Ankolafy Ravalomanana

Rava ilay tondrozotra notohanan’ny Dr SIMAO

Namory sy nandrahatra ny fijeriny ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny, teo anolohan’ny mpanao gazety, teny amin’ny foiben-toeran’ny Tiako i Madagasikara teny Ampandrana ny ankolafy Ravalomanana anndroany maraina alatsinainy 11 Jolay 2011. Nambara tamin’izany fa mbola mafy sy vita fato-maty ny tolona iaraha-manana eo amin’ny ankolafy telo, izay hifandrombonana amin’ireo roa hafa dia ny mpanara-dia ny Amiraly Ratsiraka sy ny Profesora Zafy.

7 febroary sy fifidianana

Tetika sy fitsarana miendrika politika tanteraka ny eto amintsika, ka tsy misy antony mazava akory namerenana indray ity fitsarana ny fifamonoana teny Ambohitsorohitra tamin’ny 7 febroary 2009 ity. Noho izany indrindra dia kianin’ny ankolafy Ravalomanana ny tsy famelàna ny fandinihina ny fijoroan’ireo vavolombelona tamin’iny raharaha iny, ary indrindra ny maha-tsy azo antoka intsony ny fitsarana eto amintsika noho ny fitongilanana. Ny fitsarana toy ireny dia natao hanapempoana fotsiny ireo mpomba an-dRavalomamana, sy hisakanana amin’ny fomba rehetra tsy hodiany eto an-tanindrazana. Toy izany koa ny mahakasika ny fikasan’ny mpihazona ny fahefana ankehitriny ny amin’ny hirosoana hatrany amin’ny fifidianana kanefa tsy lavorary akory ny faran’izay bitika indrindra ho amin’ny fanatontosana izany. Nanamafy moa Manandafy RAKOTONIRINA, fa tsara kokoa ny hisian’ny fanelanelanana ataon’ny FFKM miampy ny firaisamonim-pirenena toy ny CNOSC mba hampandroso hatrany ny fototra tena demokratika sy hisorohana ny savoritaka tsy hifankahitana noho ity fifidianana teren-ko masaka ity.

Firaisam-be Afrikana

Nahitsy dia nahitsy no nanazavan’ny mpandrahatra Ravatomanga Rolland, fa rava ilay tondrozotra notohanan’ny Dr Simao sy Salomao satria tsy manaja akory ny fototra nandrafetana ilay fehi-kevitry ny fivorian’ny filoham-panjakana tany Sandton ny 11 sy 12 jona farany teo. Mbola handrasana noho izany, araka ny fanazavany ihany, ny fanampahan-kevitry ny filankevim-pilaminan’ny firaisam-be Afrikana izay hivory ny 14 jolay 2011 izao.

8 réflexions sur « Ankolafy Ravalomanana »

 1. Fa mbola miandry inona foana amireto vondrona Afrikana sy ny forongony ireto fona ve eh!!!Ireo tsy miraharaha antsika izany ntsony. I Nenimlala mpiantoka no mibaiko ny rehetra ao, raha jerenareo dia mampiseho toetra Frantsay daholo izay rehetra ireo, mihatsaravelantsihy tsisy hevitra. UA= incrédible. Mivadibadidela toy ny lelanomby; sady ampiasaina eo aloha no amiasaina ary afara.
  Ampy izay ny fampandriana adrisa. Aoka ho tohizana ny fandrahonana anireo jiolahimboto ireo, amizay lasa adala daholo.

 2. Misy marina izany saingy aoka isika hanaja izay teny nomen-tsika.Tsy adala avokoa ny olona ao fa misy tokoa ny tena tia hampandroso an’i Afrika. Koa aza miroaroa saina isika fa mila fahamalinana ny zavatra rehetra.Ny tanjona dia ny mba hazaoantsika fandresana mba ho modely aty Afrika miteny frantsay isika atsy ho atsy.
  Minoa fotsiny ihany!

 3. Mandreraka tokoa aloha ireto Gena ireto é… sao dia mahita hevitra mba somary henjakenjana isika nef moa raha resy isika dia andao hifona @ Foza é!!

 4. Mety hangidy ny sampaigna sy ny petiforo amin’io andro io !!!

  Zavatra hafa indray, na dia tsy mifandray mivantana amin’izay voasoratra etsy ambony aza !
  LA LUNE ET LE BANANIER
  « En 1997, une ONG américaine et la direction des parcs régionaux malgaches créent le parc de Masoala. Ce derniera pour objectif de préserver la nature et la biodiversité de l’Île. Mais pour le constituer, les habitants ont dû céder leurs terres. Ils ne peuvent donc plus cultiver, ni pêcher, chasser ou couper du bois. Ces villageois sont donc coupés de leurs terres, et le parc les epêche de puiser dans les ressources qui permettent à la famille d’accomplir sa destinée, comme le demandent leurs coutumes ancestrales. Car à Madagascar, c’est la terre qui assure le lien entre les générations passées, présentes et futures.
  Cette situation problématique est encore très peu dénoncée. »

  Emission sur France 5, aujourd’hui 12 juillet à 21h30 ; les avis des téléspectateurs sur :
  http://www.programme-tv.net/programme/culture-infos/2857690-la-lune-et-le-bananier/

  Comment la France a-t-elle fait pour créer ses dizaines de parcs régionaux ? A-t-on le droit d’y faire n’importe quoi ? Non, tout y est réglementé !
  Est-ce une émission, pour excuser la coupe illicite des bois de rose ?
  Personnellement, j’aimerais que France 5 diffuse un documentaire sur le putsch, ainsi que ses conséquences, qu’il est inutile de détailler ici !

 5. Oviana aloa ny datin’ity lazainao ê? Amin’izao mantsy andron’ny fandrangitana!

  Fa 1997 aloa dia anontanio i Ratsiraka teo @ fitondrana t@izany.
  Dia avereno ny azy raha tany ty ka tsy takalom-patsa vidim-pihinanana no nitranga.

  A Parc Masoala, certains préfèrent : « coutumes ancestrales »: brûlis, charbon, polluer l’eau par fosse, …

 6. Ny film vao tsy ela !
  Tsy dia ny daty na ny anton’ny nanorenana an’io parc io no tiako noresahina !
  Betsaka ny azo lazaina momban’io, fa io no fantatra fa anisan’ny « fôrets primaires » mbola voatahiry ; mitondra vokatsoa ihany izy io hoan’ny mponina sy ireo mpandraharaha, raha ny lafin’ny fizahan-tany no jerena !

  Ato misy olona manana fomba fijery hafa !
  http://www.television.telerama.fr/tele/emission.php?id=272283413

  Amiko, ilaina ireny parc ireny !

  Ny tiako ho marihina fotsiny ry HoAiza, dia tokony manao reportage momban’ny fanonganam-panjakàna izy !
  19 millions mahery no isan’ny malagasy mijaly, voageja amin’izao fotoana izao !! Zava-dehibe izany eo anatrehan’izay andian’olona vitsy kely ery !
  Efa 27 mois mahery no tsy nisy resaka momban’ny politique na ny zava-misy marina ao Madagasikara, alefan’ny Télévison-mpanjakàna frantsay ! Na ny hafa, télé privée aza !
  Nahazo baiko daholo !!
  Biby sy ala, ary i père Pedro dia mahazo resahana ( mahantra laotra ny gasy )!!!
  Rappel kely :
  Any amin’ny parcs régionaux frantsay, na vato kely na sampa-kazo aza, dia tsy azo kitihina !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *