Fanendrena PM : Minoa fotsiny ihany !

Nitondra fanazavana ny vahoaka tonga marobe teo amin’ny kianjan’ny Magro, ny mpitari- tolona eo anivon’ny ankolafy telo. »Aoka isika hifampatoky » hoy ny depioté Jules Andriamiholison raha nitondra fanazavana ny amin’ireo fanolorana anarana ho praminisitra.Nanamafy ny solombavam-bahoaka fa ireo vaovao tampoka mety tsy henontsika eto kianja, kanefa andraisan’ny mpitarika antsika anjara dia mahazo tso-drano amin’ny filoha Ravalomanana hoy ny fanomezan-toky nomeny.Indreto entinay an-tsary  ireo  kabary teny an-kianja androany :

24 réflexions sur « Fanendrena PM : Minoa fotsiny ihany ! »

 1. Mba hamafiso ihany fa i domelina anie sanatria hifidy an’i Manandafy sy Naika e ary hantsoiny tsirairay « atao inona » koa e , efa zatra miasa @ maizina , mbola hamafisiko fa i P.Rjvelo no ho PM eo dia ho lany indray ny heritaona hiadiana PM dia izay foana

 2. Ho an’i Rama,
  Tsy mampaninona antsika izay PM eo rehefa vonona hampiditra an’i Dada fotsiny. Aza hadino fa nianatra tany Bekintana i rajaonarivelo ka ananany trosa tsy tambo isaina @ be kintana: mora ho azy ny mampiditra an’i Dada. Aza mora kivy zandrilahy fa efa akaiky ny maraina vaovao. Rehefa niteny ny CI hoe miala Camille dia niala, mbola ho avy ny an’i domelina fa aza mikorapaka Rama havako ô!

 3. I Botozaza angamba no tsara atao PM, dia Naika Eliane Ambassadrice dRavalomanana any Bruxelles(UE) ary Manandafy Conseiller dRavalomanana, Ranjeva ministry ny Justice,Ralitera Etienne ministry ny fiarovana,José Vianey ministry ny raharaham-bahiny,Rambotoarison ministry ny ati-tany, Sarah georget ministry ny toe-karena, Monja Roindefo ministry ny mponina, Pierrot Rajaonarivelo ministry ny fampianarana ambaratonga ambony (mety mahay mikarataka mitady bourses étrangères ho an’ny mpianatra),Tsilavina Ralaindimby ministry ny fanatajahan-tena na ny koltiora.
  Alohan’ny fitsanganana ny governemanta dia avoaka aloha ny gadra rehetra.Misy olona sahala amin’i Olga Ramalason mairessen’ Antsirabe koa mbola azo atokisana fa olomanga.Soson-kevitra ihany io ataoko io.

 4. Tsilavina Ralaindimby ? mmmmmmhhh?!!! Ancien mpifoka maoly ireny ry Bemafohy ! Fantatro sahala amin’ny paosiko !

 5. Ho an’i Njara,
  Aza asiana izany Conseil National de Transition izany intsony fa efa betsaka ny structure natsangana tsy misy vokany. Jereo ny CST sy CENI fa saribakoly vonga-t… fotsiny sy ny maro hafa. Efa ampy izao pression ataon’ny CI izao fa ny Rodobe sy ny magro no hamafiso mba hanamafy @ CI hoe matanjaka ny zanak’i Dada. Sure izany fa ny PM ho tonga eo dia arahin’ny CI maso akaiky ka avelao fa ny fampidirana an’i Ra8 no tanjon’ny rehetra amin’izao. Matokisa fa efa miroso ny processus! Courage ‘kama ah!

 6. Iny indray no tsy haiko ry Njara ka raha mifoka i lery dia aleo izy ailika.Mbola misy an’i Tabera, Patrick Ramiaramanana.Mety tsara koa ny hevitr’i terminator II hoe:tsy mila CST na CT izany intsony fa mandany volam-bahoaka.Dia tokony billet aller mankao Tana fotsiny ny alain’i Dada refafa ho avy eo miaraka amin’ny SADEC fa tsy mbola hiverina ho any Afika atsimo indray.

 7. Efa samy milaza ny heviny, fa amiko aloha NY MEMBRES ao amin’ny CENI sy CST dia tena vongany daholo fotsiny tokoa, satria structure napetraky ny HAT ireo.

  Fa raha ny hevitro dia foanana mihitsy ireo (CST sy CENI dia ajoro ny Conseil National de Transition, izay heveriko fa hanandanja kokoa satria olona fiadian’ny Vondrona tsirairay avy no TOKONY ho Membres ao.

  Efa isann’y Conseil ho an’ny Union National koa izy amin’izay !
  Nefa moa dia hevitra ihany ny ahy izany, satria ho lava reny be indray ny hanangana izany.
  Ny tena hevitro mantsy dia hanipazana an’i DJ tsy hiditra amin’ny raharaham-pirenena intsony, fa dia ny Conseil National no mitantana mandra-paha,

  Faharoa an’izany dia mbola io Conseil National io ihany koa no mifidy ny PM …..RAHA ILAINA IZANY PM IZANY, fa tsy avy amin’ny Proposition ataon’i DJ izany !

  Mba hafa kely indray ny hevitr’i Bemafohy hoe : Billet Aller fotsiny no vidian’i Dada. Tena tsy niserana ny lohako mihitsy izany. Fa fitiavana ihany io e !

 8. Mety ho tsara ny hevitrao fa mba azavao kely fa tsy azoko ilay hoe iza ilay Vondrona ary olona iza no fidiany. Misaotra

 9. Terminator! tiako be ilay hoe: » mbola ho avy ny an’i domelina fa aza mikoropaka »
  ho tanteraka tokoa anie izany ary tsy ho ela intsony .
  Mety ilay torohevitra fa aza hadino marina i Tabera.
  Na haniky na tsy hanaiky izay PM eo ,ataoko fa tsy ahasakana ny fahatongavan’i dada izany sa ahoana ?????
  efa voasoratra tsara @’ilay tondrozotra anie izany e! koa na hanaiky izy na tsia tsy olana,fa azy ny azy e!!

 10. Raha ny marina dia tokony ho foana tanteraka ireto CST sy CENI najoron’i TGV ireto aloha e !
  Raha mbola eo ireo dia hanao izao loha jiolahimboto izao foana i TGV, satria ireo no manohana azy !
  Ny Conseil National izay TOKONY ho ajoro mihitsy no misolo izay HAT eo amin’izao fotoana sy izay METY HO AVY EO !
  Ny Conseil National dia miforona avy amin’ny Vondrona : TIM sy izay manohana azy – Zafy sy izay manohana azy – Ratsiraka sy izay manohana azy, ary ireo Vondrona antsoina hoe GAS ( Groupement des autres sensibilités).
  Mety ho azo atao koa ny HITARIHIN’I : RAVALOMANANA – ZAFY – RATSIRAKA ity Conseil National de Transition ity.
  Raha olona roa na telo isaky ireo Vondrona ireo dia efa mavesatra ihany, fa kosa, efa manan-danja mihitsy hisaina izay ho halehan’ny Firenena atsy ho atsy.

  Ny Conseil National de Transition dia mamorona Commissions toy :
  – Ny Commission de Securité Nationale
  – Commission Economique
  – Commission Sociale
  – Commission Education
  – Commission pour l’Unite Nationale
  – Commission Justice
  – Commission Relations avec l’Exterieur
  – Commission Information et Culture
  – Commission fanajariana ny Tany
  – Commission electorale en vue de la Presidentielle.

  Ireo asa ireo dia voatery ho hatrehin’izay voatendry ho PM eo anefa raha jerena ny Firenena amin’izao fotoana izao dia feno lahara-pahamehana, ary tsy ho araka izay mety ho PM eo izany, fa hiteraka olana fotsiny, ka manjara miterak fizarazaram-bazan eo Amin’ny Firenena.

  Mazava ho azy fa izay olona atolotry ny Vondrona tsirairay avy dia TOKONY ho olona mba manam-pahaizana mendrika sy atonona amin’izay asa omena azy !


  Ary araka ny efa voalaza etsy ambony, dia…. tsy misy hilàna azy intsony Rajoelina sy ireo mpanohana azy. Ka ny mety aminy dia ny MIALA LAVITRY NY FITONDRAM-PANJAKANA

  Fomba HAINGANA SY TSOTRA izay mba tsy hahita intsony ity DJ ity.
  Fomba haingana sy Tsotra ihany koa, mba tsy hanekena intsony ny fanakorontanana ataon’ny Mpanjanaka sy DJ.
  Raha mbola mitohy izao fanetre-tena sy fandeferana ary firaharahàna miaraka aminy aseho azy izao, dia mbola ho ela isika vao ho afaka aminy sy ny vozongo.


  Ny anjara raisin’izay mety Ho fidiana PM amin’izay dia Mpandrindra ny asa tanterahin’ireo Commissions ireo mandra-pahatongan’ny Presidentielle.


  Ary farany dia farany, tsy afaka ny tsy hiteraka FILAMINANA eo amin’ny Firenena io Conseil National io raha mitsangana.

  Raha fitinina dia izay no mba hevitro.

  Mbola averiko indray fa tsy manohitra ny hevitr’i Terminator aho akory, fa mba mihezaka mitady izay mba heveriko fa mety fotsiny .

 11. Hevitra tsara io an’i Njara io.Ohatran’io angamba ny an’i Libye .Dia tokony dia miala i TGV fa tsy maintsy ny CI no mi-valider an ‘io ary hilazana i TGV fa noho ny accord ny Cotonou sy ny tsy fanarahany antsakany sy andavany ny tondro zotro (ny gadra dia mbola tsy mivoaka) dia naka fepetra hafa ny SADEC ka hametraka ny atao hoe:Conseil national de transition izay misy ny vondrona telo ihany.Ampitampitao.

 12. aza manonofy sy manao ariary zato am-pandraiana e!!!! tohizo ny fitanihana andro ao @ magro! ravalo ndray raha vô tonga eto dia mitovy @ Kadhafi no manjo azy!

 13. Tsy manonofy izahay ry zareo a fa ny lalàna dia lalàna.I Vital izao alina tsy natory satria nandrevy loatra ny atoandro dia tsy lany PM.Ny fandrinan’i DOMELINA koa izao efa mihatery.Tsy maintsy miala io.

 14. Njara! manohana ny hevitrao koa aho ary somary tsindriako kely ilay
  hoe: »tokony ho manam-pahaizana,mendrika ,ary antonona ny asa izay hiandraketany » matotra
  ihany koa .Raha tafavoaka io hevitrao io dia mety ho mora2 ny haniliana ireto foza satria tena asa feno fahamatorana
  ilay izy fa tsy kilalao ,ka ireto olontsika ve ampy sy afaka hanatanteraka ireo voalazanao ireo?? indrindra ireo izay efa
  zatra baikoana avy ato aoriana fotsiny,dia tolorana saosy????
  Tena mety be koa ilay hoe: » tokony hitaritan’izy 3 mianaka an-tanana ny Consail National de Trasition » noheveriko io fa
  efa mandeha ho azy fa mety koa ny fampahatsahivana azy eto, tokony hisy fandraisana anjara mivantana avy @’izy 3 ireo
  mantsy fa tsy hitaza-potsiny izy ireo na izany aza.Ny fanatanterahana no asa raha ho vita??? ho hita eo aloha!

 15. F’iza no naman’i Khadafi tokony hanaraka azy ry tonaka e?????
  ary iza no mpikambana tao @ Ben Laden tokony hanaraka azy koa???
  Hankamantatra izay mahalala o!iza no manaraka ireo namany ireo O???ilay akaiky azy nizesta
  ery naka sary niaraka taminy o???? hitan’izao tontolo izao o???dia ho raisi-potsiny o?nitonon-tena
  toa lolo fotsy o?izay mahalala ny valin’io dia fidiko ho PM o!

 16. Hanampiako kely etsy ambany azafady, fa efa mba misy ho jerevana izany ny valinteninareo ! Koa mba vakio kely ny fanampiana esty ambany !
  Ny Commission Education dia nampiako hoe Education sy Sante

  Raha ny marina dia tokony ho foana tanteraka ireto CST sy CENI najoron’i TGV ireto aloha e !
  Raha mbola eo ireo dia hanao izao loha jiolahimboto izao foana i TGV, satria ireo no manohana azy !
  Ny Conseil National izay TOKONY ho ajoro mihitsy no misolo izay HAT eo amin’izao fotoana sy izay METY HO AVY EO !
  Ny Conseil National dia miforona avy amin’ny Vondrona : TIM sy izay manohana azy – Zafy sy izay manohana azy – Ratsiraka sy izay manohana azy, ary ireo Vondrona antsoina hoe GAS ( Groupement des autres sensibilités).
  Mety ho azo atao koa ny HITARIHIN’I : RAVALOMANANA – ZAFY – RATSIRAKA ity Conseil National de Transition ity.
  Raha olona roa na telo isaky ireo Vondrona ireo dia efa mavesatra ihany, fa kosa, efa manan-danja mihitsy hisaina izay ho halehan’ny Firenena atsy ho atsy.

  Ny Conseil National de Transition dia mamorona Commissions toy :
  – Ny Commission de Securité Nationale
  – Commission Economique
  – Commission Sociale
  – Commission Education et Sante
  – Commission pour l’Unite Nationale
  – Commission Justice
  – Commission Relations avec l’Exterieur
  – Commission Information et Culture
  – Commission fanajariana ny Tany
  – Commission electorale en vue de la Presidentielle.

  Ireo asa ireo dia voatery ho hatrehin’izay voatendry ho PM eo anefa raha jerena ny Firenena amin’izao fotoana izao dia feno lahara-pahamehana, ary tsy ho araka izay mety ho PM eo izany, fa hiteraka olana fotsiny, ka manjara miterak fizarazaram-bazan eo Amin’ny Firenena.

  Mazava ho azy fa izay olona atolotry ny Vondrona tsirairay avy dia TOKONY ho olona mba manam-pahaizana mendrika sy atonona amin’izay asa omena azy !


  Ary araka ny efa voalaza etsy ambony, dia…. tsy misy hilàna azy intsony Rajoelina sy ireo mpanohana azy. Ka ny mety aminy dia ny MIALA LAVITRY NY FITONDRAM-PANJAKANA

  Fomba HAINGANA SY TSOTRA izay mba tsy hahita intsony ity DJ ity.
  Fomba haingana sy Tsotra ihany koa, mba tsy hanekena intsony ny fanakorontanana ataon’ny Mpanjanaka sy DJ.
  Raha mbola mitohy izao fanetre-tena sy fandeferana ary firaharahàna miaraka aminy aseho azy izao, dia mbola ho ela isika vao ho afaka aminy sy ny vozongo.


  Ny anjara raisin’izay mety Ho fidiana PM amin’izay dia Mpandrindra ny asa tanterahin’ireo Commissions ireo mandra-pahatongan’ny Presidentielle.


  Ary farany dia farany, tsy afaka ny tsy hiteraka FILAMINANA eo amin’ny Firenena io Conseil National io raha mitsangana.

  Raha fitinina dia izay no mba hevitro.

  Mbola averiko indray fa tsy manohitra ny hevitr’i Terminator aho akory, fa mba mihezaka mitady izay mba heveriko fa mety fotsiny .

  FANAMPIANA KELY :

  IL n’est pas question que ce soit le PHAT qui essaie de monter ce Conseil National de Transition.

  Tsy maintsy ny vondrona voalaza etsy ambony no manangana azy.

 17. Tsy afaka manoratra ao amin’ny Tananews aho, satria voalaza fa « fozaorana » hono izaho, ka raha sendra mandalo eto
  -Ziry Onsesime, na Ndrosany, na Kalachnikov, na Verohanitra, na ny hafa mpanoratra ao dia,
  – mba miangavy indrindra hanao photocopier ity proposition ity mba hiparitaka, raha toa ka hitany fa mety hisy vokany tsara .


  Misaotra an’i Mydago koa izay mety ho ataony hanao izany copier coller izany !

 18. Njara ! aza matahotra fa betsaka ny mpanaraka ity Mydago ity na dia tsy manoratra mivantana
  aza ,ka tsy voatery hamaly daholo izy ireo,fa hitanao fa raha misy tsy mety kosa avy dia mipoitra
  daholo ry zareo koa aza matahotra fa mino aho fa efa tafita lavitra io hevitrao io na dia tsy ho voatery ho tsy maintsy aza.
  Matetika mantsy ny zavatra tsara toy itony manahirana be ny sasany ka mitady ny hirika rehetra izy ireo tsy ahatanteraka
  izany ,nefa aza kivy fa efa afaka ny adidinao farafaha-ratsiny. ny hiriana dia mba hisy fiovana tokoa fa tsy toy izay lasa izay
  intsony ,ka mba ho tonga saina ny rehetra,ary handray andraikitra tokoa raha misy ny soso-kevitra tsara toy io voalazanao io.
  Fa misy fanontaniana kely Njara azafady?? fa maninona ianao no lazain’i ao @ Tananews fa fozaorana????


 19. Satria ni-critiquer ! 🙂 !
  Fa tsy olana akory ny tsy hanoratako any !
  Rehefa tsy fozaorana dia efa izy sa ahoana ?

  Izao hitanao izao fa vao maika manome hery ! 🙂

 20. Moi je connais très bien Botozaza Pierrot.
  Travaillant au port de Toamasina je confirme que cet homme manque sérieusement de qualité.Voici quelques infos à son sujet.

  Fils d’une femme de menage de Sainte marie et d’un vazaha ,il est proche de jacques sylla.Né en 1949 à sainte marie.

  Bacc G2 en 1978 et fait de la compta en formation un peu sur le tas.
  Embauche en 1980 à la SEPT(Port toamasina) après avoir réussi à l’époque dans le football.(C’est en gardien de but qu’il intègre le port).
  Le port manquait de cadres donc il est monté en grade facilement juste pour ses apparences de « vazaha ».
  Aide comptable en1990.
  Formation à Sup de Co Nantes pour 2ans aux frais du port de tamatavev (Audhencia) qu’il n a pas fini manque de niveau et ce malgré l’appui de Mangalaza.
  2002 se présente comme administrateur de la SEPT mais n’ai pas retenu pour manque de capacité professionnelles et nombres de voix insuffisantes.
  2002 Chef du service compta
  2004 Administrateur SEPT.
  2007-Député toamasina avec 44% des voix et abstention de 70%
  2008 DG Spat- Pres TIM Atsinanana- Ministre des transports.(Super le cumul)

  et 2009 Evictiion et s’est fait petit à tamatave de honte d’être jugé par les cadres notables de la ville qui lui reconnaissent surtout son opportunisme.

  Ne comptez pas pour lui pour se mouiller pour dada,il n’en a que faire,ce personnage est peu connu à tana mais à tamatave il est détesté de par un tempérament insaisissable et une méchanceté telle que même son épouse a décidé de le laisser.
  Signalons que ce monsieur vit toujours logé par le port et s’est même offert le luxe d’occuper deux logements de fonctions et 5 véhicules offerts gracieusement par la SPAt même après son départ.(L’actuel DG qui est un mou lui doit néanmoins son poste).

  Voila le PM Botozaza
  Et je ne mens pas croyez moi.

 21. Puisque la HAT, et le PHAT sont ILLEGAUX et ILLEGITIMES !

  Pourquoi les Mouvances acceptent encore que Rajoelina fasse la Nomination du PM ?

  Si Rajoelina se permet de Nommer le PM, c’est que lenouveau PM ainsi nommé sera egalement ILLEGAL ET ILLEGITIME.

  Autrement dit, d’ores et déjà, les mouvances n’ont qu’à choisir le PM en question, sans chercher l’aval du PHAT actuel.

  Ces mouvances qui nomment le nouveau PM se constituera en tant que CONSEIL National de Transition et MET en place les Commissions ci dessus citées.

  C’est ainsi que Rajoelina pourra SE RANGER d’une maniere le plus consensuellement possible, democratique, ET…..sans violence. 🙂

  Il n’est jamais trop tard pour bien faire !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *