Fitondrana Avon’ny Tetezamita

Tsy mitovy hevitra ve Rajoelina sy Vital ?

Raha nanambara ny filohan’ny fahefana avo Rajoelina fa tsy mahamaika loatra ny firotorotoana any amin’ny fankatoavana iraisam-pirenena sy ny fifidianana mialoha ny faran’ny taona, dia ny mifanoitra amin’izany ny fihetsy ny Praiminisiny Vital sy ireo mambra ao amin’ny Governemanta.
Toa maka toky tsara amin’ilay fanambaràn’ny Dr SIMAO ireo mpikambana ao amin’ny governemanta ny amin’ny tsy tokony hikitikitihana azy ireo intsony. Dia maro no roboka amin’ny fandrohitana izany teny izany. Anisan’ny nanandra-peo ary ny Praiminisitra ary nahazo toky( ?) fa tsy hisy hampihozongozona azy intsony, ka nanambara fa tsy maintsy miroso amin’ny fifidianana ihany isika mialoha ny fiafaran’ny taona 2011. Toy ny tselatra ny fandalovan’ny minisi-panjakana Rajaonarivelo teny amin’ny CENI

Tondrozotra

Toa manome laka ny tsy fitoviam-pijery eo amin’ny samy mpitondra ny filazan’ilay solotenan’ny SADC tonga eto amintsika, fa samy mandray izay tiany amin’ilay tondrozotra ny mpanao politika sy ny vondrombondrona miisa 11. Tsy misy teritery ihany koa fa afaka mampiasa iny tondrozotra iny, na koa handà izany. Azo antoka izany fa tsy maintsy hizarazara ny hevitra satria misy ny hahita ny tombony ho an’ny fampiharana an’ilay nasiam-panitsiana, ary hisy ny hitampikitra amin’ilay efa vita rangotra tany aloha. Mahamety kokoa an’Ingahy Praiminisitra ny mibaiko ny fitantanan-draharaham-panjakana rehetra eo ambany fiadidiany mba hanao ezaka bebe kokoa hahitan’ny rehetra fa miasa ho amin’ny fampanjariana ny fifidianana izy ireo ka tsy tokony hovàna intsony. Ny filohan’ny fahefana avo Rajoelina kosa dia mbola hitampikitra amin’ny « tetika » fakàna bahana ho fiatrehana ity fifidianana ity.

Fitondrana hitriatra ?

Tsy maintsy hampizarazara hevitra ny fampiharana na tsia ny tondrozotra. Tsy maintsy hisy ny hitrifana sy hahatsapa ho voahilika noho izany. Hifanomezana tsiny ny famelana ny hiverenan’ny mpifaninana hafa eo amin’ny sehatra politika. Hampifanjevo ny aministia voavolavolan’ny parlemantera. Hampifanolana ny fampitaovana ny Ceni sy ny miaramila. Mahandrasa dia hahita.

3 réflexions sur « Fitondrana Avon’ny Tetezamita »

 1. Oadray,
  Faly ery ireto @ ilay sarintsary tatitra navoaka teny frantay!
  Ity Simao koa dia mahay mijapy etsy sy eroa!!
  Tena manao didy jadona aty amin’ny tanàna ilay Sim’io!!!

  Ny fampitam-baovao avy amin’ny SADC dia @ teny anglisy foana… Avy eo vao misy dikan-tenin-drenin’ny sasany

 2. Il faut porter plainte contre X pour tentative de désinformations, afin de mener le pays vers une guerre civile !!

 3. HO AN’IREO NISEHO HO SOLOTENAN’NY TIM ( NA TIM TENA IZY, NA TSIA), KA NANDEHA TENY IVATO NANAO AN’ITY HOE « RANGOM-POHY ».
  MIANDRY FANAMBARANA AVY ATY AMINAREO NY VAHOAKA MALAGASY, KA MBA LAZAO TSARA NY MARINA AZA FADY !
  IZAO BORDEL BE IZAO VE NO TENA NANDEHANANAREO TENY ? IZAO VE NO TENA AZO ATAO HOE VAHAOLANA HITANAREO, NA NIERITRERETINAREO ???
  RECONNAISSANCE AVY AIZA NO ANTENAINA AMIN’IZAO KORONTANA IZAO ???

  Ny UE sy ny UA na ONU mantsy tsy hanaiky an’izao, ka mba liana izahay, hihaino na hamaky fanambaràna avy aminareo !!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *