Fetison Rakoto Andrianirina : Fifampiresahana ho fanavotam-pirenena

FANAMBARANA

FIFAMPIRESAHANA HO FANAVOTAM-PIRENENA

Ny fanambarana nataon’ireo Filoham-panjakana sy Governemanta Mpikambana ao amin’ny SADC tamin’ny 18 aogositra 2011 tamin’ny alalan’ny fivoriana an-tampony natao tao Luanda, rehefa nandinika ny tatitra nataon’ny Filohan’ny Filankevitra momba ny raharaha politika, fiarovana sy filaminana, dia nanome alalana ny Troika/SADC, hotronon’ny mpanelanelana, mba hampifanatona an’ireo Vondrona Politika ka handinihin’izy ireo ny fampiharana ny tondrozotra na soridalana izay tokony hasiam-panitsiana, araka ireo fanapahan-kevitra noraisina tany Sandton tamin’ny faha-12 jona 2011 lasa teo.

Mazava noho izany ary tsy misy ady varotra fa :

 

i) Tsy anjaran’ny Mpanelanelana velively, indrindra moa ho an’ireo mpiara-miasa aminy na ho an’ny sehatra hafa, ny hanery vaha-olana ho an’i Madagasikara raha tsy efa nifanarahan’ireo Vondrona Politika malagasy,

 

 

ii) Ilay tondrozotra na soridalana natolotry ny rafitra mpanatanteraky ny SADC, izay nodisoan’ireo mpiara-miasa amin’ny Mpanelanelana, dia tsy mbola mifanaraka tanteraka amin’ireo tapaka tany Sandton, ka nahatonga an’ireo Filoham-panjakana sy Governemanta eo anivon’ny SADC nivory tany Luanda, hangataka indray fifampidinihina miaraka amin’ireo Vondrona Politika Malagasy,

 

 

iii) Ireo Vondrona Politika Malagasy te hamaha izao olana izao dia tokony hampandraisana anjara.

 

Ilaina maika noho izany ny fiantsoana fifampiresahana miainga amin’ny foto-kevitra sy ny soa toavina ho tohin’ilay antso nataonay ho an’ny manam-panahy sy olon-kendry (Paix des Braves), izay tsy mifanalavitra amin’ny torolalana nomen’ny SADC tao Sandton.

Tsy fifanarahana na fanelanelanana vaovao no atao fa fikatsahana kosa izay mety hahasoa manoloana ny fahasahirananan’ny firenena, izay efa latsaka ankaterena tokoa ankehitriny. Tanjona ihany koa ny fampivondronana ny hery rehetra ho amin’ny tombotsoan’ny Malagasy izay ahiana ny tsy filaminany noho ny fahoriana mianjady aminy. Ny vokatra antenaina dia ny hijoroan’ny Vondrona Politika Malagasy ho toy ny olona iray ka handresy amin’ny ady hanavotana an’ity firenena ity.

Raha mahay manaisotra ireo sakana maro isika, izao “fifampiresahana ho fanavotam-pirenena” izao dia hitarika antsika ho any amin’ny famahana miandalana ny olana iainantsika ankehitriny, araka ireo aro-fanina niombonan’ireo fianakaviambe iraisam-pirenena.

Maika noho izany ny fifampiresahin’ireo Vondrona Politika te hamaha marina izao olana izao sy mahatsapa ny loza miandry ny firenena raha toa ka tsy misy ny marimaritra ifanarahana, izay antoka iray hiverenan’ny demokrasia eto amintsika.

Antananarivo, faha 22 aogositra 2011

Fetison Rakoto Andrianirina

COMMUNIQUE2-PAIX DES BRAVES-MG

COMMUNIQUE2-PAIX DES BRAVES

1 réflexion sur « Fetison Rakoto Andrianirina : Fifampiresahana ho fanavotam-pirenena »

 1. Hiantso an’iza dia hifampiresaka @’iza??Tsy efa natao ve izany fa inona no vokany ??
  inona no niova? toa vao maika nilentika ny firenena ,koa aoka mba tsy hisy intsony
  fandrebirebena fa tsy maintsy izay tian’i be basy no ho hatao fa nazy ny hery famoretana rehetra .
  arakaraka ny maha fakon’olona azy no hidinginany ,koa tsy haiko hoe : olona efa maty heritreritra ve
  no mbola handaniana andro eo sy ho hantenaina inona ho hanarenana izao fahavoazana izao?
  Lalana hafa mba tadiavina ,lalana sahaza ny MPANGALATRA SY MPISANDOKA TSY MATY MANOTA
  MBA HIADANAN’i GASY fa aoka izay ny FANDEFARANA hoy Prince Helakovelo.
  Tokony tsy handady @ foza izany mihintsy ny vahoaka fa ampy izay!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *