Ampanjakao ny fahamarinana hoy ny Vondrona Kristiana Katolika

Nanao sorona masina lehibe  ho  fibebahana sy fangataham-pitahiana ho an’ny tanindrazana , tao amin’ny EKAR Vincent De Paul Ambatonilita ny Vondrona Kristiana Katolika (VKK) tamin’ity Alahady ity.

« Fahamarinana-Fifankatiavana-Fandeferana »  no hafatra  nalaina tao amin’ny Filazantsara Matio 13, 1-23.Tsapan’i VKK fa izany no banga eto amin’ny firenena tao anatin’izay krizy lavareny teto amin’ny firenena.

Hita niara niombom-bavaka tamin’izany ny Profesora Ranjeva Raymond, Ravatomanga Roland, ny mpitandrina vitsivitsy ao anatinny HMF.

 

 

 

19 pensées sur “Ampanjakao ny fahamarinana hoy ny Vondrona Kristiana Katolika”

 1. Sao dia mba diso aoriana loatra??sa mety ihany??Dia mba hitohy izao
  fahatsiarova-tena izao sa hijanona eo indray????Malahelo aho fa hay
  mbola misy katolika toa ahy ao @’ity TANIKO MIJALY FADIRANOVANA HANJAKAN’NY DEVOLY!
  Dia inona no mba ho fandraisanareo anjara @’izao toejavatra izay fantatra fa ny Katolika koa dia
  nandray anjara MAVITRIKA t@’izao fandravana sy FANAPOTEHINA izao!Zava-doza mbola tsy nisy
  teto @ tany sy ny fanjakana izao zavatra hiainana izao nefa dia ny MAMPALAHELO fa dia zavamisy
  tokoa ,ary dia hiainanan’i GASY!Mba manantena fanarenana ary izahay ! NANDRAVA NAHAY TSARA,
  koa ho hita eo ny FANARENANA ary!

 2. Feno mpivavaka katolika ao aminy Magro , Ranavalona a, hatraminy 27 volana izay, mandray anjara mavitrika taminy tolona. Miaraka ao daholo na ny kato, na ny protestant, misy silamo, sns tsy mitonona ,misy koa tsy mpino.

   » samy malagasy rô.. gasy baba … gasy neny….  » hoy ilay hira

 3. Tsy maninona fa efa zava-dehibe izay e! Efa tsapa tsara izany izao hoe mahantra tokoa ny vahoaka dia tena misokatra tsara ny tsena ho an’ny Katolika.

  « Fahamarinana – Fifankatiavana – Fandeferana »!? Fa inona moa izany no nataon’ny Katolika talohan’izay sy tao anatin’izay fotoana rehetra izay? Taiza io fahamarinana io tamin’ny fanenjehana ny FJKM tamin’ny 2009-10? Taiza io fifankatiavana io tamin’izany? Mbola ho tsiahivina ihany koa ve ny nataon’ny zezoita tamin’ny fiandohan’ny taon-jato faha-20? Taiza ireo zavatra telo lazain’ny VKK ireo hatramin’izay? TAIZA?

 4. Aza hadino fa mpino maro ny katolika. Toy ny zavatra rehetra dia misy ny mpitarika izay hita lava amin’ny haino aman-jery, ary ireo hentina kosa izay mpino tsotra nefa tsy mpanara-drenirano. Ny mpitarika no hita etsy sy eroa manao fanambarana satria mihevitra izireo fa mpihinana ambolony ny mpivavaka rehetra. Diso izany, ary azo lazaina aza fa ny katolika maro an’isa dia tena tsy mankasitraka izao zava-misy izao. Nampandrafesina tamin’ny protestanta anie ny katolika e! Voalaza fa i Ra8 dia mihevitra ny hampanjaka io finoana iray io. Soa fa nisy Andriamanitra nanazava ny sain’ny rehetra ka maty momoka ny asan’ny demony. Aza manahy fa miaraka manavotra an’i Gasikara mpino Malagasy manerana ny Nosy, eny fa dia tsy hita maso aza ny sasany dia manao hetsika tsy tapaka any ambadika any. Henatra ange ireny nataon’i Mgr Odon R. ireny e!

 5. Nasiana resaka ve i Pedro ê ? Manaiky ny zavatra tsy mety ataon’ilay io ao Madagasikara ve aloha ny Egilizy katôlika ê ?

 6. Marina ny anao Rafily a
  Ny fanahy Masina dia miasa feno sy mahery amin ‘izay rehetra mitady azy, manazava, mampianatra tsy manavaka na iza na iza

  Aoka tsy ho focaliser-na aminy perepedro ny tolona, mahazo ny valinkasany eny foana iny rehefa tonga ny andro sy ora

 7. Taiza ny Katolika tamin’ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana? Sa mila mandeha irery mba ho hita hoe mb nanao koa izahay?
  Nankaiza ny Katolika tamin’ny 20 Mey izay namoizana ainana Mpitandrina? Frera sy Mopera ary masera firy moa hatramin’izao no mba namoy ny ainy ho an’ity firenena ity hatramin’izay nisiany izay? Firy tamin’izy ireny no namoy ny ainy nanafaka an’ity firenena ity tamin’ny ziogan’ny mpanjanaka?

  Ny olana dia hita mazava be ny nataon’ny zezoita fahiny. Mbola mazava ihany koa ny nataon’ny EKAR tamin’ny Repoblika faharoa. Mpianatry ny misiona Katolika avokoa na Ratsiraka, na Tsiranana, na Rajoelina… ary katolika avokoa ry zareo ireo. Mbola mivandravandra ihany koa ny zava-nitranga teny Falda t@ 17 martsa 2009.

  Manao zavatra ny Katolika io dia ireo hitanareo ireo ny Mpitandrina ao amin’ny HMF manohana izany. Iza no tena maneho an’ilay fifankatiavana sy fandeferana? Nefa dia mazava fa vavolombelon’ny teny Falda sy ny tohiny avokoa isika rehetra…

  Ny Jerimanina no nifona tamin’ny Jiosy alohan’ny Vatikà. Ary Raha tsy efa nifona tamin’ny Jiosy ny Vatikà tsy nifona tamin’ny olona maty novonoina tamin’ny anarany sns.

 8. Mapme koa i Kintana amin’i Lasko sy ny Pugnus Dei!!!

  Aoka hiray hina isika, tsy ho andairan’ny fampisarantsarahana, fa ao anatin’ny fianakavina dia misy ny mpiray tam-po tsy mitovy anaram-pinoana; na katolika izy na prôtesta ets…, anefa mitovy fijery sy hetvitra ary fiarahana mitolona.

  Katolika ny telo amin’ny iraitam-po amiko sy ny ankohonany, ary ny iray amin’ireo dia voasambotra sy migadra tsy an-dràriny efa dimy volana izao noho izao toe-draharaha izao! Efa nolazaiko teto izany.
  Koa aoka tsy ho hadinoina fa maro dia maro ireo kristianina katolika ao anatin’ny fiaraha mitolona hoamin’ny ara-dalàna sy ny fiverenan’ny Président Ravalomanana. AOKA TSY HANDAIRAN’NY ASAN’ILAY MPIAMPANGA, MPAMITAKA, MPAMPISARAKA izay RAIBEN’NY LAINGA dia ny devoly sy ny forongony isika ry havako isany!

 9. Neninoro a! tsy misy mampisaraka izany eo, fa rehefa milaza ny marina ve dia mampisaraka e! i Odon izao no tokony hanao fifonana ampahibe-maso raha tena te hampiray ny malagasy, saingy tsy minomino foana aho, hatrany vatican ity raharaha ity no miainga nka izay no ilazako foana hoe: aiza ilay rodobe Tsy lian-drà aho sanatria fa tsy hitako intsony izay vahaolana e!

 10. Ny katolika tsy mifidy fiangonana fa izay hita mety avokoa: na eny Andohalo, na any Fianar, na any Comores, na any Sud Af, Romes, Phillipines, USA sns…

  Ny zezoita toa hazo avo ka halan-drivotr’ê!

 11. Inona no dia mahataitra anao ry Neninoro an: vao aninkeo tsy sasa-mifamaly (miady hevitra) ilay samy protest roa lahy mpinamana be, satria nahoana?

  Resaka: ‘mahantra sy manan-karena, vodim-panjaitra sy rameva’ izany, voaraikitra ao anaty baiboly

  Ny iray manadiady mandalina …, ny ilany kosa anefa mihinana amam-bolony ihany

 12. HoAiza,

  Hazo avo ve ny zezoita nanao hazalambo ny malagasy tsy nitovy finoana taminy?

  « Fahamarinana – Fifankatiavana – Fandeferana » no lazaina eto ary ny Katolika no milaza izany. Hatramin’izay ka hatramin’izao, ary raha tsy hijery afa-tsy ny zava-misy tao anatin’ny roa taona izao, aiza amin’ny fihetsiky ny EKAR ireo zavatra telo ireo?

  Sarotra be ny nandefitra satria nakatona ny radio Don Bosco! Sarotra be ny nandefitra satria protestanta no teo amin’ny fitondrana? Tsara tokoa ny fifankatiavana ary naseho izany tamin’Atoa Lala Rasendrahasina Mpitandrina. Ny papa Benoa 16 mihitsy no nilaza fa momba ny vahoaka malagasy katolika nijaly izy tamin’ny 2007. Fa mangina tanteraka kosa na ny EKAR na ny Vatikà fa satria angamba miadana ny vahoaka katolika malagasy izao!!!

  Tsy fampisarahana no tadiavina fa fampiraisana. Fa tsy tsara koa ny fihatsaram-belatsihy.

  Neninoro,

  Ny tsirairay samy manana ny heviny ary tsy voatery ny olona tsirairay no nolazaiko io fa ny fitondran-tenan’ny Fiangonana ilay lazaina fa raiamandreny.

 13. Asa na izaho no tsy nahay nanazava tsara ny tiako hambara, na ny fandraisana ny nolazaiko no diso. Izaho anie ka tsy manainga na iza na iza hanaiky na hifafandefitra amin’ny lohandohan’ny katolika; EKAR, vatican ary indrindra i Odon omar izay tena mampiditra fanafitoinana tanteraka hatramin’izay ka hatramin’izao ny fihetsiny!

  Ary fanehoana fitovian-kevitra amin’i Rafily notiako lazaina. Ny teniko hoe: « Aoka tsy handairan’ny ets…. » tsy milaza na midika velively hoe isika mpampisaraka, an! an! an! Sanatriavin’ny vava!!

 14. Isika dia samy mandala sy miady ho @ ara-dalana koa izay rehetra tsy mifantoka @’io
  zavatra tadiavintsika io ,indrindra fa izay « niavian’izao fanafintoinana izao » dia amiko !
  efa naman’ny FAHAVALONTSIKA daholo,na Koto ny Rabe na havana na tapaka na namana, »rehefa kary dia vandana »
  Katolika aho ary tena hiringiriny ,fa ny zavatra nataon’iMr Odon kosa dia tsy azoko leferina satria tena miantra @ aina
  ary hiaraha-mahita ny VOKANY,koa tsy maninona raha hanome tsiny ahy Andriamanitra @ fankahalako azy fa tena tsy
  rariny,olona ao anatin’i FINOANA ianao @’izay ……..Tena mahavaky fo!Dia nanome vahana ny DEVOLY fotsiny izao!hita
  sy mibaribary izany.

 15. Ny zavatra tiako lazaina eto sy teo dia ny filazana fotsiny hoe tsy mifandraika amin’ny zavatra teneniny ny zavatra ataon’ny Eglizy Katolika. Ary tsy mampiseho ezaka mihitsy izy ho amin’izany.

  Neninoro,

  Mazava iny. maromaroa ny toa anao Ramatoa. 😉

 16. Mahagaga ihany ity fivavahana ity ka !
  Ny sary masina : vazaha
  Jesoa kely (noely) : vazaha
  Jesosy mamomnjy: vazaha
  fivavahana : anglisy-latin-vazaha

  Dia mivavaka sy manotrona ireny daholo na « ka toa alika » na pyro-testant  »

  Aleoko ihany ny Andria-Nanahary ka! mba toa mifanakaiky amin’ny fihavian’ny tena : tsy misy sary mantsina – tsy misy zesoa kely – tsy misy mason’i Maria! fa dia Andria-Manitra !
  Ho tanteraka anie izany ! yeeeeeeeeeh! hoy ny vahoaka !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *