Hiverina any Madagasikara hitondra fandriam-pahalemana aho, hitady vahaolana fa tsy hitondra korontana, hitondra izay fomba rehetra hampandrosoana an’I Madagasikara aho hoy I Dada.

Nangorompotsy indray i Magro  Behoririka ny Sabotsy 06 Aogostra 2011, ankoatra ireo kabary nifandimby dia nampiavaka ny hetsika  ny fidirana mivantana tamin’ny antso an-tariby nataon’ny  Filoha Marc Ravalomanana.

« Tsy tiako raha ho tompon-trano mihono na tsy hahalala ny zava-misy marina ny vahoaka Malagasy, mba tsy hahatonga azy ireo hino zavatra tsy marina sy lainga afafy” hoy I Dada, amintsika miresaka izao  dia eo mpadinihina sy fijerena akaiky ny fihaonana ny SADC ka tamin’ny Alakamisy teo, hoy izy, dia niresaka tamin’ny mpanao gazety ny sekretera mpanatanteraky ny Sadc, Atoa Salomao.Tamin’izany no nilazany ny momba ny Madagasikara, Malawi  ary Zimbabwé izay misy disadisa sy olana politika aty amin’ny faritry SADC .

Momba ny Madagasikara dia nasian’i Dr Salomao resaka fa nankatoavin’ny  SADC, filoha sy lehibe-na governemanta ao anatin’ny  sadc ilay « feuille de route », tsy  voalazany kosa anefa fa ilay « feuille de route amendée » na ilay misy fanitsiana  no nankatoavin’ny Sadc sy nohamafisin’ny  CPS io hoy Ravalo. Nambaran’i Dr Salomao  fa tsy mbola vita sonia io “feuille de route” io ary tsy manaiky hanatanteraka izany ny filoha telo mirahalahy : filoha Zafy Albert, filoha Didier Ratsiraka, ary filoha Marc Ravalomanana satria tsy mazava ny soridalana .

 

Ny vahaolana dia ity hoy “ramose” : samy mahalala daholo ny rehetra, samy mahay mamaky teny ary samy mahafantatra ny tovana tamin’izany Feuille de route izany, miezaka sy manao izay azony atao ny mpanelanelana fa araka ny tapaky ny fifanarahan’ny Sandton sy Addis Abeba fa tsy maintsy  miverina an-tanindrazana tsy misy fepetra, ary afaka manao politika na mandray anjara amin’ny tetezamita raha tiany ireo Malagasy monina ivelan’ny Madagasikara.

Faharoa,  dia tsy maintsy mandray andraikitra sy mandray an-tanana  hanatanteraka izany ny milaza ho manana fahefana eto Madagasikara ankehitriny.Aza adinoina hoy I Dada fa zava-dehibe ny anjara raisin’ny vahoaka Malagasy, ny olom-pirenena rehetra na ny mpanao polika , ny mpitondra fivavahana, ny fiarahamonim-pirenena na ny societé civile .Manamafy aho fa ny fahazahoana ny fankatoavana iraisam-pirenena  dia miankina amin’ny isika samy Malagasy hoy izy.

Noderain’ny filoha Marc Ravalomanana manokana ireo mpanao politika efa mahatsapa izany, ary manaiky ny hanatanterahana ny tondrozotra voahitsy na ny  feuille de route amendée amin’ny an-tsipiriany . Olona vitsy ireo mbola mbola te hitazona ny fahefana nanendrena azy hoy ny Filoha. Aza mieritreritra izany « reconnaissance » izany raha tsy miverina an-tanindrazana ireo malagasy any ivelany, mazava ny tenin’ny SADC, UA, COMESA, OIF fa fandanianandro sy fandebirebena ny tsy  fanatanterahana io tondrozotra nasiana fanitsiana io, miankina amintsika Malagasy ny fanatanterahana izany fanaovan-tsonia izany, ireo mpanao politika azo isaina amin’ny ratsan-tanana mbola miziriziry dia anjaranareo ireo no mijery ny vahoaka 20 tapitsisa izay ao anaty fahantrana tanteraka , ny tombontsoa ambonin’ny firenena no jerena hoy ny filoha Marc Ravalomanana.

 

Mby an-koditra ihany koa ny fahantrana. Ahoana no ahafahana manome asa ireo malagasy tsy an’asa raha tsy misy ny fanampiana avy any ivelany? ny vola ampiasaina ao Madagasikara dia ny 80 isan-jatony, avy amin’ny banque mondiale, FMI, UE, BAD hoy izy. Nahintsy ny filoha niteny fa « tsy manam-bola ianareo Fat, azo isaina izany ary tsy ampy hamaha ny olan’ny Madagasikara.Nilaza ny mpamatsy vola fa raha mifanaraka ianareo samy Malagasy, raha vita ny fanaovan-tsonia ny tondrozotra voahitsy dia hivaha ny famantsiam-bola.

Niresaka tamin’izy ireo aho hoy, hoy ny filoha Ravalomanana,  ary gaga  izy ireo fa olona vitsy kely ireo no mibahana sy manao izay tsy hanatanterahana ny sonia .

Tsy fotoan’ny fanilikilahana izao , fa fotoana fifamelana  sy firesahana izao hialana amin’ny disadisa teo aloha hoy ny Filoha Marc Ravalomanana. Nomarihiny fa misy ny vola be fanampiana an’i Madagasikara saingy voatery nozaraina amin’ny  ireo firenena ao anain’ny Sadc izany; vola tokony hanampiana an’i Madagasikara amin’ny lafina fampianarana, ny fampidiran-drano madio ho an’ny mponina, fanatsarana ny any ambanivohitra.Fahavoazana hoantsika malagasy izany  Menatra ny tena noho izany hoy ny Filoha. Tsy ho azon’i Madagasikara ireo volabe avy amin’ny 10ème FED avy amin’ny vondrona Eoropeana raha tsy miverina amin’ny ara-dalana .Aza ny ambompo diso toeran’ireo tsy mahalala ny tanindrazana no arahina,  tsy manam-bola ny kitampomboam-panjakana, tsy hisy fandriam-pahale
mana raha mahantra ny vahoaka Malagasy.

Hiverina any Madagasikara hitondra fandriam-pahalemana aho, hitady vahaolana fa tsy hitondra korontana, hitondra izay fomba rehetra hampandrosoana an’I Madagasikara aho hoy I Dada.

 

12 pensées sur “Hiverina any Madagasikara hitondra fandriam-pahalemana aho, hitady vahaolana fa tsy hitondra korontana, hitondra izay fomba rehetra hampandrosoana an’I Madagasikara aho hoy I Dada.”

 1. efa voa indray zay mintandrina, sao ia manao sary mody hendry eo , fa ao am-po tsy mazava, raha tiny i madagascar , si le peuple , tsy nanao zavatra toy izao izy, afa- tseza izao vao maafantatra ny marina , aiza kosa é!

 2. Ka izay mihintsy no tsy hitiavan’ireo hiraky ny devoly ireo ry dada malala a!ny azy ny korontana
  no hinanany sy hanjakany ,fa raha milamina tsy afaka manjaka ny asa maizina rehetra hataon’
  ireo tsy valahara ireo.indrindra ilay » FANDROSOANA » tena FADY ho an’ireo izany fandrosoana izany ,koa anjarantsika
  sisa no mitady ny lalana rehetra ahatafavoahantsika fa efa ataoko fa efa miharihary ny tsy fifankasitrahanireo izay mba
  ahatsara ny TANINTSIKA izany,manembatsembana ny TOMBOTSOANY izany ka tsy hilainy,indrindra ireo mpamantsy vola
  azy,dia la frantsa,karana ,sinoa sy ny mafia rehetra manodidina azy.

 3. Toa MANOPA ireto foza mihintsy io fanambaranao io ry dada! tsy hilainy izany FILAMINANA
  sy FANDROSOANA izany fa bedi’i renimalalany izy raha vao manaiky izany na manao izany,
  mampalahelo fa dia izany mihintsy no izy,ka aza dia mandany rondoha @ olona efa maty heritreritra ianao ry dada
  fa ny vahoakanao VONJENA ,izahay dia tsy mahita hafa afa tsy ianao aloha hatramin’izao ary dia mino izahay fa
  MARINA tsy misy lavina ny voalazanao eto, dia miandry anao @ fo trotraka sy aina efa ambivitra @ afitsok’ireto
  foza ireto izahay ka aza ela intsony ry DADA! mijaly ny VAHOAKANAO!

 4. Hay ve mbola toe-po….za ihany i Acado e! Noheverika fa mba efa hendry, kay tena mbola sady ambany fisaianana no fohy fisainana ihany!… Dia inona fotsiny izany sisa no ao anaty ati-dohany?… Dia sanatria ilay eritreretiko ve?

 5. TSOTRA MAZAVA MAFONGA NY RESAKA NATAON ‘ NY FILOHA RAVALOMANANA MARC HO ANTSIKA REHETRA NY 06 AOUT TEO…!

  TSARA TOKOA RAHA ENOINTSIKA IZANY RAHA AZO HATAO, ARY DINIHINA MALINA DIA LALINA !

  LOHATENY TELO NO NAROSO TAMIN ‘ IZANY :

  —VOALOHANY DIA NY FANAMAFISANY NY FANAPAHAN – KEVITRY NY CONSEIL PAIX ET SECURITE TANY ADDIS ABEBBA : HIVORY NY SADC AMIN ‘NY 16 – 17
  AOUT IZAO ARY RAHA TOA KA TSY VITA NY FANADIOVANA NY FEUILLE DE ROUTE NOKIANIN’ NY FILOHA TANY SAINDTON DIA TSY HANASONIA IZANY NY FILOHA TELO LAHY NOVFINIDIN ‘ NY MALAGASY..

  —-FAHAROA : TSY HISY FANKASITRAHANA AVY AMIN ‘IZAO TONTOLO IZAO RAHA TOA KA TSY MIVERINA NY FITONDRANA ARA – DALANA ARY RAHA TOA
  KOA TSY TODY AN – TANINDRAZANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC !

  —–FAHATELO: VOLA TSY TOKO TSY FOROANA ( FANAMPIANA AVY AMIN ‘ NY BM , NY UNION EUROEENNE , NY BANQUE AFRIKANINA , NY FIRENENA MA
  TANJAKA ) NO MIANDRY NY  » NORMALISATION  » ETO AMINTSIKA , IZAY HOMENA ANTSIKA AVY HATRANY RAHA VITA IZANY.
  EFA VOATSINJARA NY VOLA HO AN ‘NY FAMPIANARANA , HO AN ‘ NY RANO MADIO OHATRA

  —–FAHATELO : NY SADC SY NY UNION AFRICAINE DIA MINDRY MAFY FA ISIKA MALAGASY IRERY NO TOMPON ‘ ANDRAIKITRA AMIN ‘IO FAMERENANANA NY ARA -DALANA IO ARY GAGA IZY IREO AMIN ‘NY FAHATSAPANY FA OLOMBINTSY DIA MAMPIKATSO IZANY ZOTRA HO ANY AMIN ‘NY IVERENANY NY FITONDRA ARA – DALANA..
  NY FILOHA RAVALOMANANA MARC DIA MIHAIKY FA OLONA DIMY NA ENINA MITAVANA NY HAREM – PIRENENA NO MIFANDANY AMIN ‘NY ROA POLO TAPITRISA FANGO SY MAHANTRA…ARY ADIDINTSIKA NO MANDEMY IREO OLOMBINTSY IREO..
  MAFONJA SY MAMPIERITRERITRA SY MANINDRONA NY TENIN ‘NY FILOHA !
  AMIN ‘NY MAHA FILOHA- PIRENENA AZY DIA TSY AFAKA MITENY MIHAOTRA IO RESAKA NATAONY TAMIN ‘ IO ASABOTSY 06 AOUT TAO AMIN ‘NY MAGRO BEHORIRIKA !

  ISIKA MALAGASY NO MANDINIKA SY MANDIKA NY TENINY..!

  HEVITRO SY TENIKO ITY AROSOKO HO ANTSIKA ETO AMBANY !

  TAMIN ‘NY SAVOROVORY TAMIN ‘NY 2002 ,IZAY NISY HEZAKA NAMPIZARA NY FIRENENA , NY NISOTRO NY ALEO – KO MATY ISIKA MALAGASY !
  ARY TAMIN ‘IZAY IREO FAHAVALO RESY TAMIN ‘NY FIFIDIANANA NATAO NY 16 DECEMBRE 2001 ,TSY NANAIKY RESY , ARY NANDA NY SAFIDIN ‘NY MALAGASY!
  NIJORO NY MALAGASY ARY TSY NANAIKY FANANOHINA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC , KOA VAKY LY NANDOSITRA ANY IVELANY IREO MPANOHITRA TAMIN ‘ IZANY !

  RY MALAGASY HAVANA ,

  AZO TSAPAIN – TANANA ANIE NY FIRAISAN -KINANTSIKA E , ITAN ‘ IZAO TONTOLO IZAO NY MAHA IRAY ANTSIKA !
  MISAHIA ISIKA HIROTAKA , HANDAVO IREO OLONA DIMY NA ENINA IREO !
  SAMBORINA IREO ARY HOMENA NY MPITANDRO NY FILAMINANA AZO ANTOKA REHEFA VOAFATOTRA NY TANANA AMAN – TONGONY !!
  NA NY FIRENENA MARO AZA DIA GAGA FA NAHOANA ISIKA NO MIFEZAKA , NO MANAIKY ITSAHANA SY ALIKAINA JIOLAHY ?
  TSY HISY HERY HANAMPY ANTSIKA RAHA TSY MIHETSIKA ISIKA , RAHA MIARA MIRONA SY MANAO BAO TSY MIVILY ISIKA !
  ATY AMINTSIKA NY HERY ! ISIKA NO MARO AN ‘ ISA !
  ATY AMINTSIKA NY LALANA SY NY FAHEFANA IZAY EKEN ‘ IZAO TONTOLO IZAO !

  AZA MATAHOTRA FA NY TOMPO MOMBA ANTSIKA HATRIZAO !

 6. Ireo firenena matanjaka toa an’i la frantsa sy ny sisamanohana ireo foza ireo no tokony
  ho jerena akaiky,fa raha isika samy gasy tsy ahavanona izao mihintsy,ary ny tena loza
  sy mampalahelo dia hodian’ireo firenena mikambana tsy hita izany na dia efa dradra2ina etsy sy eroa,efa etsika etsy
  etsika eroa ho fanoherana ireo frantsay FANETRIBEN’ny tany ireo,tsy misy mba mandray fepetra entitra mihintsy dia
  mahazo vahana hatrany izy ireo.
  Ireo firenena maro mody adala fa fantany tsara fa la frantsa no ao ambadika ,maninona raha mba homena kely hafatra
  hentitra ireo frantsay ireo?ny tena marina dia miady irery isika , nefa toa atody miady amam-bato ihany @ ireto habibiana
  hafitsok’ireto olona voavidy VOLA, dia manjakazaka ery fa TOHANAN’ny VAZAHA BE !BE VOLA! izany no tena izy
  ka mora @ firenena hafa ny manakiana, fa mba misy mba mahasahy ve ary hijoro mba hiataky an’i la frantsa????

 7. Marina ny fanaovanao ny transcription-n’ny tenin’ny Président ry DCR.
  Saingy izao kosa, tsy dia azo ekena ilay hoe :
  « MISAHIA ISIKA HIROTAKA, HANDAVO IREO OLONA DIMY NA ENINA IREO !
  Fanoheran-janvatra tsy voatery hoe tsy maintsy rotaka no atao ! Fomban’ny foza izany !
  Mino aho fa ny tianao ho lazaina dia ny hoe : Mitsangana ianareo, sahia maneho na amin’ny fomba inona na fomba inona, fa KOSA AMPILAMINANA NY TSY FANKASITRAHINAREO, toy ireny natao tamin’ny 2002 ireny !!!
  Aoka ho hita sy ren’izao tontolo izao fa olon-kendry ny vahoaka malagasy, ary afaka mitaky ny zony amin’ny FOMBA MENDRIKA;
  Aoka koa tsy hatahotra ny fomba famoretana sy fampitahorana, raha koa mbola amin’ny fomba sy fisainana kristianana no entina hanaovana an’izany.
  Ny faniriako dia ny mba hisokafan’ny masonareo, hahita fa zavatra tsy mendrika ary heloka be vava eo anatrehan’ny malagasy no nataon’ireo mpanongam-panjakàna ireo.
  Evangile selon St Jean : Chap 9 V. 24-35
  J’ETAIS AVEUGLE, ET MAINTENANT JE VOIS !!!!

 8. Efa fantatrareo ny hevitro,anisan’ireo manohana ny RODOBE aho nefa moa tratran’ny bomba lakrimozena ireny dia rava ka asa ampy ve izay RODOBE natao izay?Tsy afaka ny hitsara aho indrindra moa fa ny tena tsy ho lohalaharana raha manao izany.Ny boycott koa moa tsara rahateo raha tena hampiharina (efa mihavitsy hono ny mividy lasantsy eny amin’ny TOTAL) ary farany tokony hentanina hatrany ireo miaramila legalista maro an’isa mba hanohitra ny paikan’ireo miaramila miray tsikombakomba amin’ny HAT(ireo mantsy ny tena olana fa raha miato ny asa ratsin’ireo dia vita ny amin’i TGV).

 9. Mbola tsy afaka mikofoka ireo miaramila legalista raha mbola eo @ fitondrana eo ireo aloha fa
  ho tsiponony tsirairay eo, hitanareo ireny teny @ Bani ireny ?ireny aza tsy nahamenatra azy ny
  nanjono ankafetsena ireny manam-boninahitra fanta-daza sy be mokony ireny, koa aleo aloha ireo hipirina, fa efa fantatra
  fa misy tokoa izy ireo ary maro an’isa ka efa mba misy hantenaina aloha , na dia mbola tsy afaka miseho mivantana aza.
  Ilay rodobe tsy hoe rava, fa efa nitondra vokatra tokoa ireny ,ary efa izao hita izao fa mihazakazaka ihany ny raharaha
  raha oharina t@ teo aloha ireny(t@ 2 taona lasa ). Dia izao efa mandeha ny fitsidihina eran’i Mada ,ny any @ sisiny ohatra
  indrindra na ny eto afovoan-tany, ny olona efa miezaka miala @ tahotra.
  Ireo miaramila foza dia efa voavidy sady voapoizina zavamaha-domelina ka efa hanao sorona ny tenany sady tsy misy ho
  aleha na ho hantenaina rehefa miala eo domelina satria tsy ara-dalana ohatra azy ihany koa,fa ireo mpanome BAIKO no
  fafazana voalohany dia MATY HO AZY IREO.

 10. Tsy vitan’ny mivavaka ny famahàna ny krizy.
  Aiza ireo mpiandry rehetra na mpitarika fivahahana hialo-laharana miaraka amin’ny Baiboly.
  Ny vahoaka manaraka miaraka amin-na voninkazo eny an-tanana !
  Azo atao koa ny mihafy, tsy mividy izay zavatra hamidin’ireo mpanohana ny mpanongana, ary nanome ohatra ianao ry Bemafohy !
  Aiza ireo mpiasan’ny JIRAMA nanohana ny potsista ? Mbola tsy tonga saina ve izireo fa diso lalana ?
  ets…
  ireo miaramila, pôlisy sy zandary, tsy voatery hilanja basy ry zareo rahatoa ka te hanampy tosika ny tolom-bahoaka…
  Miresaka miaramila ihany. Maninona no tribonaly sivily no nitsara an’ireo miaramila lazaina fa nanao zavatra tsy mety ? Tsy misy angah izany Cour martiale izany, sa tsy azo vidim-bola ny miaramila mpitsara ?

 11. @’ity resaka fitsarana dia toy ny tsy fanarahan-dalana rehetra efa misy eto ihany ry Kintana a!
  izay tian’i domelina anie no hatao eto e! izay mahafalifaly sy mifanaraka @ tombotsoany, ka aza
  mametraka fanontaniana akory ny @’izany. Na dia ireo miaramila aza tsy nisy zavatra tsy nety nataon’izy ireo akory fa dia
  fitsaram -poza fotsiny izao no manjaka eto.Mba fantatr’i domelina ve izany « cour martiale » lazainao izany ????taiza no mba
  nianarany izany?disc inona no misy izany???? voasoratra @’ireo vody hampandihizin’i DJ isak’alina ve izany ahalalany azy fa
  misy ary lalana VELONA tokony ho arahana raha te hitetateta hitondra tany sy fanjakana toa io domelina io????

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *