Taratasy nalefan’ny PRM Ravalomanana ho an’i H.E.POHAMBA, filohan’ny SADC

June 24, 2011

Excellency, and Dear Brother

I received the letter dated 17 June 2011 in which the SADC Summit decisions were summarised, and in which you explained the amendments to the first Roadmap, initialled by the eight political parties in the Malgacho-Malgache process. I appreciate the fact that you addressed the uncertainty regarding what the amendments to the Roadmap amount to.

We are at a delicate stage of the peace process and the progress made at the last SADC Summit should be jealously protected. Therefore I want to express my caution against any hastily made decisions purely for the sake of some movement. The communication about the latest stance adopted by SADC should be accurate, non-partisan and should be done cautiously. We are all aware that the amendments to the Roadmap as set out in the letter dated 17 June 2011 have numerous consequences and implications. One of them concerns the nature and composition of Government and the appointment of a Prime Minister. It is clear that government in its entirety, and the Prime Minister in particular, must meet the requirements of inclusivity and appointment by consensus.

I have noted that the SADC mediation team in Madagascar is complicating the matter by not acting in this spirit. By presenting the current Government and Prime Minister as meeting these criteria of inclusivity and consensus, makes a mockery of the proposed amendment and is a direct threat to the peace process. Such comments are premature and grant the current HAT a legitimate government status that it cannot claim and does not deserve. We have to remember ourselves regularly that this is a de facto regime created by a coup.

For the transitional purposes, they can become acceptable only if its composition is extended to include all the major political participants as an inclusive government, and it is based on the principle of consensus. Otherwise it remains illegitimate and its isolation by the AU and SADC should continue.

I therefore officially object to this conduct by the mediation team in Madagascar. It is against the spirit of the Summit and creates the risk of derailing the peace process.

I wish to reiterate that I shall be able to initial the Roadmap once it has been amended and finalised. I want to draw your attention to the fact that the Summit decision clearly indicated that the return of political exiles will be unconditional. With the sentence that reads:Monsieur Marc Ravalomanana ne pourra rentrer à Madagascar qu’après l’instauration d’un environnement politique et sécuritaire favorable” in the letter dated 17 June 2011, a return to the original conditions was re-introduced, namely that I can return only after the creation of favourable political and security conditions. This is still the original condition and amounts to no amendment of the original formulation. Such a formulation is unacceptable as an amendment and will make it impossible for me to initial the new Roadmap.

 

The breakthrough achieved at the SADC Summit should be respected by all. It is not merely a change in formulation of the text but has direct and serious implications. It means that the unilateral actions of the HAT must come to an end; it means that the content of the amendment to the Roadmap will have to be agreed upon in an inclusive and consensual manner and not only by the HAT. Otherwise it will all amount to a continuation of the status quo and no progress in the peace process.

 

Sincerely,

 

 

Marc RAVALOMANANA

His Excellency Hifikepunye POHAMBA

President of the Republic of Namibia

Chairperson of SADC

 

 

Copy to:

SADC Heads of State and Governments

Letter to H.E. Pohamba 24062011-A

13 pensées sur “Taratasy nalefan’ny PRM Ravalomanana ho an’i H.E.POHAMBA, filohan’ny SADC”

 1. Misaotra anao Atoa Filoha!
  Izahay koa dia tsy hanaikymihitsy an’io fanodinkodinana ny saim-bahoaka io, satria dia tsy hampilamin-tsaina mihitsy izy io!… Tsy misy hanaiky an’io reaka io mihitsy fa matokia an’izany ianao Atoa Filoha!
  isika rehetra koa dia aza kivy mihitsy amin’ireny fanambarana nataon’i SIMA-OH! ireny; impiry moa izy no tsy efa nanao an’izany? raha tena olona tsy momba ny atsy sy ny aroa izy dia tsy tokony hiresaka manokana amin’ilay vazaha be VIT’alina iny!
  Minoa fotsiny isika fa tsy maintsy hipoitra foana ny tena marina!

 2. Objectivement, cette lettre de Ravalomanana est sensée et logique. La feuille de route ne doit effectivement pas être un moyen de légitimer un coup d’état, mais bien de rassembler les positions politiques divergentes sur une solution équitable devant mener vers une solution durable des crises de succession au pouvoir à Madagascar. C’est maintenant une responsabilité de la SADC, vu qu’elle s’est désormais placé en arbitre dans ce conflit malgacho-malgache. Le fait que le Dr Simao renvoie l’appréciation du cas de Ravalomanana à la partie malagasy est irréaliste, car les tenants du pouvoir ne pourront jamais par eux-même rendre un jugement équitable à ce sujet.

 3. calme fotsiny isika ! izay no fomba fiady amin’io zavatra ataon’ireo io ! Misy fotoanany daholo ny zava-drehetra ! Izay fotsiny !
  rehefa miziriziry izy, dia normal io fihetsiny io ! ny olona tapidalan-kaleha no manao ny tsy fanao.

  ary dia adinony mazava ho azy fa :

  efa voasoritra ny làlana

  Minoa fotsiny ihany !

 4. Avela hibitaka ny foza, fa miandry ny fanampahin-kevitra avy any Addis-Abeba isika ê !
  Cette fameuse feuille de route doit se conformer à toutes les décisions prises jusqu’à ce jour, par la Communauté internationale !
  Rehefa miseho ho be loha ny mpanongana, dia ampiarina amin’ny an-tsakany sy an-davany ny Accords de Cotonou, dia vita ny tantara ê ! Ela laotra, mijaly ny vahoaka !

 5. Miomana daholo fa hisy film hivoaka ato ho ato ,manana faharetana oah! hivoaka
  tsy ho ela io film io!satria tsy vitan’i simao ny zavatra nanadrandrain’ny fat t@ ,sady
  tsy ho tanteraka mandrakizay izany ,dia hivoaka daholo ny marina rehetra koa manana faharetana kely
  isika ,ary aza kivy fa hanome lalana malalaka ho @ fahafahantsika daholo izany ,minoa fa miasa mafy
  ho antsika koa Andriamanitra.
  Efa fomban’i foza ity mifikitra @ soavaly maty ity fa aza hatao mahataitra!na mety koa soavaly velona fa rehefa
  tonga ao dia tsy maintsy MATY MIARAKA AMINY, toy ilay voankazo tsara nafangaro voankazo lo io dia tsy maintsy
  lo miaraka aminy ihany koa.Efa be izay mpamadika izay fa toa mbola io eo ihany !tsy misy fankatoavana!

 6. Ra8 KOA ANGE TSY tokony handany andro amity Sadec ty efa elabe no hita fa tsy mazava ny position-ny ,ny tombotsoana’ny Maorisina sy ny Mozamkikana ary ny tsotsoka no jerendreo ,hita fa miray tsikombakomba na misy fihatsarambelatsihy ilay Sadec lazaina fa ny filoha 14 lahy no sefony avy eo ty sima- o doza ty no alefa aty tsy tahotra tsy henatra io manatrika ny défilé an’i lavanify dia mba mety ve izany !!!!

  Raha émissaire ny asan’io ,maninona ny sefony tsy mitabataba refa miandany ami putchiste io,rangahy io ,tsisy hilàna azy io fona no halefa aty ,ny Maorisiana maporisika azy tsy hamaha ny olana eto Mcar FA MATAHOTRA NY maorisiana soa ho lasa lavitra noho ry zareo Mcar ary i RA8 tsy nety nampanofa tany tamindreo Maorisiana ireo no mahatonga an’io,Simao io vidin’ny Maorisiana sy ny tsotsoka tsy hamaha ny olana eto Mcar ,tg vedrana moa dia faly fotsiny amin’izay mitarazoka ny krizy misy hangalarany !

  Any mozambika mantsy ny Maorisiana no nanofa tany refa tsy naazo tetto Mcara ry zareo !
  Tys mivaha miintsy io raha mbola mbola MoZAMBIKANA NO éMMISSAIRE ALEFA ATY MCAR !
  AsA TSy MISY OLOMPIRENENA HAFA ANKOATRA NY mAORISINA ANGAHA ao ami sadec ao !lalaovina ilaya firenena nefa efa potika !
  Dia rehefa tsy maazo reconnaissance koa Mcar dia mazava ho azy lasan’ny firenenkafa toa ny Mozambika ny fanampiana tokony ho azon’ny Malagasy !
  Dia eo koa ilay Père Pedro-DOZA IO MODY MAnGATAKA fanampiana ho an’ny Malagasy mahantra nefa hataony any ampaosiny no mahafaty azy sady miaraka amindry fatidoza io rangahy io !

 7. Tsotra fotsiny ny solution an’io crise io na Ra8 HANgataka ny aide ny UE sy ny Amerikana hampihatra ny sazy navoakany ny UE ireny na hilalao sy hitalaho amin’ny Sadec lava eo dia lalaoviny sy harirarirany lava eo dia faly ny faty satria mitarazoka ny crise ,tsy maintsy sazina io vao hiala teo !!!

  JEREO FA HAtraMIN’NY AMBASSADEUR NY AFRIQUE DU sUD MIJERY AN’I VEnDRANA MANAO DéFILé!!!
  Marina mitavozavoza tsy maharesy ny lainga tsra lahatra!!!

 8. Dada kosa aloha tsy afaka mandingana ny SADC e!Mbola ho avy ny sazy !fa la frantsa koa anie
  miasa mafy ao e!tsy ho afa – maina @’izao raharaha izao mantsy izy ka mitady ny hIrika rehetra
  hampitarazoana ity tantara ity ,fa io tsy maintsy hipoaka na ho ela na ho haingana,dia izy rehetra efa mivaralila
  ireo daholo.Dia midelira! dia manao boloky ! « dia izao indray aloha lazaina  » dia iny koa ny sasany fa efa maty
  heritreritra dia « tsy mahazo mody Ravalomanana ».Hatr@ ry Pedro aza may volotratra fa anisan’ireo nandray anjara
  t@ fandrobana sy fanapotehana ireny dia io izy MIPARARETRA ka manao izay hitarazoan’ity krizy ity satria efa fantany
  fa tsy ho afa-maina eo koa izy.
  Ilay masoivohon’i Sodaf no tsy azoko loatra ny tena antony fa tsy maintsy ho heno eo ihany ny marina fa manana faharetana.
  Sima…..o oah aza asiana sira fa vola baoritra ireny !tsy misy dikany intsony iny !000000000 boribory!

 9. Mety be kà !
  Mahereza tsara ianao Andriamatoa Filoha, sy ny mpiaradia aminao any
  Na dia pacifique aza, hilaina koa no manisy « direct  » ( bam!bam! aminy takolaka io) rehefa hilaina.

  Mba jereo any daholo izay mety mbola andefasana rehetra ! aza avela intsony, fa dia efa ela laotra

  Andriamanitra no Herintsika

 10. Misaotra atoa Président fa tena tsy mipetrapetraka na mandry mandry foana ianao, ary tena mahatsapa ny fahorian’ny vahoaka malagasy. Izahay koa andriamatoa Filoha dia manohana anao tanteraka amin’ny fo sy saina ary ny herinay rehetra ho amin’ny fahafahana ary mba hampijoroana ny fahamarinana. Andriamanitra anie hiaro sy homba ary hampahery anao mandrakariva, Izy anie haneho aminao ny voninahiny.

 11. Ry MALAGASY TIA TANINDRAZANA REHETRA FOTOANA HANAOVANA FIHETSEHANA MAHERIVAIKA AMIN’IZAY IZAO « INDIGNEZ-VOUS » !!!jereo Sénégal,Libye, Syrie,Grèce,…
  Mananà hambo-po fa efa alohalika ny ranom-bary ary sangy mahery mihoatra ny loha…
  Ry miaramila malagasy mba jereo amin’izay ny vahoaka sy ny fianakaviana fa mijaly izahay;manana havana manamboninahitra ambony aho ary manana fianakaviana novoinareo sy nogadrainareo koa, AOKA IZAY FA NATAKALONAREO VOLA NY FIHAVANANA i MADAGASIKARA ao anaty fotaka mandrevo amin’izao fotoana izao.
  ANTSO AVO HOANAREO MIARAMILA MALAGASY MIVERENA MIARAKA AMINAY VAHOAKA SY NY FIANAKAVIANA MIJALY !

 12. Mankahery anareo sy Neninoro aho ry Masiteny fa tsapako tokoa ny fahorianareo manana havana sy tapaka
  any aponja sy ny hetraketraka nahazo azy , ho ento any ny hafatra fa tsy irery izy ireo fa misy mahatsiaro
  ampbavaka isanadro isanandro,ary mino sy manantena isika fa tsy ho ela intsony ny hijanonan’izy ireo any aponja any,
  ny ahy indray dia sady maharary no mahamenatra fa » foza « olona akaiky ny tena ,nefa dadabeanay tena revolisionera be
  mihintsy, anisan’ny niady t@ 1972 ireny.
  Courage fa kely sisa! tsy maintsy mandresy isika fa aza kivy! tsy maintsy hitondra vokatra ny fijaliantsika indrindra ho an’
  ny taranaka faramandimby!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *