Aoka hifandanja ny fahefana, hoy ny filoha Ravalomanana

Niditra mivantana tetsy amin’ny kianjan’ny Magro Behorirka ny filoha Ravalomanana, indro entinay aminao ny dikan-teny malalaka ny kabary nataony : 

Aza mihorohoro

 Miarahaba anareo rehetra aho ary misaotra an’Andriamanitra isika fa afaka miresaka toy izao.Tsy tiako ho tompon-trano mihono ny vahoaka Malagasy ary tsy tiako hisavorovoro na sanatriavin’ny vava ampihorohoroan’ny olona ka izany no mahatonga ahy miteny aminareo amin’izao fotoana izao.Hoy aho hoe : mangina tsara daholo ary henoy tsara .

Fitoniana aloha

Vao tsy ela aho izay no nilaza sy nanambara fa rehefa tsy manaraka izay voalazan’ny tondrozotra izay nosoniavintsika tamin’ny volana septambra ny zavatra hatao dia tsy manaiky izany ny ankolafy Ravalomanana, satria isika matoa nanaiky iny dia ny hanatanteraka ny andininy faha roapolo, dia ny fiverenanay aty ivelany tsy misy fepetra eto Madagasikara .Ny faharoa dia ny famoahana tsy misy fepetra ireo gadra politika rehetra noho izany dia nisy ny fepetra izay napetraka hoe : talohan’ny nidirana ao anatin’io governemanta izay hatsangana io, raha ho tafatsangana, dia mazava tsara ny fepetra izay napetraka aloha.Ilaina ny fampiharana an-tsakany sy an-davany ny voalazan’ny tondrozotra dia ny fisian’ny « apaisement »  na ny filaminana aloha mba ahafahan’ny saina tony , mba hahafahan’ny mpanao politika  mieritreritra aloha ary mba hametraka ambony dia ambony ny tombontsoam-pirenena fa tsy ny fitadiavana seza na fakana seza aloha no mahamaika.

Mahatoky tanteraka ny SADC aho

 Nilaza aho fa ny fanendrena  ny Praiminisitra ireny dia nilaza mazava mihitsy aho taty amin’ny Troika fa nandiso fanantenana ahy tanteraka satria tsy nifanaraka, zavatra efa vita iny, izao no zavatra hataontsika ary averiko aminareo indray.Mitady lalana aho,  hikatsaka izay vahaolana haingana sy ilaina isika.Mamerina ihany aho , eo anatrehan’ny firaisam-be iraisam-pirenena indrindra fa ny SADC , mahatoky tanteraka ny SADC aho, mahatoky tanteraka ny Troika aho amin’ny fandaminana ny raharaham-pirenena  aty Madagasikara amin’izao fotoan-tsarotra izao.Tsy vao izao akory ny SADC sy ny Troika no mamaha olana politika, nisy toy izany tany Bourondi , ny teto Afrika Atsimo, ny tany Congo, fa tsy vaovao aminy io akory fa isika eto Madagasikara mila miasa miaraka amin-dry zareo satria isika no tena tompon’andraikitra voalohany, mila miray hina tsara ny mpanao politika ary mitovy tsara ny fomba fijery , mba hanana fahavononana ara-politika handamina sy hamarana izao fahasahiranana ara-politika izao.

Ireo fepetra

 Ny saina no samy manana fa ny hevitra no tsy mitovy noho izany tsy maintsy misy foana ny fifanatonana.Amin’izao fotoana hitenenako izao, dia nametraka ireo fepetra aho, ary nanazava tsara ihany koa tamin’ny ankolafy Ravalomanana sy ny mpitarika tao hoe : raha hiditra ao anatin’ny governemanta isika  dia tsy maintsy mifanaraka tsara ny mpanohitra  sy ry zareo mpitantana ireo mba hifandanja ny fitondrana , ny tiana resahina amin’izany dia hoe : ny fitondrana ao dia tsy hitongilana fa tena hifandanja tsara, tena zavatra lehibe izay, ka raha misy ny fifanekena teo amin’ny ankolafy roa tonta dia ny movansy Zafy Albert sy Ravalomanana, izay natao sonia dia tokony hajaina an-tsakany sy an-davany izany fa tsy hatao sonia fotsiny izao akory, ary rehefa tsy mifanaraka amin’izany dia samy manana ny heviny koa dia mamporisika aho mba samy hanao araka izay azo atao  ary miresaka tena miresaka  tamin’ny profesora Zafy Albert aho tamin’ny Alahady ary mbola niresaka fanindroany ihany koa aho tamin’ity herinandro ity.Nilaza aho tamin’izay fa tokony hitovy ny fomba fijery dia ny hamerenana an’i Madagasikara amin’ny filaminana hampanjakana ny demokrasia ary indrindra ny hamelana ny vahoaka hisafidy malalaka izay hitondra azy

Seza mitovy

Tapa-kevitra izy ary nanaiky izany no nahatonga ireny fifampidinihina ireny , tsy maintsy hatao mitovy , mifandanja ny mpanohitra sy ny mpitondra , noho izany, dia miantso antsika rehetra aho mba ho tony tsara fa raha vao tsy tanteraka ireo fepetra ireo dia… tokony hisy praiminisitra lefitra izay manana fahefana mitovy amin’ny praiminisitra.Tokony hatao izay hitovian’ny isan’ireo ao anatin’ny minisitera .Efa nilaza mazava aho , ary fantatry ny olona rehetra , ren-tany ren-danitra , fa tsy izaho akory no mila toerana amin’izao tetezamita izao fa hanampy araka izay azo atao aho mba ahafahana mametraka tsara izao fitondrana tetezamita izao , tsy mirona atsy tsy mirona aroa fa tena manana ny neutre-aliteany mba andraisan’ny rehetra anjara , ary hanatanterahana ny tondrozotra iny.

Ho antsika eto amin’ny kianjan’ny Magro , tsy mijanona mihitsy isika raha tsy izaho milaza aminareo hoe mijanona , na inona na inona filazana any ambadika any hoe tsy mahazo mivory isika, tsy maintsy mivory isika raha tsy tanteraka aloha ny zavatra takiantsika .Izay ny zavatra tsra hafarana aminareo , milamina tsara ianareo fa ho hitantsika ny fandehany amin’iny herinandro iny.

Nifampidinika tamin’ny tompon’andraikitra, tamin’ny fametrahana io tetezamita io ny solontenantsika, mazava tsara ny nataony hoe efa nifanaraka tamin’ny nanao sonia ny movansy Zafy sy Ravalomanana , efa tafita any amin’ny Troika ilay izy , tsy maintsy mitovy ny isany, ary tsy maintsy mipetraka  ireo zavatra nangatahana ny hitovizany.Aza misavorovoro ny sainareo, matokisa ianareo ahy, tsy mipetra-potsiny aho aty n’inona n’inona zavatra misy any.Ny antsika dia izao hoe : aza manaiky hakivian’ny olona isika, aza manaiky ataon’ny olona fitaovana.Mahametra raha isika ao amin’ny movansy ao no mampiseho fihetsika ratsy, isika no modely , hampanjakana ny demokrasia izany, tsy momba ny atsy tsy momba ny aroa, ary tena hanatanteraka marina ny tonjozotra .

Andininy faharoapolo

Rehefa tsy azontsika ireo zavatra takiantsika ireo , manao fanambarana mazava izay praiminisitra eo , aza mieritreritra mhitsy ianareo fa hiditra ao isika raha tsy mifanaraka, ka izay no tiako resahana koa hamafisiko aminareo ary averiko indray fa mahatoky tanteraka ny SADC aho, mahatoky tanteraka ny Troika aho , ary milaza eto ho fantar’izy ireo fa manohana tanteraka izao lalana izorana amin’ny famahana ny fahasahirananaara-politika any Madagasikara izao , manohana tanteraka aho Ary milaza aho fa tokony arahina amin’ny antsipiriany ny zavatra rehetra voalaza ao anatin’ny tondozotra , indrindra ny fanatanterahana ny andininy faha roapolo hoe miverina tsy misy fepetra izahay aty ivelany , avoaka ireo gadra

Matoa afaka miditra dia tsy maintsy afaka mivoaka

Ianareo mivory eo henoy tsara ny fandaminana, aza taitaitra ianareo fa rehefa tsy mifanaraka , matoa afaka miditra dia tsy maintsy afaka mivoaka izay .Amin’ny manaraka indray aho miantso anareo

 

henoy eto ny kabarin’ny filoha RavalomananaPRM 12 Nov 11

16 réflexions sur « Aoka hifandanja ny fahefana, hoy ny filoha Ravalomanana »

 1. Misaotra an ‘i Mr le Président nanaiky hiteny sy nanazava, zava-dehbe mihitsy ny fahenona ny fanazavana rehetra.

  Enga anie ka hahay ampitovy ny tadidonkaginy daholo izay miteny aminy anaran ‘i Président .
  Fa io no tena mampisavorivory.Milaza ho akaikiny sy mpitondra teniny daholo izao rehetra izao

  Ho tafita daholo anie izay karakaraina rehetra any.

  Ho tahian’ Andriamanitra

 2. Niverina alohan’ny fotoana, satria toa mandreraka be ihany ny toe-javatra, raha ny fitantaran-dry zalahy azy no dinihina !
  Betsaka ireo mamalan-kira na mamalam-peo ! Tena resaka fivalanana mihintsy fa mankaleo be ny cacaphonie ataon’ny sasany ! Izany no tena hoe caca faona ê !!
  Aoka izay ny fandrebirebem-bahaoka ry zalahy, fa aza dia variana miazakazaka amin’ity toerana tsy mitondra ho aiza ity, rahatoa ka tsy mbola arahin’ny mpanongana izay tokony arahana rehetra â !
  Ny fiarovana ny ARA-DALANA SY NY FAHALEOVAN-TENAN’NY FIRENENA no tokony himasoan-tsika, dia ho reraka ho azy ireo tsy maty voalavo an-kibo rehetra ireo !
  Pour une fois, marina ny voalazan’ilay vahoaka mena-painsy ary be siniô ! Tokony hijery ny tena fandehan-javatra isika fa tsy « hanafin-tarehy » !
  Tsy mananany lanjany taloha intsony ny Tena mpanohana an’ny Prezidà, fa ireo niketrika ny fanonganana rehetra no eo amin’ny fitondràna, na inona na inona fifanarahana atao eo !
  Diso nitady an’ilay hoe marimaritra iraisana, fa tsy nifikotra tamin’ny fampiarana ny Lalàna hiaraha-miaro amin’ny firenena rehetra !!! !!!
  Mila tena miova fihetsika isika !

 3. Ka io anie ilay nolazaiko, tokony hovaina ny toetsain’ny tsirairay ary tokony hiandoha eto. Ilay « moi, je » tokony halevina ambany tany fa tsy mampandeha ny tolona.

 4. Fanafodiny : aoka ny President mihitsy no hiantso matetika miteny ny zava -misy
  dia misaotra azy mialoha

 5. RAVALO a. Tsy mba nisy resaka nohon’ny fahasahiranam-bahoaka mihintsy ny zavatra lazainao fa dia hoe Niditra ao anaty Gvt izahay noho ny Andininy 20. Dia izay ihany.
  Dia ianareo Magro mivory Foana raha tsy IZAHO no miteny hoe Mijanona…
  Mibaribary fa tsy rayamandreny Misy Fitiavana Tanindrazana mihintsy le ra8 io. Fa dia Fitiavan-tena fotsiny .

 6. F’angaha vita sahady ilay fakan-drivotra ry Kintana! sao mba nododosanao tany fotsiny ny
  akizy ary???vazivazy fa tena caca indray marina ato e! mbola misy ihany ny Jodasy , ary
  izy tsy maka ny ambanimbany fa fantany ny olona tokony ho JONOINA dia LASANY indray e! dia mazava ho azy fa
  lasa petapeta-TOKO-POZA indray ilay fanolorana MINISITRA avy aty @ ankolafy Ravalo,efa niezaka ny nanda i dada
  fa saingy efa tara fa EFA VITA INDRAY ny SONIA.
  Aleo havoakako eto ho hitan’i rehetra ilay Jodasy vao2 Ranaivoson sy Ravatomanga ny iray mbolaho hamariniko,fa izy 2
  ireo aloha dia TAFIDITRA @ ilay lisitra mazava ho azy.

 7. Tsara kokoa ny mitolona toy izay mitanin’afo any an-tendrombohitra ranavalona ô ! Hi hi hi !
  Hita izay tiana nojerena ; ny toe-javatra any an-tanindrazana manana ny lanjany kokoa ! Sady tsy dia mankafia laotra koa ê, tsorina ny tena marina, fa mba nitondra ny ankizy naka rivotra kely ! Ranomasina ihany no tena mety amin-dRamalagasy, tahaky ny vary !!

 8. Hatr’aty io! ny ahy ilay hatsiaka no tena tsy laitrako fa ny sisa mba azoko hiafiana ihany.
  Dia eny oah! eto indray isika no raisina fa efa tafiditry ny VIRUS indray ao @ TIM Ravalo.
  Soa aloha fa efa tsy dia mahataitra intsony ilay izy fa manome « L » na izany aza ! dia mbola misy mahasahy ihany!

 9. Ianareo mpanogam-panjakana sy manohana azy ry Tanora no fototr’izao rehetra izao a! ianareo no fototry ny fijalian’ny vahoaka!!!
  N

 10. Nahoana no tsy nahatafavoaka baolina fa voatery tsy maintsy manaiky fifampiraharahàna??

  Nopotehinareo ny firenena! i Madagasikara! Nefa na izay nosimbanareo aza tsy voaharinareo akory!!!
  Tsy ny toa anareo velively no antsoina ho manana fitiavana ny Tanindrazana e!!! eisy e!!

  Naninona no tsy niandry fifidianana dia mampiasa ny zò-nareo ???
  Very ny malagasy sy i Madagasikara raha sanatria tahaka anao daholo ny tanora gasy!!!
  SOA IHANY FA TSIA!!!
  SOA IHANY FA TSY MPIAOLNA SY ORY HAVA-MANANA ARY: »DANS LE PARAÎTRE » TOA ANAREO DAHOLO NY OLONA.

 11. Be laotra ny mpamadika, ireo tia vola sy haja, tsy mieritreritra ny hoavin’ny firenena !
  Mikatso tanteraka ny raharam-pirenena, ary tsy ireo vahiny irery ihany koa no hitondra ny vahaolana !
  Hoy ny ntaolo, mbola averiko eto :  » Ny fandiovana iray siny, tsy mahaleo fandoto iray tandroka » !
  Tsara rahatoa ka mba asian-tsika ohatra, ny tsy dia maha marina foana an’izany fomba fiteny na ohabolana malagasy izany !
  Fa izao ê ! Mety misy tsy hankasitraka ny zavatra ho soratako eto, fa dia ahy samy irery ny eritreritra sy ny vokany. Lasa saina laotra aho mantsy satria isan’andro vaky izao dia lazaina fa efa an-dalana ny famahàna ny krizy, ary notadiavina faona ity lazaina hoe « marimaritra iraisana ».
  Nandeha ny andro, volana ary taona, toa voa maika ao anaty lavaka tsy misy toa izany ny toe-draharaha !
  Fa iza marina no tena fangolika ao ê ? Sa dia ny vahoaka mihintsy no tena bado sy vendrana ?
  Izaho manokana aloha dia tsy mitovy hevitra amin’ny Prezidà, raha ny zavatra niseho tato ato no jerena ! Misy mamahan-dalitra azy ao ( miala tsiny sy manao aza fady amin’ilay fitenenana ) !
  Fahatokisana an’ny SADC ! Tena marina ve fa mbola azo hitokisana ry zareo ireo ? Betsaka ny zavatra tsy miady nataony, ary voatery nahitsy foana. Mandeha ny feo fa hoe saiky nahazo vola daholo izay nolazaina fa hiraky ny SADC, na i Fransman aza hono ( tsy te hiteny aho hoe FranceMan le bien nommé ) !
  Izao indray dia hoe ao amin’ny tranon-dry Assist development eny Ivandry, no hitoetra ny bureau de liaison-n’ny SADC ! Maninona raha tonga dia eny Ambatobe ?
  Na ny hofan-trano koa izany dia tsy maintsy omena an’ireo naman’ny mpanongana, dia mbola ho atao koa ve izao rehetra izao mba ahafantaran’i lafrantsa ny detailina rehetra ?
  Fitsinjarana ny toerana !
  5 no isan’ny ministra avy aty amin’ny mouvance Ravalomanana kanefa toa hoe 35 no totalin’ny isan’ny ministra ! Ry Monja mpanongana aza toa nahazo seza 3 raha tsy diso ny tenako, ry Perrot…. !
  Io ilay hoe règle des 20/80 izany ! 80 isan-jaton’ny seza ho an’ireo latsaky ny 20 % ( mpanongam-panjakàna, ary miaramilan’ny mpanjanaka ) !!
  Rehefa afaka mihiditra dia afaka mivaoka !
  Resaka re teny an-dalana izy ity, koa dia entiko etoana, tsy maninona ! Tsy resaka porno hono ry zareo ny resaka pôlitika, indrindra raha ny hoavim-pirenena no kajiana ê ! Any hono no mahafinaritra ny mijery zavatra mihiditra sy mivaoka !!!
  Maharikoriko sy mahamenatra toy ny lelon-jaza hono izany mivaoka sy mihiditra izany !
  Ka rahatoa resaka mivaoka sy mihiditra ihany no resahina, mba hamaranako an’ity post ity dia izao. Rehefa nahay niditra tao amin’ny Magro ihany, dia fotoanan’ny FIVOAHANA izao fa aloalika ny ranom-bary !!
  Ary ataovy ny RODOBE TENA IZY, fa tsy RODOBE FITANGORONANA AO BEHORIRIKA NA ENY IVANDRY !
  Hoy ilay kely ! Le peuple donne le pouvoir, et le peuple reprend le pouvoir !! Na dia tsy marina aza ny voalazany tamin’izany fotoan’androny, aoka ho hitany izany LE PEUPLE REPREND LE POUVOIR IZANY !!
  LEO BE NY VAHOAKA, IZAY TSY VAHOAKANY !!

 12. Ka izay mihintsy ry kintana no mahatonga ahy miangavy hoe:tsara ihany angamba i Dada raha manao revue des effectifs satria amin’ny asa sy ny engagements ataony no hitsarana ny olona satria tsy miandany aminy daholo ireo miaraka aminy.
  Manaraka izany dia tsara ihany koa angamba raha resahina ny GTT ny troika fa amin’ny 17 izao dia tokony jerevan-dry zareo ny raha manaraka ny tondro zotra ny governemanta ary raha tsy mitovy dia tokony ho ravana.Fransman no tokony hanao izany raha toa izy tsy olony reny malala.Tsara ho fantatra hoe:iza io olona io?
  Torak’izany koa i Omer Beriziky, nisy nilaza teto hoe:olo-marina tsy azo ahodina io rangahy io ka miandry ny vokatra rehetra izahay amin’ity herinandro ity raha azo atao satria mandeha be ihany ny fotoana hoy Ranavalona.


 13. Raha ny hevitro samirery kosa dia izao :

  Tongotr’omby ity, ka tsy misy miverina : NA INO-KIDONA, na INO-KIHATRA !

  Olombelona ihany i Dada, tsy ary ho olona tena fatratra, fa misy ny fahadisoana izay azo leferina ny an-kabehazany, ary ao kosa ny fahadisoana nataon’iDomelina, izay tsy misy azo leferina noho haleben’ilay heloka, na dia hoe misaina fotsiny ity fivarotany Tanindrazana ity Fotsiny aza sy ny crimes economiques izay mitondra ny vahoaka hangirifiry loatra.

  Raha hilaza fotsiny hoe :Ndao atao ny RODOBE, tsy hitako loatra izay tokony hampisehoana ireo zavatra voalaza etsy ambony ireo.

  Rehefa hoe HANAO RODOBE, dia AMPY izay, fa tsy ny fitsikeràna isan-karazany akory no hanala ny FAT. Hevitra ampiadina ny ahy izany, fa tsy hoe mandà ny fitsikeràna ranoray fotsiny.


  Raha tena mijery amin’ny fo tsy miangatra anie, tsy hisy olona azon’ny malagasy hatokisana mihitsy na iray aza e ! Na dia hoe nisy fahadisoana aza nataon’i Dada.

  Efa mipongatra daholo ny zavatra nafenina rehetra izao, ka ny anjarantsika raha ny tena marina dia tsy misy hafa tsy ny mampody azy ihany.

  Izy irery no any hatokisana. Tsy hoe fanatsime, fa izany mihitsy no marina !

  Ny ahy ny base hitondrako ny hevitro dia : HETSIKA FA TSY RESAKA INTSONY;

  kA IZAY MANAM-PAHALALANA SY AFAKA MITONDRA NY RESAKA HANAOVANA NY rodobe DIA EFA IZY AMIKO.
  – Tsy ataotao foana anefa izany, fa mila fandaminana sy fifanarahana amin’ny Mpanohana ny ara-dalàna rehetra, ka tokana ihany !

  Iangaviana ny GTT europe, Miaraka amin’ireo SEANTEURS SY DEPUTES

  mba hanao ny Organisation mikasika izany, ary tsy azo atao Taraiky satria izao dia izao no tokony hanaovana azy :
  alohan’ny fahatongavan’ny GVT vaovao aza raha ny tena izy, ary fara-faharatsiny , alohan’ny Hatongavan’i DADA !

  amin’ny fo tony sy saina tony no iangaviana izany, mba ayao haingana !

  ——————————Sonia : Leo wawawa !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *