Naika Eliane : « Hampiharo amin’ny an-tsipiriany ny tondrozotra »:

Tamin’ny resaka nifanaovana tamin’ny senatera teo aloha, Naika Eliane, no nilazany fa tokony hijery ny tombontsoa ambonin’ny firenena ny mpanao politika, «  Aoka hampiharina amin’ny an-tsipiriany izay voasoratra ao anatin’ny tondrozotra » hoy izy.Tsy ampy ny resabe sy ny kabary tsara lahatra, mila asa ny vahoaka hoy hatrany ny tenany.Notsindriany manokana ny andininy faha 30 ao anatin’ny tondrozotra izay milaza fa  foana sy toy ny tsy misy ny fifanarahana na ny fifanekena  nosoniavina tany aloha momba ny tetezamita.
Raha tsiahivina hoy ny senatera Naika Eliane,  talohan’ny fanaovan-tsonia ny  16 Septambre 2011, dia efa nandray fanam-pahan-kevitra samy irery ny fahefana avon’ny tetezamita, notanisainy tamin’izany : ny fitsarana ny filoha Ravalomanana, ny fanagadrana ara-politika ny mpanohitra , fanakatonana tsy ara-drariny ny haino aman-jery , fanatanterahana ny fitsapa-kevi-bahoaka ny Repoliblika fahaefatra, ny fametrahana ireo andrim-panjakan’ny fahefana avon’ny tetezamita, ny  fandefasana  NOTAM ny filoha Marc Ravalomanana, ny fanaovana ny fifanarahana ara-barotra toy ny WISCO, sns…

Araka izany, io andininy faha 30 io dia mametraka avy hatrany ny fahafoanana avy hatrany ireo voatanisa ireo.

Farany, nanao antso avo amin’ny SADC sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena  izy  hanara-maso ny fampiharana ny fifanaraha ara-politika natao tetsy amin’ny  Paon d’Or.

 

 

11 pensées sur “Naika Eliane : « Hampiharo amin’ny an-tsipiriany ny tondrozotra »:”

 1. Misaotra indrindra ramatoa Naika. Matoky anao ny vahoaka legaliste Fantatray fa tsy hivadika mihintsy ianao ary hisokatra moramora ny robinet ny UE raha ianao no taita ami’nio toerana io satria mila olona mahatoka anao ny communauté internationale vao manome ny volany. Enaga anie hisy fiaraha miasa mahomby eo aminao sy i Andry rajoelina mba hiavoahantsika ami’nizao krizy izao

 2. Mitovy hevitra ami’ni Andry koa ny tenako, fa raha i Naika no tonga eo ami’nio toeran io mazava fa tsy hamadika ny filoha Ravalo izy no tsy hananosarotra ny fiaraha miasa ami’ny CI sy ny UE. Raha olona hafa tahaka an’i Manandafy mbola tsy dia tena azo antoka satria tsy homba azy y CI sy ny UE. Mankahery anao ry Senatrice Naika. Ny Tompo nie homba anao.

 3. mankahey an’i Naika. Raha ny profil notanisain’i Andry dia mazava fa ianao no tokony ho eo ami’nio toerana PM io. Indrindra fa maha olona mpino anao na tsy pratiquante aza. Ny olona akaiky anao mahafantatra fa matahotra an’Andriamintra ianao ary tena mino ny heriny sy ny asany fa ny atahorako sao dia tsy hanaja anao i Andy rajoelina hanambany anao satria vehivavy ianao ary indrinra fa raha hiady aminy momba ny fiverenan’i Ravalo ianao dia ho avy ny rombo eo aminareo mianaka. Raha hendry izy tokony tsy hisy anefa ny olona momba an’izay. Mahereza ranabavy

 4. Hi! hi! hi!!!! mafy izany henjehin’ny ratsy natao izany ray olona !!!!!
  efa mipararetra sahady sao hamaly faty i Naika t@’ ilay tsindrhazolena natao taminy
  ka tambatambazana RAMATOA hi! hi! hi!  » aza mamaly faty anay fa ianao no ho fidin’i domelina ho
  eo anilany fa izy ihany no mandidy fa tsy ianao an!!!!! ( sady mangovitra ihany ilay RAVINDAISOA)
  F’inona ity domelina fako! fako! fako!!! koa izy no handidy an’io olona nanan-kaja sy ny VONINAHINY IO???
  tsy i vitalina akory ity izy ka izay fati-poza ary no handidy olom-be io!!!!dia efa mipararetra sahady fa tsy maintsy
  ny fampodiana an’i dada no tanjony voalohany ,fa iza no HITOLOMAn’io RAMATOA IO HATRIZANY NANOPO-
  KOPOANAREO AZY IO ry doma isany????fa tsy dadanay???? koa i dada indray no havelany ,dia mihevitra ve
  ianareo fa ho hatakalon’io OLONA efa NAMPIJALIJALIANAREO IO an’i domelina i DADANAY E!!! MANONOFY!!!!

 5. Salama ee !!! mahatoky Anao ny Malagasy Rtoa Naika !!! terak’i Menaba mahavita azy !!Que Dieu vous Benisse !!! Masina ny Tanindrazana.

 6. Mbola vao fanolorana io fa mbola tsy tena izy an!! misy feo mandeha mantsy fa efa manana olona
  ny UE ka tsy hay ny iza na iza??? fa aleo aloha miandry kely ry zareo a! mivavaka mafy isika mba
  olona tsy voavidin’i frantsay no ho eo.

 7. Ny tondro -zotra dia savony entina manasa sy mandevona ny loto nateraky ny fanonganam-panjakana..eo amin’ny lafim-piainanan ‘ny Malagasy ( fitondrana (fakana sy fampiasana ny hetra -ny fampianarana amin’ny ambaratonga rehetra ,- ny fahasalamam-bahoaka , _ny fitsarana – ny fampandrian-tany – ny filaminana an-tanana sy eny ambanivohitra – – ny fifamoivozana – ny fanaraha maso ny varotra…) ,fitantanana ny fanjakana (ny fitandrovana ny fampiasarahana ny fitondrana mandidy ( ééxécutif ) sy ny fitondrana manao lalàna ( législati) ary ny fitsarana izay tokony hahaleon-tena , ka tsy ho fehezina na baikon’ny fitondrana mandidy..!
  Ny tetezamita zanaky ny fanonganam-panjakana dia
  NAMPIVADY HO IRAY NY FITONDRANA MANDIDY ,NY FITONDRANA MANAO LALANA AY NY FITSARANA..!

  Ireo fahefana ireo miampy ny fampiasa ny miaramila ho fitaovana fampitahorana sy fampihorohoroina dia NAHATONGA NY FITONDRANA TEO AMIN ‘NY FIRENENA HO FITONDRANA TSY REFESIY MANDIDY !
  IZANY NO IZY NA FALY IANAO NA TSIA !

  NY TONDRO -ZOTRA
  NO FITAOVANA ENTIN ‘NY VAHOAKA AMPIAN ‘ NY SADC HANDEVONA NY LOTO ARY HANAFAHANA NY FITONDRANA NY FIRENENA MBA TSY HISY INTSONY IREO NANAO DIDIKO FE – LEHIBE !
  MBA HANALANA IREO NIHEVITRA FA MATAHOTRA NY MALAGASY !

  NY TOIKA IZAY IRAKY NY SADC DIA TOKONY TSY HIFEZAKA FA TENA HIJORO ARY HAMPIANTRA AINGANA NY ANDININY FAHA – ARY NY ANDININY FAHA – 30 , IZAY TENA MAZAVA NY
  TANJONA TSY MAINTSY HO TRATRRINA!

  L’EXEPEDITION DES AFFAIRES COURANTES EST UNE DISPOSITION DE LA FEUILLE DE ROUTE OUR EVITER TOUTE VACANCE DE L’ETAT JUSQU’ A LA NOMINATION DU NOUVEAU GOUVERNEMENTAT DE POURSUIVRE OURFAITURES DONT SES MEMBRES ONT ETE AUTEURS !

 8. bonjour VAZAHA!sava?ovia mody?lasa pm ve?pourkoi Vazaha pas repondre moi?colère ou pas entendre moi?non sy non Gasy petit!moi trop content quitter RMI,METRO,chômage,copains SDF!moi va sucer Gasykely comme mofogasy!oh moi rêver;moi descendre vite sur terre!snif snif

 9. Izaho koa dia mino fa raha arahina amin’ny antsipirihany ny tondro zotra dia miverina ny ara-dalàna sy Ravalomanana.Vao maika tojo haingana ireo fepetra roa ireo raha ampiharina ny accord de Cotonou, raha vita ny fitsarana ny raharaha 7 Febroary ary raha maty paika sy milamina ny RODOBE NASIONALY.Ny Notam vaovao izay navoakan’ny ministera ny fitaterana dia tsy manankery satria tsy ara-dalàna io ministera io.Tsy misy atahorana ny amin’io.Ny miaramila sisa mitady ho sakana amin’izany.Ny fanafodiny dia tokony antsoina ny CSP na ny conseil de la paix et de la sécurité miaraka amin’ny miaramilan’ny SADEC.I greco ary izao nametra-pialana nefa saika hipetraka teo mandrakizay.Mihamazava ny lalana.

 10. Ny hanaovany io NOTAM io dia mihevitra izy fa hanambotra MORAMORA an’i dada
  satria efa nampiomana, tsy misy tondrozotra voahaja izany aloha hatr@ izao fa vao maika
  aza mifanohitra no hataony fa tena MITOKY MAFY ny SAMPINY laikely ka MIZIRIZIRY mafy mihintsy ,
  3 taona kosa izay nandaitra koa aleo HANDRAMANA ihany aloha!!!ny sorona mandeha ihany Firifiry ny zaza
  very isanadro ???? ny rodobeanao izany raha mbola ao @ ville dia tsarovy fa ao no nandevenany ireo SAMPY
  fa raha mivoaka io faritra io angaha???dia i dada ihany koa no hitondra Fanahy Masina handroaka ny devoly ao
  ka izany no HANAKANANY mafy ny FIAVIANY.

 11. Rajolina r’ise tsy adala Ranavalona ary tsy hitady problema a! ny olona oa mahay politika, fa tsy hiara-hiasa @ Mme Naika na oviana na oviana izy, satria hita daholo ireny lobbying nataony taty hikatsoana ny économie gasy, sy hamerenana an-dRavalo ireny fa tsy tia tanindrazana izany ramatoa io. Efa naneho ny hevitro momba an’i Louis Michel, ary voadakany t@ ambavafoany ny GTT taty notarihin’i Naika nitady fihaonana taminy,(jereo ny gazety mpomba an’i Dadanareo « le courrier de madagascar androany 19 Oct ») fa efa mahiratra oa ny communauté international , sao mbola hitohy ihany ny scandal n’i Louis M NI détourné vola 300 millions d’euros vola notatantanany avy @ CEE,nomena PMI/PME Congolais, izay nitory azy, de tsy tiany hipoaka koa ny ampamoaka @ amitié n’izy st Ravalo, sy ny magouilles be nividianan’i dadanareo azy. De ho aiza e!afera io, afera ihany, afera hatrany, izay izay mitovy ihany r’ise no miaraka hoy ny vazaha a!raha hendry Naika, de miala @n-dRAVALO BE AFERA , fa ho maimbo eo ihany koa, dieny mbola tsy mipoka ireny fiaraha-misakafo, tao Johannesburg ireny fa nifandom-bera hono, fa efa nahomby le attentat contre an-dRajoelina ireny kanjo nirefotra, de opay aho raha lany PM eo Naika, fa mbola Rajoelina no tompon-teny sy safidy farany e! henjana Rajoelina fa tsy zakan’ny tsenanareo an! de izay ndray ary e!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *