Tsy hiditra amin’ny « processus » ny ankolafy Ravalomanana hoy ny Filoha

Miarahaba anao Andriamatoa filoha, inona no azonao ambara momba ny toe-draharaham-pirenena?

Filoha Ravalomanana Marc (FRM)Miarahaba anareo mpanao gazety sy ireo ankolafy rehetra izay manatrika izao fihaonana amin’ny mpanao gazety izao aho.Ilaina izany mba hampafatarana ny vahoaka sy ny iraisam-pirenena indrindra fa ny Troïka ny momba ny hevitry ny ankolafy Ravalomanana ka ilazana aminareo ny zava miseho.

Nisy ny fihaonako tamin’i  Fransman tamin’ny Alatsinainy, nilaza ny ankolafy Ravalomanana fa nanaiky nanao sonia ny tondrozotra izahay tamin’ny 17 septambra 2011 rehefa nasiana fanitsina ny andininy faha roapolo milaza ny fiverenan’ireo sesitany politika hody tsy misy fepetra eto an-tanindrazana ary afaka manao politika indray,  ny famoahana ny gadra politika izay iaraha-mahalala tsara fa nandritra ny 30 volana  mahery no nitazonana azy any am-ponja noho izany dia nanaiky nanao sonia ny ankolafy Ravalomanana taorian’ny 17 septambra dia nodradradradraina ny fisamborana sy fakana ahy aty izay namaliako fa aza misahirana ianareo fa hitako ny lalana mody, noho izany dia mazava tsara fa tsy mifanandrify amin’ny voalaza ao anaty ny tondrozotra ny zavatra nataony.

Ankehitriny indray amin’ny fanendrena ny Praiministra  dia samy nahalala ianareo tamin’ny fanambarana nataon’i Mamy Rakotoarivelo fa nivoaka ny trano izy ireo satria tsy mifanaraka  min’ny tondrozotra izany , izay milaza fa tsy azo ekena ny fanendrena olona ao anatin’ny « plate forme » izay manohana ny filohan’ny tetezamita.Iaraha-mahita anefa fa Andriamatoa Omer Berziky dia sekretera jeneraly laharana faha telo ao amin’ny antoko Leader Fanilo izay ao anatin’ny UDR-C .Tsy voahaja iny tondrozotra  satria izahay koa anie saika hanolotra an’i Mamy Rakotoarivelo ho kandida ka tokony rehefa io ny tondrozotra dia io no tokony arahina .Izany no nahatonga ny ankolafy Ravalomanana hivoaka tao Iavoloha.

Manaraka izany, tsy ekeko ny fidirana ao anatin’izao « processus » izao raha izaho  filoha mpitarika  tompon’ny fanampahan-kevitra aza tsy any an-toerana ; tsy izany mihitsy ny tokony ho izy ; raha nanao fifanekena toy  izany ny teto Afrika Atsimo taloha tamin’ny1994 dia navoka daholo aloha ny gadra politika toy Nelson Mandela ny sesintany avy ety ivelany dia izay vao nanangana ny governemanta  nisian’ilay « inclusif sy consensus »  toy izany koa tany Bourondy sy FDC, mahalala tsara ny zava misy any aho ary mahafatatra ny  tena tetezamita tena izy dia ny hidirana amin’ny fifidianana marina sy mangarahara eken’ny rehetra,  noho izany dia manamafy  aho hoe tsy hiditra ao anatin’io « processus »  io satria tsy tomponandraikitra na mpiray tsikombakomba amin’ny zavatra tsy ara-dalana,Tsy azahoanay toky fa tsy anaraka ny baikon’ny izay ao anatin’ny « plateforme » misy azy izy zavatra sarom- patarina  izany fa ahoana no nahatonga ny ankolafy Zafy nanendry azy tsy hiditra amin’izany aho fa ianareo no hametraka fanotaniana aminy.

Ny zavatra farany tiako holazaina aminareo,  natao daholo ireo fomba nahazoana ny loharanom-baovao rehetra nisian’izao fanampaha-kevitra teny amin’ny pilpitra  izay fantatra fa i « anona » no lany paraiministra ?  naninona no tsy no nantsoina sy nakana hevitra  ny ankolafy Ravalomanana ? Tamin’ny fotoana nanendrena  ny praiministra Mangalaza tamin’izay fotoana izay tsy nekena dia naverina ny fanontaniana ? koa maninona ny amin’izao  no tadiavina terena ? Raha mijery ny tombotson’ny firenena marina isika ary mametraka ambony izany tombotsoa izany fa tsy hoe hitady toerana dia manamafy, fa izaho Filoha Ravalomanana izay filohampirenena voafidy izay nahazo ny maro an’isa dia tsy hirotsaka ao anatin’io tetezamita mba hanajana tsara ilay hoe “neutralite” matoa aho nandray izany fanampahan-kevitra izany dia misy dikany hoe homena  ny vahoaka marina ny safidy malalaka  fa tsy hanteritery.Izay no tiako nitafana tamin’ny mpanao gazety mba ho fantatry ny vahoaka fa tsy misy ankolafy Ravalomanana na TIM, MFM, TEZA  mandeha irery any amin’ny primatiora any milaza fa ao anatin’ny ankolafy izy.Tsy maintsy ny lehiben’ny ankolafy ihany no manampa-kevitra farany ary manome ny toromarika rehetra , ka ny toromarika omeko dia tsy misy mandray anjara mihitsy izahay ankolafy Ravalomanana amin’izao fitondrana tsy manaraka an-tsakany sy an-davany izay volaza ny tondrozotra izao .

Nisy ny fihaonana tamin’ny filohan’ny Afrika Atsimo azo, fatarina ve ny vokatra?

FRM :Tsy nisy izany fihaonana izany  fa taratasy no nalefa tany aminy, izy ary tsy teto an-toerana.

Definitive marina ve izany fanampahan-kevitrao izany sa misy fepetra hiverenanareo ao min’io “processus” io ?

FRM :Tokony fantatry ny olona fa tsy sangisangy no hitondrana ny raharam-pirenena ka mandroso mihemotra  fa matoa aho miteny dia “definitive” izay.

Manolona izany dia inona ny dingana atao indray eritreretinao Andriamatoa Filoha  hialana amin’ny krizy?

FRM :Mametraka  fanontaniana amin’ny Sadc sy ny fianankaviam-be iraisam-pirenena aho  hoe samy mahay mamaky tsara na amin’ny teny anglisy na frantsay isika milaza fa hoe mifanaraka ny ilay voalazany tondrozotra ny misy eto raha misy izany dia miverina ao anatin’ny processus aho .Tokony tsy avy ao amin’ny plateforme misy an-dRajoelina mihitsy ny praiministra.

Raha tsy handray anjara ianareo kanefa ny praiministra manohy ny fananganana ny governemanta dia inonano ataonareo?

FRM :Raha ohatra izy mahatsapa tsara ny zava-misy eto Madagasikara, tahaka ny ahoana izany ankolafy Ravalomanana izany, izay misandrahaka eran’ny faritra ka mahalala tsara hoe tahaka ny ahoana ny hery politika ananany.Noho izany dia tokony tereko masaka fotsiny ny toe-draharaha.

Ahoana ny fahitanao ny ireo masoivoho vahiny tamin’ny fanendrena an’I Omer Beriziky ?

FRM :Ny fahatongavan’ny masoivoho vahiny dia tsy milaza velively  mihitsy fa manohana izy.Isaorana azy nanatrika izany, tsy manakana ny fahatongavany aho  fa tokony hanaraka “procedure” izy ireo.Fa mahita an’ny Madagasikara mahantra ve dia terena toy ireny? Aza ambaniana ny Malagasy fa ny saina samy manana fa ny hevitra no tsy mitovy ary ny fahalalana koa mety manana ianareo , samy nahita ny zava-nisy tamin’izany  fa tsy izahay no mamorona fa tsy manaraka tondrozotra ireo.

Tsy mampandringa ny andininy faha roapolo ve ny fivoahanareo ao anaty ny processus?

FRM :Nanatanteraka ny famoahana ireo gadra politika sy mamerina ireo sesitany ve izy ireo ? moa ve manaja ny lalam-panorenana izany alohan’ny fananganana ny governemanta?  tokony hiverina any Madagasikara aloha ireo sesitany dia afaka mandray anjara amin’ny sehatra politika .

Misy naoty navoaka hoe ajanona ny hetsika ara-politika rehetra, voakasika ny hetsika ao amin’ny Magro, ny hevitrao?

FRM :Hita fa misy fanerena sahady izao, Izao sahady dia efa misy izany  ao anaty governemanta dia hisambotra sy hanagadra ihany koa?Matoa misy olona maneho hevitra eo dia tsy mitovy hevitra aminy izany koa tokony atao ny hampifandray ireo manao politika rehetra hivahan’ny krizy fa matoa misy Magro dia misy tsy mety ataon’ireo mpitondra tetezamita izany.

23 réflexions sur « Tsy hiditra amin’ny « processus » ny ankolafy Ravalomanana hoy ny Filoha »

 1. Kay kay kay!dia ahoana zany?nanary gant ve?loza ity rey olona fa midongy ingahilehibe!mihena zany ny mpiady seza!mafy le lizabeta!

 2. Izany ahay ka olona tsy miteniteny foana !
  Matotra – Mazava – ary mbola mitàna ny maha izy azy !
  Ianao Prezida Ravalomanana no taratra ! Tsy hitsahatra ny tolona raha tsy miala teo ireo olona tsy mahavita azy sy VOAZANAKA ireo !

  Mazava amin’ireo miaro an’i Rajoelina ankehitriny, fa tsy tokony ho ny vozongo no hanitsakitsaka ny Tompo-tany ….SATRIA MAHANTRA !

  Ary mazazva ho an’ireo miseho ho manam-pahaizana be ireo ( ny mapnohana an’i Rajoelina) izao, FA MBOLA EO ny tena Prezida voafidim-bahoaka dia ny Prezida Marc Ravalomanana.

  Aoka tsy hisy hiseho mahay noho ny mahay ianareo mapnohana HAT e ! Ny vozongo no herinareo, satria ny volan’ny Vozongo no entinareo MIVAROTRA ny Firenena !
  Nefa na omen’ny vozongo vola amin-karena aza ianareo, tsyhahafaty ny tena Ftiavanay Tanindrazana.

  wawawa ny an’ireo Député sy Senatera ao amin’ny Magro, ary izaho dia manaiky izany,
  fa ianareo koa, aoka tsy hihevitra fa tsy manao wawawa.
  Tena wawawa tsy mitombona mihitsy aza, na amin’ny Fanazavànareo na ny hevitra entinareo handemena ny Zanak’i Dada.

  Na hiodina avia ianreo, na hiodina avanana,
  Ny anay dia ny Prezida Marc Ravalomanana ihany no olona azo lazaina ho Tia Tanindrazana, satria
  Nandà tsy hivarotra ny Tanindrazany tamin’ireo vozongonareo ireo.

  Aoka izay ity ianareo miseho mahafantatra zavatra maro noho izahay ity.

  Ny mapnohana an’i Dada manoratra eto anie tsy zaza toa anreo akory e ! Fa misy ary voamarina daholo ny zavatra lazainy.

  Ianareo voavidin’ny vozongo no marivo salosana, ary tsy ampy fiheverana sy…..fahaizana.

 3. Zany ny olona mana-kambo fa tsy mijapy soavaly maty lava izao!
  Marina ny anao ry dada!!rehefa tsy izy dia tsy izy fa tsy hoe akory…
  mbola ilay » izay tiako ihany « io e! dia avelao ho hitan’ny havany eo!!!hialao ilany mihintsy dada fa maimbo a!!
  aza miray petsapetsa @ izay fatin’olona ireny fa avelao hianjaanja eo indray ho tazamina.
  Ny BDR @ amin’io mbola miondrana ihany.Izany no hamokiran’ilay maty isany eo anie e!tsy mahalala onona moa
  no sady matahotra FITSARANA raha hitsangana eo ny ARADALANA ,ho aiza eo anefa e! TSY MISY HO AFA-BELA
  eo na hanao inona na hanao inona!!!Miantona eto indray izany ny TANTARA???aza manaiky mihintsy dada a!! ampy
  izay fandeferana izay nefa olona efa TSY IZY INTSONY no handaniana andro eto sy mba mitomany ho TOMPONY.

 4. Ny sasany MBA mana-pahaizana ihany fa ilay fisainana mihintsy no efa LOMORINA ry Njara a!!
  izay vao azoko ny aiko !! izay dada vao namaly sady nahafa-po ahy ny valiteny ,izaho efa natahotra
  fa sao mbola handefitra manana ny rariny eo indray i dada? hay izy tonga dia nandaha!! misaotra dada a!

 5. FA AIZA IHANY NY FANAZAVANA AVY @ SATROBORRY é! Tsssssss! RAHA OLONA NATOLOTRAO MARINA IO RY ZAFY DIA TOKONY HANARAKA NY TORIMARIKA AVY AMINAO ! RAHA TSY IZANY DIA HO AFABARAKA IANAO IZAY NIANDRANDRAIN’NY VAHOAKA MANOHANA NY ARA -DALANA !

 6. Marina zany tsy misy miroaroa saina eto fa mazava ny tenin’ny filoha Ravalomanana koa dia samia velon’aina hahita ny tohiny!

 7. fa aiza ihany ny hetsiky ny vahoaka malagasy e !
  miandry inona hono? sao mba tara loatra marina ka ho latsa-panenenana.
  eo dia miandry an’i SEM Ra8 lava eo, izy any lavitra miady irery dia izao no vokany, mirirotra sy mibahan-toerana ny ratsy.
  Ampio haingana izy fa sao dia leo ka apetrapetrany eo daholo.
  efa ho 3 taona izao miandry ihany, ny fiainana mihamaizina, ny fotaka mandrevo, ny rano lalina, ny vava lany rora, ny foza maka aina.

 8. Hatsarao tsara hatrany ny fifandraisana amin’ny UE Dada satria manandanja io vondrona io ary mbola tsy nahazo reconnaissance ny bitro isany.Na ampiharina amin’izay ny accord de cotonou satria tsy nanaraka ny tondrozotra i Domelina na araky ny tenin’i Dada manantanteraka ny fepetra faha-20 i Omer.Tokony ho jerena raha manoratra amin’ny facebook io Omer io dia fenoina hoe:article 20.
  Dia aza adino ny manipy tapakila misy sary totohondry sahala amin’i ndao an’i MFM fa tsy ndao no sorataneo fa « dégages ».

 9. Tsy maka aina izany fa MIALA AINA!!!
  Marina ny anao ry Elas mihamaizina, mihamandrevo,miloa-potaka, mihalalina
  ary tsy ny rora ihany no ritra fa ny RANOMASO!!!soa fa mbola ao izao A-tra izao fa raha tsy izany dia
  efa » vita matavy  » hoy ilay fitenenana .

 10. Tsy hors sujet akory ity an fa tena marina ary mampalahelo.Ny olona haotranitony no tokony omena chevalier de l’ordre national

  FAITS DIVERS : Un tireur de cyclo pousse s’est effondré en pleine rue et est décédé à Ambolomadinika Toamasina mercredi dernier. D’après le constat des médecins, il était mort affamé, comme il n’a rien mangé depuis 3 jours selon des témoins.

 11. -Hoan’i Bemafohy !

  Araka ny resaka hifanaovana dia efa any amin’i MyDago izany ilay resaka, ka dia izy no mahala izay mety sy tsara ho atao .

 12. Misaotra anao Atoa Filoha, fa dia ianao mihitsy no manandratra avo izany tena atao hoe AMBOPOM-PIRENENA izany! tsy ahotra an’ireo FATn’alika ireo izay milela-b..dy raha vao mahare fofom-bola!
  Ary misaotra betsaka anareo rehetra ny tenako ry zalahy sy zavavy! Ho hitantsika eo ny tohiny fa ny ahy kosa no ambarako dia izao: tsy mijanona mihitsy ny fihetsiketsehina any amin’ny MAGRO raha tsy tonga i Dada!
  Any foana isika e!.. Ary tsy maintsy ho tafaverina eto i Dada alohan’ny fipetrahan’io Governemanta io!

 13. Bien malheureux Rasamy, je me trouve un peu bouleversée après lecture de ton post!
  __

  Pour les compatriotes ici présents, particulièrement Bemafohy qui je suis sûre se réjouira de l’info couverte par cette émission TvPlus dans la soirée d’hier:
  http://blip.tv/tv-plus-madagascar/rss

 14. Hatao ahoana tokoa ny hankasitraka ny fihetsik’i Zafy, izay tsy nanaja ny fepetra mikasika ny fanendrena ny praimintra ary indrindra fa tsy re velona ary tsy ita maty ,satria « tsy azo  » amin’ny téléphone..!
  Izany hoe !Nahoana i Zafy no tsy miteny , no tsy manazava amin’ny Vahoaka ny antony nanolorany an ‘ i beriziky ho candidat praioministra ?
  –Voarey ve i Zafy ?
  –Ny Dr Rakotovahiny Emmanuel izay « un de ses fidèles ary efa praiminista fony i Zafy président tapany ve tsy hahavita i praiministry ny Tetezamita io ?
  –Avadibadika ny seho sy ny tranga fa itako izay antony nanosika an ‘ i Zafy namingana sy namosy ny Tolon’ny Malagasy toa izao !
  AMOKO DIA TSY MISY KIANINA NY TENY SY NY FIJOROAN ‘NY FILOHA RAVALOMANANA MARC MANDA NY FANOHANANA IO PROCESSUS MISY POIZINA IO..!
  RY IZAO DIA MILAZA AMIN ‘NY FEO AVO FA NY MALAGASY NO TOMPON ‘NY TENY FARANY ARY IZY KOA NO LOHARANON ‘NY FAHEFANA..!
  AMIN ‘NY VAHOAKA NO APETRAKY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC NY FAHEFANA MANOSIKA NY TSY FAHAMENDREHANA SY NY KAJIKAJY HAMATOTRA NY FAHEFANY HITENY , HIVORY ARY HAMPISEHO NY HEVINY MALALAKA..!

  TSY I BERIZIKY NO LEHIBE MIFEHY ETO MADAGASIKARA..TSY IO ANDININY FAHA – 5 IO NO MANOME FAHEFANA AZY ( TSY AO IZANY FIHEVERANA IZANY )..
  NY FAMPIARANA HAINGANA NY ANDININY FAHA -20 AO AMIN ‘NY TONDRO ZOTRA NO DIDY AVY AMIN ‘NY VAHOAKA TSY MAINTSY TANTEREAHAN ‘ NY PRAIMINISTRA NA TIANY NA TSY TIANY !
  KOA AZA BE GESTE IANAO R’ I BERIZIKY , ARY MANAO ZINGA MANDINGANA SINIBE ,
  FA TANTERAO AINGANA NY FEPETRA REHETRA AO AMIN’IO ANDININY FAHA – 20 AO AMIN’NY TONDRO ZOTRA IO !

 15. Misaotra fa tena AFA-PO aho t@ ilay vao2 ry Hoaiza!
  efa misy ny fivoarana kah!! dia sady naka tsirotsirony
  mihintsy fa voalaza daholo ny hafatra tian’i Deba sy dada ho hampitaina,sady somary
  nampme koa i Deba ka sady tapatsinay aho no nankasitraka na dia taty afara aza nisy
  ilay indro kely toa itony FAKONA VONINAHITSY sns …
  Dia misaotra an’i TV plus ! tohizo fa tsara e! ny tanindrazana JERENA !

 16. Merci Ho Aiza:j’ai visionné la vidéo avec beaucoup d’attention, tous les ingrédients étaient réunis:franchise,perspicacité et clarté.Bravo Monsieur Zafimahova, je ne vous connaissais pas mais maintenant j’ai une idée de vous.
  Concernant Omer, je réitère ce que Dada a dit:le nouveau PM doit appliquer impérativement l’article numéro 20 de la FR.
  Par ailleurs, je continue à faire confiance à l’UE qui soutient Dada et me plierai au choix du Président MR.
  En outre, S.Zafimahova a soulevé un point important:nous devons enregistrer tous les accords et devons les écrire noir sur blanc.C’est choquant mais croyez-moi tout le monde s’y retrouvera comme ça.
  Ensuite, nous devons compter uniquement sur les compétences des techniciens sans regarder leur origine.On veut des techniciens compétents, responsables et patriotes.Ca empêchera les fils à papa et les fils de riche de réserver les places de leurs parents.
  Enfin, Ony Realy aza miady seza maka ny vadin’olona.

 17. Tena mbola tsy tonga tany aho fa andraso aloha ! rahariva any indray angaha fa mila
  fitoniana tsara izany ,izaho matsy efa ela no tsy mihaino vao2 intsony na Gasy na Frantsay
  fa tsy te haka  » L  » aho, fa ity nomenao ity tena mba hafa e! efa mba misy fivoarana ,mahavelombolo ny toy itony
  raha hitohy??Misaotra Hoaiza a! hitako maivamaivana mihintsy aho na dia somary malahelo ihany aza aho @ Zafy.
  Aoka re mba tsy tonga isika dia hanome tsiny azy fa tsy fantantsika marina izay ZAVAMISY a! mba miangavy daholo
  re TOMPOKO isany o! Aza manome tsiny an’i dadabe zafy re e! avelao aloha fa tsy maintsy hipoitra foana ny marina.

 18. Sao dia mba ilay vadin’olona kosa no naka azy ry Bemafohy hi! hi! hi!
  Dia tsy hitako fa sady tsy Bika……. ilay V no miteny e!! dia izay izany!
  sady tsy dia fahita firy anie ny BARIKA mandehandeha toy ireny ao @ tanana ka tsy mahagaga raha toa ka
  lasan’ny VADIN’OLONA rakalakely hi!hi!hi!
  Rahariva any mihintsy aho vao afaka manohy mijery ilay video fa mbola hikarakara kely ity fetinjanako aho aloha.

 19. Tsy le maka anie na ny alaina no inona.Efa misy koa izao ny égalité des sexes.Efa niaraka aloha izy roa sady namokatra mihintsy.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *