Magro Behoririka, ambohi-pihaonan’ny Tia Tanindrazana hatrany.

Toy ny mahazatra, isaky ny Sabotsy toy izao, dia hipoka indray ny kianjan’ny Magro Behoririka .Feno hafanana ny mpiara-mitolona sy ny mpitarika ary tsapa fa mangetaheta vaovao marim-pototra avy amin’ny mpitari-tolona ny vahoaka.

 

12 pensées sur “Magro Behoririka, ambohi-pihaonan’ny Tia Tanindrazana hatrany.”

 1. Ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia iaraha – mino fa tsy maintsy tonga eto ANTANINDRAZANA…
  Tsy olana intsony io fa marina..!
  Tsy mahandry Isika , tsy maharitra Isika fa dodona..fa mahandrasa fa raha miteny Amintsika amin’ny manaraka ny Filoha dia ho henontsika ny fivolany ! Fa na iza koa anie ka tsy mahandry intsony io andro hodiana io fa tsy maintsy mitandrina izy , ary tsy tsy tiany ny mandiso fanantenana Antsika..toa ny tamin’ny 19 février teo..koa rehefa tena TOP ny andro hodiana dia tsy hampiandry Antsika…izy

 2. Mba mahay manisa ve nareo e???? ireo ve no atao hoe vahoaka sy hiboka ny kianja???? aza mirediredy f andian’olom-bitsy ireo!

 3. Tsy izay 20000 niaraka tamin-Drajoelina natao sorona akory ny vahoaka fa alefaso ny fifidianana ahitana izay mamim-bahoaka dia afaka milatsaka ho fidiana daholo izay te hilatsaka.

 4. Misaotsa anao koahy Bemafoy. Vahoaky koahy reo par rapport anao raiky avao io ry « vahoaka »! Laha tsy mahita raha hovolany iha « vahoaka » dia aleo mitsigny avao fa k’aza magnalabaraka tena. Efa « sondage » vita ho azy site mydago toy, ka laha te haneho force nareo TGV dia manokafa koa. Hitanao atoa fa 1% ny olo miresaka @ Mydago atoa avao no TGV: iha vahoaka sy longonao tanora iny avao fa ny 99% anak’i Dada iaby. Laha tamy place’nao koahy raho vahoaka nahatiaro « mokotse » sy « fahafolaha bevata ».

 5. Izahay koa tsy nifidy jiolahy alakaosy io.
  Mapme be ilay hoe: »tsy maintsy manaiky izay ho PM eo ny ankolafy 3″. Toa MAHANA
  tsy enjehana ireto foza,efa tera-kovitra sahady fa ho Ahazo DAKA MARIVORIVO indray hi! hi!hi!!!!!
  MAGRO tsy rava raha tsy azo izay fitakiana rehetra NIARETANA teo na iza marary an-doha na iza marary KIBO.
  Mazava tsara tompoko fa » olona tsy maintsy HANKASITRAHAN’i ANKOLAFY 3 izay PM ho lany eo « .
  Moramora ho a’i vitaly ny mandroba ny harem-pirenena noho ny mitondra FIRENENA,koa inona ndray no mbola
  tadiaviny ???tsy efa nahazo 4+4 ny reniny ,izay no nahaory azy? koa mbola inona fa tahotra sisa fa hiasa sy hivoaka
  ny fitsarana MARINA ,fa tsy ho afa-bela eo.

 6. Zahay alou tsy afaka tonga eny à MAGRO é fa zahay kosa dia manohana tanteraka ireo vahoaka tonga eny ka rehefa tonga ny andro ilàna izany dia ho hitan’ny foza fa tsy misy olona foza intsony eto Madagascar afa-tsy ireo omena 25000fmg- dia tsy ao intsony ny atidohany!Ra8 ihany ny antsikaé!

 7. Marina izany verbeeck ! Ataovy tonga fotsiny DADANAY dia ho hita eo marina izay tena marina tena tsy hisy lalakombana miala ety analakely ka hatreny ivato. Io ny anay atovy manome 25000 FMG ny olony ndray ny sasany mba tsy hamonjy io andro manantantara io

 8. Kabarin’Andriamatoa RAJOELINA Andry
  Filohan’ny Fahefana Avon’ny Tetezamita
  Repoblikan’ny Madagasikara
  Zoma faha 28 Oktobra 2011
  Ry Malagasy Mpiray Tanindrazana manerana ny Nosy,
  Excellence Monsieur le Vice Ministre des Relations Internationales et de la Coopération
  de la République Sud Africaine, Président du Comité Ministériel de la Troïka,
  Mesdames et Messieurs les membres de la TROIKA,
  Excellence Mesdames et Messieurs les Représentants du Corps diplomatique et des Organismes Spécialisés,
  Ianareo Vondrona Pôlitika,
  Tompokolahy sy Tompokovavy!
  Ao anatin’ny fanatanterahana tanteraka ny tondrozotra isika ankehitriny, àry ho fanajana ny fifanarahana ao anatin’ny “Drafitra Fampiharana” ny Tondrozotra, dia androany faha-28 Oktobra 2011, no ampahafantarina antsika ny « Praiminisitra Ifanarahana » hitantana ny Governementa Tetezamitan’ny Firaisam-pirenena.
  Na inona na inona hevitra pôlitika ananan’ny tsirairay, na vondrona pôlitika, na firehana pôlitika misy ny tsirairay, tokony ho iray ihany ny tanjona, dia ny hanavotra ny Firenena amin’ny alalan’ny famahana izao krizy pôlitika lalovany izao ; ary ny fitiavan-tanindrazana no tokony hibaiko ny rehetra amin’izany.
  Tokony hatsahatra ny fifankahalàna sy ny fifanenjehana satria tsy mampandroso izany, fa vao maika aza mampihemotra. Ny ho avin’ny Vahoaka Malagasy sy i Madagasikara no tsy maintsy sy tokony ho banjinina hatrany.
  Tompokolahy sy Tompokovavy,
  Raha nandray ireo olona kandidà, natolotr’ireo Vondrona Pôlitika ny tenako, ka nifampidinika sy nitapatapak’ahitra tamin’izy rehetra ireo, dia tsapako nandritra ireo fihaonana rehetra izay natao, fa feno fahavononana avokoa izy rehetra tsy misy ankanavaka.
  Eto aho dia misaotra manokana anareo 15 mianadahy mianaka, satria tao anatin’ny firahalahiana tokoa ny dinika sy ny resaka rehetra natao.
  Tsy mora ny safidy satria entitra ny fepetra sy ny ho takiana àry ny miandry an’izany “Praiminisitra Ifanarahana” izany. Maro koa ny adidy andrasantsika aminy. Olona azo ametrahana fitokisana ary hitondra ity Tetezamita ity hatramin’ny farany no ilaina, satria misy tanjona mazava kendrena ary fanamby lehibe ho tratrarina, ao anatin’izao Tetezamita izao.
  15 ianareo no natolotra, iray ihany anefa no ho tendrena. Nefa moa tsy maintsy atao ny safidy, satria tsy maintsy mandroso ny Firenena. Ary ny fanapahan-kevitra dia tsy maintsy raisina am-pahendrena. Koa dia am-pifaliana no anambarana amintsika Vahoaka Malagasy manerana ny Nosy fa ny “Praiminisitra Ifanarahana” izay hitarika ny Governemantan’ny Firaisam-pirenena dia :
  Atoa Omer Beriziky
  Ry Malagasy Namako,
  Atoa Omer Beriziky izany no Praiminisitra ametrahantsika ny fitokisana feno, satria mino sy matoky isika fa olona matahotra an’Andriamanitra ary tia Tanindrazana marina izy! Izy koa izany no Praimisitra hitondra antsika ho any amin’ny Fifidianana.
  Isan’ny fanamby lehibe izay ho hatrehany ihany koa, ny fanamaivanana ny fahasahiranam-bahoaka sy ny fandriampahalemana, ary ny famerenana ny fitokisan’ireo Mpamatsy vola hanampy ny Firenena Malagasy, mandritra ity Tetezamita ity.
  Koa mitso-drano azy isika hahaleo hahalasana, ka hanatontosany an-tsakany sy an-davany, ny adidy mavesatra, izay hiantsorohany manomboka androany!
  Mitaky fitoniana izao dingana farany hamaranana izao Tetezamita izao ka tsy ekena intsony ny fanakorontanana amin’ny endriny samihafa.
  Mino sy manantena ny tenako fa ao anatin’ny “Filaminana” no hametrahan’ny Malagasy ireo rafitra rehetra ho fidim-bahoaka ato anatin’ny Repoblika Faha Efatra!
  Eto am-pamaranana dia tsy hay ny tsy hisaotra manokana ireo delegasiona iraky ny Troika, tamin’ny fanohanana ny Firenena Malagasy, amin’ny fitadiavana ny hevitra rehetra sy ny làlana hivoahana amin’izao krizy pôlitika izao, ka hampiharana ny Tondrozotra izay nifanarahana ; fa indrindra moa ny fandavan-tenan’izy ireo tonga eto Madagasikara, manatrika izao fotoana lehibe izao.
  “Ho Tanteraka anie ny sitrapon’Andriamanitra”!
  « Masina ny Tanindrazana » !
  Misaotra Tompokolahy – Mankasitraka Tompokovavy !

 9. Bla! bla! bla…….. aiza izay asa vita e!!! aiza ny bois de rose sns.. efa nivoaka ve ny gadra??
  ny haino aman-jery ve efa misokatra ho an’ny rehetra??? raha mbola tsy ireo dia AKOMBONY
  ny VAVA FA HIDIRAN’NY LALITRA avy @ ireto FAKONAREO ERAN’ny TANANA.
  Dia mba omeo kely hoe ny Daty nifidianana io domelina MPANOMPOSAMPY ALAKAOSY lahy io???Tsy nisy nifidy fako
  toa io teo AZAFADY!!mba manana ambo e!

 10. zay kou alou tsy nifidy ravalonandra mitsy e! toa tapaka mantsy ny jiro t@ fanisam-bato tao amin’ny coupole t@ izy nilatsaka ho fidiana fanindroany! tsy naharesy fa i Min Haja t@ androny no nanova ny valim-pifidianana! izany ve no atao hoe lanim-bahoaka???? mpangala-batom-bahoaka ireny aminay!
  ny anay ny fifidianana nataonay dia nidina an-dalamne nanongana an-dravalonandra!!!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *