La déclaration de Rajoelina se fait attendre

Une nomination qui ne va pas changer le quotidien des malgaches
Une nomination qui ne va pas changer le quotidien des malgaches

C’est étonnant comme Rajoelina et Fransman  prennent leur temps pour annoncer le nom du premier ministre. A quoi réfléchissent-ils autant, et pourquoi encore réfléchir alors qu’il s’agit tout simplement d’annoncer un nom parmi les candidats. D’ailleurs, il a eu largement de temps pour faire son choix. Les discussions se font longues entre Rajoelina et Marius Fransman à Iavoloha. On sait parfaitement que Rajoelina souhaite désigner un premier ministre qui lui semble favorable. Celui qui ne va pas le gêner dans tous ses programmes.

Cette nomination va-t-elle résoudre la crise ? La résolution de la crise n’est-t-elle pas ce qui importe le plus actuellement ? La pauvreté, l’insécurité, les mécontentements du peuple malgache sont -il ignorés à ce point ? Autant de questions mais sans réponses satisfaisantes venant de ceux qui prétendent détenir le pouvoir. 2012 sera encore une année de souffrance pour le peuple malgache surtout si le président Marc Ravalomanana ne revient pas au pays.

Le peuple malgache vit une situation sans précédente. Sans la participation de Marc Ravalomanana dans la vie politique malgache, il n’y aura jamais d’apaisement.

7 pensées sur “La déclaration de Rajoelina se fait attendre”

 1. Le dj est entre le marteau et l’enclume ! Il ne sait plus à qui obéir : la SADC ou les miaramila fotaka ! L’armée malagasy tient le dj par les coucougnettes et la SADC, la CI mettent la pression sur la nomination de Botozaza ou Manandafy peut-être

 2. ce sera maintenant ou jamais, si on ne sais pas gérer la POLITIQUE arrête de prendre les gens pour des CONS.

 3. Ao anaty kabarin’ny PHAT teo dia nisy hoe:…Mitaky fitoniana izao dingana farany hamaranana izao Tetezamita izao ka tsy ekena intsony ny fanakorontanana amin’ny endriny samihafa.
  Koa mihetseha eo amizay lisany miseho ho mafibe ireo!!!! zao zao lisany nilaozan’ny mouvance Zafy labiera! hi!hi!hi! iza sis ano olona hiaraka aminareo vitsy an’isa ireo? Mouvance Ratsiraka tsy nanao sonia! ry Zafy tafitany i Omer Beriziky!! ny an’lisany lasa miverina milalao tanana ao amin’ny magro sy any afrik du sud indray! toizo ny fitaniàna andro ao @ magro ry zalahy mba ho lasa bronzé tsara daoul nareo ah! hi!hi!hi!MDR bé mitsy zà zany!

 4. Kabarin’Andriamatoa RAJOELINA Andry
  Filohan’ny Fahefana Avon’ny Tetezamita
  Repoblikan’ny Madagasikara
  Zoma faha 28 Oktobra 2011
  Ry Malagasy Mpiray Tanindrazana manerana ny Nosy,
  Excellence Monsieur le Vice Ministre des Relations Internationales et de la Coopération
  de la République Sud Africaine, Président du Comité Ministériel de la Troïka,
  Mesdames et Messieurs les membres de la TROIKA,
  Excellence Mesdames et Messieurs les Représentants du Corps diplomatique et des Organismes Spécialisés,
  Ianareo Vondrona Pôlitika,
  Tompokolahy sy Tompokovavy!
  Ao anatin’ny fanatanterahana tanteraka ny tondrozotra isika ankehitriny, àry ho fanajana ny fifanarahana ao anatin’ny “Drafitra Fampiharana” ny Tondrozotra, dia androany faha-28 Oktobra 2011, no ampahafantarina antsika ny « Praiminisitra Ifanarahana » hitantana ny Governementa Tetezamitan’ny Firaisam-pirenena.
  Na inona na inona hevitra pôlitika ananan’ny tsirairay, na vondrona pôlitika, na firehana pôlitika misy ny tsirairay, tokony ho iray ihany ny tanjona, dia ny hanavotra ny Firenena amin’ny alalan’ny famahana izao krizy pôlitika lalovany izao ; ary ny fitiavan-tanindrazana no tokony hibaiko ny rehetra amin’izany.
  Tokony hatsahatra ny fifankahalàna sy ny fifanenjehana satria tsy mampandroso izany, fa vao maika aza mampihemotra. Ny ho avin’ny Vahoaka Malagasy sy i Madagasikara no tsy maintsy sy tokony ho banjinina hatrany.
  Tompokolahy sy Tompokovavy,
  Raha nandray ireo olona kandidà, natolotr’ireo Vondrona Pôlitika ny tenako, ka nifampidinika sy nitapatapak’ahitra tamin’izy rehetra ireo, dia tsapako nandritra ireo fihaonana rehetra izay natao, fa feno fahavononana avokoa izy rehetra tsy misy ankanavaka.
  Eto aho dia misaotra manokana anareo 15 mianadahy mianaka, satria tao anatin’ny firahalahiana tokoa ny dinika sy ny resaka rehetra natao.
  Tsy mora ny safidy satria entitra ny fepetra sy ny ho takiana àry ny miandry an’izany “Praiminisitra Ifanarahana” izany. Maro koa ny adidy andrasantsika aminy. Olona azo ametrahana fitokisana ary hitondra ity Tetezamita ity hatramin’ny farany no ilaina, satria misy tanjona mazava kendrena ary fanamby lehibe ho tratrarina, ao anatin’izao Tetezamita izao.
  15 ianareo no natolotra, iray ihany anefa no ho tendrena. Nefa moa tsy maintsy atao ny safidy, satria tsy maintsy mandroso ny Firenena. Ary ny fanapahan-kevitra dia tsy maintsy raisina am-pahendrena. Koa dia am-pifaliana no anambarana amintsika Vahoaka Malagasy manerana ny Nosy fa ny “Praiminisitra Ifanarahana” izay hitarika ny Governemantan’ny Firaisam-pirenena dia :
  Atoa Omer Beriziky
  Ry Malagasy Namako,
  Atoa Omer Beriziky izany no Praiminisitra ametrahantsika ny fitokisana feno, satria mino sy matoky isika fa olona matahotra an’Andriamanitra ary tia Tanindrazana marina izy! Izy koa izany no Praimisitra hitondra antsika ho any amin’ny Fifidianana.
  Isan’ny fanamby lehibe izay ho hatrehany ihany koa, ny fanamaivanana ny fahasahiranam-bahoaka sy ny fandriampahalemana, ary ny famerenana ny fitokisan’ireo Mpamatsy vola hanampy ny Firenena Malagasy, mandritra ity Tetezamita ity.
  Koa mitso-drano azy isika hahaleo hahalasana, ka hanatontosany an-tsakany sy an-davany, ny adidy mavesatra, izay hiantsorohany manomboka androany!
  Mitaky fitoniana izao dingana farany hamaranana izao Tetezamita izao ka tsy ekena intsony ny fanakorontanana amin’ny endriny samihafa.
  Mino sy manantena ny tenako fa ao anatin’ny “Filaminana” no hametrahan’ny Malagasy ireo rafitra rehetra ho fidim-bahoaka ato anatin’ny Repoblika Faha Efatra!
  Eto am-pamaranana dia tsy hay ny tsy hisaotra manokana ireo delegasiona iraky ny Troika, tamin’ny fanohanana ny Firenena Malagasy, amin’ny fitadiavana ny hevitra rehetra sy ny làlana hivoahana amin’izao krizy pôlitika izao, ka hampiharana ny Tondrozotra izay nifanarahana ; fa indrindra moa ny fandavan-tenan’izy ireo tonga eto Madagasikara, manatrika izao fotoana lehibe izao.
  “Ho Tanteraka anie ny sitrapon’Andriamanitra”!
  « Masina ny Tanindrazana » !
  Misaotra Tompokolahy – Mankasitraka Tompokovavy !

 5. Primature:La mouvance Zafy a-t-elle une seule tête?Y a quelques semaines, on a pu suspecter une divergence au sein de ses leaders pour finalement proposer un candidat issu du… leader fanilo.Affaire à suivre.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *