Asehoy ny Hambontsika sy ny Fahedrentsika !

ELA IZAY ARY INDRINDRA MOA TEO AMIN ’ NY FITANTANA NY FANJAKANA SY NY HARENTSIKA IZAY TSAPA SY ITA FA NITONGILANA ARY TENA NANENJIKA IREO MALAGASY MPIASAN ’ NY NY FANJANA MALAGASY , IZAY MARO TOKOA NO AVY TANY IMERINA ANY KA NAHAVAKY VAVA AN ’ I GALLIENI TAMIN ’ NY FOTOAN ’ ANDRONY KA NITENENANY HOY :

» VOUS POUVEZ GOUVERNER AVEC , SANS , MAIS JAMAIS CONTRE LES MERINA ! »

CE GENERAL A ETE PEUT – ETRE FERU DE PSYCHOLOGIE MALGACHE !

MAIS SON AFFIRMATION , MEME EXPOSEE AUX ADMINISTRATEURS ET AUTRES MILITAIRES POUR INFLECHIR LES ARDEURS DES JUSQUAUBOUTISTES QUI » 0NT VOULU MANGER DU MERINA ,OUI SON AFFIRMATION EST FAUSSE CAR LE MERINA , COMME LE BETSILEO , LE TANALA , LE BETSIMISARAKA , LE SAKALAVA…EST D’ ABORD UN HOMME ET MALGACHE AVANT D ’ ETRE MERINA , BETSILEO , TANALA , BETSIMISARAKA , SAKALAVA , ET LE MERINA E COMME LES AUTRES MALGACHES DE L ’ ILE , NOURRIS DE LEUR CULTURE , DU RESPECT DES TRADITIONS ET SURTOUT JALOUX DE LA SOUVERAINETE DE LEUR PAYS…!

L ’ ADMINISTRATION COLONIALE FRAçAISE A VOULU TOUJOURS A OPPOSER LES MERINA AU RESTE DES MALGACHE DE L ’ ILE.C’EST LEUR POSTULAT
CETTE VISION DE LA SOCIETE MALGACHE MORCELEE EN ETHNIES PAR LES ETRANGERS A ETE UTILISEE POUR CONCRETISER LA THEORIE DU
» DIVISER POUR REGNER ! »..

LA FRANCE , MALGRE L ’ AFFIRMATION DE GALLIENI , A PERSISTE A OPPOSER LES MERINA QUI HABITENT L ’ IMERINA » ( LES HAUTEURS ) AUX MALGACHES QUI HABITENT DANS LES VALLEES , AU BORD DES FLEUVES OU SUR LES COTES…OU SUR LES HAUTEURS..!

IL Y A BEAUCOUP A DIRE , A EXPOSER SUR LE CHOIX DES SITES D ’ HABITATION DES MALGACHES..!

LES MALGACHES , DANS LEUR HISTOIRE ET DANS LEURS RELATIONS , SE TROUVENT SUR LE MEME NIVEAU : » TSY MISY AVO SY IVA , TSY MISY TAMBANY NA TAMBONY » ARAKA NY OHABOLANA NOLOVANA : » NY MALAGASY DIA TOA NY MOLO – BILANY , IRAY MIHODIDINA » –TRADUCTION LIBRE : » LES MALGACHES SONT COMME LE POURTOUR D ’ UNE MARMITE , QUI SE TROUVE SUR LE MEME PLAN ! – »

MITOVY ZO , MITOVY TANTANA NY MALAGASY..ARY FANADINOANA IZANY FITOVIANA IZANY DIA MITERAKA KORONTANA.ARY NY FRANTSAY ANEFA DIA NAMPIZARA NY MALAGASY TAMIN ’ NY TSY FANAJANA IZANY FAHENDREN ’ NY MALAGASY IZANY ARY NY LOZA DIA NISY ARY MISY MALAGASY MANARAKA IZANY HEVI – DISO IZANY…!

FITAKA , LAINGA , SOLOKY NO FIADIANA NENTIN ’ NY FRANTSAY NAMINNGANANA ANTSIKA IZAY NAMPIANY TAFIKA NAMPITAHORANA ANTSIKA !

IZANY REHETRA IZANY NO NATAONY DIA NOHEVERINA FA TSY DIA MAHAFANTATRA LOATRA NY ZAVA – M ISY ISIKA , MINOMINO FOANA ARY TSY DIA ROTOTRA NA MANDINIDINIKA FA MANAIKINAIKY FAHATANY NY TENY SY.NY HETSK ’ IRETO MITADY NY HAMOLAKA ANTSIKA !

IZANY KOA HEVI – DISO : NY MALAGASY DIA MANDINIKA MAFY ARY MITSAKOTSAKO NY TENY ENONINY SY NY ZAVATRA ITANY ! ILAY HOE » MORAMORA » ILAZANA NY VAHINY NY FIHETSIKA ANTSIKA DIA TSY INONA FA » NY FOTOANA ALAINTSIKA IERITRERETANA AN – TSAKANY SY AN – DAVANY (
TRADUCTION LIBRE : » NOUS DONNONS DU TEMPS AU TEMPS OU AUTREMENT DIT NOUS PRENONS DU TEMPS POUR BIEN REFLECHIR ! »..

TSY MIROTOROTO NA MIAZAKAZAKA RA – MALAGASY : TSY MAIKA IZY , TSY TAITRA IZY !

VITA IZAY DIA MIFANATSAFA ARY AVY EO DIA MIROSO AMIN ’ ADI – HEVITRA IZAY ITERAKAA SAVOROVORO SATRIA TSY MITOVY NY FIJERY Y NY HEVITRA…!AVY EO MILANTO ARY MANAO TENY IFAMPIERANA !

IO TENY NIFAMPIERANA IO NO FOTOTRY NY FIARAHA – MONINA ARY MANAMAFY NY FATOTRA EO AMIN ’ NY SAMY MALAGASY , IZAY NOLAZAINA AMIN ’ NY SARY MARO :
– IZAY MITAMBATRA VATO
– NY AKANGA MARO TSY VAKIN ’ IREO AMBOA ( JIOLAHY MANGALATRA sy MANDAINGA ARY NAKA AN – KERINY NY FITANTANA NY FIRENENA SY NY HARENTSIKA )..
– IZANY NO VATO FEHIZORON ’ NY FIRAISAN – KINANTSIKA MALAGASY

IZAY AMIN ’ NY AMBANGOVANGONY NY TAREHIN ’ NY DEMOCRATIE NIAINANA ARY MBOLA IAINAN ’ NY MALAGASY EO AMIN ’ NY FIARAHA – MONINA..!
TSY HAIN ’ NY FRANTSAY IZANY FA DIDY JADONA SY NY TSY REFESI – MANDIDY NO FANAONY…!

ARY REHEFA NOMENA ILAY FAHALEOVANTENA ATODY LAMOKANA ISIKA DIA TSY NIOVA NY FIFANDRAISANA NY MPITONDRA SY NY MALAGASY , NA MALA
GASY AZA NO NOTENDRENA HO MPITONDRA ( TSY ITENY HOE NOFIDIANA AHO SATRIA FIFIDIANANA SANDOKA NO NATAO..).

TSAPAN ’ NY MALAGASY ANIE FA SANOKA , TSY MARINA NY FIFIDIANANA TAMIN ’ IRENY FOTOANA IRENY , ARY NIEZAKA NY » MPITONDRA » NANAMBITAMBY IREO MALAGASY NANOHANA NY FITONDRANA KORANA LAVA , DIHY , AKANJO AVY AMIN ’ NY LAMBA MITOVY , SAKAFO , DIVAY , RHUM..!..
PASSE – DROIT..! ).

NONY TAITRA NY MALAGASY DIA MAILAKA SY TSY AZO NOTOHAINA IZY IREO NIFIDY FILOHA IZAY NOHEVERINY FA TSY HADAINGA NA HAMITAKA ARY TENA HISAHANY NY FIANAN ’ NY MALAGASY AMIN ’ NY LAFINY REHETRA..

LANY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC !

IZA NY MALAGASY SAHY HILAZA FA NANAO HAVAN ’ IKALA HAFA NY FILOHA , FA NIANGATRA SY NITONGILANA TEO AMIN ’ NY FANARENANA N NY TANY SY NY FANJAKANA , EO AMIN ’ NY FAMPIANARANA SY NY FAHASALAMANA , ARY NY FAMOKARANA SY FANOKAFANA LALAM – BAOVAO AMOHANA NY VOKATRA SY ANAMORANA NY TOURISME SY NY FIFANDRAISAN ’ NY MALAGASY ?

RAFITRA VAOVAO MIFANTOKA AMIN ’ NY TOMBOTSOAN ’ NY MALAGASY NO APETRAKA SY AMBOARINA : NY FAMPANDROSOANA AKAIKY NY FIAINAM – BAHOAKA ( DEVELOPPEMENT DE PROXIMITE )..ARY FITANTANANA SAHANIN ’ NY VAHOAKA ENY AMIN ’NY FOKONTANY , ENY AMIN ’ NY DISTRIKA , ENY AMIN ’ NY FARITRA ( ECENTRALIATION / DECONCENTRATION )…

FITO TAONA NO NAMPIARINA IO FANAVOAZANA NY FIAINAN ’ NY MALAGASY IO..ARY NA BETSAKA AZA NY BAINGA VOAVADIKA DIA MBOLA MARO IREO ASA MIANDRY ANTSIKA ..

TSY TANTIN ’ NY FRANTSAY SY IREO SAROBAKOLINY NY FISIAN ’ IO RAFITRA VAOVAO , IZAY MANELINGELINA NY FOMBA RATSINY IZAY MIBAHANA SY
MISAKANA NY FAMPANDROANA SY NY FANATSARANA NY FARIM – PIAINAN ’ NY MALAGASY..REHETRA !

IZANY RAFITRA SY FILAMATRY NY PAOLITIKA NAPETRAKY NY MALAGASY NIARAKA TAMIN ’ NY FILOHA RAVALOMANANA MARC NO NIEZAHAN ’ IRETO TSY TIA SAKANANA TSY HITOHY , KOA DIA NOTANTERAHAN ’ IZY IREO NY FAMPIATOANA IZANY FANDROSOANA IZANY !

INONA ANEFA NO NASOLONY IZANY FIVOARANA IZANY ?

TSY NISY FA NOPOTEHINY SY NODORANY IZAY ANY KELY VOKATRY NY HEZAKIN ’ NY MALAGASY !

HO AVELANTSIKA HO RARAKA AN – TANY VE NY VOKATRY NY HATSEMBOANTSIKA ?..

TSIA !

NA EO AZA NY ASA – JIOLAHY NATAON ’ i ZSIMAO..IZAY MIFANDRIMBONA AMIN ’ NY FRANçAFRIQUE !

MIJOROA ISIKA , AZA MATAHOTRA FA TOHIZO NY TOLONA …

NY KIRI – BIBIN ’ IRETO MPANJANAKA SY IREO MPILELAKA AZY DIA POROFO FA LANY LAINGA SY TETIKA IZY IREO..,ARY MANAO TERY VAY MANTA MBA
HO TOMPON ’ NY LAKA !

TSY HANAIKY IZANY INTSONY ISIKA ! AMPY IZAY !

NY FIFANARAHAN ’ IREO FILOHA – PIRENENA SY LEHIBEN ’ NY GOUVERNEMENT – N ’ IREO FIRENENA MIKAMBANA AO AMIN ’ NY VONDRONA SADC DIA NITONDRA NY POROFO FA TSY MITOMBONA NY BODONGERONA ASEHON ’ NY FRANTSAY HIBODO NY FITONDRANA ANY MADAGASIKARA AMIN ’ NY ALALAN ’ IREO OLONA KARAMAINY..SY TAMBAZANY MBA HAHAZONA MITAVANA MORA NY HARENAN ’ NY MALAGASY…!

JEREO NY HATEZERAN ’ NY NORVEGE SY NY USA IZAY NAMPODY IREO AMBASSADEURS – NY SATRIA TSY TSY TSY TANTIN ’ IZY IREO NY MIJERY NY HALATRA BE – VAVA MISY ETO MADAGASIKARA !

RAISO TOA NY FANAMPIANA ANTSIKA IZANY ARY HO HENATRA HO AN ’ NY MAPAJANAKA SY NY ANDEVONY !

5 pensées sur “Asehoy ny Hambontsika sy ny Fahedrentsika !”

 1. Mila manao RODOBE isika mba hanehona an’ireo:ny fahendrentsika dia tokony ny fahendrena nananan’ny ntaolo izay ny fitiavana sy fitadiavana ny marina ary ny hambompontsika dia ny fampiharana izany fahamarinana izany.

 2. A mon avis, beaucoup de gens ont peur de descendre dans la rue. Expériences des milices de la HAT obligent.
  Quid des nouvelles de Simao?

 3. 100% en phase avec Deba ! La question :
  Pendant combien de temps, le peuple malgache acceptera-il de vivre SOUS LA TERREUR, L’ANARCHIE ET LA GABEGIE ?

 4. Salut GBD ! Comme certains légalistes, tu te fais rare comme une « pierre précieuse » ces derniers temps !!
  Il faut rameuter les copains et les copines !!

  Après les bonnes questions, les bonnes DECISIONS !!! Nous serons fixés à la fin de la semaine !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *