Tokony hody tsy misy fepetra avokoa ireo sesitany politika hoy ny CNOSC

Nanao ny tatitry ny fihaonany tamin’ireo antoko politika samihafa eto amin’ny firenena ny CNOSC androany. Nambaran’ireo mpitondra teniny ofisialy, Ramatoa Lalao Randriamampionona, Andriamatoa isany Velompanahy Aristide, André Rasolo ary Serge Zafimahova tamin’izany fa vola tokony ho azo avy amin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena izany, rehefa azo ny fankatoavana ofisialy ny firenena Malagasy, ao aorian’ny fanekena ny fiaraha-mitantana. Tamin’ireo antoko politika nanao Sonia ny tondrozotra miampy ny  ankolafy telo, ny Tgv sy ny UDR-C ihany no tsy namaly ny antso hoy izy ireo. Na izany na tsy izany, maro ireo loha-hevitra efa nifanarahan’ny rehetra hoy ireto mpitondra tenin’ny CNOSC ireto. Fifanarahan’ny samy Malagasy rahateo hoy izy ireo no tsy maintsy hivoahana amin’izao krizy politika eto amin’ny firenena izao. Lohahevitra vitsivitsy ihany sisa no tsy nifanarahan’ny mpanao politika. Ny momba ny tondrozotra sy ny mpanatanteraka, ny Filohan’ny tetezamita, ny Praiministra sy ny governemanta, ary mbola hodinihana indray izany hoy izy ireo amin’ny manaraka. Momba ireo, nanambara ny CNOSC fa ao ireo mpanao politika no mihevitra fa tsy kitihana ny maha- filohan’ny tetezamita an’i Andry Rajoelina. Ao koa no nanambara fa eo ihany izy, fa hahena ny fahefany dia ny Praiministra no tena mitondra ny fahefana mpanatanteraka. Ao koa no milaza fa tokony ho avy amin’ny ankolafy 3 ny Praiministry ny tetezamita. Ao koa anefa no milaza fa Filankevitry ny Filoha no tokony hitondra. Mikasika ny parlemantan’ny tetezamita, misy ny milaza ny tokony hitazonana ny CST syny CT.Ao koa anefa no nanipika fa tokony hatao iray ihany ny parlemantan’ny tetezamita ho fitsitsiana. Momba ny famerenana ireo sesitany politika, samy niaiky ireo mpanao politika efa nifampidinika tamin’ny CNOSC fa tokony hody tsy misy fepetra avokoa izy ireo, ao anatin’izany ny filoha Marc Ravalomanana, araka ny efa tapaka rahateo tany Sandton sy tamin’ny fivorian’ny CPS tany Addis- Ababa. Ny fanitsiana ny tondrozotra ihany koa hoy ny CNOSC dia maromaro no hatao amin’izany, ary voalazany fa efa misy mandehandeha any saingy mbola tsiambaratelo izany hatreto. Nohamafisiny fa ny fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena ao amin’ny Sadc tany Sandton ihany no fanapahan-kevitra ambony indrindra momba ny raharaha Madagasikara. Fanakorontanana saina no nataon-dry Simao sy ry Salomao, misy resaka jeôpolitika koa tao anatin’izany hoy ihany ireto mpitondra tenin’ny CNOSC ireto, toy izany koa ny nataon’ny mpitondra FAT nanao dika vilany ny fanapahan-kevitra tany Sandton. Farany, tsy tokony hifampatahotra ny hifampidinika ny mpanao politika, indrindra ireo tena nifanandrina hoy ny CNOSC, ny diniky ny samy Malagasy ihany no tena hivoahana farany amin’ny krizy.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *