Modia izao dia izao ianao Ravalomanana, hoy Naika Eliane.

Hafaliana ny an’ny Magro nandray ny senatera Naika Eliane, hampodio ny sesitany politika, avoahay izao dia izao ny gadra politika rehetra, sokafy ny haino aman-jery nakatona hoy ny senateran’ny Menabe  ity.Tamin’ny resaka nifanaovanay taminy no nilazany fa tsy mitady seza ho praiminisitra, na ho minisitra izany ny tenanany. »Raha izaho no eo amin’ny toeran’ny filoha Ravalomanana dia mody izao dia izao aho » noy Naika Eliane.

Nomarihany ihany koa fa sitrany raha mbola tendren’ny filoha Ravalomanan ho parlemantera ny tenany.

16 pensées sur “Modia izao dia izao ianao Ravalomanana, hoy Naika Eliane.”

 1. Mbola any @ RA8 ny la clé e! Ny vahaoka angamba kosa tsy ampy hiaro andra8 fa tsy maintsy mangataka ny aide ny Amerikana izy ,misy aide militaire fa ny françafrique ge efa à nos portes é! ka raha vahoka fotsiny tsy ampy ,mazava ho azy fa hiaro azy daholo ny vahaoaka à 90% FA TSY MAINTSY MISY OLONA KARAMAINdry HAT ,ny avy any @ bas quartier ,TSY MAINTSY MAILO mme ,i mme NAIKA eliane aloa tena TIA TANINDRAZANA ,MAHAVITA AZY io Ramatoa io an! TOKONY MBA HALAINDRY RAGIDRO tahaka ,ry TSY TIA tanindrazana mpivarotanindrazana toy ry HAT SY NY FORONGONY ?POTEHINA I MCAR NOHO TSY FITIAVANA .AnDRA8.

 2. Tsy miambo ho mahay zavatra ny tenako akory, fa raha mba afaka manao soso-kevitra aho dia izao :

  Manao antso avo aminareo mianadahy aho : Naika Eliane sy Rakotoamboa,
  araky ny fanirian’i Zorkasy,
  aoka mba hifanatona IANAREO , fa fahavoazana be ny fitsitokotokoana miseho, na samy manohana ny President aza ianareo no fikatsahana ny ara-dalàna.

  Raha azo atao re Tompoko, Mitambara ianareo, ary tarito ny vahoaka mijaly, fa raha samy hanao izay saim-patany, dia tsy hisy raharaha vanona, ary tsy voahongantsika mihitsy ny Mpanjanaka sy ny forogony Andry rajoelina raha tsy izany.

  Raha ny President irery no mikatska izany ara-dalàna izany dia hery very maina fotsiny, raha tsy misy ny fifanampiana avy amintsika.

  Koa raiso re Tompoko izao mba soso-kevitra izao e :

  NY FITAMABARANA NO HERY : miraisa hina raha samy hanohana ny President ihany, fa tsy ny HAT ihany no hiadiantsika, fa indrindra koa ny Mpanjanaka !

  Dia misaotra sy mankatelina Tompoko, amin’ny fihezahanareo ho amin’izany !

 3. Azafady indrindra !

  Alohan’ny fodian’ny President dia efa mba tokony handry izany hevitra izany !

  Mazotoa e!

 4. Ary hono hoy aho ry zareo??? ary ahoana no niafaran’ilay Miaramila SADEC toa tsy re tsaika insony???
  sa izaho no miesona??Ho avy ! ho avy mantsy dada nefa ny ALIKA MIHAMASIAKA,ny fanjakana tsy voajoro
  ary mbola tsy tafajoro akory aza dia efa MAIMBO FOZA,ny radio tsy mivoha mba hifanomezana vao2 marina fa ho feno hodin’akondro
  mantsy izao ny lalana sns tsy voatanisa ny foza etsy andaniny manao DINTA TSY METY HIALA @ ‘ ilay seza nangalarina ary dia tsy
  menatra mamoaka FANAMBARANA tsotra izao. Koa aoka ny rehetra ho MAILO e!

 5. Njara!izay firaisan-kina izay niezahiko hamafisina teto amin’ity tranonkala ity satria mitovy daholo ny tanjona kendrentsika mpitady ny ara-dalàna ka tokony hitambatra isika ary hatambatra ny hevitrintsika mba ho hery iray.
  Ranavalona! raha tsy diso dia tsy mbola hevitra tapaka ilay hoe miaramola sadc ho avy fa sombin-kevitra ihany.Iangaviana mihintsy ny CPS hanohana izany hevitra izany.

 6. Bemafohy,
  Ny zavatra mampalahelo dia efa voalaza daholo ihany :

  Tsy mba ahitàna initiatives mihitsy ny mpanohitra, fa dia miandry izay ataon’ny pro-Domelina foana vao mitraotra, mikaroka atsy ary mikaroka aroa !
  Eo anie no tena olana e !

  Inona moa no azo atao amin’izany initative izany ?

  Tsotra ihany no mety ho valiny : Ny fanaovana RODOBE sy SIT IN ; raha mbola tsy miseho ireo dia ho lalaovin’ny Mpanjanaka hatrany isika. Mpanjanaka hoy aho satria i Domelina efa manaraka izay lazainy fotsiny sisa.

  Manaraka izany, hanao inona moa ny miaramila SADC raha tsy misy ny famoretana hanakana ny vahoaka tsy haneho ny heviny ???
  Rehefa miseho ny RODOBE, tonga ho azy ireo miaramila ireo satria hampiseho habibiana indray ny zanak’i Risara Baomba.

  An-koatra izany : zava-dehibe mihitsy ny mba hampiseohoan’ny malagasy izany hoe :Solidarité izany,
  anefa indrisy hatramin’izao dia tsy hita marina, fa……..ny wawawa no betsaka sy mitohy hatrany ! Ny zava-mahagaga anefa dia samy mahalala daholo amin’ny kabary izay atao fa TSY TOKONY hijanona amin’izao intsony ny malagasy, fa TOKONY hitraotra. Ary ankehitriny mihitsy no TOKONY hiseho izany.
  Izany no mahatonga ahy tsy hanaiky instony ity kabary lava ao amin’ny Magro ity :

  – ASA FA TSY KABARY- ASA FA TSY KABARY – ASA FA TSY KABARY – ASA FA TSY KABARY

  Ny mahavoa antsika malagasy koa anie, dia tsy mba mahay miaiky rehefa misy manana ny marina, fa ny hampiseho hatrany ny hevitry ny tena foana e !!!
  Tsy mba miteraka firaisan-kina ny voalaza, fa toa vao maika koa mampisaraka, samy te-hanana ny marina sy ny tokony ho atao daholo.

  Ny fahavoazana iray hafa koa, dia sarotra mihitsy izany hoe mifampidinika izany, araka ny voalazan’i Rakotoamboa, fa dia efa raiki-tapisaka mihitsy ny hoe : Ny teny midina ihany no TSY MAINTSY ARAHINA. Any ka izay tapaky ny avo feo sy mahay mandahatra, ary ny kisefo-sefo ihany no arahina. 🙁

  Izay no heveriko fa TOKONY himasoan’i Rakotoamboa sy Naika Eliane mafy.

  Izany rehtra izany dia milaza fa tsy tokony modimody fahatany izany Dada raha tsy efa tsapa ny FIRAISAN-KINA, satria hanao toy ny lolo manidina ambony afo fotsiny.

  Raha tsy ireo Mpitari-tolona mihitsy no manome exemple ho amin’izany firaisan-kina izany, dia ho zava-poana ihany ny wawawa eo @ Magro.
  Teny atsipy ho an’ny GTT sy ireo mpanohana ny ara-dalàna rehetra izany e !

  MIRAISA HINA RY MPITARI-TOLONA sy ry MALAGASY FA AO NO HERY !

 7. Njara! sao dia tokony hanoratra mivantana an’ i Naika aza isika mangataka aminy ny hitarika ny tolona miaraka amin’i Rakotoamboa dia asiana drafitra mihintsy hoe ohatra androany RODOBE, rahampitso SIT IN, amin’izao fankenesana eny amin’ny masoivoho vahiny na ny ministera na ny haino aman-jery raha toa ka tsy tontosa ny ao amin’ny tondrozotra, mametraka daty mihintsy isika hanantontosana ny tetika sy ny drafitra.Azo atao koa ny manao laharam-be mifandray tanàna isaky ny kartie.Atao mikatso ny administration.Apetrako aminao ny fanontaniana ary ho an’ireo hafa koa.

 8. Hay ve mbola any ankibon’ny omby ity miaramila SADEC e! hataoko fa efa mba TAPAKA anie e!
  io iihany no vahaolana fa raha mbola ireo GIDRO ireo no eo dia tsy misy ahasahy hivoaka eo ry
  Njara , ny olana anie ry Naja dia efa DONTONA @ ZAVAMAHADOMELINA ireo mpikaraman’ady ireo e! efa voahofana HAMONO
  sy hanao HABIBIANA fa izay no hanakaraman’i la frantsa azy sy tetika efa maty paika,koa mbola tsy afaka oah! fa tsy maintsy mbola
  ho avy e! mbola eo koa ny « Kung-Fu » angamba raha miampy ny SADEC dia LASA IZAO!!!
  Ny zavatra hita ihany koa dia raha vao hietsika ireo dia ao @ samy mpitarika ao ihany no MIFANDAKA ary misy mihintsy aza ny sahy
  milaza fa MISEHO HO MILAY! ka aiza ary hoy ianao no handeha ny raharaha??? ilay VIRUS mihintsy no efa tafiditra ao @ mpitarika
  ao ihany koa e!dia izany rehetra izany no mbola tsy ahafahantsika MIHETSIKA raha tsy efa TOP TSARA fa sao valala samborim-boka
  eo fotsiny dia avy ny foza MORA2 fotsiny  » MAMOMAMO ilay MIARAMILA koh! » dia ianao no ho hatifaty foana eo!!tsy manohitra aho fa
  mba manazava izay zavatra TSAPAKO Njara an! tsy miady an! tsy tezitra an!tsy misy diso ny hevitrao fa misy ny antony kosa tokony ho
  jerena akaiky.

 9. Bemafohy !

  Misaotra aloha amin’ny fatokisanao e ! Mankahery satria, efa nihevitra mihitsy aho hoe tsy hanoratra intsony, anefa tsy mety fa toy ny hiran’i Bessa : Hihira aho satria ao ny rà mikoriana !

  Angamba ho sarotra ny hanortara mivantana any amin’ireo olona ireo (Raktoamboa sy Naika Eliane).
  Fa izay hevitrao raha hoe :

  Ny Malagasy any Eoropa sy Etazonia sy ny toeran-kafa koa, no mifanome ANDRO sy ORA hanaovana hetsika Goavana : FILAHARAM-BE;
  kA EO ISIKA NO no mamelatra amin’ny kabary ny Fangatahana an’ireo olona ireo(Rakotoamboa sy Naika)
  – 1) HANAINGA NY DEPUTE SY SENATERA hanao filaharam-be eto Dago
  – 2) HANAINGA NY MALAGASY an-kapobeny hanao hetsika mitovy amin’ny Malagasy any ivelany sy hanao sit in.
  – 3) Mitaky ireo zavtra notakiana hatrizay : Fialàn’i Rajoelina – Famotsorana ireo Gadra – Fodian’i Dada tsy misy conditions – Ary ny fanmpodiana na ny fandroahana an’i Satanie eto Mkara.

  PS : Niangavy an’i MyDago aho mba hanome anao (Bemafohy-Ranavalona…) ny email-ko nefa dia tsy nisy tohiny, kanefa mba tsara ihany raha afaka mifandray mivantana…an-tsoratra.

  Asa na manao ahoana ny hevitry ny be sy ny maro amin’izay ???
  Manantena ihany koa ny hevitr’i Ziry sy ATMIA….Gbd…Alidera AR……
  Miangavy re ray olona a ! aza tezitra raha tsy voatonona moa e ! tsy ho voatanisa daholo tsinona !
  Dia raiso ny haja sy voninahitra atolotro ho an’ny Mangetaheta ny ara-dalàna rehetra e !
  Misy moyen ihany ity : misoratra sy manoratra ao @ vacanceo.com, ka jereo rubrique Groupe : « Amis de Madagascar », dia ho hitanao ao hoe iza no mba mety ho Njara ! Tsy misy afaka hahita ny email ao !

 10. 🙂 misy adino !

  Tokony mba ho atao mihitsy io raha ny hevitro :
  ALOHAN’NY HAMPODIANA an’i Dada !

  Sady misy akony eran-tany, no mba hilaharan’ireo Depute sy Senatera mpikabary ireo aty Dago ! 😉

 11. mbola adino indray e 🙂 🙂 🙂

  Azafady fa raha misy moa olona afaka mifanoratra mivantana amin’i Rakotoamboa sy Mme Naika, inona no olana ???

  Ity soso-kevitra faharoa ity kosa, mangataka sy milela-paladia ny GTT na Mouvance Ravalomanana mba hanao ny Organisation !

  Mbola zavatra iray mampalahelo dia na ny GTT aza, toa mahalalana vao manao filazàna mivantana eto amin’ny MyDago ny Hestika atao toy itony. Ka amin’ity kosa,

  dia miangavy re mba hisy fanairana sy ANTSO AVO goavana mihitsy, na amin’ny MyDago na amin’ny Tananews momba izany !
  Comme quoi, quand kelk’un dit  » C’est tout ce que j’ai à dire, mefiez vous, il aura tjs kelke chose à rajouter derriere ! » 😉
  Mba hanao ahoana re ny valitenin’i KM amin’io e !

 12. Njara! Misy olon’ny GTT eto amin’ity forum ity ary eo koa i Mydago. Ka ny irina dia ho voavakin’ izy ireo ireo zavatra nolazainao eo ambony ireo ka manasa azy ireo hanapan-kevitra mba hisian’ny hetsika aty eropa sy any Dago.Mba ampitampitao ry zareo a!
  Hojereko koa io site nomenao io mba hahafantarako anao.Miala tsiny fa tonga dia ny anarako no fantatrao raha ny adiresiko no omeko anao fa indices no omeko anao.Manomboka amin’ny RA ny anarako ary randram-bolo (amin’ny teny Bara na Fianaran-tsoa afovoany) no tohiny.Tsara foana ny hevitrao ry Njara fa aza miala.Guerre d’usure ity ka asehontsika an’ireny malala sy ny mpomba azy fa mahari-pery ny aty.

 13. Ny fampitana ny hafatra no tena zava-dehibe na misy na tsy hisy hetsika ,
  ny hampitana azy any @ GTT international-Gėneve dia ry zareo no mandray
  fepetra sy manaparitaka ilay hevitra raha mety,sa ahoana hoy ianareo? izaho aloha raha hetsika rehefa tsy ao
  frantsa dia hoa avy aho fa ela no niandrasako izany.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *