Izay milingilingy ihany no potraka

Saiky niresaka ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana avokoa ireo rehetra nandray fitenenana tetsy amin’ny kianjan’ny Magro androany Alakamisy 18 Aogostra  2011 nanoloana ny vahoaka tonga maro be toy ny mahazatra.

I Arphine ohatra dia nitodika manokana tamin’ny vahoakan’ny  mpitolona igvelan’Antananarivo Renivohitra, ka hoy indrindra izy tamin’izany : “ androtsika périphérie amin’ny sabotsy, fanehoana fa miaraka amin-ndRavalomanana ihany koa ny manodidina.”

I Guy Roger indray dia nilaza faleo FAT ny Malagasy ary mahalala ny vary sy ny tsiparifary.Koa na inona na inona teniny eto Madagasikara : Ravalomanana mody ihany no ilaina.Voalazany ihany koa fa mamboly korontana ny FAT nefa izahay koa, hoy izy, efa vonona hiaro hatrany ary efa manomboaka fantampantatra ny ketrikareo.

Toa nanamafy izany koa ny voalazan’i Pilcoq hoe :” tsy any ivelany no tanindrazan’ireny filoha ireny fa eto Madagasikara ka tsy maintsy mody avy hatrany izy ireo ary isika vehivavy no lohalaharana ka tonga dia misotroa asidra ianao ry Voninahitra. Tandremo fa tsy namono olona i Ravalomanana. I Andry kosa tsy mantsy miala.”

Ignace kosa dia nilaza fa : mahalala ny fahafaham-baraka mahazo ny firenena ihany ny FAT ary dia nampagaina i magro hoe : “izy no nankany amin’ny lapan’ny fanatanjahantena ka nisiosioka azy ireo.Koa dia novaliany avy hatrany izany teo  : “ Tsy i Magro no tany fa ny vahoaka Malagasy mihitsy no leo FAT ary i Michel Ralibera sy ny radio Antsiva mihitsy no anisany nanimba ny toe-tsain’ny Malagasy nanomboaka tamin’2009 nitady fiovana, hoy ihany izy.Koa dia ny fanentana ny vahoaka mba ho tonga maro ny Sabotsy izao ka hitondra akanjo maha mpivavaka , no nentiny namaranany ny anjara fitenenany.

Anisan’ny nanisy resaka momba izay niseho teny Mahamasina ihany koa i Manoela ka nambarany fa naira-niakatra ny fanamafisam-peo sy ny siosioka tao Mahamasina. Izay milingilingy ihany no potraka ary na i Simao ary ve hoy izy,tsy nahay teny malagasy tamin’ireny ? Mazava fa filoha 3 lahy no ilain’ny vahoaka, 2 mpanolon-tsaina ary iray mitondra. Anatra ho anao ireny ry Vital ka mahaiza mipetraka fa efa jeneraly, trano ananana ary fiara maro, ho ento ny harena azo.

1 pensée sur “Izay milingilingy ihany no potraka”

  1. Hi!hi! hi…………..!naka toerana mihintsy aho fa tena tapaka ny tsinaiko!maninona raha nolanjaina
    mihintsy i sima o!dia @ ‘izay hita fa iny ilay FANKATOAVANA ry foza TONDRONA marary saina
    isany a!Mba nahita vendrana aho fa dia izany dia tena domelina 2 ,dia domelina 3 …………. !
    Tsara mihintsy ny nametrapetrahanany’ny olona azy t@ TOERANA SAHAZA azy ,fa iza no tokony ho MENATRA?????
    mba manana hambo oah!!! efa nalohan’ny olona ! » Halan’olo fa molia « hoy Manoela.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *