4 réflexions sur « Fiaingan’ny delegasiona Ravalomanana teo Ivato »

  1. Mangataka mafy amin’Andriamanitra Ray Tsitoha aho sy ny ankohonako ny ahatenterahan’ny delegasion-tsika ny andraikitra napetraka taminy. Mino izahay fa efa mihaino an-tsika ny Tompo Tsitoha satria efa manomboka misy olana ny tany izay nanohana ireo tia tena milaza azy ho mpitondra amin’izao fotoana. Efa nilaza Izy fa « Izaho no hiady hoanareo ». Mikorontana izao ny devoly.

  2. Mangataka mafy amin’Andriamanitra Ray Tsitoha aho sy ny ankohonako ny ahatenterahan’ny delegasion-tsika ny andraikitra napetraka taminy. Mino izahay fa efa mihaino an-tsika ny Tompo Tsitoha satria efa manomboka misy olana ny tany izay nanohana ireo tia tena milaza azy ho mpitondra amin’izao fotoana. Efa nilaza Izy fa « Izaho no hiady hoanareo ». Mikorontana izao ny devoly.Manomboka ny faharavany ; samia isika manohy mivavaka hatrany.

  3. Mahatoky an’ireo delegasionan’ny Filoha Ravalomanana ireo izahay !

    Andriamanitra anie hitahy anareo !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *