15 pensées sur “Video + Photo Magro 31 Oktobra 2011”

 1. RY DEPUTE isany !

  Tarito ny vahoaka hanao filaharam-be raha tena vonona htolona sy hitady ny marina ianareo !

  Aoka izay ity wawawa-nareo ity, fa tsy hamokatra, ary manary fotoana fotsiny ny vahoaka mihaino anreo.

  Angataho Madame NAIKA hitarika ny RODOBE, ary mirotsaha ianareo eny amin’ny filaharana raha olo-marina ianareo.

  Aoka TSY HISY MOUVANCE izany intsony, FITAMBARANA no hery.
  Ianareo ry Zafilahy – Leriva – Rodin : AMPISEHOY fa tena vonona ianareo !

  RAHA MBOLA KABARY – Mandehàna mody !

  RODOBE MITAMBATRA NO TADIAVINAY !

 2. OK ilay fangatahana an’i Naika hitarika ny RODOBE!
  RODOBE miaraka @ NAIKA izao no TAKIANA!
  TONGAVA Naika a! miandry anao ny MAGRO! Magro tsy miala raha tsy tontosa daholo ny zavatra
  takiana ary tanteraka @ fitakiana izay miaretana nandritry ny 3 taona ny MAFY REHETRA.
  Mitraka fa tsy maintsy hisy ny FARANA ary TSY ho ELA intsony izany! Mankasitraka daholo e!!

 3. OK Njara! tokony lalovana daholo ny masoivoho rehetra ao tanàna ary ny sampan’ny firenena mikambana hametrahana taratasy milaza ny zavatra tadiavin’ny malagasy satria efa fantatra mibaribary izao iza no ao aorian’ny HAT.Rehafa tonga eo amin’ny masoivoho vozongo dia hafatra lehibe no apetraka: chataigner évacuer! Chataigner dehors!

 4. OK ilay fohanana ny PM!
  OK Naika mitarika ny RODOBE!
  Eto @ ‘ilay fanaterana taratasy ? iza no hanao io?? i dadabe Zafy anie no nirisika t@ ilay fanaterana
  voalohany iny e!
  Tokony ho hamafisintsika fotsiny ny fanohanan’i Be kintana sy ny Rainoboto sns dia aleo @’ireo no haterina
  ahatsapan’izy ireo fa mila ny FANOHANAN’izy ireo antsika isika satria la frantsa misisika tsy azo HAILIKA.
  Ok sarindiky MODY! ny fako eto an-toerana aza efa tsy hita ny haniliana azy dia mbola miampy ny fakon’
  i la frantsa indray koa?? mody tsy misy fepetra i chataigner!

 5. Misaotra betsaka @ fanazavana antsipiriany tompoko!!
  Misaotra fa tena nazava tsara ilay kabary ary misy ho tsakotsakoana, misy ho entina MISAINA TSARA.
  Hay ve ilay azavanona iny ka mbola nianakendry tao ihany e! tokony omena kely ny sahaza ireo frantsay
  ireo fa sady tsy menatra no tsy misy fanajana mihintsy. F’angaha misy mitsabaka izay raharana any aminy any
  no ny antsika no tsabatsabahany foana???
  Aoka isika tsy ho resi-tondromaso fa hijery tsara ary hitana ny TENINTSIKA fa rehefa tsy izy dia tsy izy fa ampy koa
  izay e! dia jereo ny manodidina ity PM ity voalohany aloha vao mandahatra daholo, soa lavo ahay hamindra e! isika tsy
  mankahala olona fa rehefa nanao sonia dia tokony ho HARAHANA sao avy eo vao mifanome tsiny indray e!

 6. Mety mihintsy izay Ranavalona. Ranjeva ohatra dia afaka manantitra an’ireo taratasy ireo. Tsy ailika ny ankolafy Zafy satria misy te hanohy ny tolona ao na Zafy aza. RODOBE NASIONALY hiarahan’ny olona rehetra izay mihevitra fa tokony miala i TGV satria tsy manaja ny tondro zotra.RODOBE tsy misy mouvance intsony fa MAMITA daholo na Malagasy Miray ho an’ny TAnindrazana. Ndao hoy i Sarynteny izay.

 7. Efa milaza @nareo aho fa FIKAN’ANTITRA daholo, ireo tolo-kevitra ireo, volan-kakafotra io ny omaly tsy miova, ny teo ihany no miverina. Nareo tsy mahatoky ahy velively fa na i Zafy na i Naika na Ratsiraka de samy saribakolin’ny tsotsoka daholo ireo. Misy fomba hafa oa azo atao tsara tsisy rà mandriaka, tsisy korontana fa mety hahomby tsara.Ny handicape be nareo de ny tsy maha ao an-tanindrazana ny dadanareo! eo @io ianreo no tokony hiasa mafy, de bôtio any daholo aloha reo mpitarika be kabary fotsiny ireo, fa ataon’ny « guerre d’usure » mamay be nareo! de aza manaonao foana oa!

 8. Io ilay fihetsika tsy mendrika ary tena ita fa fisehosehoana fotsiny..
  Efa nosakafana ny sasany ny varavarana , efa midanadana ny laka ,vao izay ireto « mouches du coche -ny lali-manga- vao hihazakazaka hamoha ny varavarana midanadana..Handao hanao filaharam-be ! Hanehoana inona ?Hisehosehoana ve Ianareo tena nitolona..dia i Ranjeva no hahatihaty ..!Fa inona no zavatra nivaingana nataony nahatonga ny famahana olana ho vokatra oa izao ?

  Ekeko fa izao fandresena akaiky izao dia vokatry ny ady nataon’ny Malagasy Renetra taloha na ankehitrny..

  Ny satroboninahitra ho raisintsika dia ho an’ny Malagasy Rehetra niady , namohy ny ainy ,mbola velona..
  Ny Taranaka nifandimby dia niady hiverenan’ny fiandrianam-pirenena sy fahafahana ary tena fahaleovantenantsika..arany amboalohany nahaverezana izany dia ny 27 février 1897 ,daty nialan’i RANAVALOMANJAKA teo amin’ny seza fiandrianant ka nandefasan’ny frantsay azy sesitany tany Alger..!

  Tsy misy Malagasy nitolona sy niady tamin »izany azontsika ahilika na aratsiantsika …!
  Nitondra ny anjara birikiny daholo izy ireny indrindra ireo naùohy ny ainy

  Koa aoka tsy ho mati-kambo Isika ka hiseseho satria ..ho tonga ny fandresena , indrindra ireo be rehaka teto nanaratsy ireo solontena nanao ny fifanarahana , ndrindra ireo nitady ny fanafohanana ny accords de MAPUTO izay niteraka ny feuille de route nosoniavina tany SAINDTON ..ary naroso tany ADDIS ABEBBA
  mba ho hamarinina sy hahazo ny fanamarinan’ny Conseil de Paix et de Sécurité ao amin’ny Union Africaine..!
  Hitondra inona ny filaharambe ?
  Maro ny zavatra miandry Antsika..mbola tolona koa ny fanefana azy ireo !

 9. Efa miteny aho hoe simple io, ary tamin’ireny Maputo 2 ireny no tena chance ho anareo farany. Tokony hanao fanambarana, ho ren’izao tontolo izao Ravalomanana, fa tsy hilatsaka ho fidiana izy @ity in-dray mitoraka ity. Mametraka condition kosa anefa izy, fa tsy maintsy omena aministie ary averina aminy daholo ny fananany simba zay azony t@ heriny madiodio! mody an-tanindrazana izy ary indamniser na daholo ireo familles de victimes t@ 7 février 2009 ary izy sy ny fanjakana samy tompon’andraikitra tamin’ireny. Avoaka zay tena gadra politika, afa-tsy izay nandrava sy nanao coup d’état. Na de hitondra eo aza Rajoelina, mety ho sahirana izy noho ny toekarena efa simban’ny krizy ary tsy voaariny ao anatin’ny 5 ans io. Mora ho an-dRavalo ny manohitra sy mampitombo ny heriny @ maha mpandraharaha azy, ary io bulletin unique sy ny code electorale mivoaka eo de mbola ho avantage ny, @ 5 ans manaraka. Tsy mafy ohatra an-dRatsiraka fa hitanareo ihany ny nanalan-dRavalo azy.Aza be tabataba oa fa io ihany no lalan-tokana ahafan-dRavalo, mitondra indray sy manomana tsara ny terrain ny, ary ahafahany manarina ireo fahadisoana vitany ary mamitra-piavanana na de @zay lazaina fa adversaires politiques namay be aza! fa raha izao zavatra miroso izao no tianareo ho simbaina, de ianareo foana no cible, satria tsy mahalala afa-tsy ny manao blocage, hanaovana otage ny 20 millions gasy, de tsy avotra oa nareo, ary tsisy mieritreritra an’io lazaiko io nareo, fa raha io Ravalo no arahanao, de hahatadidy an-dRABE « foza, bakart » kely ianao in-dray andro ihany. Raha tsy izay, de tahotra an-drajoelina hanao zavatra ny anareo no betsaka de akatony any ity fa mandany jiro sy rora fotsiny! de mieritrereta tsara, fa tsy rehefa iny oa lazain’ny ankiray, de iny daholo no tohanana fa mahaiza mandanjalanja zay mba hevitra atsipin’olona! de misaotra ry Magro raha mba mahita marina kely ao @teniko ianao a!torohevitra farany, mba ajanony @izay ny tsy fitiavana miaramila sy ny frantsay fa manimba anareo io! atsipy ny teny any am-pon’ny misaina!

 10. ho an’i rabe !
  sy ny namana Legalista rehetra mba angathako ny heviny amin’izay voalazako !


  Misaotra anao aloha, rabe, amin’ny voninahitra omenao ahy !
  Fa tiako ihany koa ny manambara, fa misy olona eto izay manana fari-pahaizana tsara lavitra noho ny tenako izay nahazo doka avy aminao Ary maro aza no azoko ilazàna azy : Isan’izany Atoa Bemafohy !

  Rehefa izany? lavabe raha tena miditra amin’ny an-tsipirihina, fa raha ny tena marina, ARAKA NY FIHEVERAKO AZY, ny tena antsoina krizy eto nie, dia ny fanonganam-panjakàna e ! Satria :

  Tsy nisy krizy ara-economie i Madagascar tamin’ny andron’i M.Ravalomanana.
  Ny tena krizy anie dia ity fanonganam-panjakàna ity e !
  Raha heverin’ny sasany fa nisambotra tsy ara-dalàna ireo mpanakorontana tamin’ny fitondràna M.Ravalomanana aza ny Prezida Ravalomanana, dia azafady mba tsarovy fa tapitra tamingana ny INSECURITE noho ny voasambotra ireo jiolahy toa an’i Pety – Coutiti – Voninahitsy – Dolin Rasolosoa sy ny sisa tsy voatanisa….
  – Tsarovy ihany koa, fa nararaotin’ny sasany ho hanaratsiana ny Pdt Ravalomanana ny hoe hampanofàna tany mandritry ny 99 ans tamin’ny Coreen, fa dia nolazain’izy ireo hoe NOVAROTANA.

  Nitombo ihany koa ny isan’ny mpianatra. Maro no nahazo bourse, na tsy hoe any Frantsa aza no nalehan’ireo mpianatra ireo. Nahazo fitaovana koa ary maro ny Fiangonana no nahazo fanampiana t@Pdt Ravalomanana, ny Communes………..etc
  Volam-panjakàna daholo anefa no nanaovany an’izany fa tsy mba vola NANGATAHINA t@ vazaha.
  Ary aza adino fa EFA nanana harena NY PdT Ravalomanana talohan’ny nandraisany ny fitondràna
  Nitombo roa avo heny ny Investisseur, izay tsy ahitàna firy intsony ankehitriny.
  Raha afohezina dia tsy nisy Crise vaventy izany MADAGASCAR t@androny, fa ny tetika sy fanaratsiana ara-politika no betsaka, mba hanonganana azy, ary tao anatin’izany ny vozongo izay nahita sy nahatsapa fa tsy ahita avaratra t@ Prezida Ravalomanana.
  Ny any azo hanomezana tsiny azy ANGAMBA, dia tsy mba nijery firy ny miaramila izy.Anefa na izany aza, iaraha-mahalala, na isika ety ivelany aza, mahafantatra fa mandany vola be mihitsy ny fikarakaràna miaramila, anefa hatramin’izao dia tsy mitombina intsony ny hihevErana azy hiaro amin’ny ady mety hiseho (TSY MISY ADY IZANY INTSONY amin’izao fotoana raha tsy hoe…..)

  Ny tena tiako tsindriana, dia izao :
  Tsy maintsy milatsaka ho fidiana ny Prezida M. Ravalomanana, ary tsy misitaka herintaona izany, fa ankehitriny dia anketriny. Feno eo @ 66 ans eoeo izy rehefa afaka herintaona ka sao dia tsy ho afaka ny hilatsaka intsony any aoriana, ary ILAINA MAIKA NY HITONDRANY ny Fanjaklàna, mba hamelona indray ny Economie izay nitotongana tanteraka t@ fitondràna HAT.

  Ny raharaha Fevrier 2009 indray, dia mbola hifampitadiavana satria samy milaza fa ny iray no tompon’andraikitra, ary tsy misy mahalala ny marina RAHA TSY MIVOAKA sy AFAKA manamarina ireo voafonja amin’ny tsy marina.

  Raha fitinina dia izay no mba hevitro sy fahitako ny rehetra ! Tena famintinanana mihitsy izao ataoko izao, ka

  Miangavy izay hevitr ireo namana rehetra aho ny fahitàny izany : Bemafohy – Ranavalona KitanaManandrambo – ATMIA – Ziry Onesime- Elas- Ho Aiza – Ravelonarivo…………..ets -ets miala tsiny @izay tsy voatonona indrindra !

  Farany tsy aiko loatra ny hifamaly amindr’i Massoud sy ry Tanora satria heveriko fa fotoana very maina fa sady fohy hevitra, no tsy mitombona. Ka dia fanahy iniako ny ùmanao azy ho toy ny tsy misy.

  Mamerina ny fisaorana anao rabe ! Hitombo anie ny fifandraisana ny Fifanajàna sy ny herin’ny marina ho an’ny Tanindrazana !
  Ho ela velona ny Prezida M.Ravalomanana 🙂

 11. Rabe!Manaiky ny hevitr’i Njara tanteraka aho.Mamerina fotsiny aho ny hoe: Ravalomanana efa tena nanana no tonga teo amin’ny fitondrana ka tsy ny hameno ny paosiny intsony no alehan’ny sainy.Tsarovy fa nanondrana ny vokatry ny tany:yaourts, glaces sy produits hafa tany ivelany ny filoha MR (afrique du sud,G-B…)fa tamin’ny anarana hafa ary raha ny teto an-toerana dia tsara noho ny produits frantsay ny azy ka nibahana ny tsena teto amin’ny nosy.Izao izao vokatry reny malala notena hita, ny solintany ho lasany, ny harena an-kibon’ny tanintsika lasan’ny tsotsoka daholo satria i TGV tsy mahalala afa-tsy tsotsoka dia mbola hiondrika eo anatrehan’izy ireo ve aho.Tsia Rabe efa be ny ran’ny razabeko no nalatsaka dia ny voninahitro koa ve no mbola no amidiko amin’io?Tsy mametraka ny vazaha rehetra ao anaty gony iray aho, misy izy ireo no tian’i Dago ary tsy mankasitraka ny politikan’i Sarkozy akory
  Faharoa dia lazaiko aminao fa maro mihintsy ny nahazo bourses ny mpianatra malagasy tamin’ny andron’ny filoha MR:afrique du sud, USA,G-B, Singapour ary tsorika aminao fa manana universités tsara be daholo ireo na singapour aza fa tsy hoe ny any frantsa ihany no ady eo.Betsaka ny gasy no mianatra any Norvège(firaisambe ny samy loterana) fa izany tany izany anie ka malaza amin’ny fitrandrahana solintany off-shore e!Alemana sy Japon tsy lazaina intsony, Italie sy Suède amin’ny taranja sasany(mécanique, hydraulique…),malaisie,Inde(informatique)tafiditra amin’ny BRICS isika (brésil,Inde,Chine,Sud-Af)tsy hiteny aminao momban’i Hollande sy Danemark(electronique,philips, bang & olufsen)be dia be no azo aleha rehefa mahay miteny anglisy ianao ka tokony asiana fieritreretana daholo izany ary misokatra ny sainao ka tsy manao hoe:reny malala foana no aleha.Betsaka ny tany mahay.Any chypre,egypte misy gasy mianatra marine marchande voarain’ny compagnie maritime ngeza rehefa avy eo f’aza hoe mianatra any Frantsa aho dia ho aratsiko ny gasy satria misozy ny hafa aho.toe-tsaina lomorina io.

 12. Canada hadinonao ry Bemafohy! olona miantra daholo ireo fa tsy AMIDY toy ny @ izao
  fotoana na hatao FITADIAVAM-BOLA ny fandefasana azy.
  Njara! madilana tsy misy ho tetenina ny voalazanao ary MAZAVA tsara mihintsy , mihombona HEVITRA AMINAO koa aho.
  Ny FANDRIAMPAHALEMANA sy ilay FAHAFAHANA @ ankapobeny dia tena hita TARATRA sy NISONGADINA t@ andron’
  i dada. Ny zavatra hita koa sy fantatra ny marina aty aoriana dia ireo mpanao POLITIKA MALOTO NO MANAO NY HATAONY
  MBA HANASOKETANA AN’i dada rehefa tsy azony GAMAINA I DADA.
  Eto @ ilay fandrarana koa dia omeko ohatra ianareo : ilay masoivoho frantsay ,sy ity asan’i domelina GAZATIM-BODY izay tena
  mahazo vahana @ izao fotoana ary io no mahatonga ny FANOLANAN-JAZA izay miha mahazo vahana ao DAGO ao @’ izao, efa
  tsy misy FEHINY intsony ireny izao toy ny TALOHA,zavatra toy itony koa no ahazahoany SOKETA nefa raha dinihina dia ao daholo
  ny ANTONY be dia be ary indrindra raha olona manembatsembana ny FAMPANDROSOANY ny FIRENENA dia tsy maintsy enjana izy.


 13. Misoatra anreo namana …….sy tapaka rehetra !
  Raha mba olona mandefa fandalinana toa an’i rabe daholo ny malagasy dia hisokatra vetivety ny fiovan-tsaina izay asisikin’ny vazaha amin’ny malagasy.

  Indrisy ! ireo havantsika any amoron-tsiaraka no tena mora handairan’ny fanjanaha-tany sy hevin’ny Mpanjanaka ! Any ka miteraka adim’poko sy fizarazarànaeo amintsika izany !

  Fa dia samy mihezaka daholo isika ! Tsy mitompo-teny fantatra fa samy mitady ny marina sy rariny ho an’ny taranaka faramandimby !

 14. Ataoko bango takatra ny famaliana anareo rehetra. Tsy fitantarana ny zava-bita efa lasa intsony izao, satria fantatro, afaka nanao ireo tsara Ravalo, noho ny fisian’ny vola teo am-pelatanany. Madagasikara tafiditra ho isan’ny BRICS t@ andron-dRavalo zany indray, de laza masaka izany, fa jereo ny laharana nisy an’i Mada teo @ faramparany nitondrany, ary efa nilaza taminareo aho, fa tao aorian’ny fividianana an’iny Air force one iny,de efa niala tsy nahatoky an-dRavalo ny mpamatsy vola. Fa naninona ary Ravalo no nibaboka t@ vahoaka hoe: tsy « nety ny nataoko ». Toheriko ry Njara le hoe, ny coup d’état no nampisy krizy, ekena anisany io, fa blocage ara-ekonomika no nampisy izany. Raha nalefa ny sazy nominative avy @ union afrikana t@ ireo mpitondra TETEZAMITA, de mbola tsy afa-po Ravalo, fa mbola nilaza hoe: tokony ho saziana hatramin’ireo zay mbola mampiasa vola ao, fa ireo no mbola mampahazo vahana an-dRajelina, de ireny iaraha-mahita ireny ny vokany, ary ianareo fona no mitatatata eto,baikon’ny dadanay hatramin’ny mpamatsy vola, de tsy mba nitodika kely akory t@ireo valala tsy mandady harona ianareo. De ity ny fanontaniana apetrako @nareo, raha mba nanana ny moyens nananan-dRavalo moa i Andry, de mahasahy ve ianareo hiteny hoe krizy foana i Mada? de manangana izy, na de tsisy vola aza, mbola mahaloa trosa isika, mandeha ny administration. Fa naninona no tsy vitan-dRavalo ny hotel de ville izay Antananarivo niaviany irery no tsy nisy, nefa izy Maire sy filoha teo? symbole fort ireny, mariky ny fitiavan-tanindrazana daholo zany. De io oa, raha mbola fisisihana hiverina io fona no heverinareo solution, de tsy izy intsony io, fa revirevy no sisa ary erreur de stratégie no be de be, lany jiro eto ianareo. Ny momba an’i Lafrantsa indray, na inona na inona lazainareo, France sy Mada izany tsy afa-misaraka, historiquement, politiquement tahaka ireo pays anglophone tsy afa-misaraka @ Anglisy, fa tsy possible @ko mitsy zany hoe Australie, na Nigeria hiala @ anglophone de ho lasa Francophone, tahaka an-dRAVALO nanery an’i Mada ho lasa Anglophone, de io no niandohan’ny adin-dRavalo t@ Frantsay, ary araho foana ny tantara, fa ny tafika, na i Andry, , na ny Frantsay, na ny mpamatsy vola, de dadanareo foana no nanomboka ny ady de refa resy fa nila fahavalo maro, de ireo ndray no nolazaina fa tsy tia azy, ko manaonao foana koa. Aiza ny toeran’ny frantsay zany au niveau mondial surtout sécurité raha izy no tsy hahaiza-miaina. GASY aho, naharary ny nataon’ny frantsay ny taniko, ary mbola tsy afaka izany mandrak’androany, nareo mantsy mihevitra, fa zahay zao, de le mpitia lafrantsa hiringiriny ireny. Politiquement r’zalahy, nanao hadalana be dadanareo a , indrindra mikasika Frantsay lava ity, ary efa impiry namerimberina an’izany aho, kanefa odianareo tsy hita, aiza eto ambonin’ny tany no be diaspora gasy indrindra, ary ny ankabeazanareo eto saika mipetraka eto France daholo, raha la France no ailikilikareo, politiquement no lazaiko eto, de mamono tena nareo, ary tsy ny frantsay irery no mpandraharaha vahiny goavana any Mada, fa io no tsy tianareo, satria tsy tian’i dadanareo sady tsy tia an’i dadanareo de mamay izy fa any foana e. De tsy fitanisana sy fanaratsiana be fahatany fotsiny no tokony ataonareo, ary hitanareo tsara angamba eto aho fa tsy nanakiana an-dRavalo ara ekonomika , fa ara-politika, de mahazakà ny vokany raha mbola hiziriziry sy hanatsara an’i dadanareo lava eto, fa raha izao foana ny kabarinareo de lany andro nanomboka hatr@ 2009 mandrak’androany ianareo, fa io nosoratako eo ambony io oa no solution tokana hampivoaka anreo, ankoatr’izay de WAWAWAWA lava sy ny teo ihany no miverina e. De mieritrereta foana oa fa Rabe tsy reraka ny mampieritreritra e. BYE

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *