Le rodobe de ce samedi 10 septembre

Un rodobe pour prouver que l'apaisement n'est pas du tout effectif
Un rodobe pour prouver que l'apaisement n'est pas du tout effectif

Voilà qu’Andry Rajoelina essaie de convaincre la Troïka de la SADC que la liberté d’expression existe très bien à Madagascar sous le pouvoir HAT. Que les trois mouvances peuvent très bien s’exprimer comme elles le souhaitent alors que c’est tout à fait le contraire. Jusque là, elles n’avaient pourtant droit qu’à l’enceinte de Magro Behoririka pour s’exprimer car sinon leurs membres auraient été arrêtés. Andry Rajoelina rajoute d’ailleurs que si les trois mouvances restaient là c’était juste l’endroit qu’elles voulaient pour se réunir car jamais on leur a interdit de le faire ailleurs.

C’est bien la raison pour laquelle les fidèles de Magro ont décidé de sortir de l’enceinte et effectuer un rodobe comme ceux d’avant. Un défi qu’il lance aux foza qui ont déclaré que la liberté d’expression existe à Madagascar, que tous les opposants au pouvoir HAT pouvait montrer leurs mécontentements. Pourtant on le sait très bien, dès que les trois mouvances projetaient de se réunir ailleurs, les forces armées sont très vite mobilisées pour les en empêcher.

Une autre raison qui poussent les fidèles du Magro pour ce rodobe vers la place de la démocratie d’Ambohijatovo est le fait que la HAT ait déclaré que l’apaisement est effectif. Ce rodobe prouvera alors combien la transition est composée d’individus malveillants auxquels on ne devrait pas faire confiance. Rajoelina voudrait cacher les choses au monde entier, mais les trois mouvances ne se laisseront pas faire et ne se tairont pas jusqu’à ce qu’elles obtiennent gain de cause…

13 pensées sur “Le rodobe de ce samedi 10 septembre”

 1. tena tranon-dainga be le tgv, tena fohy dia fohy ilay fisainana sy fijery.
  Mihevitra ve ilay kely io fa tsy misy mahita, tsy misy maheno.
  Fa angaha ny olona dondrona ohatra azy ?
  be ny mpandefitra, fa be koa ny olona matanjaka ara- pitaovana sy ara-tsaina.
  Tsy kilalao ny fiainan’olon-dehibe rajoely a! tsia dia tsia,
  tsy misy mahatoky eo fa sady tsy fahaizana no tsy fahamatorana no tranon-daiga.
  tena tsy izy mihitsy fa mampiteny ny maona.

 2. Tena mampiteniteny foana tena marina e , mahamenatra @ izao tontonlo izao hoe olona : mpangalatra , mpamono olona , mpandainga , mpisoloky sy izay ratsy rehetra ataon ‘io sary olona io no hoe : hitondra firenena ……dain tena mankadoha , fa tena « sans qualité 100% » vraiment

 3. Izaho aloha tsy POUR mihitsy an’lé rodobe é. Fanjakàna mahery setra io. Efa fantatry ny any ivelany ny herin’ny magro 3 mouvances fa tsy mila démonstration intsony mety hitarika voin’olona tsy mana-tsiny.
  Tsara ny fisian’ny VOT eran’ny Madagasikara manaporofo hoe tsy eo Magro irery ihany

  hevitro manokana izany

 4. Tena ilaina ny mivohaka ny Magro ; tsy ho fitia hampiseho hery fa indrindra mba hahatsapan ‘ nu mpivory nihidy aman -trano atrizay , fa olona hafaka izy ireo !
  Ho an ‘ny fat dia faharesena izany satria ny « amin ‘ny fahazoana miteny malalaka  » no nataony , ka izany no nanapenan ‘ny vavan ‘ny radio Fahazavaba ohatra !Mino izy fa tsy misy mahafantatra izany ny Communauté Internationale izay manana sofina sy maso mijery eto M.kara !
  Fidinginan ‘an-drambo sy kiry biby ny an-drajoelina !
  Mihevitra izy fa ny fitondrana faty ny alina ao anaty tonelina dia…fomba
  tena mahomby anafenana ny tsy takona afenina !

  Misy lafiny ambony ,izay ilan’ny communauté internationale ny fahavitan ‘ ity crise
  eto

 5. Tohiny..
  …crise to M.kara ity , dia tian-drizareo hindranindraina ny  » fahombiazan’ny option – négociation tamin ‘ity fitadiavana ny sortie de crise teto !
  Nahoana hoy ianao ?
  Satria ny Président ZUMA dia niady tamin ‘ny crise any LIBYE , miaraka amin ‘ny UNION
  AFRICAINE ,ny fampiasana ny négociation fa tsy ny option militaire !
  ITA SY TSAPAN ‘ IZAO TONTOLO IZAO FA TSY NAHOMBY NY TETIKA MIARAMILA Izay nisekosekoin’ny frantsay sy ny angilisy !
  NOHO IZANY , NY FAHAVITANA AINGANA NY FANAOVANA SONIA NY FAMETRAHANA NY TETEZAMITA TENA IZY ETO MADAGASIKARA DIA MAMPITOMBO NY LANJAN ‘ NY HEVITRY NY PRESIDENT ZUMA AO AFRIKA SY EO AMIN ‘IZAO TONTOLO IZAO !
  ETSY AN – DANINY , DIA TENA MATAHOTRA NY FRANTSAY FA NY FAHAVITAN ‘NY FANASONIAVANA NY FARAN ‘ NY CRISE TUO MADAGASIKARA DIA HAMPIANAKA NY KIRY SY NY FINIAVAN ‘ NY MALAGASY NIARITRA SY TSY NIHONTSONA TAMIN ‘NY FAMPIHOROHOROANA NATAON ‘ NY FRANTSAY , NITADY NY NANANKENDA NY MALAGASY TAMIN ‘NY FAHIRANO NOHEVERINY FA ATERAKY NY FANAPOTEHANA NY TOEKARENA MALAGASY …!

 6. Ny FIRESAHANA MIVANTANA NATAON ‘ NY FILOHA RAVALOMANANA MARC
  TAMIN ‘ IREO MPIVORY AO ANATIN ‘NY RODOBE DIA NITONDRANA VAOVAO LEHIBE TKOA HO AN ‘ NY MALAGASY TSIVAKIVOLO..
  NAMPITANDRINA IREO MIARAMILA VOATAMBY VOLA IZY..SATRIA NISY IRAKY NY SADC TONGA TAN MADAGASIKARA NANAO FANADIHADIANA MIKAIKA IREO MPAMPIHOROHORO NY VAHOAKA , PITSIKILO IZANY..DIA EFA TONGA ANY AMIN ‘ IREO MPANIRAKA NY RAPPORTS MOMBA IREO MIARAMILA MAMPIHOROHORO NY VAHOAKA : MISY LISTES..MANOME NY ANARAN ‘ IREO MIARAMILA NIANTSY NY MALAGASY , NAMPIHOROHORO , NAMONO , NANDRATRA ARY MBOLA MANOHY IZANY FOMBA IZANY REHEFA VOATSIPY VOLA KELY
  NY FAT SY NY MPAMATSY AZY DIA NIHEVITRA FA TSY MISAINA NY COMMUNAUTE INTERNATIONALE KA HO AZO LALAOVINA ARAKA NY FIHEVERAN « NY FAT..
  TELO – POLO VOLANA NO NIASA TSY NISY FIANTOANA IZY IREO ! DIA ISAKY VITA NY NEGOCIATION DIA VALY BORAINGONA NO SETRY NY ASA NATAONY..!
  IZAO VITA NY NEGOCIATION ARY NY SAMY MALAGASY SISA NO HANDRASANA HIFANDINIKA : DIA RORITIN ‘ NY FAT NY FOTOANA HIVORIANA , DIA HAHODIKODINY IZANY AMIN  » NY HOE HISY FANAOVANA SONIA NY 16 SEPTEMBRE IAO..TSY EKEN ‘NY COMMUNAUTE INTERNATIONALE IZANY SATRIA NY FANAPAHAN – KEVITRA TANY SAINDTON NO MIFEHY NY HALA – OLANA ETO M.KASIKARA…!
  NY FILOHA RAVALOMANANA MARC TAMIN  » NY RESAKA NATAONY TAMIN « NY HATVA TEO DIA TSY NITENY MOMBA IZANY SONIA HATAO AMIN ‘ NY 16 SEPTEMBRE IZANY FA NOHAMAFISINA FA HISY DELEGATION ROA HOAVY :
  KA NY VOALOHANY DIA HO TONGA RAHAMPITSO
  ARY NY FAHAROA DIA DLEGATION MINISTERIELLE HO TONGA NY 14 SEPTEMBRE IZAO !
  NY SADC DIA FSY HANAIKY HO BAIKOBAIKOANA NY FAT , ARY TSY HANAIKY IZAY FEPETRA APETRAKY NY FAT MOMBA NY FAMAHANA NY CRISE ETO MADAGASIKARA..
  LA SADC N ‘ ACCEPTERA JAMAIS D ‘ ETRE LE FAIRE VALOIR DE CETTE BANDE DE VOYOUX !
  DANS L  » ETAT ACTUEL DES CHOSES , LE PRESIDENT RAVALOMANANA MARC LEUR ASSENE UN UPERCUT TOUT EN LEUR RESERVANT LES COUPS DE PIED DE L ‘ ANE (CONTE D’ALPHONSE DAUDET !)EN LEUR RAPPELANT QUE LES RESPONSABLES DES MALHEURS DE LA POPULATION D ‘ IL Y DIX ANS EN CROATIE ET EN SERBIE VIENNENT D ‘ ETRE RATTRAPPES PAR LA JUSTICE !

  N.B.L’âne de A.DADET a mis sept ans pour se venger en donnant des coups de pied à son maître !
  Oui la vengeance rst un plat qui se mange froid !

 7. Niry hevitrao manokana tokoa ary hajaina fa raha misy révolution nahomby tany amin’ny tany Arabo dia satria tsy nisitrika tao antranony ny rehetra noho ny fahatahorana miaramila! ka haleo ny vahoaka haneo ny tsy fankatoavana izao fitondrana izay mahamenatra na ny miresaka azy amin’izao tontolo izao , raha miresaka amin’ny olona any ivelany ianao dia ny fantany dia  » votre président était un ancien DJ » dia mahalàla menatra!

 8. Tena mihombo-kevitra aminao mihitsy aho ry Masyteny. Ho profointsika ny laingan’ireo FATn’alika ireo fa tena tsy misy ilàna an’ireo mpandainga ireo mihitsy ary tsy hijanona intsony isika!

 9. Efa fantam-bahoaka fa i rajoelina ndry Nirina dia efa

  Lapinou na pinochio na koa marionette.

  ankoatra ireo anrana efa nolanjainy tahaka ny médaille azony nadritra ny nangalarany ny fitondrana . sy namonoany ny vahoka malagasy sy nampahantrainy ny mlagasy noho ny haltra nataony rehtra

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *