Ravatomanga Rolland : « mitaky ny famoahana ireo gadra politika rehetra tsy misy fepetra . »

Tafaresaka tamin’ny  senatera Rolland Ravatomanaga, ao anatin’ny ankolafy Ravalomanana, tetsy Anosy io maraina io ny mpanao gazetin’ny MyDago.com.Be ireo  teboka nitondrany fanazavana, isan’ireny ny fanendrena izay ho praiminisitra, ny fisian’ilay Notam vaovao indray ary ny mombamomba ireo gadra politika.Manasa anao hamaky ary izahay :

MyDago.com : Vita iny ny fanaovan-tsonia ilay tondrozotra, be ny ady hevitra miroso, ahoana ny fanatanterahana izany ?

Ravatomanga Rolland: Efa nohamafisina ao anatin’io drafitry ny tondrozotra io fa : voalohany , ny fifantenana izay ho Praiministra  dia avy amin’ny firehana tsy manohana ny filohan’ny tetezamita ; araka izany dia mazava fa avy amin’ny ankolafy telo no anolorana sy hakana izay ho praiministra eo .Maro anefa ny milaza fa ny UDR sy ny TGV ihany manohana ny fitondrana tetezamita  kanefa  dia lavinay tanteraka izany.Ireo tafiditra ao amin’ny fitondrana ankehitriny dia manohana an’I Andry Rajoelina daholo aminay, ny azonay heverina azo asorina dia ireo mipetraka eo afovoany (centriste) izany .Izay no voasoratra ao anaty tondrozotra ary nohamafisina ao anatin’ny drafitra fampiharana , koa anjaranay ao anatin’ny ankolafy telo no mifanaraka amin’izay anarana atolotra ho Praiministra izay heverina  fa ahazaka ny ao anatin’ ny primatiora .Araka izay, efa hitanareo amin’ny filazam-baovao maro fa ny ankolafy Ravalomanana dia manolotra an’Andriamatoa Manandafy Rokotonirina sy Ramatoa Naike Eliane izay senatera teo aloha ho Praiministra ary izahay dia manaja ny volaza ao anaty tondrozotra sy fanamafisana amin’ny fampiharana fa tsy olona avy amin’ faritra niavian’nyfilohan’ny tetezamita no azo atao ho Praiministra ary hitanay fa ireo olona natolotray ireo dia mahafeno fepetra amin’izany .

MyDago.com :  Nisy fandragarangana fanakanana ny fiavian’ireo sesintany avy any ivelany (Notam) ahoana ny momban ’izany ?

Ravatomanga Rolland : Ny momban’ilay Notam izay natao dia nohevarinay fa fihazakazahana te hanelingelina ny fampiarana ny tondrozotra  no nahatonga ny sasany hanao izany  satria ny ao anatin’ny fitondrana FAT sasany dia milaza fa tsy mahalala izany NOTAM izany ; mihevitra manko ireo mpitondra ao amin’ny FAT vitsivitsy fa rehefa helingelenina amin’ny Notam ireo sesintany avyany ivelany indrindra fa ny Filoha Ravalomanana dia  hikorotana ny fanatanteraka ny fampiharana ny tondrozotra, izay no heverinay antony  namoahana iny Notam iny, izay nohamafisina ankolaka tamin’ny zoma lasa teo ka nilazana fa mila lazaina mialoha ny anaran’ireo olona mpandeha amin’ny fiaramanidina ka hiditra eto Madagasikara .Tena fampisehoana ny harantsian-tsaina (Mauvaise fois) sy tsy fahavononana ny hanantanteraka ilay tondrozotra izany ary mino izahay fa efa noresahana teny amin’ny fihaonana tamin’ny Troika teny amin’ny hotel Colbert izany.Mino zahay fa efa foana na foana ho azy izany Notam izany raha tena nisy tokoa ny finiavana hanantanteraka ny tondrozotra izany ka ny ministra Fransman Maurius izay nitarika ny Troika fa aoka izay ny fanelingelenana ny fanantanterahana ity tondrozotra ity ; ary aoka inareo mpanao gazety hilaza ny marina ihany koa.

MyDago.com : Hanao ny fivoriana ny CT sy ny CST ny anio, efa voasoratra ao anaty tondrozotra anefa fa foana avokoa ny fifanarahana tany aloha rehetra,  ahoana ny fijerinareo izany?

Ravatomanga Rolland : Foana daholo ireo “engagement sy accord“tany aloha ary tsy izahay ankolafy Ravalomanana no mamorona fa ny tondrozotra  na ny fampiharana dia  hanamarina izany, noho izany dia daty efa voalaza taloha ny anaovana ny fivorian’ny CT sy CST anio  koa mino izahay fa tsy hanantanteraka izany intsony  ny fitondrana tetezamita amin’izao fotoana fa hiandry ny tetezamita vaovao raha manana  finiavana  marina ny fananterahana ny tondozotra mba ahafahantsika mivoaka ny krizy,  tsy tokony hanao io fivoriana io ry zareo raha mbola handinika ny  asan’ireo CST sy ny CT satria araka ny voalaza ao amin’ny andininy faha 30  ny tondrozotra dia  rava daholo izay fifanarahana teo aloha anisan’izany ny governemanta fa fandaminan-draharaha an-davan’andro sisa no  ataon’ireo tetezamita ireo .

MyDago.com : Miteraka resabe mihitsy ity CST sy CT ity, fanitarana sa fanovana ireo mpikambana no izy e ?

Ravatomanga Rolland : Raha jerena ny tondrozotra dia tsy misy adihevitra izany fa araka ny andininy  faha roa ao anaty tondrozotra dia “recomposition “no ao fa aoka samy hanana finiavana ny fanantanterahana ny tondrozotra fa raha izahay ato amin’ny ankolafy Ravalomanana aloha araka ny tenin’i Fransaman dia mazava tsara fa manomboka amin’ny fampiharana ity tondozotra ity vao manomboka ny tetezamita tena izy isika ka governemanta teo aloha dia foana daholo .

MyDago.com : Mikasika ny famoahana ny  gadra politika, ny fahefana avon’ny tetezamita ve no hamoaka azy ireo sa ny tetezamita tena izy, izay vao hajoro?

Ravatomanga Rolland : Eo ampandinihana ny fampiharana ny tondrozotra isika fa izay ao amin’ny  ankolafy Ravalomanana dia mitaky ny famoahana ireo gadra politika rehetra tsy misy fepetra .Misy ireo pitsopitsony izay mbola mila dinihina ao amin’ny fitsarana, ary aoka tsy hatao kilalao ny fitatanana ny firenena fa hiaraha-mandinika  ary tsy misy fifandirana izany fa aoka mba havoaka ireo gadra politika mba hanamarika fa tena vonona hanantanteraka  marina ny tondozotra isika.

4 pensées sur “Ravatomanga Rolland : « mitaky ny famoahana ireo gadra politika rehetra tsy misy fepetra . »”

 1. Mazava be ny fanazavanao andriamatoa Ravatomanga fa io ary izy izao
  ilay NOTAM vao2 koa ho hita eo ny fandraisan’ny tsirairay izay fanapahana
  farany ny momba an’i domelina sy ny forongony .
  Kapao! kapao! kapao fa manimba ny tany ! fambolena korontana io mba hangalana TSIROTSIRONY farany
  ilay seza nangalarina mba HANGALARANA.Mbola tsy mahalala onona ihany! mbola tsy afa-po! mbola tsy
  LAFO AMBONGADINY I MADAGASIKARA ny zaza tsy ampy taona amidy ,rehefa vola ,vola mora dia izy
  daholo.
  Tsy hitako izay tokony mbola hangatahana ny hamoahana ireo gadra??? tsy nanao ratsy ireo! » izay voasoratra
  sy nosiniavina no tanterahana fa tsy mila hangatahana akory izany.

 2. F’iza hono no homena ity lisitry ny MPANDEHA ray olona????nefa efa voalaza fa RAVA DAHOLO
  ny andr-panjakana NAJORO TSY ARA-DALANA IREO????Dia mba iza ity izy no firenen-dehibe
  ary no baikony izay olona domelina tsy fanao ianao ary?? sady fako!!!!!!! mitonantonana izany raha olona!!! mba ampianaro
  sy anaro tsara ny ankizy fa MAFY ITY FAHAVENDRANANA.

 3. Ny iray tamin’ireo olona nolazain’ny fat fa homena ny lisitry ny mpandeha aza efa nilaza fa tsy mahalala izany lisitra izany. Manomboka ny fifamelezan-dry zareo fat.
  Ovao amin’izay ny toe-tsainareo ry fat fa na anao inona ianareo na anao inona dia tadidio fa ny marina tsy mba maty. Inona moa no andrasina amin’ny famoahana ny gadra paolitika, ny governemanta nanao izany ary efa rava.

 4. Manao sain-jaza sy fodiana adala na tena zaza no sady adala ny olona toa an-draharinaivo…!
  Manao kopi-soroka sy mihevitra azy  » ambonin’ny lalana izay niarana nosoniavina « , ka mampiheriytrritra ny fisainana satria mijery ny Malagasy ambany dia ambany itoy olona itony : rakatry ny Malagasy anie ny antony fodiana adala é !
  Ny vola.., mena miraviravy , no mahatonga azy ireo hamorona antsanga tsy aman’orana , hanao lainga ary hamitaka ny Vahoaka , izay tsy hiaro azy ireo…!
  Fa nahoana raha miaiky tsotra fa ny tondro-zotra sy ny fepetra anantanterahana izany dia azo ihodivirana , fa na miaky na miala

  !
  Tsy hoe manao bodongerona ianao , dia hifesaka ny Vahoaka..
  Ajanony ny sain- jaza ary aza mody adala..
  SY MAIVAN-TSAINA NA TSY MANDINIKA SY MANDALINA NY MALAGASY !

  Izay fomba fanambaniana , fiheverana fa tsy misaina ny Malagasy no tena tsy ekenay..!

  Nilalao ianao ! Resy ..ka toa ny mpihira gasy eny Ambanitsena izy ity , koa izay voa mangina !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *