COMMUNIQUE de la Mouvance Ravalomanana

Dès le lendemain de la signature de la Feuille de Route sur laquelle tous les espoirs étaient formulés pour ouvrir
une ère nouvelle, la HAT, par les déclarations et les décisions de ses responsables, particulièrement ceux
chargés de la Justice et de la Sécurité, s'emploient à détourner les objectifs attendus de ladite feuille de route et
à accentuer leur intérêt exclusif pour l'accaparement des prérogatives de puissance publique.
Tout spécialement, nous considérons que le dispositif immédiatement mis en place pour viser l'arrestation du
Président Ravalomanana constitue un acte délibéré de violation des dispositions d'apaisement et de
réconciliation prescrites par la Feuille de Route. Dans ce contexte, l'échec éventuel de la mise œuvre de la
Feuille de Route dépendrait de l'entière responsabilité des tenants du pouvoir. Il faut donc remédier à ces
errements par des actes forts et significatifs, et la communauté internationale se doit de les y inciter tout aussi
fortement.
L'un de ces actes consiste à accepter immédiatement que les quatre chefs de file se réunissent au Sommet à
Madagascar pour solenniser l'ouverture du dialogue malgacho-malgache de mise en œuvre de la Feuille de
Route. Avec comme préalable le retour sans condition ni entrave, mais dans la sécurité totale, des Présidents
Ratsiraka et Ravalomanana en terre malgache. A défaut, La mise en place de la Transition consensuelle,
inclusive et neutre que le Peuple Malgache, l'Union Européenne et la communauté internationale appellent de
leur vœu sera malheureusement encore loin d'être une réalité et rendra encore plus dramatique le sort réservé à
un Peuple déjà exsangue

Le 24 septembre 2011
Le Porte Parole de la Mouvance Ravalomanana
Guy Rivo RANDRIANARISOA

lire ici :COMMUNIQUE_24_Septembre_2011_0

5 réflexions sur « COMMUNIQUE de la Mouvance Ravalomanana »

 1. Raha ny « indrisy ! » voatonona eto no nahafaty, dia efa maro amin’ireo Foza no efa navadika !
  Saingy !…..Indrisy !!!
  Tsy misy mahavita manoratra intsony, satria, efa mahazatra loatra ity fihetsika jiolahim-boto ataon’ny FAT isaky ny misy sonia na fifanarahana atao ity !

  Ny tena mampalahelo dia Indirsy, fa efa maty ozatra ny malagasy, ka na ny hoe hikorontana aza raha sanatria misy ny fisamborana an’i Dada, dia….toa ho resaka be fotsiny ihany !

  Misaina ny tena hoe : aza manao izany, fa mety hiseho eo ny hery malagasy, anefa…..lasa ihany koa ny fisainana hoe : hiantehatra amin’ny hazo bobongolo !

  Atao daholo io teny mamay sy fanesoana rehtra io, fa toa tsy misy taitra intsony !
  – Ka inona re no mmety ho ataoe !?!!!

  Tsy aleo milomano amin’ny rano-tay hitondran’i FAT ihany ?!!Ho entin-driaka, ka izay hitondrany dia arahaina !

  Mba fantatreo moa fa TENA MILOMANO amin’ny Rano Tay tokoa ity malagasy ity ?
  – nahoana ?
  Firifiry ny trano ao Antananarivo no mamorona fatsakàna eo anilan’ny Gabine ?!
  Ao no matsaka sy mahandro sakafo ?!!

  Azafady, fa dia izany no tena zava- misy !Mifalia fa izany no fiainana hitondran’ny FATn’alika antsika e ! Samia matory sy mihesona tsara ! avelao ny DJ hanjaka miaraka amin’ny vozongo !

 2. Ny zava-misy dia ny fanakena an-drajoelina ho filohan’ny tetezamita vaovao ,izay misoratra ao nanatin’ny feuille de route !
  Tsy nila niandry na niera i rajoelina fa niankina amin’izay voasoratra ao amin’ny feuille de route nosoniavina tamin’ny 17 septembre teo izy , ary nampiasa izany soratra izany ,ary dia nanatrika ny fivoriam-ben’ny Firenena Mikambana izy
  amy maha  » Filohan ‘ny tetezamita vaovao azy ! ».
  Nararaotiny ny  » fotoana eo anolohany na fohy aza izany , nanantanterahany ny nofiny dia ny hiteny eo amin’ny fivoriam-ben’io Firenena Mikambana io , na fantany tsara aza fa hampiova ny fandavana ny haha filoha azy izany..!
  Ny fivoaran’ny SADC miaraka amin’ny trois mouvances hanendry izay ho Filoha raikitra hitantana ny tetzamita ( satria i rajoelina dia tsy hahazo ny fankasitrahan ‘ ny trois mouvances noho ny heloka bevava izay nitorian’i Président Zafy azy sy noho ny sy fanaken’ny Communauté internationale izay tsy mankaitraka fa olona nanongam-panjakana noho homena ny fitantanana ny tetezamita vaovao ( ùiampy ny fampiarana ny accords de COTONOU..).

  Ny endrika politique asehon’ny feuille de route dia tsy mivady amin’ny tarehy ratsin ‘ny  » crimes et délits contre la société malgache commis par rajoelina  »

  Niezaka ny mpomba an-drajoelina nampiasa  » izay heverin’izy ireo fa manana hery dia ny a ) didim-pitsarana navoakany mikasika ny Filoha RAVALOMANANA MARC , izay nomen’ny Tribunal no baikon’izy ireo sazy lehibe..
  b ) ny fanenjehana sy ny fisamborana ny Filoha RAVALOMANANA MARC hatrany Afrique du Sud aza !

  Fantatr »izy irei tsara fa ny fahefana nalainy an-keriny dia tsy manam-pototra manara-dalana , noho izany tsy mahefa ,noho izany izay diy aman-dalana noraisin’io fitondrana tsy manara-dalana io dia tsy mitombona , tsy manan-kery ary tsy azo hampiarina !

  Nanararaotra io fotoana kely misy alohan’ny fametrahana ny Tetezamita vaovao tena izy izireo ,ma mihorakorako sy mihedinedina any amin’ny Fia mikambana sy etsy sy eroa..ohatry ny hoe …hampiova ny fijerin’ny Rehetra momba azy ireo izany ..dihy alohan’ny fahafatesan’izy ireo..!
  « Mifalia ,mandihiza , mihinàna ,misotroa satria ho faty isika rahampitso ! »

 3. Marina mihintsy izany ry Njara. Izaho dia marary fo mahita ny malagasy mimenomenona fotsiny fa rehefa hoe andao mba mitolona e!!! tsy te hamerina akory ny valiny aho…Mbola mahantra e!!! satria mbola mahantra fisainana


 4. Misaotra anao ry « Mimi » nahasahy namaly io resaka io.
  Satria sarotra dia sarotra ny filazàna ny marina, fa malaza ho mandratra ny marina.
  Na izany kosa aza, tsy atao hoe faly mitanisa ny ratsy fotsiny, fa araka ny teninao dia entina hampisainana ny malagasy ny filazàna ny marina.

  Ity misy marina iray hafa koa.
  Tandremo dia tandremo ny fisotroana rano mandeha amin’ny Robine, rano zarain’ity JIRAMA tsy misy ilàna azy ity .
  Mangalà tavoahangy plastique iray tsy misy rano, madio, dia fenoy rano avy amin’ny Robinet ilay tavoahangy dia ho hitanao fa
  sahin’ny FAT ny mampisotro rano maloto ny vahoaka, fa izy kosa miara misakafo amin’ny vozogo tsy misotro hafa tsy rano eau vive !
  Ny Delestage moa dia manginy fotsiny …ISAN’ANDRO vaky izao. Ohatrinona anefa ny vola miditra amin’ny Jirama isaky ny misy delestage ?
  Sady Mpangalatra ny FAT, no mpamosavy vahoaka amin’ity rano maloto avela sotroin’ny olona ity . Mba aiza ny Minisitera mikarakara ny fahasalamam-bahoaka ? toa migalabona fotsiny ?
  Aiza daholo no alehan’ny vola fanomezana hanampiana ny Firenena ?
  Toa zaraina any amin’i Pedro Fozaorana fotsiny ?
  Tsy mety instony izao fa tena milaza FIATKIANA matanjaka mba hiala sy hostarain’ny vahoaka ireo Fatin’alika ireo !
  Mifohaza ry malagasy a !!! Efa samy ho faty ihany, tsy aleo ve mba maty fa niady ???

 5. Raha ilay resaka sonia??? marina ny voalazanao Dokotera ,fa ny olana anie ka la frantsa e!!!!!
  ireo ve hamela antsika HALALAKA na dia ny FODIAN’i DADA fotsiny aza???? dia ny hanolo
  ireo Governemanta tsy hisy olony ao????? Dia ny hivoahan’ny fitsarana( ohatra )ho MADIO MANGARAHARA ?nefa
  ireo dia tafiditra @ ilay resaka bois de rose????tsy maintsy hitady ny hirika rehetra izy hanakanana io,fa enga anie
  ka ho tanteraka ilay fitenenana fa efa hifarana ny @ domelina, izay fotsiny sisa azo hinoana.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *