4 pensées sur “Video+Photo : Zafilahy Stanislas, Raveloson Constant…”

 1. Tsy misy te halala eo na hanaikinaiky fahatany raha vao misy MIBOLILA.
  tsy tokony hiahiahy isika fa tsy isika irery no miandry an’io fa izao tontolo,
  efa vonona koa ny BE KINTANA @ angady sy ny arona fa tsy hanaiky na hankasitraka moramora izany
  Domelina FATRITRANA JIOLAHY izany, koa manana fitoniana daholo,fa izay heken’i ankolafy 3 ihany no izy.
  Fombany ihany ity mandihy tsy afa-tavony ity ka tsy mahagaga !
  tsy vao vao2 izany ! fety koa no mba hainy ary TALENTANY io!!
  Koa avelao izy hanomana izay homaniny eo, tsy maintsy hitady lalana hitarozahana koa izy sisa e!
  ny tena tanjony dia ny hijanona eo satria fantany fa tsy ho azy mihintsy io TOERANA NANGALARINA io,
  koa FANARARAOTANA sisa,mba maka tsirotsirony farany e!

 2. Feon-gazety !

  JIRAMA : Rien ne va plus !!
  Banque mondiale : 30 années de croissance « perdues » à cause de la crise !
  Ecologie : Présence d’experts en écologie ( pour enquête à Tana ), aussi, Avenue de l’Indépendance fermée vendredi soir ! Préservation de l’environnement oblige !! Il faut « faire semblant » de lutter contre la pollution atmosphérique !! MDR !!
  Attention !! Embouteillage monstre demain soir à Tana ! Le fameux jets d’eau ne suffit plus !! De l’autre côté, la déforestation bat son plein ! Pollution occasionnée par les gaz d’échappement des camions, autocars ou voitures particulières ? Connais pas !!!
  Plus écologiste que moi, tu meurs !!

 3. Ela tokoa izay namiravirain ‘ny frantsay Antsika Malagasy ,kananitsahany ny maha Firenena hafaka Antsika ka nanesorany teo amin’ny toeram-panjakany ny Mpanjaka RANAVALONAMANJAKA ny 27 février 1895..Ary dia nakepony ny fiandrianam-pirenentsika , ary very zo amin’ny maha Olombelona Malagasy azy Isika..Ny zo rantsay , izay tsy ananantsika no misy vidiny ..
  Very zo an tanin’ny tenany ny Malagasy..

  TEO DIA TAITRA IREO TIA TANINDRAZANA MAHERY FO ARY NIADY HAMERENANA NY ZO , NY FIANDRIANAM-PIRENENA ARY NY FAHAFAHANA..
  Maro ireo fomba nampiasain’ny frantsay nampiady ny Malagsy ( ny fivavahana katolika sy protestan-ny taratasy maha citoyen frantsay sy maha « indigène  » anao.., ny foko ( ny merina nampiadiana aim’ireo tsy merina…)

  Ny 1947 dia 9nisy ny mdrm ,izay nitaky ny fahaleovantenan ‘ny M.kara
  Ary 06 aôut 1947 dia teraka ny antokon’ireo Malagasy nanmpiadiana amin’ny mdrm..: ireto olona ireto dia noman’ny frantsay haka ny toerana eo amin’ny asa-panjakana izay ny merina no maro an ‘isa…

  1957 ; folo taona taty aoriana dia nampiarina tany M.kara ny loi-cadre DEFERRE izay nanome ny Malagasy fahefana nitantana ny am-pahan’ny fitondra-panjakana
  14 octobre 1958 dia natao repoboloka i m.Kara
  26 juin 1960 dla mpikambana ao amin ‘ny communauté française i M.kara ay nomena azy ilay fahaleovantena tpotsina atody..
  27 juin 1960 fanavan-tsoniany coopération franco – malgache  » dia ilay fomba fanampiana Antsika ( manome 100 ariary ny frantsay da mamerina 500 ariary ny Malagasy : mety tsy vola io fa volamena , mercure , chromite…)
  13 mai 1972 dia nirotaka ny Malagasy fa tsapany ny fitongilanan’ny fiainan ‘ny frantsay sy ny fiainan’ny Malagasy izay mitrongo nefa mbola tsy où
  mana ihany
  Nomena ny Général RAMANANTSOA GABRIEL ny fahefana feno– pleins pouvoir venant du Président TSIRANANA..
  Tsy nanaiky ny Général handray io fahefana io RAHA TSY VITA NY FITSAPANA NY HEVI-BAHOALA MANAIKA NY FANOMEZANA AZY IZANY FAHEFANA FENO IZANY..NEKENY NY VAHOAKA ARY DIA NY GENERAL RAMANANTSOA GABRIEL KOSA DIA NANOME TOKY NY MALAGASY FA HAVERINY AMIN ‘NY SIVILY NY FAHEFANA REHEFA MILAMINA NY TANY SY NY FANJAKANA..

  MAY VOLO TRATRA NY FRANTSAY DIA NAMPIADY KARY : ireo manamboninahitra telo lahy : Colonel RABETAFIKA , ny COMMANDANT RATSIRAKA ARY NY Lt COLONEL tsimandra dia nisy nihevitra fa manana fitsiriritana ny fahefana eny an-tanan ‘ny Général.!
  Izay no namoy izay hevitra izay ?
  Ny tena ita maso aloha dia ny fanenjehan’ny zandary ny Colonel RABETAFIKA ROLAND..Candidat iray voahilika iny aloha , ary izaho izay mahafantatra tsara ny Colonel RABETAFIKA dia tsy ao an-dohany ny hitondra ny Firenena..
  Ny zandary sy ny marin sisa..no  » nifaninanana iza no haka ny toeran ‘ny Général !Iaraha-mahalala ny tohiny..Nanjaka erin andro tsima,drava..
  Dia indro ny directoire izay nisy ny magouilles et différentes manoeuvres , ary dia izao tonga aty amin’ny 2001 ny rambony..
  21 décembre 2001 nofidin’ny Vahoaka ny Filoha RAVALOMANANA MARC ! Tsy nisy nanam-po fa nahasahy izany hetsika goavana izany ny Malagasy !
  janvier -fevrier 2002 : nisavorivory ny Malagasy..
  Ny frantay dia niantso ny françafrique mba hamaha ny olona (dakai I sy II).
  Tsy nahita vaha olana.Nankany amin ‘ny OUA..Tsy nety koa tany..

  Nody nihazo an ‘ ANTANANARIVO ny Filoha RAVALOMANANA MARC…
  Ny 1er juillet 2002 dia ny CLUB DE PARIS no nanome volohany fanampiana any M.kara.
  Dia niady tamin’ny Fahantrana ,izay ita fa nihemotra izany ary dia nitohy ny fanavaozana ny Firenena tamin’ny lafiny maro : ny fampianarana ,ny fanamborana lalmbaovao sy fanarenana ny lalana tsy voakarakara elabe, n fahasalamam-bahoaka , fa indrindra ny fanampiana ireo 85 isan-jatony tsy noraharahiana nandritry ny efa-opolo taona.., ny fanamboarana ny lalam-panorenana mba ifandraika amin’ny fivoaran’ny Firenena..
  Nandroso tokoa ny Firenena ..
  Ny SECRETAIRE GENERAL ‘NY FIRENENA MIKAMBANA DIA TONGA NITSIDIKA AN ‘NY MALAGASY

  JUIN 2009 dia nivonona handray ny FIVORIAMBE NY UNION AFRICAINE I M.KARA: 3 LEHIBEN ‘NY FIRENENA SY LEHIBEN ‘NY GOUVERNEMENT AO AFRIQUE
  NY AOUT NA SEPTEMBRE 2009 DIA NY ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE NO HO RAIN ‘I M.KARA..
  TAUX DE CROISSANCE M.KARA TAONA 2001 : 1.8%
  TAUX DE CROISSANCE M.KARA TAONA 2008 : 7.1%

  LE COUP D’ETAT DU 17 MARS 2009 A TOUT DETRUIT SANS AUCUNE RAISON TOUT CE TRAVAIL ACHARNE DES MALGACHES..

  Cette destruction sans raison du tissu socio-économique de Madagascar Bous a fait perdre 30 ans de développement : deux générations..!

  Comment des gens au 21è siècle puissent avoir des idées non rencontrées que chez les nazis qui ont voulu exterminer tous les juifs.., donc les auteurs et les commanditaires de ces destructions à M.kara ont eu un accès de folie furieuse , qui ne semble pas ..cecher à se calmer..

  Voyez- Vous qu’en début 2002 , une partition du Pays a été initiée mais , heureusement , n’a pas abouti comme en 1947..

  Il existe donc des Malgaches en 1947 ou lors de la destitution de la Reine RANAVALOMANJAKA en février 1895, comme en 2008-2009 ,prêts à lutter contre les Malgaches , prêts à détruire le Pays du moment qu’ils sont payés..

  MAIS CETTE FOIS 6CI ?LRD mALGACHES ONT R2SIST2 TANT BIEN QU MAL ET ONT ETE UNIS.: LES POINTS DE REUNION DANS LES TERRAINS DE MAGRO ? LES CONFRENCIERS ONT JOUE UN ROLE IMPORTANT DANS LE MAINTIEN ET LE OUTIEN DE CES MALGACHES REUNIS QU’IL VENTE OU QUIL PLEUVE POUR PROFITER DE CETTE CHALEUR HUMAINE ET POUR FUIR CETTE GRANDE SOLITUDE..

  dE L’AUTRE COTE DES ENVAHISSEURS ? ILS N’ONT PAS OSE ATTAQUER DANS LES ENCEINTES..§

  POURQUOP , PARCE QUE LA SADC A VEILLE ET CONTINUE A VEILLER…!

  LE PRESIDENT RAVALOMANANA MARC , EN SOLLICITANT LA CANDIDATURE DE MADAGASCAR POUR ETRE MEMBRE DE LA SADC SAIT TOUTES LES RAISONS BENEFIQUES POUR LES MALGACHES ET MADAGASCAR POUR FAIRE PARTIE DE CE GROUPE ANGLOPHONE AFRICAIN…
  IL A EU DEUX MAUVAISES EXPERIENCES EN 2002 / CELLE DE LA FRANCAFRIQUE QUI EST DOMINEE PAR LES
  BEN OUI DIRIGES A LA BAGUETTE PAR BONGO ET CELLE DE L »OUA ? UI A CETTE EPOQUE A ETE UN PANIER DE CRABES IRRESPONSABLES…§LES BENEFICES DE BOTRE APPARTENANCE A LA SADC SONT INESTIMABLES , SURTOUT L ‘ IMPOSSIBILITE POUR UN¨PAYS ETRANGER ? NON MEMBREE DE LA SADC DE TENTER DE NOUS OPPORTONER..
  ENTRE LRE LES PAYS MEMBRES DE LA SADC EXISTENT DE NOMBREUX CLAUSES D’ASSISTANCE..MUTUELLE §

  UN POINT D’HISTOIRE : PAR UN ACCORD D4ECHANGE DE TERRITOIRES EN AFRIQUE 5ACCORD DE MUNICH , LA FRANCE QUI N’A PU METTRE LA MAIN SUR MADAGASCAR DU FAIT DE LA MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE6LES RGNES NE SE SONY PLUS OCCUPEES DES AFFAIRES DE L’ETAT ? QUI SONT DIRECTEMENT PRISES EN CHARGE PAR LES PREMIERS MINISTRES DEPUIS APRES EANAVALONA 1ERE QUI , MALGRE SA MEFIANCE DE L’ETRANGER , AVAIT LES CUISSES LEGERES ET AVAIENT PAR UN MOMENT DE LEGERETE AVAIT ETE SEDUITE ET N’ AVAIT PAS TOUTE SON ATTENTION ET S’ETAIT LAISSEE ALLER §
  NON SEULEMENT LA PRIMATRE AVAIT ETE INSTITUEE MAIS LES PREMIERS MINISTRES POUR ETRE SURS QUE LES REINES SE LAIISAIENT SEDUIRE ? EH BIEN LES¨PEMIERS MINISTRES ONT EPOUSE LES REINES..§
  ET N’ETAIT QU’APRES CET ECHANGE DE TERRITOIRE QUE LE FRANCAIS AVAIENT PU ATTAQUER LE PALAIS DE LA REINE ..CETTE FOIS EN SOUDOYANT LES COURTISANS…
  NOUS AVIONS ETE ECHANGE CONTRE ZANZIBAR..§
  SAVEZ – VOUS QUE LE COMMONWEATH ST TOUJOURS ACTIF ET SE REUNIT EN AUSTRALIE ACTUELLEMENT ET RAPPLEZ- OUS LE PRESIDENT RAVALMANANA MARC A EXPRIME SON VOEU QUE M.CAR FASSE PARTUE DE CE GRAND ENSEMBLE BRITANNIQUE ET…LES FRANCAIS ONT PRESQUE EXPULSE LES NGLAIS DE MADAGASCAR…ET VOILA QUE LA SADC (ANGLOPHONE ET LE PRESIDENT ZUMA EST AU SOMMET DU COMMONWEALTH EN USTRALIE ) A TRAVERS L  » APPLICATION DE LA FEUILLE ROUTE DEGAGE LES FRANCAIS DE MADAGASCAR !

  DIA MAMONO VORONA I RAJOELINA MAMORY IRETO MIARAMILA BODOFO LENA !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *