TIM Antehiroka : « Sahia » ary « minoa fotsiny ihany »

Mitety faritra ivelan’ny Renivohitra toy ny efa fanaony, ny Birao Foiben’ny antoko Tiako i Madagasikara nahitana an’i solombavambahoaka isany : Rodin Rakotomanjato sy ny Dr Jules Andriamaholison.Antehiroka Ambohibao indray no nanentanan’izy ireo ny mpikambana fototra ao amin’ny antoko ny Sabotsy lasa teo, nanotrona izany ihany koa Ramatoa Ben’ny tanana, Patricia Andritavison.

« Miomana hatrany isika amin’ny sioka tokana » ny amin’ny fitsenana ny filoha Ravalomanana hoy  ny mpitarika.

« Sahia » ary « minoa fotsiny ihany » hoy ny baikom-pitolomanana nomen’ny  Birao politika foibe ny amin’ny tolona hatrehina.

4 pensées sur “TIM Antehiroka : « Sahia » ary « minoa fotsiny ihany »”

 1. Ho an’ny Filoha RAVALOMANANA

  Andrasanay ianao ry “Dada “ fa ho avy
  Tsy ho ela dia ifanatri-tava
  Koa amin’izany tsy ho ela tsy ho lavitra anao
  F’aza adino ny “téléphone”
  Mandrapihaona !

  Ny sarinao sanatria tsy ampihonona anay
  Ny tenanao manontolo no tianay ho eto!
  Mandrakizay no nitiavanay anao
  Fa ny fampandrosoana izay nentinao
  Maharitra ho doria !

  homba anao anie Andriamanitra
  N’aiza n’aiza misy anao;
  Satria ianao no “Filoha “ nofidinay;
  Ho tonga ianao hamonjy ity tanindrazana tiana,
  Izay hitondra fampandrosoana sy hafaliana!

  Le Gona
  Moramanga, 01/08/2011

 2. Na hitety faritra hatrany an-danitra aza tsy mampihetsi-bolomaso ny vahoaka Malagasy ianareo e! izany Tim izany dia efa périmé lany daty! ny ankamaroan’ny lava-piringan’ny olona izao sisa no misy izany sarin’i dadanareo sy ny soratra Tim izany!

 3. HO AN ‘ NYMPIKAMBANA TIM REHETRA ,

  NILAINA NY KABARY , FA IZAO NY DINIKA MOMBA NY RAHAMPITSO TENA MAIKA !

  VITA NY ADI – HEVITRA NITADIAVANA NY FAMAHANA OLANA !
  MAZAVA FA TSY NITOMBONA NY FANONGANAM – PANJAKANA
  FA FIKA SY LAINGA NO NENTINA NANANKONANA NY FANALANA
  NY FILOHA RAVALOMANANA IZAY NAMPANDROSO NY TANANA
  MANERANA NY FIRENENA ARY NIKASIKA NY VAHOAKA TSY VOATANA
  SY TSY HAY NAHODIN ‘ IREO MPANOHITRA NY FILOHA MARC RAVALOMANANA !

  FITO aMBY ROA- POLO VOLANA NO NIKATSO NY FIAINANAN ‘ NY VAHOAKA..!
  NANDRITR’ IZANY FOTOANA IZANY NO NIADY NITADY ITY NY LAKILE NAMOAKA
  NY FIRENENA IZAY NOZOGAIN ‘ IREO TONTAKELY IZAY NITAVANA SY NANONDRANA AN – TSOKOSOKO
  NY HAREN ‘NY MALAGASY ANY IVELANY , NEFA TSY NAMOKATRA NA NAMELA NAMOKATRA FA NANOVA LOKO
  FOTSINY IREO BAINGA VOAVADIKY NY FITONDRANA NAHONGANY SY NANGALARINY
  TSY NISY HENATRA NA TAHOTRA FA NY HERIN ‘NY BASY NO NAHARIHARINY…

  FAMINTINANA NY LOZA NIANJADY TAMIN ‘NY MALAGASY IZANY
  ARY INOANA FA TSY HIVERINA INTSONY HANIMBA NY VAHOKA SY NY TANY !

  IO FANAPAHAN – KEVITRA TANY SANDTON NORAISIN ‘NY SADEKA
  DIA FANALAHIDY NY OLANA NATERAK IREO MPANGALATRA SY MPANENDAKA,
  TSY NISY NISAMBOTRA FA TOA NATOSIK ‘ IREO NANAPOTIKA NY OZININA !
  OZININA IZAY NANAMPY NY TANTSAHA IZAY NIVAROTRA NY VOKATRA HO NAHODINA..!

  MAZAVA SY MIFANARAKA AMIN ‘NY TANJONA NO KENDREN ‘ NY TOLONA
  IZAY VOALAZAN ‘ IREO ANDININY REHETRA VOASORATRA KA AOKA ISIKA TSY HIOLONOLONA !
  ARY AOKA ISIKA TSY ANDANY ANDRO HAMERIMBERINA NY MARINA SY NY TENY NOMENA
  FA KISA HAMADIKA NY PEJY ARY HANOMBOKA HIDINIKA NY ASA – PAMONJENA ,
  IZAY HATOMBOKA AMIN ‘NY FIHEVERANA NY FANAMPIANA AMIN ‘ NY FOMBA MAIKA
  IREO MALAGASY ANA , RERAKA , TSY MANA – KOHANINA , MIKAIKAIKA !

  ILAINA NY MIFAMPAHERY ,
  FA TSARA KOA NY MIJERY
  DIA ENY IZAO IZAY HAFITSOKA RAHAMPITSO
  KA TOKONY HO VONONA ISIKA ARY TSY HISY PITSOPITSO
  RAHA MIGADONA ETO NY FANAMPIANA MIKASIKA NY SAKAFO ,
  « IZAY ATAO HOE URGENCES ALIMENTAIRES  » IZAY HAMONO NY AFO
  IZAY NANDORO NY HANOHANA SY NY FANANTENANA HO VELONA!
  NIVAHA NY OLANA ! KOA IZANY FANAMPIANA IZANY DIA MILA MALAGASY VONONA !
  HANDAMINA NY FITANTANANA IZANY : NY MAGAZAY MISY MPIAMBINA , NY FITSINJARANA ,
  ARA- PARITRA ,DISTRIKA , FOKONTANY ,NY FITANTERANA AZO HIANTEHERANA ,
  KA HO TODY SOA ANY AN – TANAN ‘ NY VAHOAKA NY FANOMEZANA…!
  AZA HAMAIVANINA IO  » URGENCES ALIMENTAIRES IO…MBA HO AZONTSIKA NY FAMENDREHANA !

  MANOMBOKA IZAO DIA TOKONY HISY VENTINY NY RESAKA SY NY DINIKA ATAONTSIKA ; NY FAMPANDROSOANA , NY FAMPIANARANA , NY FAHASALAMANA , NY ASA , NY FIARAHA – MONINA , NY FILAMINANA SY NY FANDRIAPHALEMANA…!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *