Manahy ny tsy fahombiazan’ilay “tondrozotra” ny Pr RANJEVA Raymond.

Nitafa tamin’ny mpanao gazety, io maraina io, teny amin’ny Ekar Faravohitra,  ny“Collectif des Citoyens Pour la Conciliation na CCPC, notarihin’I Profesora Raymond RANJEVA.

Sonian’izy efa-dahy ihany no vahaolana.

Nambarany tamin’izany fa ny famahana ny krizy dia mianga amin’ny fanaovan-tsonin’ireo ankolafy efatra eto Antananarivo, manoloana ny vahoaka Malagasy ; izay manamarika ny fanombohan’ny tetezamita tena izy sy  tsy miandany ary tsy manilika.

Nanipy teny moa ny “profesora” fa tokony hitoetra ho ray amandreny tsy hitsabaka amin’ny tetezamita , hanampy amin’ny fampanjariana ny tetezamita tantanin’ny teknisiana ireo filoha telo mirahalahy sy I Andry Rajoelina.Ny lalana izorana amin’izany , hoy izy, dia ny fampihaonana azy efatra mirahalahy mianaka eto Antananarivo.

Conciliation fa tsy médiation.

Vonona ny handray andraikitra hanao ny  fampihaonana na “Conciliation” an’izy ireo sy ny mpanaradia azy ny CCPC. Marihina moa fa nitondrana fanazavana ny famaritana ny atao hoe “conciliation”,  ny  maha samihafa azy io amin’ny “ médiation,  “bons offices” ary ny ”arbitrage “ izay efa samy nandramana nikatsaham-bahaolana tamin’ny krizy politika ankehitriny fa tsy nahitam-bokatra.

Hampidi-bingo ilay  tondrozotra.

Nametraka ahiahy ny amin’ny ilay sori-dalana vita sonia ihany koa ny CCPC :  “anahirana sy hampidi-mbingo”  ny firenena ny andininy samihafa ao anatin’ny tondrozotra io  izay hita fa mifanohitra sy mifandrirotra tanteraka ny ao anatiny ka vao maika hampanano-sarotra ny fikatsaham-bahaolana izany , hoy hatrany ny mpandahanteny.

Hita nanatrika izany valandresaka izany ny mpitarika ny Hetsiky ny mpitondra Fivavahana (HMF), ny Vondrona Katolika (VK), ny Hetsika Vonjy Aina (HVA), ny filohan’ny  fikambanan’I Ben’ny Tanana eran’ny Madagasikara (AMM) ary mpitarika politika vitsivitsy.

g

21 pensées sur “Manahy ny tsy fahombiazan’ilay “tondrozotra” ny Pr RANJEVA Raymond.”

 1. zany ny olona misaina!rehefa tsisy fifamelana manko eto de esprit de revanchard foana no hanjaka eto ka de ho infernal izany.io no tena tsara indrindra ka rizareo ireo(4mirahalahy) no hanao ohatra voalohany amin’ny fifamelàna.ny tsy miady olom-bodo hoy ny ntaolo fa zay to fo no mpamosavy.aleo mifamela e,tsy misy tsy diso ireo ary koa anefa samy milaza fa tia tanindrazana avokoa ka asehoy mba ho fitaratra hampandroso ny firenena any amin’ny tena fampihavanana marina sy fifankatiavana marina.

 2. Milaza ho avy androany ny SADC ka dia hampetraho amin-dry zareo ny fanontaniana fa raha tsy diso aho dia efa voalaza ao ny hoe raha i TGV no filohan’ny tetezamita dia lasan’ny opposition ny praiminisitra.Mety diso aho fa ohatrany nisy zavatra ohatran’izay ao amin’io tondrozotra io.
  Manaraka izany dia hametraka solontena eto Tana ny SADC dia efa nisolantsolana i Simao sy Nuno Thomas ka tandremo fa misy fofona tsotsoka ao.Aza avela misolotena ny SADC raha vao francophone fa manahirana.Ampitampitao.

 3. E fa tafatsofoka any @ SADC koa ny VIRUS koa inona fa tsy eto isika no ho raisina!!!!!
  Hatambaro @’izay ny hery! natao tsy ampiheverana marina iny sonia iny koa asa izay
  mba ho fanarenana iny fa hatra@izao aloha dia mbola tsy misy lalana hafa afa tsy ny FISAMBORANA an’i
  domelina @ fitoriana azy @ nataony sisa fanafana.Dia manantena ny EZAKY ny REHETRA!!!!!

 4. Raha izay no tena tadiavina’i Prof. dia tsara aloha izy raha manala ahiahy momba ny fisamborana an’i RAVALO, amin’ny maha-Filohan’CPI teo aloha azy!.. Izany no tokony tsara ho teneniny aloha, izay vao manamafy izy ny Réunion des 4 Chefs de file!
  Ary inona koa moa no tena natahorany tamin’ireny fotoan’andro ireny e? Sao migadra?… Efa voahosi-potaka ve ny fianakaviako dia tsy mba sahy niteny aho tamin’ireny?
  Dia ho hita eo indray raha tafavoakany izany e!… Tsy ny vava anie no hitsaran’ny olona anao fa ny zava-bitanao e!

 5. Marina io tenen’i Ziry io fa raha vitan ‘i Pr Ranjeva izany rehetra izany dia arahaba soa arahaba tsara.Izao anefa efa olona na firenena telo izao no nanafatra tsara an’i DOmelina:

  – Ban Ki Moon:hampiharo aloha ny todrozotra sy antsangano ny governemanta dia ho hita eo raha hivaha ny robinet.(indroa)
  – Amerika:ho dinihana ny famerenana an’i Mada ao amin’ny AGOA amin’ny desambra.Midika io fa ampiharo aloha ny todrozotra miaraka amin’ny fananganana governemanta vaovao dia ho hita eo ny tohiny.
  – Barroso:tsy nandray an’i Rajoelina.Efa nifanompa tamin’i Sarkozy io rangahy io.Fampandrenesana izay.Dia ankoatr’izany ny directeur général de l’afrique de l’UE dia nampatsiahy koa fa mila ampiharina ny tondro zotra.

  Ka amiko ny firenena mikambana, ny Etazonia, ny vondrona eropeana dia samy nanafatra ny fampiharana an’io tondro zotra io voalohany aloha an’i Domelina.Ka dia anjaran’i Domelina izao no mihetsika.Eo ambonin’ny lohan’ny bitrodia ny tsindry fa tsy aty amintsika mihintsy.Raha vao tonga i lery dia tokony hatsangana ny governemanta vaovao.Izay aloha ny fijeriko azy.La balle est dans le camp de TGV.

 6. Ny Pr Ranjeva angaha moa filohan’ny CPI? Filoha lefitry ny CIJ izy. Tsy tonkony hanafangaro voraka ny raharaha isika fa izany ihany no nahatafidi-kizo ny firenena ohatra’izao: ny joueur manjary arbitre, ny spectateur lasa joueur, ny arbitre lasa spectateur. A chacun ses oignons et les vaches seront bien gardées! Et puis cessez de tirer sur tout ce qui bouge, indrindra fa allié objectif ny Pr Ranjeva. Ataovy izay hanonganana an’i domelina fa tsy ny namana indray no toraham-bato!

 7. oka hijery tsara amin’ny maso tsy miangatra ny zava-nisy sy ny zava-bita atrizay telo-polo volana izay Isika ary tsy hihevitra ohatran’ny tsy nanao ezaka , nitady ny lalana sy fomba hivoahana amin’ity kirizy nateraky ny fanonganam-panjakana Isika..

  Na ny Malagasy mandala ny lalàna sy miahy ny ho avin’ny Vahoaka Malagasy na Izao Tontolo izao ( Communauté Internationale ) dia tsy nisy mankasitraka io fanonganam-panjakana io sy ireo olona nioko nanao izany..!

  Ny fanontaniana nipetraka ary mbola mipetraka Amintsika dia ny hoe :

   » Ahona ny fomba entina mamerina ny ara-dalana , ny rariny sy ny hitsiny eto amin’ny Firenena Malagasy ? Sa ekentsika hitondra mandrakizay ny Tany sy ny Fanjakana ireo jiolahy naka ny Fitondrana an-keriny ?  »

  Ireo fanontaniana ireo no noraisin’ny Communauté Internationale mba hitadiavany vahaolana , na hevitra entina hanamora ny vaha olana izay TSY MAINTSY NY MALAGASY NO MISAHANA AZY !

  Tsy hamerina ny fifanarahana noraisin’ny ankolafy efatra tao aoarin’ny 09 août 2009 tany MAPUTO aho .Nifanaraka izy ireo fa dia raikitra fa « IOMBONA IZY EFA-DAHY « !

  Kinanjo rajoelina izay novokisan ‘ireo mpanolon-tsaina azy ( frantsay )dia nitsipaka , nanda  » fiombonana nekeny  » ary nitsipaka ny sonia nataony..!

  Eto no mety ho diso ny fijerintsika na tsy lasa lavitra ny famakafakana nataontsika : ekentsika fa rajoelina no nanao sonia !Fa tsy nofakafakantsika lalina avy aiza , avy amin’iza ny hevitra nanosika azy nanipaka ny teny nomeny..!

  Fantatsika iza ireo nanoro hevitra azy ,fa tsy sahintsika ny nanitsoka MAFY DIA MAFY AZY IREO ,ary ny Communauté Internationale dia tsy resy lahatra momba izany raha tsy tany amin’ny fivoriana rtany PRETORIA : nivandravandra tamin’ny SADC ny fitsofoan’ny frantsay tao amin’ny  » négociations « ..
  Teo rizareo fa nitady nanakana izany « interférencen’ny frantsay izany ary teo ny SADC vao nanova ny tetk’ady nentina nizahana ny vaha olana !

  Izany dia niafara amin’ny Feuille de route amendée nosoniavina tany SANDTON ary nohamafisana tany LUANDA rehefa avy neken’ny CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE : UNION AFRICAINE TANY ADDIS ABEBBA !
  Io feuille de route dia fanekena ( engagement ) faizay manao rango-pohy dia tsy maintsy manaraka sy manaja azy io amin’ny fanantaterahana ny dingana (étapes ) mitondra ho any amin’ny fametrahana ny Tetezamita Ifanarahana ( consensuelle ) sy tsy manavaka ( inclusive ).

  Io nasiana rango – pohin ‘ireo mouvance ZAFY sY RAVALOMANANA MARC ary IREO ANTOKO POLITIKA MANODIDINA AN -DRAJOELINA !Ny mouvance RATSIRAKA irery no tsy nanao rango-pohy ity feuille de route ity !

  Nohararaotin’ny frantsay io feuille de route io – izay manambara fa rajoelina no filohan’ny tetezamita vaovao – izay mbola an-kandasitra (canevas na propsition na cadre hiara -midinika ..
  Dia iny rajoelina no nankany amin’ny fivoriam-ben’ny Firenena mikambana namaky toa ny boloky ny kabary nosoratan’ireo mpanolo-tsaina azy , ary nikarakara ny  » fahazoany nandray anjara tamin’io fivoriam-be io !
  Porofo fa nisy nanampy rajoelina vao afaka nandray anjara dia ny fandavan’ny Union Europe
  éenne azy ka tsy noraisin’ATOA BAROSO izy !
  Koa atramin’izao izany ny mpanolo-tsainan-drajoelina dia mitady ny ampisavoriviriana ny Malagasy ,indrindra ireo marivo salosana , ary indrindra fa tsy dia mahery ny filazana sy ny fampielezana ny vaovao :

  Dia amin’izao fotoana izao ny vokatr’izany dia misy ireo olona mampiditra ao an-tsain’ny MALAGASY ny hevitra milaza fa tsy hitondra Antsika lavitra io feuille de route io !Fa peta-toko io , tefy maika : ef nanomboka tany MAPUTO ny 09 aôût 2009 ka atrany SANTON juillet 2011 ve no nandrefetana , no nandrariana io feuille de route dia tefy maika , vonjy tavan’andro ve izany ?
   » Ne cherchons pas à détricoter cette feuille de route , qui comme chacun et chacune le sait , constitue un traité international , conconcté , signé par des Chefs d’ Etat et Chefs de Gouvernement des 14 Pays membres de la SADC..!
  Il me semble que la chance de MADAGASCAR réside dans le fait qu’il est membre de la SADC et que la solidarité des Pays membres de la SADC avec un Pays en crise comme MADAGASCAR a joué pleinement .
  SI NOUS N’ETIONS PAS MEMBRE DE LA SADC , IL A BELLE LURETTE QUE N’AURIONS PLUS ETE MAITRES CHEZ NOUS !ETIONS

  NOUS DEVONS , CONTRE VENTS ET MAREES , ENVERS ET CONTRE N’IMPORTE QUI ,SUIVRE LA FEUILLE DE ROUTE ET ALLER JUSQU’AU BOUT DE NOTRE LUTTE…!
  JE NE VOIS AUCUNE ENTORLOUPE DANS L’ESPRIT ET LA LETTRE DE CETTE FEUILLE DE ROUTE ,QUI SE BASE SUR LA CONSENSUALITE ET L’INCLUSIVITE POUR LA MISE EN PLACE DE LA TRANSITION..!

  FIXONS – NOUS AVEC TENACITE CE BUT ET NE NOUS LAISSONS PAS  » DISTRAIRE  » EMERVEILLER  » EN ECOUTANT LA CHANSONNETTE DES OISEAUX DE MAUVAIS AUGURE !

  TOHIZO NY TOLONA !
  ANDRIAMANITRA ANIE HOMBA SY HITAHY ANTSIKA LALANDAVA !

 8. Ny consensualité anie ka ansan’ny vato fehizoro ny fiaraha-monina ny Malagasy e : izany dia ita sy tsapa eo amin’ny fitadiavana ny teny nifampirahana ,ity no mahamafy ny fihavanana..Ny Malagasy tsy mitady mihintsy izay hahamasoka ny hafa, ary izany no isavorivoriany mba ikalatoany..!
  Ny inclusivité ( ny tsy faniliana ) dia ny ezaky ny Malagasy mba tsy hanilika ny olona miray aina aminy ( fokontany , tanàna.., fianakaviana ) ary iany no fenitra ezahan’ny Malagasy ho tratrarina dia ny MALAGASY TSY VAKY VOLO , TSSY MIALON-JAFY , MADAGASIKARA IRAY TSY MIVAKY , TSY MISY ZANAK’IKALA HAFA…

  Io feuille de route izany dia MITANDRO NY
  HASINA MAHA MALAGASY ANTSIKA : raha irery toa ny vato boribory isika dia tsy mila soa na tsara ho Antsika..Izany fizahana ny fiarahan ‘ny maro izany dia ita ao amin’ny na be aza tsy mankaleo izany : BETSILEO , na maro aza tsy mandraoka ny sasany : BETSIMISARAKA , ny maro dia mitondra hafaliana : MAHAFALY..

  SAHIO ALOHA NY FAETRAHANANY TETEZAMITA IFANARAHANA SY TSY MANAVAKA !
  DIA HO HITANTSIKA EO RAHA MIFANOHITRA AMIN ‘NY FAHENDRENA MALAGASY IZANY !

 9. EFA tara loatra ny an’Prof zany, tsy misolo tena ny Malagasy intsony ireo filoha telo ireo fa efa naloam-bahoaka ireo ary efa hita fa milalao ny fiainam-bahoaka fotsiny, efa mitohy ny reconnaissance dia aleo hitohy any amin’ny fifidianana tena marina, Atsangana ny governemanta dia atao ny fifidianana, samy mamara-maso ny CI sy ny vahoaka dia vita. Tsy mila mihemotra intsony ZANDRY.

 10. Tanora !! « alefaso haingana ny fifidianana dia ny mbola tsy eo i RA8 fa lasany eo daholo
  ny vato rehetra , jereo ireto vahoaka miandrandra azy » sady mangovitra ny raviny an!!!!!!
  tonga dia tsory ny resaka tanora a! aza manao firesak’antitra e! mody misafelika nefa ny ,maloto ao am-pitombenana ihany!
  dia mba mianakendry ery ity tanora ray olona!!!!! »fifidianana tena marina angaha???? « hi!hi!hi!!!!!!! maty aho ray kaky o!!!!!!!!!
  f’angaha tsy efa fananaganana gouvernemanta no efa tokony hatao izao ry TIA tena?????? dia jereo ihany ny tenanao !!!!!
  avelao ny vahoaka ho FATY sy HANDADY dia ho afa-po ianao sy ny FRANTSY ary KARANA MPANJANAKA.POV CON!!!!!!

 11. Marina ny voalazanao ry Ziry! misaotra koa @ fanom ezana vao2 tsara toy itony ry Bemafohy.
  tsara ny fifanohanana toy izao. Misy zavatra tsy azoko mihintsy @ Ranjeva ity?? toa tsy hita ho
  hantenaina ,nefa tsy azo afohy ihany koa.Miandrandra zavatra be dia be aminy ny FIRENENA nefa izy toa tsy taitra!!
  mampalahelo raha manana olona toa an’i Ranjeva isika ( ao anatin’ny lalana) nefa dia izao no hiainantsika ray olona!!
  efa mba misy ezaka kely aloha eto fa asa izay ho tohiny ???enga anie ka ahaomby tokoa!! enga anie ny Fanahy Masina
  hiasa ao aminy @izay fa tsy hatoritory intsony izy, na tsy hay mety misy antony hafa koa angamba??????
  Raha tsy hiditra ao@ ity tetezamita izany RANJEVA dia HILATSAKA ho FILOHA izany izy @ fifidianana ????? hin!!!!!!!!

 12. RANAVALONA,
  Rehefa miara-manaramaso dia ekena ho marina foana io, tamin’ny andron’ny ra8 no tena nahitako izany hala-bato izany, tsy haiko ny teo aloha. tamin’ny commune 9 tany Taolagnaro, niasa tany aho. manao mission niaraka tamiko tany tao amin’ny distrika FD, ARY NY MISSION NDRY zareo dia tsy maintsy 75% ny TIM. raha tsy izany dia voarokan’ra8 ny chef district sy ny chef de region ary ho gadraina mihintsy aza. ny tao CU Fort-Dauphin kosa dia maro ny mpanara-maso ka dia resy faha-4 ny TIM.ARY TEZITRA RA8 dia nosoloina PDS avy hatrany ny Apitsony fifidianana. ny tiko tenenina am RANAVAL de hoe rehefa miara-manaramaso dia marina foana io.

 13. Mbola tsy feno taona zany enao talohan’ny andron’i ra8 ko mody tsy mahafantatra na zaza bodo fa izao vao nofohazin’ny raiamandreniny?
  Tsy te-hahalala ny fandehan’ny tantara, fa halatra sy corruption ny nameno ny tontolo iainana tany amboalohany tany…

  Aza mampihesona ra-Krisy an!

 14. Sao dia mbola NINONO tokoa ianao t@ andron’i dadanay ry Tanora!!!!
  toa an’i domelina !!ilay tany Paris,nisy nahita tary @ toerana sahaza azy tary
  @ ireo « pd »hi! hi! hi!
  Dia mafy ity fahatahorana ny dadanay ity ka dia miakapokapoka mihintsy ,miezaka manisy fotaka …….F’angaha tena
  tsy azonao hailika mihintsy ilay alok’i Dadanay ry tanora?????Mahery ny anay oah!!!!!ary mahery @ TSARA fa tsy
  mba malaza RATSY toa ny ANAREO.Aza mba manao ratsy ihany oah!!tozorony eny foana !!!! ny an’i dada efa novalin’
  Atra avo 1000 heny ny fananany NOROBAINAREO satria azony t@ hatsembohan’ny tavany!!! fa ianareo izao no tsy
  afa-bela fa henjehan’ny heritreritra ka dia midelira sisa ,f’angaha mitetika ny ho afa-maina eo!!!!!!!!!hen!!raha mbola ao
  koa Atra tsy misy HIALA MENAKA eo e!!!!Matatesa daholo !!!!

 15. manazava zavatra @ alika ianao ry tanora a! ny alika dia tsy mahalala afatsy ny tompony ihany.na hazavainao eo aza hoe nangalabato ny dadany t@ 2006 d ts hino izany izy,ary nanaongam-panjakana koa ny dadany t@ 2002 d lazainy fa ts marina izany?
  ka an-kehitriny,ny tody ts misy fa ny natao no miverina de mimenomenona ve?
  zakao ny anareo ry alika iray magro fa mba nijaly ko ny AREME SY NY TGV nanaovan’dadanareo azy. mahatatesa valin-kitsaka e
  mbola hiampy aza io refa tonga eto ny dadanareo ko

 16. Mampalehelo ilay toe-tsainao ry TGV ,olona gasy ianao nefa manalika gasy tahaka anao, ny fo r’ise reefa tsy mahazaka ato @ forum de miala fa tsy ny gasy tahaka anao no lazainao fa ALIKA ,izay toe-tsainao izay loha hovaina fa sao de ny toetranao ihany no hambaranao eto .Mamela ny helony eh tsy fantany izay teneniny.sa sao de tsy GASY.

 17. Ny alika ihany no manalika olona fa tsy mahagaga izany!!
  ny alika voky taimboraky ny VAZAHA reraka sy FATIKARANA reraka avy any aminy any.
  efa zatra mpandray vola MORA ireny koa MIVARO-MORA ny TANINDRAZANY koa ary tsy mahagaga
  ireo raha maniratsira ny GASY toy izao ,efa nisotro ny ranondolany ka izao no hiafarany. Ny aina efa any
  ampitombenana vao tairina fotsiny fa ho avy i dadanay!!! nahoana no malaky sakanana e!!! efa NOTAM
  impiry izay hi! hi! hi!!!!!DEBA aza mampifarirotra !!!hi!hi! hi!!!!! mpanao ratsy ka na lalitra manidina aza dia
  lazaina fa AVION an’i DADA dia mangovitra ilay RAVIN-DAISOA! sambo mpanjono ary aza hadalaina @
  tahotra Hi! hi! hi!!!!!Dia mba avereno daholo ireo fiara nangalarinareo fa tsy fananan’i la frantsa sy karana
  ireny ka tavandrainareo ANDEVO KARANA sy andevon’i TSOTSOKA nefa tsy ho vazaha na oviana na
  ovina.Tsy ho VAZAHA ny OVIANA na oviana oah fa MILELAFA ny TSOTSOKA hatrany apitombenany !!!!

 18. TGV!Ny alika voky taimboraky ny karana sy ny tsotsoka ihany no manalika ny GASY iray ra aminy.
  fa tsy mahagaga izany !tsy ho vazaha na oviana na oviana anefa na hilelaka ny tsotsoka hatrany @
  fitombenany avy NIKAPA aza!! Gasy ianao ary tsy ho vazaha na handady hitrotrongy ny tany aza ny vavanao!!!!
  Raha manakambo dia mba avereno daholo ny alatra nataonareo fa tsy ny KARANA na ny tsotsoka tompoinareo
  no nisasatra t@ ireny,Fa tsy manana!!! mbola hatsembohan’i dadanay no mbola TAVANDRAINA fa aza be VAVA!
  HAREMPIRENENA no varotana fa efa zatra mandray VOLA MORA!ka ny tanindrazana avy no varotana MORA!!!

 19. Ny prof Ranjeva dia nilaza matetika fa tsy hilatsaka ho fidiana rehefa vita ny tetezamita. Saingy kosa efa nametra offre de service izy hitarika ny Tetezamita ka ny Programa Vonjy Aina no heveriny ho tanterahina mba hivoahana amin’izao krizy izao.
  Raha tsy diso aho dia mihevitra ny Prof Ranjeva fa izy efa dahy filoha dia tokony hifanaraka fa tsy hitondra ny Tetezamita ka ny miandry ny fifidianana no tokony hataon-drizareo na ireo mpanao politika hafa ihany koa.
  Gouvernement de technocrates no heverin’ny Prof Ranjeva fa tsara hitondra ny tetezamita. Sady tsy miankina amin’ny antoko politika no tsy mitanila amin’ny mpanao politika. Ioi gouvernement io kosa dia hanatanteraka programa (ohatra programa Vonjy Aina) izay heken’ireo mpanao politika mialoha rehefa tonga hihaona izay telo lahy filoha taloha sy ny PHAT (conciliation)
  Hatramin’izao dia izay ny ala olana tena mazava indrindra. Toa tsy mety amin’ireo miraikitra amin’ny sezany anefa izany. Izay no tena olana ankehitriny. Izao anefa, tsy maintsy ho tonga ny fotoana hahatongavana amin’io offre Ranjeva io. Toa voa mainka nanamafy ny crise mantsy ny fanaovan-tsonia an’io feuille de route io.
  Arahantsika akaiky ny fizotran’ny raharaham-pirenena fa ilaina ny solution de sortie de crise atolotry ny Prof Ranjeva sy ny Conciliation efa nazavainy

 20. Azoko atao ny manampy anao hahazo fampindramam-bola misy eo amin’ny 1000 euro ka hatramin’ny 1.500.000 euro miaraka amin’ny fahalianan’ny 3% mandritra ny 1 hatramin’ny 25 taona.
  Azoko atao ny mamaly anao amin’ny fotoana rehetra.
  Ity ny mailaka: lucrezadenza69@gmail.com
  Ny WhatsApp nummer: +31 0686051275
  misaotra anao

 21. Rajao narimampiseona ??? President des Betsileo , poussé par Razanamahasoa et consort. Encore la Constitution pietinée, car il a juré sur la Bible devant etre le President de….. TOUS les Malagasy…. Vous souvenez vous ? « Andrandrao ny masonao dia ho manga ny lanitra…. » Kabary prononcé a Fianar.
  Pour un president, il prefere livrer des terres appartenant a des malagasy aux chinois, aux marocains, aux karana, aux turcs, aux vazaha….. Des fautes dignes d’un Traitre.
  Et la peste ? et la Pauvreté ? et les femmes enceintes qui accouchent et qui meurent sans suite juridiques, et les Gendarmes devenus des malfrats et dahalo, vendeurs de drogues qui plus est.
  Et dans tout ca, l’oppression quotidienne de ce pauvre peuple quin’a de force que de se plier…….

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *