inona ny antony tsy hahombiazana any Gaborone ? Tsy misy na kely aza !

VITA TSARA ARY NAHOMBY SY NANAFAKA GABORONE !

MISY HITENY , ARY RARINY SY HITSINY IZANY , FA MANDIHYTSY HAFA TAVONY AHO !

MRINA IZANY…

NEFA..TSY MISY INTSONY AMIN ’ IZAO FOTOANA ANORATAKO IZAO ANTONY TSY HAHANTATERAKA NY FAHOMBIAZAN ’ NY FIHAONANA SADC – ANKOLAFY MALAGASY ANY GABORONE ! TSY MISY INTSONY AFA -TSY NY LAINGA ENTINA HAMPISALASALA SY HANDREBIREBENA NY SAIM – BAHOAKA IZAY TSY MAHARAKA NA TSY MAHALALA TSARA NY FANDEHAN ’ NY TANTARA..!

NY MAHATONGA AHY HITOMPO TENY » TSY FANTATRA » DIA IREO OLONA MAHAFANTATRA , IREO OLONA MITOLONA DIA MIFANINANA AMIN ’NY FAT !
MILAZA ATSANGA TSY AMAN ’ ORANA NY FAT DIA INY RIZAREO MAMALY SY MINDRIKINA FA LAINGA IZANy..!
IARAHA – MAHALALA FA MAVANDY FOANA NY FAT , IARAHA – MAHALALA FA MIDOIKA SY MANDA NY MARINA IZY IREO ; IZAY NO FOMBANY ARY IZAY NO TETK ’ ADINY..
KOA INONA NO TOKONY IFAMALIANA AMINY..? AVELAO IZY IZY HIBITAKA IRERY , AVELAO IZY HITABATABA IRERY SATRIA NY FIFAMALIANA AMINY DIA MANOME LANJA AZA , MAMPORISIKA AZY HAMPIAKA – PEO SATRIA MISY MIHAINO SY MAMALY NY TARONY !

RAHA TENA » LOGIQUES ISIKA » DIA TOKONY HANGINA ARY HANDALINA ZAVATRA HAFA TOA IZAY HO AVIN ’ NY FIRENENA ARA – TOE-KARENA ,MANDALINA NY ZOTRA TOKONY ARAHAN ’ NY FAMPIANARANA IZAY ANDRIN ’NY FIVOARANTSIKA ARA TOE-KARENA , ARA -TSOSIALY…! ENY TOKONY HANGINA ISIKA FA NY FAT ANIE KA TSY MISY INTSONY E !
VAVOLOMBELONAN ’ NY TSY FISIAN ’ NY FAT INTSONY : INONA NO MBA FANAMBORANA ARA – TOEKARENA ATAONY HO NY VAHOAKA ? INONA NOMBA AHIAHINY AMIN ’NY ASAN – JIOLAHY MISY ETSY SY EROA ?

ISIKA TOA VARIANA SY MANANY ANDRO MIJERY SY MANARAKA IZAY FIHETSIK ’ IZY IREO IZAY TSY MITONDRA MOFO HO AN ’ NY MALAGASY !

VITA GABORONE ! MIVERINA NY RARINY , NY HITSINYSY NY ARA – DALANA ETO AMIN ’ NY FIRENENA..MATY NY FAT ARY TOKONY SY MAINTSY MIARA MATY AMINY IREO » INSTITUTIONS NATSANGANA , TOKONY ARY TSY MAINTSY FOHANANA IREO DIDY SY LALANA NAVOAKAN ’ NY FATY : NY FANGADRANA TSY MITOMBONA , NY FANAMPENAM – BAVA NY FANDEFASAM-PEO , NY MPANAO GAZETY , NY FANENDRENA OLONA AMIN ’NY TOERANA MARO , NY FAMPISONDROTANA LAHARANA IREO MIARAMILA , ZANDARY ARY PAOLISY TSY MIFANARKA AMIN ’ NY LALANA MIFEHY IZANY..ARY RAHA MIDITRA AIN ’ IZANY » DYSFONCTIONNEMENT DES AFFAIRES DE L ’ETAT » NY FITSARANA DIA TSY TOKONY HADINO NY FANADIHADIANA NY » ENRICHISSEMENTS SANS CAUSE ET RAPIDES » IZAY NAMPANAN- KARENA TAMPOKA IZAY TSY MIFANARAKA AMIN ’NY KARAMAN ’IREO OLONA MANANA TRANOBE MARO OHATRA TAO ANATIN ’ IZAY ROA TAONA IZAY !
TSY HO HADINO KOA Y FANODIKODINANA NY HAREM – PIRENA ( BOIS DE ROSE , VOLAMENA SY VATOSOA ISAN -KARAZANY..!

TSY MISY AVATRA AZO HAAVELA SY HADINOINA ARY TSY MAINTSY HAZAVAINA TSARA SY HONERANA ARA – BOLA NY FAHAVOAZAN ’ NY MALAGASY NATERAK ’ ITY FAT ITY ..

AVERIKO FA TSY MISY ANTONY INTSONY NA KELY AZA MANAKANA NY FAHOMBIAZANA AVY ANY GABORONE !

1 réflexion sur « inona ny antony tsy hahombiazana any Gaborone ? Tsy misy na kely aza ! »

  1. Ny tsy hahombiazana any Gaborone ?
    Hanoy ny adalany ny foza rehetra !!! Tels des chacals, des hyènes qui se disputent des lambeaux de cadavre !!! Cf. les récentes déclarations des uns et des autres !!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *