Vita alina i VITAL …

Ouf ! Vita ihany ilay sonia, sonia niandrandran’ny mpomba ny FAT fatratra hatao.Tafa-petraka ho filohan’ny tetezamita ny « lehiben’ny mpanongam-panjakana », izay marihana fa tsy nandalo fisedrana tamin’ny safidim-bahoaka, ravana ny andrim-panjakana tsy ara-dalana mijoro teto, avy amin’ny mpanohitra ny fanendrena ny praiminisitra araka izany vita alina ny momba an’i Vital, havaozina ny CST sy ny CT, ovaina ny CENI… be ireo  vahoaka no mbola miahiahy ny momba ity fanaovan-tsonia ity, ahoana ny fanatanterahana izany? ahoana ny momba ny fodian’ny filoha Ravalomanana izay nambara ombieny ombieny fa mahazo mody tsisy fepetra, sns…ny tantara dia mbola mitohy !