Tano mafy ny finoanao !

TANO MAFY NY FINOANAO NA DIA MIFANOHITRA AMIN ’ NY TANJONA KENDREN ’ NY TOLONTSIKA AZA NY SEHO SY NY TRANGA MISY AMIN ’ IZAO FOTOANA IZAO !

NANDRITRA IZAY FOTOANA NIADIAN – KEVITRA MOMBA NY FITADIAVANA VAHA OLANA MIKASIKA NY KIRIZY NATERAKY NY FANONGANAM – PANJAKANA TETO MADAGASIKARA DIA NISY FIOVAOVANA TEO AMIN ’NY DINIA NIFANAIVANA IZAY NIHAFARAFOANA TAMIN ’ NY DIKINA AVY TAMIN ’ NY ANKOLAFY RAJOELINA , IZAY NANKATOA NY BAIKON ’ NY FRANTSAY IZAY MANARAMA AZY MBA HANOHITRA IZAYFIFANARAHANA METY HANAMORA NY FIVERENAN ’
NY FILOHA RAVALOMANANA MARC AN – TANINDRAZANA….

RAHA TSY MANDALINA TSARA NY VAOVAO NISEHO TATOATO ISIKA DIA METY HANDISO TENA ARY METY HITONDRA FIJERY MIFANOHITRA AMIN ’ IZAY TAFIDITRA AO AMIN ’ IZAY AZO LAZAINA HOE : » FANDRESEN ’ NY MALAGASY »..

–NY MANDAT D ’ AMENER NOMEN ’ NY TPI AN ’ i RAMAROSON ALAIN
–NY FIKATONAN ’ NY EMBASIN ’ NY NORVEGE
–NY TSY FAHATONGAVAN ’ NY IMASO IVOHO VAOVAON ’N ’NY USA ,
–NY FIALAN ’ NY SOLONTENAN ’ nY FIRENENA MIKAMBANA ETO MADAGASIKARA,
–NY VOKATRY NY FITSARANA NY JENERALY RAOELINA SY NY NAMANY TAMIN ’ NY 08 JOLAY TEO,
–NY FANEMORANA NY FANAPAHAN – KEVITRA MOMBA NY FAMAHANA NY KIRIZY ETO MADAGASIKARA TEO ANIVON ’ NY CONSEIL PAIX ET SECURITE ( CPS) AO ANATIN ’ NY UNION AFRICAINE..TANY ADDIS ABEBBA.!

HOY AHO ETSY AM-PANOMBOHANA : » RAHA TSY MANDALINA TSARA ISIKA , DIA METY HANDISO ANTSIKA TENA ARY HANAO FIJERY MIFANOHITRA AMIN ’ IZAY TANJONA KENDREN ’ NY TOLONA : NY FAMAHANA NY OLANA AMIN ’ NY ALALAN ’ NY FAMETRAHANA NY TETEZAMITA IARAHANA ,TSY MANAVAKA !

MAHAGAGA TOKOA NY FANIDIANA NY EMBASIN ’ NY NORVEGE AMIN ’ IZAO FOTOAN -TASAROTRA IAINANAN ’ NY MALAGASY IZAO ( FAHSAHIRANANA ARA – TSAKAFO MIAMPY NY HATSIAKA !
NEFA RAHA JERENA TSARA DIA TSY MISY AZONY HATAO FA MIJERY FOTSINY IZY IREO..
METY MBA KIVY SY TEZITRA ARY MALAHELO IZY IREO FA NY DIDY JADONA , NY RISORISO , nY VONO OLONA , NY HALATRA DIA MITOMBO ,KA TSY TANTIN ’ IZY IREO IZANY SATRIA NY FIJANONA ETO AMINTSIKA DIA TOA NY MANDRISIKA NY FAT HANAO NY ADALAN ’ IZY IREO SATRIA NY FISIAN ’ NY NORVEZIANINA DIA RAISIN ’ NY FAT HO FANKASITRAHANA NY FITONDRANY..KOA NALEON ’ IZY IREO MODY ALOHA !

NY AMERIKANINA KOA METY MITOVY AMIN ’IO FIJERIN ’ NY NORVEZIANINA IO NO FIJERINY.
NY FAHATONGAVAN ’ NY IMASO IVOHO AMERIKANINA DIA MEY HO RAISIN ’ NY FAT FA FANKASITRAHANA NY FITONDRAN’ NY JIOLAHIBOTO !

NY FANDEHANAN ’ NT SOLONTENAN ’ NY FIRENENA MIKAMBANA DIA TSY FANEKENA NY FITONDRANA FAT ARY FOMBA ENTINA MITORY KOA FA TSY HANOME VOLA HANOMANANA FIFIDIANANA KASAIN ’ NY FAT NY FIRENENA MIKAMBANA..!

NY FANOMEZANA MANDAT D’AMENER AN ’ I RAMAROSONA ALAIN DIA FANAMAFISANA FA MANARAKA NY POLITIQUE MISY ETO MADAGASIKARA NY COMMUNAUTE INTERNATIONALE SAINGY MIADANA DIA MIADANA NY FIHETSIK ’ IZY IREO..!

NY TENA MAHATEZITRA DIA NY TETIK ’ ADY NAMPANAOVIN ’NY FRANTSAY IRETO MPANELANELAN ’ NY SADC
I CHISSANO NO NIRAHAN ’ NY SADC NIVORY TANT SAINDTON HITONDRA NY FEUILLE DE ROUTE VOA HITSY , NOTOVANONA ( AMENDEE ) ANY ADDIS ABEBBA HASEHO IREO MEMBRESN ’NY CONSEIL PAIX ET SECURITE AO AMIN ’ NY UNION EUROPEENNE..!

GAGA SY TEZITRA IRETO CPS RAHA NANDRAY SY NANDINIKA ILAY FEUILLE DE ROUTE IZAY MIFANOHITRA AMIN ’ NY FANAPAHAN – KEVITR ’ IRETO FILOHA- PIRENENA SY LEHIBEN ’ NY GOUVERNEMENTN ’ IREO FIRENENA MPIKAMBANA AO AMIN ’NY SADC.( TOA HOE NOROV?TIN ’ ILAY LEHIBEN ’ NY CPS ILAY FEUILLE DE ROUTE ARY NATSIPINY TENY AMIN ’NY TAVAN ’ I CHISSANO ) IZAY NOBEDESIN ’ IREO FA NANAO FOANA ARY NASAINA NIVERINA NY ALAKAMISY 14 JUILLET IZAO MITONDRA NY FEUILLE DE ROUTE MIFANARAKA AMIN ’NY FANAPAHAN – KEVITRA TANY SAINDTON !

KOA ITANTSIKA FA MILA MAILO NA RIZAREO MANARAKA ITY RAHARAHA ITY ANY ADDIS ABEBBA AZA..!
DIA MOA VA HOY IANAREO DIA TSY HO FANTAM – POKO TSY HO FANTAM – PIRENENA ITY SARITSARIM – PITSARANA IREO MANAMBONINAHITRA TETSY ANOSY..!
IRETO FATY DIA MIHEVITRA FA IREO EMBASY ETO AMINTSIKA NA TSY MISY IMASO IVOHO AZA DIA TSY MANANA MPANARA – MASO IZAY SEHON – JAVATRA ETO AMINTSIKA..
ARY TANDREMO SAO MANAO TENY TSIAMBINA MIKASIKA NY MPIASAN ’ NY DOUANES MANAO GREVE..: NOHAZAVAIN ’ IZY IREO NY ANTONY ANAOVAN ’ IZAO GREVE IZAO DIA NY FANENDRINKENDREHANA NY MPIARA – MIASA AMIN ’IZY IREO HO MIRAY TSIKOMBAKOMBA AMIN ’ IREO MPANGALATRA BOIS DE ROSE..RARINY ARY MARINA NY FOTOTRY NY GREVE ATAON ’ IZY IREO..!

NY VOKATR ’ IO GREVE IO DIA NY FIKATSOAN ’ iREO ORIN ’ ASA TSY MANANA » INTRANTS » IZAY HAFARANA ANY IVELANY ARY EO KOA IREO TSY HAFAKA MANONDRANA ENTANA….HITERAKA FIJANON ’ NY ASA IZANY ARY METY HAMPIKANTONA NY ORIN ’ ASA ARY HAMPITOMBO NY TSY AN ’ ASA !

MARO IREO RAHARAHA HIKATSO ! METY HITERAKA GREVE GENERALE IO RAHA MISAINA IREO MPIASAM – PANJAKANA REHETRA !

ARY METY HANAFAINGANA NY FAHAFATESAN ’ NY FAT IZANY..!

INDRINDRA MOA FA AMIN ’ NY ALAKAMISY 14 JUILLET IZAO DIAHAHAZO NY FEUILLE DE ROTE VOATSARA , AMENDEE ,MIFANARAKA AMIN ’NY FANAMPA
HAN – KEVITRA TANY SAINDTON IREO MEMBRESN ’ NY CONSEIL PAIX ET SECURITE ( CPS ) ARY HANAMAFY IO FANAMPAHAN- KEVITRA TANY SAINDTON IO RIZAREO , KOA HILZA FA HEKEN ’ IZY IREO IO FANAMPAHAN – KEVITRA IO !

LE JEUDI 14 JULLET PROCHAIN , LES MEMBRES DU CONSEIL PAIX ET SECURITY DE L ’UNION AFRICAINE VONT AUTHENTIFIER ET SURTOUT VALIDER LA FEUILLE DE ROUTE AMENDEE , QUI TRADUIT LA SINCERITE DE LA DECISON PRISE PAR LES CHEFS D’ ETATS ET LES DE GOUVERNEMENTS DES PAYS MEMBRES DE LA SADC REUNIS A SAINDTON…!
LE PRESIDENT RAVALOIMANANA MARC A ETE INTRANSIGENT ET INFLEXIBLE SUR SON RETOUR AU PAYS : L’ INSERTION DANS LA FEUILLE DE ROUTE AMENDEE DE SON RETOUR A MADAGASICAR SANS AUCUNE CONDITION VENANT DE QUI QUE CE SOIT REPRESENTE L’ AMENDEMENT PRINCIPAL QUE CHISSANO N ’ A PAS PORTE SUR » SA » FAUSSE FEUILLE DE ROUTE.QUE L ’ EQUIPE DE LA MEDIATION DE LASDC A CONCONCTEE AVEC LES FRAN CAIS , PARAPHEE A IVATO PAR DES PARTIS POLITIQUES PROCHES DU FAT..! CETTE FEUILLE DE ROUTE A ETE DECLREE NULLE ET NON AVENUE A ADDIS ABEBBA !

NOUS VERRONS JEUDI SI CHISSANO A OBTEMPERE OU NON !

ESPERONS QUE CETTE FOIS – CI NOUS TIRONS LE BON ET HEUREUX NUMERO DE LA DELIVRANCE !
EN CE MOMENT J ’ AI UNE PEBSEE PARTICULIERE POUR LE PRESIDENT RAVALOMANANA MARC QUI A DEJOUE INTELLIGEMMENT ET COURAGEUSEMENT LES ENTOURLOUPES , LES ESBROUSSES , LES CHAUSSE – TRAPPE DES FRANCAIS SERVIS ET AIDES PAR CHISSANO ET CONSORTS .

IL A TENU TETE MORDICUS ET FAROUCHEMENT ET A CONTRE PIED A PIED TOUS CEUX QUI ONT CHERCHE A FAIRE ECHOUER L’ ESPRIT DE MAPUTO..QUI
DEMEURE LA CLEF DE VOUTE DE LA FEUILLE DE ROUTE AMENDEE PAR L ’ ADDITION DE SES EXIGENCES FONDEES SUR LA CONSENSUALITE ,
L’ INCLUSIVITE POUR LA FORMATION DEE QUIPES QUI PRENNENT PART LA FORMATION DE LA TRANSITION ET DES INSTITUTIONS! SELON LA CHARTE DE MAPUTO !

QUE DIEU NOUS GARDE !

5 pensées sur “Tano mafy ny finoanao !”

 1. Efa hitan’ny vondron’afrikana daholo ny fikan-dry foza sy ny mpanohan’azy ê ! Aza adino fa ny UE aza nihevitra ny hanamafy ny sazy !
  I Chissano mody paiso fotsiny ; mody nahilika any amin’ilay vendrana roalahy ny fahadisoana ; marina fa tena nanao ny tsy metry izy ireo. Kanefa, amin’ny zava-drehetra, dia ny sefo foana no tompon’antoka !

  Tokony ataon’ny CPS mazava tsara fotsiny, fa sady tsy maintsy mahazo mody ny président, ary tsy tokony hisy fepetra tsy azahoany mandray anjara amin’izay tiany ho atao, ohatra fifidianana.
  Fanamarinana koa, fa tsy manan-kery ny referendum izay nokarakarain’ny Foza tamin’ny novembre 2010, ary ny fifidianana manaraka, dia tsy maintsy atao arak’izay FIFANARAHANA VAOVAO IZAY HO SONIAVINA !!

 2. Le CONSEIL PAIX ET SECURITE DE L ‘ UNION AFRICAINE EST UN ORGANISME D’ ENREGISTREMENT , D ‘ AUTHENTIFICATION ,DE VALIDATION DES ACTES OU AUTRE DECISIONS VOTES , PRIS PAR DES ETATS AFRICAINS AFIN QUE CES DECISIONS ET CES ACTES AIENT
  UNE VALEUR DE LOI INCONTOURNABLE ET IRREVERSIBLE.
  IL N ‘ A AUCUNE PREROGATION DE PROPOSITION NI D’ AMENDEMENT…
  LES CORRECTIOS OU AMENDEMENTS A PORTER SUR LES DECISIONS OU ACTES SONT AEFFECTUER PAR LES ETATS QUI ONT DEMANDE LEUR VALIDATION..
  UNE FOIS LES AMENDEMENTS FAITS , LE CPS PEUT LES VALIDER

 3. Mazava be dokotera !tena mahavelo-panantenana koa ny voalazanao eto.
  Io no hataoko hoe: »tsy misy tokony hikoropahana fa mandeha milamina io!
  miadana fa mahaomby tsara noho izay lasa izay ,efa izao tontolo izao no manaramaso antsika.
  Raha tsy izany ve SMS aza mahabaombina an’i Richard bombe sy ny tariny.
  Dia ny zavatra mariako eto sady mampalahelo no manome fo,fa ny anaran’ilay VAZAHA niketrika
  ilay fanonganam-panjakana aza dia tsy misy SAHY MILAZA,koa aiza isika no mbola tsy ho GEJAIN’i
  la frantsa foana?????Io anarana io dia tsy misy sahy miteny mivantana fa VAZAHA KOLONELY dia
  vita eo!nefa raha Gasy sy ry RAJABALI efa voatebatebaka (tsy momba an’i Rajabali aho an!) fa mba fomba
  fanazavana ny zava-marina fotsiny io!koa rahoviana isika vao ho tsy ho colonian’i frantsa intsony??????
  aiza izy no tsy vao maika hanitsaka atapon-doha???tsy misy afa tsy la frantsa sisa no sakana eo!!!!!!!

 4. Ny fifidianana manaraka hilaina angamba dia: mifidy domelina na ho any @ 18
  na ho any TSIAFAHY! izay no fifidianana maika tokony ho tanterahana ato ho ato!
  dia ho tafavoaka ny krizy. handry faizay Madagasikara fa mbola miady aloha ny GASY @ fanarenana
  ny lova ratsy navelan’i foza.
  Miasa mafy ho antsika ANDRIAMANITRA fa matokia ry Gasy malala isany! tsy miady irery isika fa ao izy
  MIJERY,MANDAHATRA ny zavatra rehetra ahasoa antsika ka aza kivy fa tohizo ny vavaka fa mihaino antsika
  ny Ray nahary antsika!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *