Tim Ambatomanohina : fahombiazana ny hetsika

Vory maro ny vahoakan’Ambatomanohana, distrikan’ Anjozorobe ny Alarobia lasa teo, nandritra ny fihaonan’ireo TIM Analamanga sy ny vahoaka tany an-toerana. Araka ny nambaran’ny solontenan’ny COM/TIM Ambatomanohana, dia vonona ny hitsena sy hametraka ny Filoha Ravalomanana eo amin’ny fitantanana ny firenena izy ireo. Mandalo fotoan-tsarotra ny vahoaka any amin’iny faritra iny, noho ny tsy fandriampahalemana ary eo ihany koa ny fihenan’ny tahan’ny fidiran’ny ankizy an-tsekoly.

Raha ho an’ny mpitarika ny Tanora TIM Analamanga, Ramatoa Fanja, dia nanentana ireo tanora ho tonga marobe amin’ny fandrindràna ny TIM ny tenany, ka hametraka ny rafitra manerana ireo fokontany sy kaominina. Ramatoa Zo, nisolontena ireo vehivavy TIM kosa, dia nanambara fa fitaratra ny andriambavilanitra amin’ny maha-reny azy ireo, ka ho eo anilan’I “Dada” mandrakariva, hanome tanana, ka ho lohany eo amin’ny tolona indrindra eo amin’ny fitsenana azy eto an-tanindrazana.

Raha nandray fitenenana kosa ny depiote  RAVELONANOSY Mamitiana, mpitarika ny TIM eto amin’ny faritra Antananarivo  sy ny manodidina, dia namafisiny fa miharitra ny fahoriana ny mponina ambanivohitra, indrindra hatramin’izao fitondran’ny FAT izao. Manjaka ny tsy fandriampahalemana, hoy ihany izy, mahazo vahana ny halatr’omby, sns… ary nampahantraina tanteraka ny vahoaka. Namafisin’ny Depiote Mamitiana koa fa tsy maintsy miverina ny Filoha Ravalomanana, ary hatsangana noho izany ireo mpandrindra miisa dimy isaky ny fokontany, sy dimy isaky ny kaominina. Torak’izany koa ny sampana Tanora sy ny sampana Vehivavy TIM isam-pokontany, sy kaominina ihany koa.

Ho an’ny depioten’Avaradrano RAKOTOARISOA Etienne, dia voalazany fa betsaka sy tsy tambo isaina ireo zava-bitan’ny Filoha Ravalomanana, ka anisan’izany ireo lalana manerana ny nosy. Ekena hoy izy, fa misy ny fanovàna, saingy fanovàna nampiditra vola am-paosin’ny mpitondra ankehitriny. Tafiditra amin’izany ny momba ireo raharaha bois de rose, vatosoa, sy ireo harena ankibon’ny tany hafa…Nohamafisin’ny Depiote Leriva Manahirana avy ao Brickaville kosa fa misongadina mandritra izao fitondrana izao ny Andramena, ny hopitaly, ny fankahalàna, izay samy manara-penitra avokoa.

Tsy mahalàla sy tsy mandre afa-tsy ny vaovaon’ny TVM sy RNM ny vahoakan’Ambatomanohana, ka noho izay antony izay no nahatongavan’ireo delegasiona mafonja tany an-toerana, mba hanazava ny sain’ny vahoaka, sy hanambara ny tena zava-misy marina misy eto amin’ny firenena. Izay no voalazan’ny Depiote Zafilahy Stanislas. Tokony hanana finoana feno isika hoy izy, fa tsy maintsy tanteraka ny tolona nimatimatesantsika.

8 pensées sur “Tim Ambatomanohina : fahombiazana ny hetsika”

 1. Misaotra e !tena MANOHINA ny fo tokoa izao hetsikareo izao ry Ambatomanohina !
  Nataon-dry zalahy saina mihitsy ny sarin’i Dada!
  Ary ireto ankizy !!! Ireny ve ilay « tabliers » tamin’ny andron-Ra8 ?
  Mitohy ny tolona e,ary tsy eto an-toerana ihany fa na an-tany lavitra.
  Manantena fandresena ho amin’ny fahafahana marina.

 2. tena mahafinaritra mihitsy ny mijery anareo rizareo a! Efa akaiky sisa dia ho tonga i Dada fa tsy ha avelantsika hijanona eo ireo FATn’alika sy ny forongony ireo!

 3. Sûr, dia tohizo ny tolona ! Izao ny any aminay ê !
  Lasa manimanina vary mena sy hen’omby ritra, tongolo gasy sy sakamalao mihintsy izany !
  Ron’angivy sy lasary voatabia dia ao tsara !

 4. Aza mampilendalenda eo ry Kintana a! ny ahy izao voanjobory sy ravim-bomanga
  no tena mba tsaroan’ny vava e!
  Ho tonga anie ny fahafahana!!Tsy misy domelina !sa mbola misy ??aiza kosa e!!tsy efa ampy ve izay fandeferana
  izay,nefa tsy nisy vikany?

 5. ah!ah!ah! ireo ve sisa ny Tim???? tsy ampy fa mbola ampio dia ataovy large tsara ny sary ahitana raha tena maro nareo e! aza moud atao akiky ny maka sary d lazaina fa vory olona e!!!! mampiomehy mitsy reto Tim sisa tavela reto! hi!hi!hi!

 6. Tsara ny hetsika ataon’ nyy TIM any ivelan’ny tanan-dehibe , lavitry ny gazety sy laingan’ny tv sy ny radio..
  Misy dia mba te-iteny sy anaratsy ny fivorian’ny TIM toa izao :Maro tokoa ny olona tonga nivory sy naka vaovao ( mises au points maro mikasika ny tondro-zotra , na dia lavitra aza ny lalana an-tongotra..)
  Vao roa tokom-bolana izay tany amin ‘ iny distrikan ‘ ANJOZOROBE iny no nahavory olona marobe nt TIM ,tany MANGAMILA..!
  Any ANTSIRABE koa dia manao izao fitetezam-paritany izao , manentana ny Vahoaka , manofana ny Vahoaka hiatrika ny dingan’ny fampandrosoana rehefa vita ny fifidianana izay ho Filoha-pirenena !
  Amin’izay zavatra kasaina sy kendrena dia tsara ny maka bahana mialoha mba tsy tsy hanao toa ny fanaon ‘ny sasany ; mamoha ny varavarana midanadana efa nosakafan ‘ny olona mavitrika !
  « Les mouches du coche  » ne meurent pas.Elles sont ne se cachent pas la tête.Par contre , elles ne manquent pas de critiquer ceux qui triment .

  JE VOUDRAIS RE-ECOUTER CEUX (comme kintanamanandrambony ) QUI ONT
  LUTTE CONTRE LES ACCORDS DE MAPUTO , QUI ONT DONNE NAISSANCE A LA FEUILLE DE ROUTE DE SANIDTON MISE EN OEUVRE ACTUELLEMENT..
  LES FORUMS SERVENT SURTOUT A EXPOSER DES IDEES UTILIES , CREDIBLES MAIS NON POUR DIRE DES CONNERIES FACILES A DIRE SURTOUT QUAND LES AUTEURS DE CES VANITES SE CACHENT DERRIERE UN PSEUDO..MIROBOLANT !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *