Seule la volonté de la communauté internationale représentée par la SADC peut nous sortir du colonialisme !

Heveriko fa amin ’ izao vavon ’an dro iainantsika izao fa tsara ny mamintina araka izay azo atao ny Tantaran ’ireo fanonganam – panjakana novoizin ’ ireo vahiny teto
Mino aho fa ny fahafantarantsika ny Tantarantsika dia manampy be Antsika ho tian ’ ny Firenentsika ary hanajahantsika azy ka hanosika Antsika hiaro Azy eo anoloan ’ireo hetraketra , halatra ny harentsika , ny fanarantsiana sy fanimbazimbana ny Malagasy sy ny mah izy azy.
Aoka Isika hiezaka hijanona Malagasy na eo amin ’ ny fiainantsika andavan ’andro , na eo amin’ny fisainantsika..
Aty ivelany aho dia tena faly tokoa maneho ny maha Malagasy aho ,indrindra eo amin’ ny fisainako na miteny ny teny frantsay aza aho..OUI JE PENSE ET JE REFLECIS MALGACHE .!
Dans le mémoire des convulsions provoquées par des françai et vécues par les Malgaches depuis le règne de la Reine RANAVALONA 1 ère , jusqu’ au 17 mars 2009 , des critiques peuvent naître .je persiste et je signe tout ce que j ’ai écrit , car nous n ’ avons pas le droit d’ignorer , de mentir , de taire les réalités vécues…
Soyons courageux et acceptons de regarder en face les fautes commises par les uns et les autres dans la direction et la gestion de notre Pays..

Aoka tsy ho jamban ’ny fanadiadiadinany fifandraisan ’ ny Malagasy samy Malagasy eo amin ’ ny fiara – monina , izay mnana ny fepetrany sy manoro tsara ny andraikitry ny tsirairay ary miaro ny fahafahan ’ ny tsirairay .
Maro ny fehin -teny sy ny ohabolana sy tantara mitory izany fiara-mpnin ’ny Malgasy izany , izay nitady foana ny filaminana , ny fifanarahana , ny fitadiavana teny ifamfampierana..
Ny tiako ambara dia ny Malagasy samy Malagasy dia nahay nifampitondra , nahay nifanaraka , nahay nifankahazo indrindra raha nisy sarora niseho eo amin ’ ny fiara – moina…

Ny ratsy tonga nanimba izany lamina teo amin ’ny Malagasy dia nentin ’ny mpanjanaka..
Io fanjahan-tany io no fosotra nitady ary mbola mitady ankehitriny handrovitra ny fiara-moninaMalagasy..

Tamin ’ ny fomba ahoana hoy ianao ?

Fomba tsotra ; fanovana ny fisainan ’ny Malagay vitsvitsy : nampiasain ’izy ireo ny fomba fakana fanahy ny marivo salosana : zava-pisotro mahamano ,izay mampiova loko izay jerena , ny haitraitra (kiraro , complet , sigara..) dia iny ilay Malagasy fa mihevitra azy ho » hafa » noho ny Malagasy sasany , dioa miteny vary amin’ny anana: Oui mosé ,moi miaraka aminao ,moi content satria vous doné tout ça !

Tany am – bohaloana izany..Dia nohalalinina ny fomba fakana fanahy..: vehivavy sy ny loko mena , jipo fohy , kiraro mitingitingina , tsy misasa intsony fa rarahana ranomanitra !

Santionany ireo ary iarahantsika mahalala atraiza ny halalinin ’ ny fomba nentina nanova ireo Malagasy..
Na ny teo amin ’ny fivavahana aza dia vitan ’ny frantsay ny nanova Malagasy..

Eo amin ’ny Malagasy , izay ambany farim-piainana , dia narisika nanaraka ny sinton ’ ireto vahiny , satria » nampiova ny lentany mihaotra amin ny Malagasy nanda , tsy nanaiky ny fiovana nahatihatin ’ny frantsay..!

IO FITADIAVANA FIAVAHANA AMIN ’ NY MPIARA- MONINA NO NANOSIKA IRETO MALAGASY TIA VILA AZ MORA , IZAY MANOVA NY FIAINAN ’ IZY IREO !

IZANY FAHALEMANA NA FITIAVANA EBOEBO ENTINA HAMPISEHOANA AMIN ’ NY MALAGASY » MITOVY AMIN ’NY VAZAHA IZY IREO ».

Ary izay no tadiavin ’ny frantsay , satria ireo » Malagasy tonga vazaha » ireo no kankana heverin ’’ izy ireo hanjonono ny Malagasy..

NISY MALAGASY NANOHITRA IZANY , NANDA IZANY…ARY DIA TSY NAHATANTY IZANY FANOHERANA IZANY IRETO MPANJANAKA DIA NAMORONA SY NITADY ATSOZAY , NITADY ADY TAMIN ’ NY MALAGASY..!
SATRIA TSY NY MALAGASY HIOVA HO FRANTSAY NO TENA NAHA , MAHAMAIKA NY FRANTSAY FA NY HANJAKAN ’ IZY IREO ETO AMIN ’ NY FIRENENA AMIN ’ NY ALALAN ’ IREO MALAGASY » NAMBOARINY » MBA HAHAZOANY MANJAKA , MITANTANA NY FANJAKANA SY NY HARENTSIKA…
FANTANTSIKA DAHOLO IZANY..ARY IMPIRY IZAO NY FRANTSAY NO NAMPISEHO NY HERINY TETO AMIN ’NY FIRENENTSIKA
– TAMIN ’ NY FANJASKAN-DRANAVALONA VOALOHANY DIA NY FRANTSAY NY NITADY NY FOMBA REHETRA NANDROAHINA NY ANGILISY , IZAY NITONDRA NY PROTESTANTISME TETO MADAGASIKARA …ARY ITY ILAY FOMBA ITAN ’ IZY IREO : MISY MALAGAY MIARAKA AMIN ’NY » VAHINY » MIVORY ISAN ’ ALINA MANOMANA NY FANONGANANA NY MPANJAKA :
a) 39 MALAGASY NO NOVONIONA , IZAY NATAONTSIKA MARTIORA , FA NY MARINA DIA NOVONOINA NOHO NY ANTONY PAOLITIKA IZAY NOVOIZIN ’NY FRANTSAY
b)NOROAHINA DAHOLO IREO EUROPEENS NIAINA TETO MADAGASIKARA , AFA -TSY FRANTSAY TEO : JEAN LABORDE TAO MNTASOA — DELASTELLE TANY
TOAMASINA –LAMBERT TAO ANTANANARIVO.
NISY OLONA MANODIDINA NY MPANJAKA ( TANDAPA.) NETY NIRAY TSIKOMBAKOMBA TAMIN ’NY FRANTSAY
ARY FANTARO FA I JEAN LABORDE DIA TSINDRY FEHIN ’ NY MPANJAKA RANAVALONA…
AMIKO NY TSY FANDROAHINA AZY TEO LAHY IREO DIA POROFO FA NY FRANTSAY NO NAMORONA SY TANTITRA NY » VAOVAO » MIKASIKA NY FANONGANANA NY MPANJAKA TANY AN-TSOFIN-DRANAVALONA..
ANISAN ’ NY POROFO TSY AZO LAVINA RE SY ITAN ’ NY MPIARO NY FANJAKANA DIA NY VAVAKA MANAO HOE : » HO TONGA ANIE NY FANJAKANAO »
TSY NANDRAY NY VOKATR ’ IZANY ASA RATSINY IZANY NY FRANTSAY SATRIA NIHETSIKA NY HOVA IZAY NAMETRAKA PRAIMINISTRA NITONDRA NY FIRENENA SY NY FANJAKANA , MBA TSY HAFAHAN ’NY MPANJAKA VAVY HANJAKA IREY SATRIA MORA REBIREBENA , KOA DIA NATSANGANA NY
» MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE ARY RAINIHARO NO RAIMINISTRA VOALOHANY ARY MBA HO KAKAKIZINY TSARA NY MPANJAKA DIA NOVADIANY NY MPANJAKA ARY DIA LASA FOMBA IZANY ARY TSY TAPITRA RAHA TSY LASA TANY LATSAK O AMANIN’ NY » ZONE D’INFLUENCE FRANCAISE ISIKA REHEFA NANAO FIFANANKLOZANA TANY NY ANGISY SY NY FRANTSAY..
LASA ZANATANY FRANTAY ISIKA , SATRIA NISY MIARAMILA VOAVIDIN ’ NY FRANTSAY TAMIN ’NY ADY NIFANAOVANA..

1947 : TAO AO AORINA NY ADY 39-45 dia nisy hetsik ’ ireo zanatany angilisy sy frantsay nangataka ny FAHAFAHANY
Ny angilisy dia tsy nano-sarotra fa dia nomeny ny fahafahan ’ny INDES izay mbola iray tsy nivaky..
Ny frantsay dia niziriziry ary teto Madagasikra dia nanangana antoko izy ,izay nantsoiny hoe parti des déshéités de Madagascar ( padesm ) ,izay antokon ’ olona namboariny sy nofanany ho mpiasam-panjakana hampiatra ny Lalana frantsay ary hanohitra ireo Malagasy ao anatin ’ny Mouvement Démocratique pour la Rénovation de Madagacar ( MDRM )…
Mba hamotehana ireto mpitaky ny Fahafan’ny Madagasikara , izay nana députés tao amin ’ny Assemblée Nationale frantsay dia noforonon’n frantsay » ny rébellion » izay nolazaina fa afo narehitry ny MDARAM ,! Nohenjehna , nogadraina , natao sesin-tany ny mpikambana MDRM nandritry ny folo taona raha kely .!
Ary etsy an-daniny dia natosika ny mpikambana padesm hibahana ny sehatra paolitika.
1957 Nivoaka ny loi-cadre ( loi gadra hye ny Gazety HEHY ) ,izay nanome sarintsari-pahefana mikasika ny fitantanana ny budget..ohatra ,
1958 : lasa Repblika i Madagascar ny 14 octobre 1958 , nefa tsy mahaleo tena ary Ingahy Tsiranana dia lasa filohan ’ny repoblika
1960 Nomena fahaeovantena atody lamokany Madagascar
Avy eo dia notantanin’ny coopération franco -malgache ny fiainam-pirenena !
Mai 1972 Ingahy Tsranana, avy narary , dia ita fa tsy afaka nitantana ny Firenena ! Nisy adi an-trano tao amin ’ny Fitondrana ary dia tsikaritra taty ivelany ny vokatr’izany ady izay..Tezitra ny Vahoaka , ka nanampy ny mpianatra izay nitokona ..Nisy voatifitra , nisy nalefa tany Nosy Lava..Nikontana ny Firenena
Nanome ny fahefana feno an ’i Général RAMANTSOA GABRIEL ny Président TSIRANANA ny 15 février 1972..!
Nizotra tsara ny fitondrana nentin ’ ny Gouve Mil , izay nivoady fa haveriny amin ’ny politiques ny fahefana amin ’ny alala ’ny fifidianana filoha-pirenana…
sy vitany izay niteraka ahiahy teo amin ’ny frantsay izany fa nampikorontana ’ireo manamboninahitra miara-miasa amin ’i Général RAANANTSOA GABRIEL : tsmandrava , izay nihevitra fa » matanjaka satria ministry ny ati-tany izy ( lehiben ’ny plpolisy izany ) mbola commandant n’ ny zandarimaria izy satria nametra-pialana ,ary niray tsikombakomba tamin ’i makavelo ( izay lehiben ’ny 2è bureau n ’ny Tafiaka..: izany fitazonan’i tsimandrava ny » renseignements avy any amin ’ny police , zandary sy ny Tafika dia niteraka fitsiriritana ny fitondrana tao an-dohan ’ ’ i tsimandrava..!
Ny Colonel RBETAFIKA ROLAND moa dia tena tsy tantin ’ i tsimandrava ny maha Directeur Général du Gouvernement azy ,izay lehibeany ao tin ’ny Gouve Mil!

Ny frantsay koa mitady olona azony antoka , satria tsy nahatoky ny Général Izy ,izay nakafiazin ’ny Malagasy ary natahoran ’izy ireo fa tsy ho hainy fehezina sy ho baikony!
Dia natosik ’izy ieoi tsimanrava tsy nisaina hanonganany Général RAMANANTSOA GABRIEL ny 05 février 1975 !

AMIKO IO 05 FEVRIER 1975 IO DIA MANAMARIKA NY ASA RATSY VITANA MALAGASY TEO AMIN ’ NY FIRENENY..!
DINIHO KELY ARY SAIN IZAY FIZOTRA NY FIAINAM – PIRENENTSIKA RAHA TY NIHETSIKA I TSIMANDRAVA !

11 FEVRIER 1975 : maty tsimandrava…Tout ça pour ça ? Quel imbécile !, car , ayant disposé de tous les renseignements -police-gendarme -armée , il a étéau courant
de la guerre civile qui s’est préparée et que vivant il n’ aurait pas eu les moyens de l’affronter…!
Mais la fin du Gouve Mil a ouvert la voie aux français pour imposer leur politique jusqu’au 16 décembre 2001 , car dans notre Histoire , ce sera la troisième fois que les Malgaches se sont dressés contre la force colonialiste et ont impoé leur volonté
Avant il y a eu l’instauration de laMonarchie Constitutionnelle qui a servi à surveiller ls Reines
En mai 1972 , les Mlgaches ont réussi à » démissionner le Père Tsiranana
Ce 16 décembre 2001 ,les Malgaches , qui ont la suite dans les idées ont repris la main et et avec courage et volonté ont élu le Président RAVALOMANANA MARC , le
seul Président qui ait fait ce qu’il a promis..
De 2002 à mars 2009 ,les Malgaches avec leur Président qu ’ ils ont élu deux fois , ont réalisé plus d’actions socio – économiques que tous les povoirs d’avant 2002
( agriculture , grands travaux , amélioration du pouvoir d’achat , .., promotion de l’école publique..) avec une croissance évaluée à plus de 7%.
Et le 17 mars 2009 ,la force du mal colonialiste a passé l’éponge sur les réalisations durant ces sept année de développement , avec les mêmes moyens : utilisation de personnages légers , vaniteux , mégalomanes , faciles à commander , dociles / serviles , qui ont perdu leur dignité d ’ hommes , le sens du patriotisme , myopes..et irréfléchis ,aventuriers!

Pour Nous débarrasser de cette force du mal colonialiste , IL N ’EXISTE QU ’ UNE SEULE DEMARCHE QUI EST L ’ IMPLICATION VOLONTAIRE ET RESPONSABLE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE DANS LA RECHERCHE DE SOLUTION EFFICACE , PACIFIQUE , DURABLE AVEC AUSSI LA PARTICIPATION CONSENSUELLE , INCLUSIVE DE TOUS LES MALGACHES..

NOUS SOMMES ACTUELLEMENT A CE STADE , ATTENDANT LA SOLUTION DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE QUI A CONFIE A LA SADC LA RESPONSABILTE DE METTRE FIN A CES CONVULSIONS PERIODIQUES DUES AUX EXACTIONS INACCEPTABLES DE LA FRANçAFRIQUE !

5 réflexions sur « Seule la volonté de la communauté internationale représentée par la SADC peut nous sortir du colonialisme ! »

 1. REHEFA TSY MAHAVITA TENA FA NA MIANKINA AMIN’NY ANY IVELANY NA MIANDRY SITRAPON’ANDRIAMANITRA LALANDAVA DIA AVELAO HO JIOGAIN’NY SASANY MANDRAK’IZAY!!!
  I RANAVALONA RENINY IHANY NO TENA NAHARTPA AN’IZANY HOE « TENA FAHALEOVANTENA »IZANY ARY IZAY NO NANDOTON’NY MPANORATRA TANTARA AZY NA NY MPZNORATRA FRANTSAY( INDRINDRA FA NY MISSIONNAIRES TOIN-DRY MALZAC) NA NY MPAHAY (?) TANTARA MALAGASY MPIANANY IZAY VOAZANAKA ARA TSAINA!!!


 2. INONA NO ATAONTSIKA MIARAKA ?

  Izany no vaha-olana andrasan’ny rehetra, hanalàna an’i TGV !

  Avelao mba ho proposition roa na telo na efatra fara-fahabetsany no mba tapahina ho ataon’ny rehetra dia milamina ny ady !

  Nahoana no mbola mandeha ny FAT ? satria ao aorian’ni TGV daholo ny vendrana !
  Miary izy ary manana Solidarité lavitra nohon’ny Mpanaraka an’i Ra8 ;

  Tezitra ianao mamaky izany ? Izany no izy, fa isika dia

  Tsy mahay miray HINA : izany Solidarité izany, toy ny maloto no fijery azy. Na manaiky fa marina aza izany, tsy mba mifanome hery sy manome doka, fa NY HITSIKERA IHANY.
  Rehafa kelikely, ho tonga ny ady an-trano, dia tsy ho mangeur de pipi intsony, ho MPIHINA-TAY Daholo !

 3. Antananarivo va refuser le retour des exilés malgaches

  Les autorités malgaches vont rejeter l’appel de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) en faveur du retour des opposants politiques actuellement en exil, notamment de l’ancien président Marc Ravalomanana, a-t-on appris lundi de source gouvernementale à Antananarivo.
  Il n’est pas question d’un retour de M. Ravalomanana »,
  Le président Rajoelina devrait donner mardi après-midi une conférence de presse pour exposer la position du gouvernement.

  A l’issue de leur sommet, ce week-end à Johannesburg, les dirigeants de la SADC ont demandé, sans rien exiger toutefois, aux autorités malgaches d’autoriser le retour de tous les opposants en exil, y compris Marc Ravalomanana.

  La SADC, qui avait pris position en faveur des 3 mouvances, dont fait partie l’ex président déchu, dans les mois qui ont suivi sa chute, a depuis changé de position pour se ranger derrière son successeur !

 4. Mitonia isika fa kely sisa e! jereo ny lanitra fa efa mitsilopilopy eo ilay
  hazavana tsy laitra ho pesipesenina !ary tsy misy ahatakona izany na
  iza na iza!
  Matokia fa mitsinjo ny diantsika Zanahary fa tsy mandeha irery isika.
  Ataovy ambony ny fanantenana fa aza manary TOKY!

 5. Sady efa tsy ara-dalana dia izy indray no mba midrikina!mba mamalifaty ilay
  nametrpetrahan’i Sadc azy t@ toerany (TGV)
  iny angaha izy dia te ho hatao hoe: manda !fa iza ianao? ahelezo koa ilay tsy maintsy nilahatra
  tao @ AEROPORT iny fa sao tsy ampy .Tsara ho an’i SADC koa izay!,fa efa fantatra fa tsy izy dia
  mbola omena fahefana ihany.Sady mivoaka no miditra!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *