Rahoviana isika no hanana tanteraka ny fiandrianantsika ?

ATOLOTRO AN ’NY MALAGASY TSIVAKIVOLO ITY TONON – KALO ITY
IRAIKA AMBY DIMAM – POLO TAONA IZAO NO HOE MAHALEOTENA ISIKA ? !

Iraika amby dimam – olotaona no niheverina
No nino ny Malagasy fa tafaverina
Eo am -pelatanany ny fahahana sy ny fiandrianam-pirenena ,
Izay nitsahana sy noshosena.. !

Nofitahina Izy fa hoe mahaleo tena
Ka hafaka mitantana ny Tany sy harena
Misy maro eto amin ’ ny Firenena…!
Nefa tsy hoe tsy nisy ny fandrena
Fa dia tsy nandroso ny Malagsy
Satria tsy nanam – pahefana ,
Fa nankinin ’ ny frantsaytamin ’ireo olana
Notefeny sy namborany hanantanteraka ny sirapony
Mba hampitombo ny tombotsoany..

Dia tsy namaky loha ireto Malagasy
Izay nanompo , tena niasa fa tsy nilasilasy
Nanatsara ny fari -piainan ’ ireo mpanjanaka
Ka tsy njeiry na nieritreritra ny ho avi ’ny Taranaka
Malagasy ,izay niafy ,nangetaheta ambony lakana ,
Satria ny frantsay no mivalapatra sy mandrapaka
Ny fanana sy ny vokatry ny asan ’ ny Malagasy izay nahilik ’ izireo an-tsisin -daka !

Naharitra ela ny fitaka sy ny fangalarana ,
Koa na teo aza ny fanaraha – maso sy ny fitoriana ,
Dia tsy nahoan ’ireto jiolahy izay tsy maty manota ,
Fa ny Malagasy indray no very rariny ary fahoriana
Dia nitombo ihany sady niampy ny sotasota….

Ireo Malagasy nanampy sy nanompo ny mpanjanaka
Dia tsy niafina fa indreny nampiseho ny firavaka ,
Ny tranobe sy ny taomaobilina ary nihedinedina
Sy nampidera ireto harena miezinezina ,
Vokatry ny fitsetsafana ny hatseboan ’ny madinika ,
Ka mahatonga sorisory sy hatezerana !Dia tonga ho azy ny dinidinika!
Ary dia nifanontany izay any azo hatao ho fanoherana
Izao fanitsakitsahana ny Malagasy tera-tany no tompo – toerana ,
Nefa tsy mahazo anjara sy andraiktra eo amin ’ny fitantanana ny Firenena ,
Kanefa ampahatsiavina ombieny ombieny fa Malagasy mahaleo tena !

Leo sy tofoka ny Malagasy , ka nihetsika sy nirotaka
Ary nasehony fa tsy matahotra na mifezaka nanoloana ny eferesy
Nirongo basy ..Tsy nihemotra na nitsaoka ny Malagasy ary nino fa handresy
Ireto heri-pamoretana namboarina hampihorohoro ny Vahoaka tonga saina sy tonga fofona !

Nivermberina ity fikasana hamoretana ny Malagasy izay tsy azo intsony hanafenana
Ny tetik ’adin ’ ny mpanjanaka , izay vaky batsilana tamin ’ny fotoana ny governemanta nentin ’ny Jeneraly !
Ka raha nihetsika nanohitra ny fitondrana ny Malagasy satria tsy afa-po no tsy faly..,
Niverina ny fitifirana sy fampiasana ny miaramila hamono ny sivily
Izay tsy nanaiky ny fiangarana sy ny fitondrana mitongilana ,koa tsy nisy nivilivily
Fa nifanandrina tamin ’ireto marasily izay tsy nisaina satria notambazana vola ary nofahanana rongony ,
Dia ireny nirimotra tsy tana intsony ,satria nihevitra manao adidy ambony !

Niverimberina ny rotaka ,ary tsy nisy toe -javatra nivaotra., ary nihemotra ny Firenena .:
Ny omaly tsy niova ary dia niala ny mpitondra iray dia nosoloina iray izay nandray fanekena
Mitovy avy amin ’ireo mpanjanaka mibaiko sy mandidy ny tanona kendrena..!
Tsy lefitry ny Malagasy intsony korontana arehitry ny mpanjanaka sy ireo mpanompony mahatoky
Ka nitsangana ary nijoro naneho ny safidiny dia nanendry ho Filoha Andriamatoa MARC RAVALOMANANA ,!
Mpitondra Malagasy any voalohany any irery nanantanteraka an ’ asa ny teny nolazainy : izany no nanamafy ny fihavanana
Izay misy amin ’ny Malagasy sy io Filohan ’ny firenena io indrindra amin ’izao fotoan-tsarotra izay ilàna olona azo antoka
Sy efa namùpiseho ny hakingany sy ny fahizany mitantana ny fampandoana ny toe-karena ary nanatsara ny fari -piainan ’ny Vahoaka..!

Io Filoha io ihany no hafaka hampitsahatra ny korontana ankehitriny izay afo soronon ’ ny mpanjanaka noho ny tsy fisian ’ ny mpanohitra
Mivantana io paolitika mampiasa saribakoly izay atao saro-tava atosika hanefa ny halatra sy ny fandrobana ny haren ’ ny Malagasy !
Diniho tsara ny iribiby ataon ’ny mpanjaka hanakana ny fiverenan ’ny Filoha an-tanindrazana : io no marika fa tena loza ny pasipasy
Ataon’ny mpanjanaka sy ireto totakely notsongana..hampikoroso ny Firenena sy hitsetsitra ny harena izay mety ho titra !

IRAY AMBY DIMAM – POLO TAONA IZAO NO HOE MAHALEO TENA ISIKA !
NEFA DIA MBOLA IRETO MPANJANAKA NO MITANTANA SY MIBAIKO NY FIRENENTSIKA !
TSY TANTIN ’ IZY IREO NY FITO TAONA NITONDRAN ’ NY MALAGASY NIARAKA TAMIN ’NY FILOHA
NY FIAINANAN ’ NY FIRENENA IZAY NANDROSO SY NIKOHIZAN ’ IZAO TONTOLO SATRIA AY VE MISY FIRENENA SAHY MIFOHA
SY MAHATSIARO NY HERINY ARY MAHAY MIVAOTRA SY MANDROSO ISAN ’ ANDRO HO AMIN ’NY TSARATSARA NOHO NY TEO ALOHA…!

RY MALAGASY FENO FAHENDRENA SY MAHAY MIHARITRA SY MIANDRY NY MASOANDRO HIBALIAKA !
’NDAO RE HITSANGANA , HIJORO ARY HANAO BAO TSY MIVILY AMIN ’NY ENDRIKA SARIAKA..!

KA TENA HO HAFAHANTSIKA MADIO I MADAGASIKARA..MAMINTSIKA ARY HO HAPETSIKA EO AMIN ’ NY TENA FIANDRIANANY !!

ATANGANO NY FANEVA
AREHETO NY ARENDRINA
TRTRTRY I MADAGASCAR

Dr Robin dit Pitik ’ Afo Kely
26 JUIN 2011

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *