la vérité sur tous les evenements .
  La premiere est une declaration commune sur les evenements qui se sont deroulés le lundi 15 mars 2009 à l’episcopat Antanimena . »Veritas in Caritas  » .

 4. Tokony atombokareo Ray ama-dReny ny fibebahana voalohany ! Dia raiso ny adidinareo Tompoko amin’ny fampihavanana ny Malagasy fa potika ny firenena.

 5. Ny an-dry omar sy gamara, rehefa avy midaroka, mangalatra sy mamono, mandainga ary manao ny tsy tokony ho atao rehetra, dia mi-con-fesse ; madio hono avy eo !

 6. Raha izaho aloha no mifanena amin’i Omar dia feno rora ny lalany e !

  Karazan’ireny le pedophile amin’ny ankizy mpiangona !

 7. Raha izaho aloha dia tsy hitako intsony izay hilazana azy fa
  sady mampalahelo no mampivonto orona,amiko naleo tsy
  niteny intsony fa vao maika manafintohina ny miheritreritra
  azy.

 8. i peuples malgaches dia tsy iza fa i vahoaka ihany, faharoa vody ohatran’i odon izy amiko, fahatelo: i odon no tokony hikofesse volohany ary izy irery ihany no nampianatra sy nampirisika ary faly ery tamin’ilay tao amin’ny épiscopat. Menatra aho raha izaho no katolika. ary farany fa maninona ianao ry Mgr Ranarivelo Jaona no milahatra amin’io tsivalahara io?

 9. Tsy aleoko manao Atra ny dadanay toy izay ,olona mba nandihy fianarana handevozin’i Domelina
  hataony andevo mihintsy t@ vola 150 mille FMG,avy eo koa mbola nirefotra fa tsy nalohan’ny be
  tenda sy be atoka sy be kobo nefa ny tena efa lasa andevon’olona DJ ,dia ny tena no menatra!
  dia tsy tahotra tsy henatra fa dia hitomany ho Mpanjaka!!!!!menatra anao aho ry kavim- barahana
  tsy hanendrika fa handrovi-tsofina.

 10. OOOH! TOUT LE MONDE A VU SUR LE NET QUE RAZANAKOLONA N’A PAS ETE IMPARTIAL EN 2009. IL AURAIT DU DEMISSIONNER DE SON POSTE.

 11. Voapoakan’i domelina koa angaha dia io nitsaitsaika moramora niverina io.
  Efa natakalon’i domelina devoly ihany koa,nataony fitaovana toy ny rehetra
  dia avy eo tsipahany toy ny ex- foza rehetra e!aza hatao mahagaga intsony fa efa izay no
  fandaharana. »Mamela ny helony fa tsy fantany izay hataony « .

 12. Mba te-ahafantatra an’io olona manao « pseudo » hoe « Peuples malgaches » io aho. Tadidio Atoa (na Rtoa) fa tsy « Peuples malgaches »-nareo izahay sstria tsy mitovy mihitsy na ny fisainantsika, na ny olona tohanantsika. Ny anay dia DADA, ny anareo RADOMELINA.
  Ka sasanangy samihafa ireo, na samy malagasy aza.

 13. Ahitsio kely ny fisainana sy fiteny ry milaza azy ho : peuples malgaches a!!! Nefa : « hazo tokana tsy mba ala », izahay tsy mivavaka amin’olona, fa ianao indray no manova resaka eo , ianao no mivavaka amin’i omar sy ny sariny ary rajoelina, ny ataonao aza lazaina ho aton’ny hafa. Fa fombanareo foza izany! Mazava????

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *