Aoka isika hifantoka amin’ny seho sy tranga misy marina ka tsy hihinana aman’bolony

NY FANAPAHAN – KEVITRA TANY GABORONE / SAINDTON DIA TENA IZY FA TSY ANKA – DASITRA , TSY KILALAO FA TENY HENTITRA…KA AOKA ISIKA HIFANTOKA SY HANAZAVA IO FANAMBARANA IO AMIN ’NY MALAGASY TSY MAHAFANTATRA NY FISIANA SY NY VOTOATINY !

SAROTRA TOKOA NY FOTOAA IAINANTSIKA AMIN ’ IZAO FOTOANA IZAO ! TSY MISY NA OLONA IRAY AZA MBA AZO IANTEHERANA , NA INOANA RAHA MBA MIRESAKA NY TANINDRAZANA SY NY FIANAN ’ NY MALAGASY TSY MANAN – KO HANINA INTSONY..!

AMIN ’ IZAO FOTOANA IZAO NY MALAGASY ANY AN -TANINDRAZANA NO TENA MILA IREO ZANANY ATY AM – PITA !

MARO IREO MALAGASY , INDRINDRA ATY AM-PITA ATY NO TSY MIRAHARAHA IZAY MISEHO ANY MADAGASIKARA ,NEFA REHEFA MIRESAKA AMIN ’NY FRANTSA DIA TOA MAMORONA ERY ARY DIA MISEHO HO MAHALALA ZAVATRA ERY !!..

TSY DIA AHOAKO LOATRA NY OLONA TENA TSY MAHATSAPA NY SEHO SY TRANGA EO AMIN ’ NYFIRENENA..MAMPALAHELO IZY IRENY.!

NY MAHALASA NY SAINA DIA IRETO MISEHO MAHALALA ARY MANAN-TSAINA NEFA TSY MANDINIKA FA DIA MIHINANA AMAM – BOLONY ! TSY MAMAOFIVAOFY FA DIA MANAO TELO MOKA , DIA MITOMPO TENY TSY FANTATRA KA ANY KA LAS MANELY TSAHO TSY FIDINA..! SATRIA MBA OLONA TOA TENY IZY IRENY DIA MANJARY MIFANTOKA AO AN – DOHA NY TSY MAHALALA NY ZAVA – MISY IZAY LAZAIN ’ IRENY OLONA TSY MAKAFAKA IRENY…!

ARY METY IRENY OLONA IRENY ANIE NO MANOME HERY NY FIHETSIKY NY FAT E !

» Fony isika zaza dia niaina toa ny zaza , fa mba efa lehibe isika dia tokony hisaina toa ny lehibe ! »

ENINA AMBY ROA – POLO VOLANA IZAO NO NIKORONTANA NY FIRENENA ARY TSY NISIAN ’ NY FANJAKANA ARA – DALANA..NISAVORITAKA NY VAHOAKA ARY TSY MINO INTSONY IZAY LAZAINA AMINY SATRIA TOA MANANTENA TSY MISY FOANA IZY..!

REHEFA MISY NY ZAVA – MARINA DIA TOA ELA VOA FOY NY FANANTENANA , VAO MITSIMOKA NY RAVIN ’ IZANY FANANTENANA IZANY…
ANY KA TSY MISY MINO INTSONY , ANY KA IREO OLONA IZAY HEVERINA FA HENDRY , MANDINIKA SY MATOTRA AZA DIA MIROIROY SAINA ARY MIHIVINGIVINA FA TY MINO AFA TSY IZAY ITAN ’ NY MASONY ROA IZY IREO !

MISY OLONA MISAINA ANIE DIA MINO NY LAINGA AELIN ’ NY FAT E ! KOA EO NO MAHAGAGA : AHOANA OLONA MATOTRA IZAO IZY IRENY DIA TSY MAHATAKATRA VE » NY AMBARATONGA » MISY IREO OLONA MVEZIVEZY ETO AMINTSIKA TOA AN ’ I CHISSANO SY I ZSIMAO MIHOATRA AMIN ’ IREO FILOHA – PIRENENA SY LEHIBEN ’NY GOUVERNEMENT -N ’ IREO FIRENENA MIKAMBANA AO AMIN ’ NY SADC ? IRETSY IRAKA ( MEDIATEURS VE DIA HANANA FAHEFANA HANOVA IZAY FANAPAHAN – KEVITRY NY FIVORIANA AN – TAMPONY ?

MBA SAMY MANANA NY TOERANA SY NY FAHEFANY KOSA ANIE ! FA DIA ATAO SAFO BEMANTSINA E !

JAMBA NY FAHENDRENA KA TSY HAFAKA MANAIKY NY TENY , NY FANAPAHAN – KEVIT ’ IREO FILOHA – PIRENENA SY LEHIBEN ’NY GOUVERNEMENT 14 NIVORY TANY GABORONE DIA AVY EO TANY SAINDTON..ARY NANAO FANAMBARANA HENTITRA MOMBA NY FIVOAHANA AMIN ’ NY KIRIZY MISY ETO ..

EFA NASEHO TETO ITY FANAMBARANA ITY , ARY EFA NOTENENIN ’ NY FILOHA RAVALOMANANA MARC AN – TELEFAONINA…MADAGASIKARA…

NEFA.

MBOLA MISY IHANY NY MANELY TSAHO FA NOVAN ’ I ZSIMAO ILAY FANAMBARANA..

EKENA FA TAMIN ’ NY FAHATONGAVAN ’ I ZSIMAO FARANY TETO ANTANANARIVO DIA NY TENY NENTIN ’ I ZSIMAO DIA MIFANOHITRA AMIN ’NY FANAMBARANA NATAON ’ IREO FILOHA – PIRENENA SY LEHIBEN ’NY GOUVERNEMEN-N ’ IREO FIRENENA 14 MPIMKAMBANA AO AMIN ’NY SADC

INONA NO ANTONY ?

–NIHEVITRA I ZSIMAO FA TSY MAHAFANTATRA IZAY ZAVA – MISY NY MALAGASY KOA TSY HISY MALAGASY HANITSY NY LAINGANY !

–IO LAINGA NATAONY IO DIA HO ANOMEZANA FOTOTRA NY LAINGAN ’NY FAT MBA ISEKOSEKON ’ NY FAT FA LANIN ’ NY SADC NY FEUILLE DE ROUTE NASIANY RANGO – POHY TETSY IVATO , ARY KOA ATAON ’ I ZSIMAO POROFO AMIN ’ NY FRANTSAY FA TENA NANOVA TOKOA ILAY FEUILLE DE ROUTE IZY ARAKA NY FIFANARAHAN – DRIZAREO..!

VOAFITAK ’ I ZSIMAO NY FRANTSAY SY NY FAT.., IZAY MODY FANINA SATRIA SAMY MAHALALA IREO FA NY FANAPAHAN – KEVITRA SY NY FANAMBARANA NATAO TAMIN ’NY FIVORIANA AMBONY TANY GABORONE / SANDTON DIA TSY MISY HAFAKA MANOVA IZANY..MISY FANITSIANA TSY MAINTSY NATAO ARY NY TOIKA NO MANARA – MASO IZANY FA TSY NY MEDIATEURS , IZAY MPANANTATERAKA FOTSINY..!

DIA BETSAKA KOA NY MALAGASY MISAINA IZAO NINO IZANY..

IO FANAMBARANA IO , REHEFA VOA HITSY ( AMENDEE ) DIA HAROSO NY SECRETAIRE EXECUTIF – MPANANTANTERAKY NY SADC – I SALAMAO – IZAY EO AMBANY FAHEFAN ’ NY TROIKA…( PRESIDENT-N ’NY AFRIKA ATSIMO MIAMPY NY PRESIDENT-N’ NY NAMIBIE SY NY LEHBEN ’NY ORGAN ( dénse , sécurité, justice ao amin ’ny SADC )..EO ANOLOAN ’ NY DEPARTEMENT » PAIX , SECURITE » AO AMIN ’NY VONDRONA AFRIKANINA , IZAY MIVORY NY 7,8 JUILET IZAO ANY GUINEE EQUATORIALE !

EFA TONGA AMIN ’ IZAO FOTOANA ANORATAKO IZAO NY FILOHA RAVALOMANA MARC

IO AVERIKO ETO AMBANY NY FANAMBARANA TANY GABORONE / SAINDTON

»MARC RAVALOMANANA TSY MANAIKY» an’iny taratasy-feuille de route Salamao-Simao-Chissano ! «TSY HANAIKY AN’INY ISIKA – AZA MATAHOTRA HIANAREO FA TSY HANAIKY AN’INY ISIKA »
Tao aorian ’ ny filazan ’ i Dr Salamao, secrétaire exécutifn ’ ny SADC , dia nanao fanambarana manankina iny filazan ’ i Dr Salamao iny
NY FILOHA RAVALOMANANA MARC : » TSY MANAIKY IZANY AHO ! »
MITOMBONA ARY MARINA NY FANDAVANA NATAON ’ I FILOHA RAVALOMANANA MARC .

ARY IO AROOKO AMINAO NY TENY TAPAKA SY NIFANARAHANA TANY GABORONE / SAINDTON TAMIN ’ NY 11 – 12 JUIN TEO !

NADIKA AMIN ’ NY TENY FRANTSAY SY AMIN ’ NY TENY MALAGASY IZY IO MANOMBOKA AMIN ’ NY ANDININY FAHA 12 .

DIA VAKIO TSARA ARY DINIHO SARA ARY MBA HAHAZOANA MAZAVA TSARA NY FANAPAHA – KEVITRY NY FIVORIANA AN – TAMPONY MIKASIKA NY KIRIZY ETO M.KARA NATAON ’ IREO FILOHA – PIRENENA SY LRHIBEN ’NY FITONDRANA AO AMIN ’ IREO FIRENENA MIKAMBANA AO AMIN ’NY VONDRONA SADC !

EXTRAORDINARY SUMMIT OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT OF THE SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY SANDTON, REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11 and 12 JUNE, 2011

1. The Extraordinary Summit of Heads of State and Government of the Southern African Development Community (SADC) was held at Sandton, Republic of South Africa on 11 and 12 June 2011.
2. The Summit was officially opened by His Excellency Hifikepunye Pohamba, Président of the Republic of Namibia and SADC Chairperson.
3. The Summit was attended by the following Heads of State and Government or their représentatives

4. The Summit was also attended by SADC Executive Secretary Dr. Tomaz A. Salomâo.

5. In attendance of the Summit was also H.E. Joaquim A. Chissano, former Président of the Republic of Mozambique, and SADC Mediator on Madagascar.

6. Also in attendance at the Summit was the Right Hon. Morgan Tsvangirai, Prime Minister of Zimbabwe and Hon. Prof. Welshman Ncube, representing MDC-T, MDC-N political parties respectively.

7. Summit considered reports on the prevailing political and security situation ‘in Madagascar and Zimbabwe.

8. On Madagascar, Summit noted the outcome of the meeting that took place on 6 and 7June, 2011 in Gaborone, Republic of Botswana, convened by the SADC Chairperson, H.E Hifikepunye Pohamba, Président of the Republic of Namibia and H.E. Rupiah Bwezani Banda, Président of the Republic of Zambia and Chairperson of the Organ on Politics, Defence and Security Coopération, and H.E Joaquim Chissano, former Président of the Republic of Mozambique and the SADC Mediator on the Madagascar crisis, as mandated by the Extraordinary Summit of SADC Heads of State and Government at its meeting held in Windhoek, Republic of Namibia, 20 May, 2011.

9. Summit also noted that the Gaborone meeting was attended by eleven (11) political stakeholders from Madagascar, namely: AREMA; ESCOPOL; Les Autres Sensibilités; HPM; MDM; Mouvance Ratsiraka; Mouvance Ravalomanana; Mouvance Zafy; TGV; UAMAD/MONIMA and UDR-C.

10. Summit commended the SADC Chairperson, the Chairperson of the SADC Organ on Politics, Defence and Security Coopération for convening the meeting with the Malagasy stakeholders.

11. Summit also commended the people and Government of the Republic of Botswana for hosting the meeting.

12. Summit noted that the return of that country to constitutional normalcy is a matter of urgency.
12. Sommet a noté que le retour de ce pays à la normalité constitutionnelle est une question d’urgence.
12.Ny Fivoriana an -tampony dia nanindry fa ny fiverenan’ ny Madagasikara ho amin ’ny ara-dalana dia tena maika.

13. Summit also noted that eight out of eleven Malagasy Political Stakeholders hâve already initialled the Roadmap that is intended to return the country to constitutional normalcy.

14. Summit endorsed the Roadmap to bring Madagascar into constitutional normalcy presented by the SADC Mediator on Madagascar after effecting necessary amendments.
14. Sommet a entériné la feuille de route pour apporter Madagascar dans la normalité constitutionnelle présenté par le Médiateur de la SADC sur Madagascar après avoir effectué les modifications nécessaires
14 Ny Fivoriana an-tampony dia nandany sy manaiky ny mitondra an ’ ny Madagascar ho eo amin ’ny ara-dalana sy ny rariny ary ny hitsiny sy ny marina ao anatin ’ny toro -lalana ( feuille de route ), izay haroson ’ny Mpanelanelan ’ ny SADC , rehefa voadio / voahitsy / voatovana ( amendée ) araka izay nilana izany ( amendement nécessaire )

15. Summit urged the leaders of the Mouvances Ratsiraka, Ravalomanana and Zafy to initial the Roadmap expeditiously as soon as the necessary amendments are effected.
15. Sommet a exhorté les dirigeants des Mouvances Ratsiraka, Ravalomanana et Zafy à parapher la feuille de route rapidement dès que les modifications nécessaires sont effectuées.
15 Ny Fivoriana an – tampony dia manainga / managataka / manery ireo lehibean ’ny Ankolafy Ratsiraka , Ravalomanana Marc , Zafy mba » hametraka rango -pohy
aingana eo ambanin ’io Torolalana voadio , notsaraina io ( rango- pohy milaza fa nahita sy namaky azy io telo Lahy ).

16. Summit also urged the High Transition Authority (HTA) to allow Malagasy people in exile for political reasons, to be allowed to return to the country unconditionally including Mr. Marc Ravalomanana.
16. Sommet a également exhorté la Haute Autorité de transition (HAT) pour permettre aux peuple malgache en exil pour des raisons politiques, pour être autorisés à retourner dans le pays, y compris inconditionnellement M. Marc Ravalomanana.
16 Ny Fivorian an -tampony dia manainga/ mibaiko / manery ny Fat hanamora ny fiverenan ’ ireo Malagasy izay izay an ’ivelany noho ny antony paolitika an -tanindrazany , tsy misy fpetra ary anatin ’ ireo Malagasy ireo Andriamatoa Ravalomanana Marc.

17. Summit further urged the HTA to urgently develop and enact all outstanding Légal Instruments to ensure the political freedom of all Malagasy in the inclusive process leading to free, fair, and crédible élections.

17. Sommet a en outre exhorté la HAT de toute urgence à élaborer et promulguer des instruments juridiques significatifs pour garantir la liberté politique de tous les malgaches dans le processus inclusif menant à des élections libres, justes et crédibles.
Ny Fivoriana an-tampony dia manainga / mibaiko / manery aingana dia aingana hamolavola ary hamoaka didy miankina amin ’ny zon ’olombelona , mazava , izay miaro ary miantoka ny Fahafahana ara – paolitika HO AN ’ NY MALAGASY REHETRA IZAY HIROSO MIARAKA TSY MISY FANAVAKAVAHANA HIATRIKA NY FIFIDIANANA REHETRA MADIO , MARINA ARY AZO ITOKISANA / AZO ANTOKA…

18. Summit commended the Malagasy Political Stakeholders for their commitment to dialogue and finding an inclusive solution and urged them to remain focused on the implementation of the agreed Roadmap in order to urgently fulfil the aspirations of the Malagasy people for peace, stability and socio-economic development.

19. Summit also commended H.E. Joachim Chissano, former Président of Mozambique for his tireless efforts in bringing together the Malagasy stakeholders in the search of lasting solution for the current crisis in Madagascar.

20. Summit urged the Organ Troika to remain actively seized of the political situation in Madagascar.

20. Sommet a exhorté la Troïka de rester activement saisie de la situation politique à Madagascar.
20 Ny fivoriana an – tampony dia manainga ny Troïka hiezaka hisahana andro aman ’ alina ny toe – javatra paolitika any Madagasikara…

Isaorana SAINDTON nanao ny fandikana amin ’ny teny frantsay

PS
1- Ny Dr Salamao dia secrétaire exécutila ao amin ’ny SADC : izany hoe secrétaire MPANATANTERAKA ny hevitra tapaky ny SADC izy , fa tsy manana fahefana hanova io fanapaha- kevitry ny Fivoriana an -tampony izy …
2-Raha ho any ADDIS ABEBBA iny Dr SALAMAO sy i CHISSANO dia MPITONDRA NY FEUILLE DE ROUTE AMENDEE IZY IREO DIA HAMPISEHO IZANY AMIN ’ NY UNION AFRICAINA FA TSY MANDRAY ANJARA AMIN ’ NY ADI – HEVITRA IZY IREO…

15 réflexions sur « Aoka isika hifantoka amin’ny seho sy tranga misy marina ka tsy hihinana aman’bolony »

 1. Aza manahy ianao fa ny mangina hono volamena , ary minoa fotsiny ihany fa tena mbola sahirana ireo @ fahatongavan’i Dada e sy ny « SECURITE »-ny indrindra indrindra

 2. Marina ny anao Rafily! izay tsy hita no tadoavina fa tsy izay eo no ho hoanina!
  Manomana ny fahatongavan’i dada izy ry Meva a!
  Mazava be ilay resaka etsy ambony fa ilay FAHATOKISANA no tsy ampy eto @ tany sy ny fanjakana ka
  aoka re ny tsirairay mba hiezaka mba hampiverina izany fifampahatokisana izany dia handeda ny ZAVATRA
  rehetra,fa tena mbola mahazo vahana be io @ ‘izao hany ka izay hatao rehetra MIHISATRA avokoa,dia eto
  samy mifanome tsiny eto fotsiny,dia ny kary manao ny hataony ihany,(ny foza mantsy e!)

 3. Marin’izany, fa tandremo ihany ny fahatokisana diso toerana !
  Jereo ny ataon’ireo tsy mena-mivadika toa an-dry mimila sy ny tariny !

 4. Iza indray ity Mimila ry Kintana?eo @ fiaraha miasa no tiako ho tenenina,
  mba hitady ilay tena tombotsoa hiraisana fa tsy ho an’ny tena foana ka hampiseho
  izany ny tsirairay ahamora ny hatao rehetra mba hivoahana haingana @ izao fangirifiriana efa mahazo
  taolana izao.
  Ataoko fa mahatsapa izany daholo ny rehetra!

 5. Hay ve e! toa tsy dia harako indray ny momba io olona io! taraiky be indray aho !
  Nanao inona indray koa io?

 6. Ntsy!! Tena mpamadika palitao gaigilahy io mimile io Ranavalona a! Izy dia nijoro sy nanentana tamin’ny manifestations nataon’ny gtt teny amin’ny Trocadero sy ny sisa… Nanohana ny fitakina ny fiverenan’ny Etat de droit, ary nanohitra ny fanonganam-panjakana, izany hoe légaliste, fa lasa nivadika ho biby.
  Angamba toerana no tena notadiavin’ileiny fa tsy ny ara-dalàna, hany ka niladilady nanatona ny mpanongana e!

 7. Io mihintsy ilay nolazaiko hoe: aleo lavitra ireo izay efa hita fa fahavalo fa ny toy itony
  dia mampalahelo sady manimba ny sain’ny mpiara mitolona,dia ny mpitarika rehetra
  no tsy ahatokisan’ny vahoaka,dia eto no mahatonga ny savorovoro.
  Mahasoava azy ny azony sy izao fahavoazan’ny GASY izao! ny fitadiavana seza eo ihany fa ny BIZINA
  koa no tena betsaka. Atao ahoana fa izay no fantany fa mety sy ahasoa azy angaha! tena gina indray aho!

 8. Tsetsatsetsa tsy haritra!

  Jereo ao amin’i « Tananews » momba ny fitsarana ny raharaha ny 7 février 2009.

  Ny fandàvan’ny fitsarana ny fanoloran’i maître Hanitra R. ny porofo avy amin’i Cdt. Charles, ary ny fanamelohana ny jeneraly Raoelina sy ny namany§

 9. fitsarana jiolahimboto!tsy mahalala afa-tsy ny azy,ny hafa zany aminy de tsy miteny fa vola baoritra?tena tsy azo itokisana intsony ny fitsaràna,mandrora olo tsy maimbo,manome vahana ny ratsy,manasohaso ny liandrà ary manao tsinontsinona zon’olombelona.mbola matahotra an’Andriamanitra ihany ve izy ireo e?sa efa tsisy feon’ny fieritreretana intsony?inona no ataontsika ry mpiray tanindrazana fa maharary anie izao e?tsongoy fon-tena,tsongoy fon’olo,marary ny tena mba maharary ny olo e!!!!!

 10. RY MALAGASY TSIVAKIVOLO , TSY REY LAHATRA VA IANAO ?

  TAMIN ‘ NY FIVORIAN ‘ IREO FILOHA – PIRENENA SY LEHIBEN ‘NY FIRENENA MIKAMBANA AO AMIN ‘NY SADC TANY LUANDA ( ANGOLA ) FARANY TEO DIA NANAMAFY NY FANAPAHAN – KEVITRA TANY SAINDTON SY NAKATOAVIN ‘NY CONSEIL PAIX ET SECURITE AO AMIN ‘NY UNION AFRICAINE , MIAMPY NY AMENDEMENTS NANGATAHIN ‘NY MOUVANCES TELO MALAGASY IZY IREO..
  VOKATR ‘ IZANY DIA TSY MISY NEGOCIATION INTSONY MOMBAN ‘ NY KIRIZY ETO MADAGASIKARA..ATAO AO ANATIN ‘NY SADC , NA IFANAOVAN ‘ NY SADC AMIN ‘NY FIRENEN – KAFA..
  MANARAKA IZANY , TAMIN ‘ IO FIVORIANA TANYLUANDA IO DIA NIFIDY NY MEMBRES TELO AO ANATIN ‘NY TROIKA NY FIVORIANA..
  NY TROIKA DIA NY NY ORGANE MPANEFA REHEFA TSY MIVORY NY SADC..
  NIO TROIKA IO DIA HO TANTANAN ‘ NY PRESIDENT-N ‘ NY REPUBLIQUE DE SUD AFRIQUE , SON EXCELLENCE ZUMA.., MIARAKA AMIN ‘ IREO FILOHA ROA NOFIDIAN ‘ NY SADC..

  VAOVAO : IO TROIKA IO NO HIFANDAMINA AMIN ‘NY MALAGASY MIKASIKA NY FAMETRAHANA NY TETZAMITA IFANARAHANA SY TSY MANAVAKA ARY TOMPON ‘ ANTOKA AMIN ‘ NY FAMERENANA NY ORDRE CONSTITUTIONNEL , IZAY TSY MISY DIKANY RAHA TSTAFAVERINA AN -TANINDRAZANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC..!
  NY FANKATOAVAN ‘ NY COMMUNAUTE INTERNATIONALE DIA MIANKINA AMIN ‘IO FIVERENANA IO SY FIVERENAN ‘NY FANDRIAMPAHALEMANA SY LAMINA ETOAMIN ‘ NY FIRENENA !

  IZANY FEPETRA REHETRA IZANY DIA TSY MAINTSY ARAHINA ARA – BAKITENY ARY NY TROIKA NO MIVOY IZANY..!

  MISY MANAHY FA METY HISY HANOHITRA IZANY FANANTANTERAHANA NY FAMETRAHANA NY TETEZAMITA IFANARAHANA SY TSY MANAVAKA IZANY !

  TSOTRA NY VALINY ASETRY IZANY FANAHIANA IZANY : DIA IZAO :

  NY FAMETRAHANA NY TETEZAMITA IFANARAHANA SY TSY MANAVAKA DIA FANAPAHAN – KEVITRA ( RESOLUTION / DECISION ) NANKATOAVIN ‘ IZAO TONTOLO IZO : UNION AFRICAINE , NATIONS UNIES , UNIO AFRICAINE , OIF .MIAMPY IREO FIRENEN – DEHIBE TOA NY USA , ALLEMAGNE , GRANDE BRETAGNE..
  ARY IREO FIRENENA IREO KOA DIA TSY MANAIKY NY MPANONGAM- PANJAKANA HANDRAY ANJARA AMIN ‘NY TETEZAMITA SY NY INSTITUTIONS HAFA !

  KOA HEVERIKO FA NY COMMUNAUTE INTERNATIONALE / SADC IZAY SOLOIN ‘ NY TROIKA DIA MAHAFANTATRA TSARA NY SAMPONA METY HITRANGA..
  VONONA HIATRIKA NY SAKANA REHETRA METY HISEHO IZY IREO ARY MANANA NY FITAOVANA HAMPIASAINA AMIN ‘ IZANY !

  AHOANA TOKOA MOA NO HANEKENA NY FANOHERANA HATAON ‘ OLOMBITSY ? IZAHO KOA MINO SY MANANTENA FA TSY HANAIKY IZANY NY VAHOAKA MALAGASY

  KOA AOKA ISIKA HINO FA EFA VITA , TENA VITA TOKOA NY ADI – HEVITRA MOMBA NY FAMAHANA NY KIRIZY ETO AMINTSIKA !
  EFA MISY SOLONTENAN ‘ NY TROIKA TONGA ETO AMINTSIKA HANOMANA NY FIVORIAN ‘ NY MALAGASY SY NY TROIKA IZAY HANATANTERAKA NY FAMETRHANA NY TETEZMITA TENA IZY , IZAY SANTATRY NY FANOMEZANA AN ‘ NY VAHOAKA NY FAHEFANA HIFIDY IZAY HO FILOHA – PIRENENA
  MENDRIKA NY HITONDRA NY FIRENENA SYNY MALAGASY HO AMIN ‘NY FANARENANA SY FAMPANDROSOANA NY FIRENENA ARY NY FANATSARANA NY FRIM – PIAINAN ‘ NY MALAGASY !

  MOA TSY IZANY VA RY MALAGASY TSIVAKIVOLO ?

 11. EFA HO ERIN-TAONA NO NANORATAKO ITY TARATASY ITY IZAY MITANTARA NY FANAPAHAN-KEVITRA TANY GABORONE

  Miala tsiny fa lava ny tantara ny seho sy ny tranga tamin’izany , miampy ny fanambara nataon’ireo filoha-pirenena nivory tamin’izany

  Efa ho erin-taona nefa kel dia kely ny bainga voavadika ,ary ny Filoha RAVALOMANANA MARC no nanaitra ny SADC mba hanao ezaka hanafainganana ny famaranana ny fanasoniavana ny tondrozotra ,izay atarazoky ny fat ,no sady tsy manaja ny fepetra ny tondrozotra ny fat ,fa manao didiko fe lehibe koa nandefa taratasy any amin’ny SADC ny Filoha RAVALOMANANA MAR mba hikarakara ny fihaonany amin’i rajoelina momba ny fanasoniavana io tondrozotra io !
  Efa nanomnana ny fihaonana ny SADC fa mbola tsy nilaza ny toerana ny andro sy ora hanaovana izany!
  Marina fa tsy fihaonam-jiolahy io ka hatao any amin’ny maizimazina sy hatao maimaika;;

  Fihaonana hiankinan’nmampiseho fihetsika na mitenyy HO AVIN’NY MADAGASIKARA IO ,ary mazava sy hentitra ny fampitandremana nambaran’ny SADC , izay manipika mafy fa fa na iza na iza amin’ireo olona hihaona no manao fihetsika sy manao fanambarana mifanohitra amin’ny tanjona kendren’ny fihaonana ( fanasoniavina ny tondrozotra izay mamaha olana maroAry koa be loatra ny tena tsy ambina anton’ny fihaonanabe dia hesorina tsy hanohy ny fihaonana izy ary tsy hahazo intsony mandray anjara amin’ny asa mikasika ny tondrozotra araka ny andininy faha -23 ao amin’ny tondrozotra !
  Ny tabataba sy ny fanaovana adi-varotra amin’ny toerana hivoriana dia tokony hampanginina , fa manjary mampiova sy mampihendan-danja ny anton’ny fihaonana..
  Raha mihaino sy mamaky ny resaka ombieny ombieny dia ny fitakiana ny hanaovana io fihaona io eto MADAGASIKARA no imasoan’ny olona fa tsy ny fihaonana §
  NY ravin-damba ho zairina hatao akanjo mbola tsy voavidy ,dia ny lokon’ny bokitra no lasa adi-hevitra est sy eroa !

  KA TOKONY HAHAY MIFEHY TENA ISIKA MBA HIFANTOKA AMIN’NY ZAVATRA MANAN-DANJA SY MAIKA HO AN’NY MALAGASY MIJALY !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *