Miady an-trano ny FAT

May volo-tratra ny FAT, nilaza mazava ny heviny ny minisitra FAT teo aloha Augustin Andriamananoro fa mety aminy iny « fehin-kevitry ny SADC » omaly iny, Rolly Mercia indray kosa dia mitsipaka izany .Raha efa nihorakoraka sy nandihy tsy afa-tavony ingahy minisitra ity fa nekena ny tondro-zotra, ankehitriny indray kosa, efa neken’ny SADC izany fa saingy hasiam-panitsiana no mihemotra indray ry zalahy, mifanipaka toy ny valala an-karona ny FAT,  « mihemotra lava toy ny foza orana ! »

 

 

12 réflexions sur « Miady an-trano ny FAT »

 1. Efa mazava be izao ny tena toetran’ny FOZA e! Mandroso mihemotra toy ny lelon-jaza!
  Dia ho hita eo indray izay ho ataony e! Milaza mantsy ilay maizin’isany fa mpandainga daholo na ny USA, na ny parlement Européen, sns…
  Dia ho hita eo izay lainga abosesiny indray amin’izao, … indrindra ny hoe: « mbola sahy ihany ve rizareo handrara ny fodian’ny Filoha Marc RAVALOMANANA amin’ny lainga sy famitahana ny vahoaka?

 2. inona no mahagaga amina arivista foza en plus gista ity!mpijapy masinina mpiandry tataka ireny fa tsy manana sy tsy misy valeur!ny havoakany vavany aza mety tsy fantany akory raha baiko no homena azy fa dia mitsontsona hatrany!teny ampanimbohana nanongana ireny no efa maharikoriko ny mihaino azy satria tsy misy zavtra azonao raisina fa mpilivava no mba hainy!norm raha nahazo ny anarana sans qualité satria dia sans qualite tokoa!ny mahita olona mpanaraoraotra nefa tsy misy atokony ohatra ireny no mahatonga ny firenenena mitotongana!sady mpivarotra tanindrazana ,tia kely,tsy misy saina,maivana ,tia tena,aotra e!tsy faka taranaka fa rehefa olona mpijapy tafaraka ve moa ahagaga raha tafaraka ny samy mpampifaly olona dj sy livrera!mba fidio ihany izay ho vinanto fa dia ho taranaboanjo!

 3. opportuniste tsy miova ilay kely; izany no hoe makorely politika satria tsy mahafantatra afatsy ny vavoniny sy ny kibony.
  Tsy ho ela dia hanjavona eo amin’ny tabilaom- pirenena ilay io ohatra ireo foza potaka rehetra.
  Manantena ny malagasy handray kifafa hanadio ny tanàna

 4. io r’ireto ny place no arovany a!tsy raharahany ze krizy mahazo antsika fa izy any efa mlam tsara,henoko ny teny nolazainy hoe manana choix Ra8 na exile na prison ,asa na naheno ianareo na tsia fa omaly lundi t@ RDB no nahenoako izany t@ vaovaon’ny radio vatican.marobe ny resaka mikasika an’i mada tao ary nolazainy fa nisy ammendement ilay feuille de route fa ny mahagaga ahy de tsy hitako an-tsoratra io ammendements ary tsy mazava tsara le izy.tao koa le hoe afaka mody tsy misy fepetra ireo exilé ary mila mivoaka daholo ireo gadra politika.

 5. Ka io resaka amendements io, no tsy nampiady laotra ny fanampahin-kevitry ny SADC.

  – Mahazo mody ( MANGATAKA NY HAT RY ZAREO MBA TSY HANAO SAKANA ) ny prezidà taloha ( Ravalomanana sy Ratsiraka )
  – Ny FDR dia tsy misy na inona na inona tapaka fa tsy maintsy ASIANA FANITSIANA, ary ireo Prezidà taloha, dia tsy maintsy mandray anjara amin’izany ! SATRIA NY MALAGASY IRERY IHANY NO TOMPON-DRAHARAHA, KA AZIREO NO MISAFIDY AN’IZAY VAHA-OLANA TADIAVINY !
  -Ao an-toerana no hikarakaràna an’izany.

  Raha fintinina dia ireo no tena goavana, amin’ny fandraisako azy !
  Hafa-po amin’izany ve isika ?
  Raha ny tenako manokana dia TSIA no valiny ! Fa maninona RY ZAREO NO MANGATAKA amin’ny HAT? NA KOA MANAZAVA TSARA IZAY FEPETRA REHETRA TOKONY HO RAISINA ?
  Dikan’izany ve dia ny HAT NO TOKONY HIRAKARA NY RAHARAHA REHETRA ???
  TSY AZO EKENA IZANY !! NOHO IZANY AOKA RE ITY FITADIAVANA MARIMARITRA IRAISANA ITY Ê !!

  Na ampiarina ny Lalàna rehetra, ary na ny UE aza efa nilàza fa tokony hajaina ny Accord de Cotonou,
  Na alefa ny gidraka, FA NY JIOLAHIM-BOTO TSY HIOVA VELIVELY !!!! Jereo ry Ratsirahonana efa fotsy hatrany amin’ny volom-B..mbola manao lohan’na jomaka mpanamôly !

  Folo taona isika mbola ho eo ihany, raha izao no mitohy !!! Rahatoa ka tsy homena sazy ny mpanongana, dia tsy hisy intsony ny FANAJANA LALANA !!!
  Na hifankatia na tsia ny vahoaka malagasy ( tsy misy resaka tanindrana sy merina ny resako aza fady ), TSY OLANA !! Ny fanajàna ny Lalam-panorenana sy ny Lalàna manankery eo amin’ny tany sy Fanjakàna, no tokony kajiana voalohany indrindra !!
  Mandeha ho azy ny fiainana avy eo !!!

 6. Re….

  > KintanaMananDrambo : makasitraka e !

  Efa nomen’ny Filoha Marc Ravalomanana any amin’ny vahoaka ny lakilE tena izy, ary fantany tsara ny fiteny « izay tsy miteny dia manaiky », fiteny izay araraotin’ny fatys anambarany fa ny « vahoaka no nametraka azy teo »!

  Tsy maintsy izany no maha tonga ny Filoha Marc Ravalomanana mampirosika matetika ny vahoaka « mahafantatra izay tokony hataony, handray andraikitra ». Ampiany ny teny « fo tony » izany, izany hoe mitaky , mampiseho fa mifikitra amin’ny olona tiany/nofidiany, ny lalana tiany hizorana , tsy mampiasa ny fomban’ny fatys (miaramilampotaka /fanambarana vaha olana amin’ny « lakilE plasitika » mampihorohoro sy lainga afafy

  Na miady ny fatys na tsia tsy maintsy handray andraikitra ny tena vahoaka fa tsy ny ondry vendrana eo ambany helatrin’ny radio don bosco/sefafi-UrLUCIFER//pedro/r & r mandady hahazahoana « V » (hatreny aminy 13 mai) akory

  Kitana

 7. Acculés ianareo dia mody miteny hoe vaha-olana feno fahendrena ry Andriamananoro a! nampahatsiaro tanteraka ny fiteny sy fihetsikao ary ny teny fanaratsinao rehetra an’atoa Président Ravalomanana nanomboka tamin’ny fiandoan’ny fanongananareo fanjakana mars 2009. Aza adino fa mbola any daholo ny feo sy ny sary e!
  Misitri-belona aho raha tahaka anao!!!! Tojo aminareo ilay teny hoe: ny HATSIKA SISA NO HITAFI-NDAMBA, fa tena miboridana TANTERAKA!! Dray! manaonao foana ko!!

 8. i Légui no fiantso an’io Guy Andriamananoro io fony kely, zatra ny fihetsiky ny eny ambany tanàna ireny satria teny Isotry no lehibe, ilay sipany izay vadiny amin’izao no niantoka azy nankany andafy tany ary dia chauffeur livreur no asan’ingahy minisitra, voaporofo ny maha tsy misy antony azy fa na ny nianatra aza tsy hainy akory ny nanararaotra ny maha any an-dafy aza ka aiza moa ny firenena no tsy hidina ambany toy izao?. Amafiso ny rodobe ary atao mahery vaika sy maty paika ny rindran-damina rehetra dia aoka isika ho sahy fa mbola tsy vita ny tolona.

 9. Isika vahoaka no herin’Atoa RAVALOMANANA. Ny fahendrentsika, ny fahamalinantsika, ny firaisan-kinantsika, ny fandalantsika ny fiahavanana ihany koa, dia mbola ao anatin’izay hery ananantsika izay.

  Amiko, mitovy kilasy tanteraka amin’ireo foza orana ireo isika raha mieritreritra ny hiady (guerre). Ary tokony ho tsarovantsika hatrany hatrany koa fa izay « guerre civile » izay no tanjon’ny françafrique. Izy mianakavy izao efa manomana izany mba handotoana antsika eo imason’izao tontolo izao. Koa aoka re tsy ny fo no hiasa fa ny saina. Matoa tsy navelan’Atoa Filoha Marc RAVALOMANANA hisy ra mandriaka teto nandritra izay roa taona izay, ao raha. Azo natao tsara izany tao anatin’izay fotoana izay raha nampilamina antsika Malagasy sy nampandroso ny asa nataon’ireo solontenantsika any ampitan’ny ranomasina any. Saingy matoa tsy tanteraka ilay izy … izao no vokany : MODY TSY MISY FEPETRA I DADA!! AZA AMPIDIRINA KIZO INTSONY RE IZY EEE! Efa mazava io ny hevitry ny mpanelanelana, mody Dada, tsy misy fepetra dia izay no aoka hobanjinina. Ny fiarovantsika azy manomboka eny Ivato ka mandram-pilamin’ny tany sy ny fanjakana. tsy adala ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa mahita ny zava-misy eto izy ireo. Sao lahy ka ny tendrom-po tsy mba namana no ahitan-doza eto indray.

  MALAGASY HENDRY no reharehan’Ingahy RAVALOMANANA manerana izao tontolo izao!!! Aoka itsy eee!!

 10. Ny vahaolana tokana sy mahomby hanalana ny FOZA dia hetsika masiaka
  Atao hazalambo ireo fa tsy hahavita hiaro an’ireo izay milisy .Efa mijaly loatra ny vahoka kanefa ny dinika sy vahaolana ara-diplomatika tsy mety amin-jaza saina toa ireo.
  Henjehina @ gamoda ireo dia hita eo izay ataon’ireo milisy ireo fa tsy maintsy hipirina ireo

 11. Ka zà nge efa nilaza taminareo fa hifamono sy hiady an-trano no hiafaran’ireo FOZA ireo !
  Jereo ny niafaran’i Hitler. Hamono tena koa i Sarkô après 2012 ary toy izay koa no hiafaran’i DJ taimbodiana. I Ramaro sahona moa efa antitra rahateo dia miandry ny jugement final sisa ! I Ratsy iraka efa jamba, squelette mitsangana !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *