Ny fanampahan-kevitra nifanarahana sy nifampierana tany Santon / Gabarone

MARC RAVALOMANANA TSY MANAIKY» an’iny taratasy-feuille de route Salamao-Simao-Chissano ! «TSY HANAIKY AN’INY ISIKA – AZA MATAHOTRA HIANAREO FA TSY HANAIKY AN’INY ISIKA »
Tao aorian ’ ny filazan ’ i Dr Salamao, secrétaire exécutifn ’ ny SADC , dia nanao fanambarana mana iny filazan ’ i Dr Salamao iny izy ! » TSY MANAIKY IZANY AHO ! »
MITOMBONA ARY MARINA NY FANDAVANA NATAON ’ I FILOHA RAVALOMANANA MARC .
ARY IO AROSIKO AMINAO NY TENY TAPAKA SY NIFANARAHANA TANY GABORONE TAMIN ’ NY 11 – 12 JUIN TEO !
NADIKA AMIN ’ NY TENY FRANTSAY SY AMIN ’ NY TENY MALAGASY IZY IO MANOMBOKA AMIN ’ NY ANDININY FAHA 12 .
DIA VAKIO TSARA ARY DINIHO SARA ARY MBA HAHAZOANA MAZAVA TSARA NY FANAPAHA – KEVITRY NY FIVORIANA AN – TAMPONY MIKASIKA NY KIRIZY ETO M.KARA NATAON ’ IREO FILOHA – PIRENENA SY LRHIBEN ’NY FITONDRANA AO AMIN ’ IREO FIRENENA MIKAMBANA AO AMIN ’NY VONDRONA SADC !
Dr Robin
EXTRAORDINARY SUMMIT OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT OF THE SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY SANDTON, REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11 and 12 JUNE, 2011

1. The Extraordinary Summit of Heads of State and Government of the Southern African Development Community (SADC) was held at Sandton, Republic of South Africa on 11 and 12 June 2011.
2. The Summit was officially opened by His Excellency Hifikepunye Pohamba, Président of the Republic of Namibia and SADC Chairperson.
3. The Summit was attended by the following Heads of State and Government or their représentatives

4. The Summit was also attended by SADC Executive Secretary Dr. Tomaz A. Salomâo.

5. In attendance of the Summit was also H.E. Joaquim A. Chissano, former Président of the Republic of Mozambique, and SADC Mediator on Madagascar.

6. Also in attendance at the Summit was the Right Hon. Morgan Tsvangirai, Prime Minister of Zimbabwe and Hon. Prof. Welshman Ncube, representing MDC-T, MDC-N political parties respectively.

7. Summit considered reports on the prevailing political and security situation ‘in Madagascar and Zimbabwe.

8. On Madagascar, Summit noted the outcome of the meeting that took place on 6 and 7June, 2011 in Gaborone, Republic of Botswana, convened by the SADC Chairperson, H.E Hifikepunye Pohamba, Président of the Republic of Namibia and H.E. Rupiah Bwezani Banda, Président of the Republic of Zambia and Chairperson of the Organ on Politics, Defence and Security Coopération, and H.E Joaquim Chissano, former Président of the Republic of Mozambique and the SADC Mediator on the Madagascar crisis, as mandated by the Extraordinary Summit of SADC Heads of State and Government at its meeting held in Windhoek, Republic of Namibia, 20 May, 2011.

9. Summit also noted that the Gaborone meeting was attended by eleven (11) political stakeholders from Madagascar, namely: AREMA; ESCOPOL; Les Autres Sensibilités; HPM; MDM; Mouvance Ratsiraka; Mouvance Ravalomanana; Mouvance Zafy; TGV; UAMAD/MONIMA and UDR-C.

10. Summit commended the SADC Chairperson, the Chairperson of the SADC Organ on Politics, Defence and Security Coopération for convening the meeting with the Malagasy stakeholders.

11. Summit also commended the people and Government of the Republic of Botswana for hosting the meeting.

12. Summit noted that the return of that country to constitutional normalcy is a matter of urgency.
12. Sommet a noté que le retour de ce pays à la normalité constitutionnelle est une question d’urgence.
12.Ny Fivoriana an -tampony dia nanindry fa ny fiverenan’ ny Madagasikara ho amin ’ny ara-dalana dia tena maika.

13. Summit also noted that eight out of eleven Malagasy Political Stakeholders hâve already initialled the Roadmap that is intended to return the country to constitutional normalcy.

14. Summit endorsed the Roadmap to bring Madagascar into constitutional normalcy presented by the SADC Mediator on Madagascar after effecting necessary amendments.
14. Sommet a entériné la feuille de route pour apporter Madagascar dans la normalité constitutionnelle présenté par le Médiateur de la SADC sur Madagascar après avoir effectué les modifications nécessaires
14 Ny Fivoriana an-tampony dia nandany sy manaiky ny mitondra an ’ ny Madagascar ho eo amin ’ny ara-dalana sy ny rariny ary ny hitsiny sy ny marina ao anatin ’ny toro -lalana ( feuille de route ), izay haroson ’ny Mpanelanelan ’ ny SADC , rehefa voadio / voahitsy / voatovana ( amendée ) araka izay nilana izany ( amendement nécessaire )

15. Summit urged the leaders of the Mouvances Ratsiraka, Ravalomanana and Zafy to initial the Roadmap expeditiously as soon as the necessary amendments are effected.
15. Sommet a exhorté les dirigeants des Mouvances Ratsiraka, Ravalomanana et Zafy à parapher la feuille de route rapidement dès que les modifications nécessaires sont effectuées.
15 Ny Fivoriana an – tampony dia manainga / managataka / manery ireo lehibean ’ny Ankolafy Ratsiraka , Ravalomanana Marc , Zafy mba » hametraka rango -pohy
aingana eo ambanin ’io Torolalana voadio , notsaraina io ( rango- pohy milaza fa nahita sy namaky azy io telo Lahy ).

16. Summit also urged the High Transition Authority (HTA) to allow Malagasy people in exile for political reasons, to be allowed to return to the country unconditionally including Mr. Marc Ravalomanana.
16. Sommet a également exhorté la Haute Autorité de transition (HAT) pour permettre aux peuple malgache en exil pour des raisons politiques, pour être autorisés à retourner dans le pays, y compris inconditionnellement M. Marc Ravalomanana.
16 Ny Fivorian an -tampony dia manainga/ mibaiko / manery ny Fat hanamora ny fiverenan ’ ireo Malagasy izay izay an ’ivelany noho ny antony paolitika an -tanindrazany , tsy misy fpetra ary anatin ’ ireo Malagasy ireo Andriamatoa Ravalomanana Marc.

17. Summit further urged the HTA to urgently develop and enact all outstanding Légal Instruments to ensure the political freedom of all Malagasy in the inclusive process leading to free, fair, and crédible élections.

17. Sommet a en outre exhorté la HAT de toute urgence à élaborer et promulguer des instruments juridiques significatifs pour garantir la liberté politique de tous les malgaches dans le processus inclusif menant à des élections libres, justes et crédibles.
Ny Fivoriana an-tampony dia manainga / mibaiko / manery aingana dia aingana hamolavola ary hamoaka didy miankina amin ’ny zon ’olombelona , mazava , izay miaro ary miantoka ny Fahafahana ara – paolitika HO AN ’ NY MALAGASY REHETRA IZAY HIROSO MIARAKA TSY MISY FANAVAKAVAHANA HIATRIKA NY FIFIDIANANA REHETRA MADIO , MARINA ARY AZO ITOKISANA / AZO ANTOKA…

18. Summit commended the Malagasy Political Stakeholders for their commitment to dialogue and finding an inclusive solution and urged them to remain focused on the implementation of the agreed Roadmap in order to urgently fulfil the aspirations of the Malagasy people for peace, stability and socio-economic development.

19. Summit also commended H.E. Joachim Chissano, former Président of Mozambique for his tireless efforts in bringing together the Malagasy stakeholders in the search of lasting solution for the current crisis in Madagascar.

20. Summit urged the Organ Troika to remain actively seized of the political situation in Madagascar.

20. Sommet a exhorté la Troïka de rester activement saisie de la situation politique à Madagascar.
20 Ny fivoriana an – tampony dia manainga ny Troïka hiezaka hisahana andro aman ’ alina ny toe – javatra paolitika any Madagasikara…
Isaorana SAINDTON nanao ny fandikana amin ’ny teny frantsay
PS
1- Ny Dr Salamao dia secrétaire exécutila ao amin ’ny SADC : izany hoe secrétaire MPANATANTERAKA ny hevitra tapaky ny SADC izy , fa tsy manana fahefana hanova io fanapaha- kevitry ny Fivoriana an -tampony izy …
2-Raha ho any ADDIS ABEBBA iny Dr SALAMAO sy i CHISSANO dia MPITONDRA NY FEUILLE DE ROUTE IZY IREO DIA HAMPISEHO IZANY AMIN ’ NY UNION AFRICAINE FA TSY MANDRAY ANJARA AMIN ’ NY ADI – HEVITRA IZY IREO…

8 réflexions sur « Ny fanampahan-kevitra nifanarahana sy nifampierana tany Santon / Gabarone »

 1. Andriamatoa Olivier RAKOTOVAZAHA dia nanome fanazavana manafy ireo fehin – kevitra nifanarahana tany SAINDTON / GABORONE..
  Nanome koa ny anaran ‘ ireo Filoha- pirenena izay ao anatin ‘ny TROIKA..
  Izy telo lahy ao anatin ‘ny TROIKA no notendrin ‘ny Fivoriana an – tampony hisahana tanteraka sy andro aman ‘alina ny famahana olana eto MADAGASIKARA.
  Noho izany i salamao , i chissano , i zsimao dia mpandainga satria tsy nahazo alalana na fahefana hiresaka na hifampinika amin ‘ny Malagasy momba io vaha olana io..TSY ANDRAIKITR ‘ IZY IREO IZANY FA ANDRAIKITRY NY TROIKA..!
  Izany no nahatonga ny Filoha ZUMA , Filohan ‘ny AFRIKA ATSIMO
  nanintsy ny teny tsiambina nataon ‘ i SALAMAO mikasika ny tsy fahzoan ‘ ny Filoha RAVALOMANANA modyAn-tanindrazana.
  Hoy mantsy ny Filoha ZUMA miray feo amin ‘ny Filoha KABILA ,
  Filohan ‘ny RDC , :

   » TSY MAINTSY MIVERINA TSY MISY FEPETRA ANY MADAGASIKARA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC !  »

  LESONA HO ANTSIKA :

  TSY MAINTSY MIFANTOKA AMIN ‘ NY MARINA MISY ISIKA FA TSY METY HO REBIREBENA NY OLONA..
  Tsy maintsy mahalala ny zavatra marina nifanarahana Isika fa tsy hino ny tenin ‘ ny olona izay miasa sy mihezaka hanakorontana Antsika..Ireo olona ireo dia vohizin ‘ny frantsay mba hanao izay hampitarazoka ny famahana olana ,izay TSY MIANKINA AMIN ‘ NY HEVITRA SY NY SITRAPON ‘ IREO OLONA  » ESCROCS  » IREO..
  IZA NO NANIRAKA AN ‘ IO ZSIMAO IO ATY MADAGSIKARA ? ARY HANAO INONA NY ANTON -DIANY ?
  SATRIA ANDRAIKITRY NY TROIKA NO MISAHANA IO VAHA OLANA IO , IZAY TSY MAINTSY ENTINY HAROSO EO AMIN ‘NY DEPARTEMENT PAIX , JUSTICE IZAY AO AMIN ‘ NY VONDRONA AFRIKANINA..!

  AVY EO IZY TELOLAHY – TROIKA DIA HAMPISEHO IZANY AMIN ‘NY ANKOLAFY TELO !

  MPISOLOKY ITONY LEONARDO SY NY NAMANY IRETO

 2. Ka inn zany no’tena hataon » SIMAO eto Madagascar zao??? maninn no avela hanao zay tiany hatao fotsiny ireo mpanelanelana Masombika ireo eto???@ zay toa hoatry ny maneso zany ny firesany??

 3. Mazava sy mifameno tsara ny fanazavana nataon’i Olivier Rakotovazaha sy DCR.
  Ary maninona moa raha mba sahy miteny mivantana amin’i Simao sy Salamao ny 3 mouvansa rehefa miara-mivory aminy hoe tsy izao ataonareo izao no andrasan’ny SADC aminareo?
  Aza matahotra ny milaza an’izany e!

 4. Inona koa no handaniana andro @ olona tsy misy dikany ireny!rehefa lany ny volany
  dia ho hita eo ihany ny hiafarany fa izy ireo ihany no hifampitsikera eo ,satria hivoaka
  ilay film-n’i sima…o,ilay takalon’izao fandrebirebena izao rehefa tsy ho tafitany izay hilan’ny foza azy.
  fa tsy adala akory ireo filoham-pirenena matanjaka ao @ SADC efa nanda ka tsy ireo no hanova inona
  eo sady efa tratra daholo ny lainga nataon’ireo indrindra i sima….o.
  Raha izay fanesoana! fomba fiadin’i satana izany ho FANDEMENA anao dia @’izay ianao KIVY dia ho
  resy !mazava ho azy!dia manjaka @’izay izy!fa ny zanaki Dada efa tsy azony @’izany intsony! raha izaho
  manokana aloha,efa hihomehezana fotsiny sisa hi!hi!hi!

 5. Haveriko fa tsara raha mifampatsiahy isika fa efa hatramin’izay ny fomba fiadiny dia lainga ka tsy mba ho isan’ireo vooasoratra araky ny soratra masina isika hoe sady mamitaka no fitahina, avelao fa ho hitantsika tsy ho ela ny vokany, jamais un crime ne restera impuni devant Dieu koa aza matahotra fa ho levona ny rst fanahy ary ny masontsika no hahita izany

 6. Raha ny paik’adin’ny foza efa hay tsianjery fa aza atao mahataitra indrindra raha mbola
  eo foana i Dada manazava ny marina.Fa ny mahagaga dia tsy haiko raha fanainiana na
  tena havendranana na fanaovana olona ts’inona ts’inona fa dia efa lasa siligoma mihintsy anie ilay fampiesonana
  dia sady @’izay dia tena MARIVO dia MARIVO TOTOTRA! fa dia tsy maninona!izay voafitaka dia voafitaka,te hilaza
  izao aho dia lazaiko !efa ilay fisainana mihintsy no tena voa mafy kah!
  Te hanao METRO aho dia avy dia mipetsopetsona ny vava,fa tsy mandinika aloha hoe: »ahoana no hanatanterahana
  izany ???tranon’iza no hazera handavahana izany??efa zatra mandripaka « bois de rose « dia ny tranon’olona efa aman-
  jato taona eo dia tadiavina ho haripaka koa,noho ilay loha-poza ihany io!!dia METRO ho aiza koa anefa??ho any ambatobe.
  fa efa tsy sahy miseho masoandro intsony fa hisitri-belona,ejehan’ny ratsy hataony .

 7. Lany andro eto ny malagasy; Amiko iny F.R iny mints no tokony ts hisy. Manamafy ny mpanongampjk iny. Tsy vahaolana tsara ho an’i M/Car. Ny manala an’i TGV eo no tokony atao. Zay vao tafaverina any Dada.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *