7 réflexions sur « Lany olo-manga ve ny firenena ? »

 1. ny olomanga betsaka fa eo ny voky vola, eo ireo matahotra vody basy noho ny herim-pamoretana misy. eo ireo tsy mitsabaka amin´ny raharaha politika

 2. Misy ny olomanga ,izay atao hoe koa avara-pi ,saingy olombelona very fanahy ny akamaroany…!
  Eo amin ‘ny fahaizana nianarany izy ireny dia tsy ita ny zavatra vitan’izy ireny fa ny nipetraka tambon’ny seza ao amin’ny biraony – izay noheverina fa saha ampisehoana ny hainy..Fa rehefa ivelan ‘io birao ipizy ireny dia mivakavaka , mihabahamba satria tsy hainy ny mampiasa , mizara ny zavatra nianarana tamin’ny théorie fotsiny ,tam-bavaa , fa tsy nampiasa tanana mihintsy.
  Hoy i PITIK ‘ AFO KELY tamin’ny dridrany :
  –RAHA NIANATRA IANAO DIA MAHAY IZANY : VOUS AVEZ DU SAVPOIR
  –IZANY FAHAIZANA IZANY DIA TSY AO AN-TSAINA FOTSINY , FA TOKONY HO HAINAO NY MAMPISEHO IZANY AMIN ‘NY TANANA OHATRA : VOUS DEVEZ AVOIR DU SAVOIR FAIRE (PRATIQUE , MISE EN APPLICATION , SAVOIR ADAPTER VOTRE CONNAISSANCE )
  –IZANY FAHAIZANA ANANAO IZANY DIA TSY FIHINAO HO ANAO IRERY, FA TSY MAINTSY ZARAINAO , TSY MAINTSY MANOME FANAZAVANA AMIN ‘NY MPIARA- MIASA AMINAO IANAO : VUS DEVEZ FAIRE-SAVOIR (EXPLIQUER ,INFORMER , DE LA PEDAGOGIE ..)
  –NA NIANATRA IANAO NA TSY NIANATRA DIA TOKONY HAHAY MIAINA AMIN ‘NY MANODIDINA ANAO: VOUS DEVEZ AVOIR DU SAVOIR -VIVRE..

  Ireo no mariky ny olomanga , ny olona nahita fianarana , ary raha miamy fanajana , fahalalam-pomba amam-panao izany , sy fanetren-tena , na tsy nahita fianarana aza dia izay no hatao olo-kendry : vous avez du bon sens..(intelligence pratique )

  Io no mahasamihafa ny INSTRUIT( bourré de théories , livresque) SY NY SENSé ( pourvu de bon sens , ayant le sens pratique)..
  Ny olomanga dia tokony hiezaka hampintra , hampiasa ny fahaizany mba hiteraka soa ho an’ny hafa , ny Firenena izany ( ny ingénieurs agronomes tokony hahay mampianatra ny Tantsaha ny fomba fambolena , ny fanatsarana ny fambolena nahazatra azy ireo , fanazavana fa ny zezika chimiques raha be loatra na ampisaina ela dia mamono ny tany…
  Ny professeur de chimie dia tokony hampianatra ny mpianatra ny fanadiovana ny rano ho sotroina..(applications des réactions chimiques ne générant pas des toxiques , en expliquant que telle réaction chimique est dangereuse car produit un corps toxique.. , )..
  Ohatra ireo mba entina hanairana ireo mihevitra ny tenany ho tsy mahalala zavatra , ho tsy mahay mizara ny fahaizany , ary mba hanovana ny toetra enjakenjana mba ho tony raha tony ka voatendry hanazava sy hitarika olona ianao ka ho tonga :
  olomanga hendry !

 3. Manaiky anao 100% aho dokotena! hay nisy an’izao ihany koa NAFENINA??
  Tsy misy ho kianina ny voalazanao na dia kely aza ary MAHITSY sy marina
  tokoa! bravo !!!!

 4. Ny savoir-être koa angamba no mameno azy ireo izay mikendry ny olona hanana toetra sy fihetsika matotra amin’ny tranga rehetra iainany.Sensé ny olona manana an’io savoir-être io izay voalazanao teo Radoko.Ny mampalahelo dia manampy be dia be an’io savoir-être io ny fahendrena nohezahin’ny ntaolo nampitaina ny taranaka ankehitriny kanefa notsinotsinoavina izany.Amin’ny malagasy ny fanahy no maha-olona fa tsy ny vola no maha-rangahy.L’argent est un moyen et non une fin en soi.Misaotra anao Radoko.

 5. ilay reniko izay 87 ny taonany no nilaza tamin’ireo zafikeliny ary henon’ny sofoko tsara mihitsy : 99,9% ny malagasy dia paokaty sy dondrona.
  Tena gaga aho ary tsy nahateny satria tena marina ny azy saingy atao ahoana moa ?

 6. Aiza kosa e! tsy azo hekena kosa izany !sao dia mba diso tafahoatra kosa???
  raha FAHAKANOSANA dia hekeko fa « poakaty sy dondrona kosa » ???dia ho
  « foza orana » daholo izany ny Gasy aminao ry ELAS???? ireo mantsy izao no tena azoko lazaina fa « POAKATYsy DONDRONA »
  raha tsy izany ve hivarotra TANINDRAZANA sy hanao fitondrana MAMOAFADY toy izao.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *