33 réflexions sur « Antso Filoha Ravalomanana : nirary fety sambatra ho an’ny vahoaka »

 1. Mirary fety sambatra ho anao sy ny ankohonanao koa ry dada malala!
  Arakaraka izao fanakatsakanana anao izao no vao maika MAMY BE aminay,
  andrinay foana ry dada satria fantatray fa tsy SITRAPONAO izao.

 2. Misaotra Anao eram-po eran-tsaina Andriamatoa Filoha hajaina sy toavina amin’ny teny fiarabana sy teny fampaherezana ary teny fanantenana natolotra Anay..
  Mirary tokoa izahay raha maniry mba ho feno ny Fanahin’ny Krismasy Ianao ka hahazo ny fahasoavana sy herin’ny Finoana an’Andriamanitra izay fonosin’ny  » Teny tonga Nofo » nomanin’Andriamanitra ho Antsika..
  Raison fiarahabana avy Aminay amin’izao : »Mba ho Krismasy sambatra sy mirana na eo aza ny fahasahirana ihatsoroana mitady izay fomba rehetra hahafahanao mahafainganana ny fihaonantsika Renetra ANTANINDRAZANA..

  Mihombona Aminareo ny sento sy ny embona eteraky ny fisahrahana ary ny fifaliana izay miaraka amin’ny fanantenana lehibe ny hihaona tsy ho ela..

  Homba sy Hitahy Antsika Rehetra ny Tompo

 3. Misaotra Anao eram-po eran-tsaina Andriamatoa Filoha hajaina sy toavina amin’ny teny fiarabana sy teny fampaherezana ary teny fanantenana natolotra Anay..
  Mirary tokoa izahay raha maniry mba ho feno ny Fanahin’ny Krismasy Ianao ka hahazo ny fahasoavana sy herin’ny Finoana an’Andriamanitra izay fonosin’ny  » Teny tonga Nofo » nomanin’Andriamanitra ho Antsika..
  Raison fiarahabana avy Aminay amin’izao : »Mba ho Krismasy sambatra sy mirana na eo aza ny fahasahirana ihatsoroana mitady izay fomba rehetra hahafahanao mahafainganana ny fihaonantsika Renetra ANTANINDRAZANA..

  Mihombona Aminareo ny sento sy ny embona eteraky ny fisahrahana ary ny fifaliana izay miaraka amin’ny fanantenana lehibe ny hihaona tsy ho ela..

  Homba sy Hitahy Antsika Rehetra ny Tompo !

 4. Misaotra Anao eram-po eran-tsaina Andriamatoa Filoha hajaina sy toavina amin’ny teny fiarabana sy teny fampaherezana ary teny fanantenana natolotra Anay..
  Mirary tokoa izahay raha maniry mba ho feno ny Fanahin’ny Krismasy Ianao ka hahazo ny fahasoavana sy herin’ny Finoana an’Andriamanitra izay fonosin’ny  » Teny tonga Nofo » nomanin’Andriamanitra ho Antsika..
  Raison fiarahabana avy Aminay amin’izao : »Mba ho Krismasy sambatra sy mirana na eo aza ny fahasahirana ihatsoroana mitady izay fomba rehetra hahafahanao mahafainganana ny fihaonantsika Rehetra ANTANINDRAZANA..

  Mihombona Aminareo ny sento sy ny embona eteraky ny fisahrahana ary ny fifaliana izay miaraka amin’ny fanantenana lehibe ny hihaona tsy ho ela..

  Homba sy Hitahy Antsika Rehetra ny Tompo !

 5. Whatever happened, we wont never forget what Coup d’Etat d’Andry Rajoelina backed by France transform our beloved country – the Island of Madagascar, into a lost state. They brought the country into a totaly state of disorder, in a unprecedent and huge Etat du plus fort loi de la jungle, doing nothing that keeping deeper without any rest even on those 2011 year endings, the sorrow that started in January 2009.

  Without You, Mr President, let me say it loud « we and the whole country have been left like orphans ».

  And Today you bring to us a gift the biggest one which is the annoucement of YOU coming back soon!

  It might be a dream say the HAT partisan, but:
  We are not about to give up our precious dream that one day you’ll be among us sooner or later (We have been seriously informed in the middle of January 2012)

  We believe into that, and among all the followings:
  « Aza matahotra minoa fotsiny ihany »
  – ny marina tsy mba maty
  – izay voasoratra dia voasoratra anaty tantara
  – ny ràn’ireo sakrifisy nataon’i Mpanongam-panjakana tsy ho levona na hoviana na hoviana
  – l’adage « aide-toi et le ciel t’aidera » regarding all the efforts deployed by any entity legalist and up to now,
  making high above all the « fidèles et incorruptible et tenace MAGROISTE »

  Wish our Christmas be holly and be filled with peace and love.

  Last but not least:
  Merry christmas to all MyDago Staff, which is a web mean to make our path cross right here and know better each other, also information sharing by outstanding bloggers
  KEEP AND GIVE HAND AS A WHOLE FOR THE RETURN OF THE STATE OF ORDER

  I DO NOT WORRY anymore, I AM HAPPY at the precise moment when I am writing,

  come on, never give up, a big work is always awaitint us, look forward and beyong for better life to our especially thinking of our kids, the malagasy YOUTH

 6. Mitselikakely fotsiny !
  Noheveriko fa nosamborin’i rabe..panda ny baviko ! Tratry ny Krisimasy ê ! Nahazo toerana tsara teo amin’ilay sapan ve ilay kintana ê ? Hi hi hi…

  Mirary fety sambatra ho anareo ekipan’ny MyDago koa ê ; tena saika adino indray ihanareo, nahafotsy sy nahamasaka !

 7. Km: atao izay hanalana mora sy aminkerimpo ary fahavononana hatrany ny KirizyMafy, eo ambony sapin tokoa ilay kintana ary tsy nadino ny nividy crèche kely en bois

  Nahatsiaro anao be aho, fa nisy fety nalehako ny Asabotsy 17 lasa iny: concert de Noël nokarakarain’ny tanora. Ny toerana nanaovana azy?: ilay lalana pavé avy somary miakatra ho any andohalo raha avy mitourne eo Anjohy.
  Izay natao tao anaty fiangonana fjkm, ary aty ambaniny misy soratra hoe: foibe ffpm ffpm. Aiza eo ilay fianarana Tefy?

  Izaho eto foana, somary sahirana satria miverina miasa raha niato kely t@ teo aloha faran’ny volana lasa.

  Dange be ny sécurité aty, fa : UN AVERTI EN VAUT DEUX koa anefa,
  mbola tsy maty fo aman’aina … na dia nandalovandry Rabe sy ny mpanao braquage nocture and vandalisme isankarazany toa andry Cdt Masombody aza! Fa atao ahoana moa rehefa tojo izay marary @ alina ka tsy maintsy évacuer-na any @ hopital…

  Tsy ahita hono akory
  aleo iary tory

  Aza adinonareo Mpanongana fa ny tany boribory

  ary ny ela nietezana lava-volo: de aiz ihan no alehan’ireto HAT-satanika isany an

  Nefa zahay efa mahay tsy sazoka ny karazan-domano na sport à contre-courant dans l’eau (trouble)

  Ho avy tsy ho ela ilay maraina
  ka ho lasan’ny haizina ny nofy ratsy
  iainanay tsy an-ki-janona

  Nandritra izay telo handray efatra taona izay

 8. Misaotra ry Hoaiza!!ianao aza tsy kivy mbola akaiky ireto devoly kokoa,
  Misaotra be dia be @ toky sy ny hery hanananao ka zarainao eto.

  Tratry ny krizimafy daholo hoy HOAIZA ,fa kosa tsy hijanona eo isika e!mitraka daholo fa mbola hoa avy
  ilay maraina,ary efa tsy ho ela e!!
  Miarahaba ny mpiara-mitolona rehetra e!!homba antsika hatrany Andriamanitra!

 9. Ny Krismasy zay mitondra foana hafaliana ho an’ny Rehetra dia tsy miova daty fa 25 décembre foana isan-taona..!
  Ny fiainantsika no miovaova noho ireo olona mihambo hoe mpitondra ny Firenana..
  Fa telo taona izao no rendrika ny Tany sy ny Fanjakana ary ny Malagasy dia nidina ambany dia ambany ny fari-piainanany ary dia tena nanjavona ny fahefany mividy..
  Ny Krismasy dia nanome Antsika tsiky sy hira-pitiavana ary toky mahabe fanantenana , na dia tsy mino izany intsony Isika…Nefa..
  Eny nefa fa misoko mangina , tsy be tabataba ny fahombiazan’ny Tolontsika..na eo aza ny seho sy ny tranga izay manarona izany fandrosoana izany !

  Koa aza kivy ambony ihany Isika fa mahereza ary matokkia fa tsy very fotsiny izay ady sy tolona niarahantsika am-po izay !
  Ny teny ifanomezana dia tenin ‘ny fifampitokisana sy teny mzina izay any fiadiantsika miatrika ny ratsy sy ireo mpanao ratsy amin’ny TANINDRAZANA..!
  Ny ventiny sy ny votoatin’ny TOLONTSIKA DIA NY FAMERENANA NY RARAINY SY NY HITSINY ARY NY ARA-DALANA EO AMIN’NY FIARAHA-MONINTSIKA ARY NY LAHATRA IANKINANTSIKA HAHATANTERAKA IZANY DIA MIANKINA AMIN’NY FAHAVONONANTSIKA SY NY KIRINTSIKA MAERY NY FAMPODIANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC MIANANKAVY !
  NY FODIAN’NY FILOHA DIA MANOSIKA IZAO SARITSARIM-PITONDRANA IZAO HANOME TOERANA NY ARA-DALANA EO AMIN’NY LAFIM-PIAINANA REHETRA NOHO NY HERIN’NY VAHOAKA TOMPON’NY FAHEFANA..
  KOA NY FANOMEZANA AN ‘NY VAHOAKA NY TENY AMIN’NY ALALAN ‘ NY FIFIDIANANA
  VOAHOMANA , VOAKARAKARA TSARA (MAZAVA, MALALAKA ,AO ANATIN’NY FILAMINANA )) IZAY NY FIRAISAMBE NY FIRENENA EO AMIN’IZAO TONTOLO IZAO NO MIANTOKA IZANY FIFIDIANANA IZANY ARA-BOLA SY AMIN’NY FANENDRENA OLONA AZO ANTOKA AVY AMIN’NY SADC , UA , UE , NATIONS -UNIES SY IREO FIREN-DEHIBE (NORVEGE , USA , ALLEMAGNE..)..

  ANY AMIN’NY VAHOAKA NO LAKILE..KOA AOKA TSY HO TAMPENANAM-BAVA IZY IREO AMIN’NY FAMORIANA NA FIHAONAN’IREO MOUVANCES TELO SY NY ANTOKO PAOLITIKA…ETO MADAGASIKARA..

  AZA ADINO FA TAMIN’NY 16 DECEMBRE 2001 DIA NY VAHOAKA NO NAHARESY NY PAOLITIKAN-DRATSIRAKA , IZAY TSY DIA NIFANALAVITRA AMIN’IZAO PAOLITIKA ATAON-DRAJOELINA IZAO ,SATRIA FOTOTRA IRAY NO NIAVIAN’IZANY PAOLITIKA IZANY DIA NY PAOLITIKAN’NY MPANJANAKA MAMPIASA MALAGASY MANAO FITONDRANA TSY REFESI-MANDIDY ARY MAMELA IREO COLONS LASA COLONIAISTES MITAVANA NY HAREM-PIRENENA..

  MAHATSIAROVA NY LAS , SOKAFO NY MASO ARY AOKA NY SOFINA TSY HANAIKY SAFOSAFOIN’IREO BE RESAKA SY MPIASA HAINGO ?TENY IZAY TSY INONA FA MPANAO RANONO AN-TAVY SY MPANDAINGA SY MPAMAHAN-DALITRA !

  NY KRISMASY DIA TSY AZO HOVANA DATY FA NY FIARAHA-MONINTSIKA DIA AZO HOVANA ARY MIANKINA AIN’NY SAFIN’NY VAHOAKA MALAGASY IRERY IHANY IZANY..!

  IO TAONA VAOVAO IO DIA TSY HAMPIOVA NY NY FIJERINTSIKA ,NY
  FANAMBOARANTSIKA NY RAFITRY NY FIARAHA-MONINTSIKA IZAY HAMPIFANARAHANTSIKA AMIN’NY FAHAMBONIAN’NY FAHENDRENA NOLAVANTSIKA DIA :

  « NY FANAHY NO MAHA OLOMBELONA ANTSIKA ! »

 10. EFFORTS MENTAUX ET PHYSIQUES POUR REUSSIR NOTRE RENOVATION !

  Oui, personne n’en disconvient ,notre moral collectif et notre disposition (volonté) individuelle a pris un sacré coup..
  Nous avons besoin rapidement d’une prise en charge psychologique , car nombreux sont ceux qui s’efforcent de paraître calmes , durs et forts mais ces gens sont fragilisés par ce spectacle désolant des quartiers et par le paupérisme rapide qui a atteint des gens devenus chômeurs donc devenus sans ressources donc se sentant dévalués..
  Et il me semble que l’urgence de la fin de cette crise est plus qu’urgente pour extirper ces Malgaches se sentant dévalués , inutiles , car incapables de subvenir aux besoins de leurs familles.

  OUI IL NOUS EST FACILE DE DIRE QUE C’EST DUR ,MAIS POUR CES GENS-LA , ILS VIVENT DUREMENT CHAQUE INSTANT..!

  Même si pour la majorité des Malgaches passer une fin d’année heureuse et facile sur le plan financier constitue une presque impossibilité , je voudrai quand même leur formuler le voeu d’avoir un grand espoir pour la nouvelle année de voir évoluer le climat politique à Madagascar vers grand changement de notre vie quotidienne de façon urgente et améliorée avec :
  -diminution des délinquances ( vols à mains armées ,casse des habitations et des magasins ,vols divers , viols et prositutions subies , forcées.., détournement des biens et de l’argent public..
  -vers un assainissement de l’rdre public par des agents de ppolice crédibles et fiables !
  Cet assainissement doit être accompagné l’arrestation et le jugement de tout agent  » défaillant  » durant ces trois années par un tribunal international demandéauprès des Nations Unies comme la démarche effctuée en RUANDA..
  -vers la réhabilitaton des écoles ( rattrapage du temps perdu ) et réévaluation et stages de mise à niveau de tout enseignant avec rattrapage des salaires non payés..
  -vers l’assaissement du commerce intérieur ( saisies de toutes le denrées suspectes ( périmées , non consomables car frelatées.., cessation , même en cours , de produits alimentaires d’importation et redémmarrage et contrôle sanitaire préalablede toutes les usines agro-alimentaires fermées d’office..
  – redéfinition et refixation et contrôle des prix et des poids et mesures (est-ce que la esée est juste , fidèle ou variable
  – évaluation des loyers par rapports aux prestations : adapter les prix des loyers sur la valeur de l’offre !
  Il faut vite établir de façon urgente un abaque des loyers en fonction de la qualité ou de l’absence de qualité ( surface habitable ,nombre de portes et de fenêtres , qualié des murs et de la toiture et du plancher-viabilité : eau courante potable , évacuation des eaux usées , wc (à l’intérieur ou à l’extérieur )..etc..etc !

  AU TOTAL IL SERAIT RENTABLE DE DETRUIRE TOUTES LES MAISONS CONSTRUITES SANS AUTORISATION ET DE CONSTRUIRE DES HABITATIONS VIABILISEES A LOYERS MODERES COMPATIBLES AVEC LE POUVOIR D’ACHAT DES MENAGES ..

  Il faut vite recommencer et intensifier la culture du riz dans le Pays..et aider l’élevage des volailles et la pisciculture , et favoriser la boisson lactée

  IL EST EVIDENT QUE TOUTE AMELIORAION EST DEPENDANTE DES RESSOURCES FINANCIERES DES MENAGES..
  AUSSI L’OUVERTURE DES USINES , LE RETOUR D’AGOA ,LE RE-EMBAUCHAGE DE CEUX EN CHOMAGE POUR FERMETURE DES USINES ET DES ENTREPRISES REPRESENT -ILS LES MESURES D’URGENCE A
  PRENDRE..APRES L’AIDE OBLIGATOIRE DES FAMILLES QUI SONT PAUPERISEES..

  LE REDEPLOIEMENT DE TOUTES ACTIVITES (CONSTRUCTION / REPARATIONS ET ASSAISSEMENT DES HABITATIONS DANS LES QUARTIERS ° DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE EFFECTUEE DE FRONT COMME LE REDEMARRAGE DES USINES ET DES EBTREPISES FERMEES..)..

  LA REFONDATION DU PAYSAGE DE NOTRE VIE QUOTIDIENNE CONSTITUE LA PRIORITE DES PRIORITES ( FANAMBOARANA NY FIARHA-MONINA ) ET DOIT ETRE PRECEDEE PAR DES REUNIONS DE PRISE DE CONSCIENCE DE L’IMPORTANCE DES DEGATS ET DE NON MOINS IMPORTANTE VOLONTE DE PRISE EN MAIN NOTRE DESTIN AFIN QUE NOUS PUISSIONS NOUS EN EN SORTIR..CAR CE SERA UN GRAND TRAVAIL DE LONGUE HALEINE..SUR TOUS LES PLANS DE LA VIE !

 11. Hallo dahy! tratry ny krisimasy ary e!
  Io aza aho vao nifoha dia izao @ 2 maraina izao indray vao hatory.
  tsy nisy fety vanina kosa aloha fa ny mandainga sarotra e!ny fanomezana tsaraindrindra handrasako
  dia TOKANA ,tsy inona izqny fa ilay fahafahana ho an’i Tanindrazako.Mbola tsy nanao fety ratsy ohatra
  ny t@’ity taona ity aho hatr@’izay nialako tao Dago.Tena nangidy tamiko mihintsy ity fety iray ity.Malahelo
  aho fa tsy misy ny azoko hatao,ohatry ny mangidihidy fa tsy afa-manaotra.Mijaly ny mpiraitanindrazana
  amiko ……..Tsy azoko hialana mihintsy ilay halahelo.

 12. HoAiza,
  Ny resahanao ireo, dia ny foibe-n’ny Fiangonana praotestanta malagasy ary, ny Fiangonana Avarat’Andohalo. Tsy fantatro hoe taiza ilay concert, Fiangonana Avaratr’Andohalo sa tao amin’ilay foibe ? Angamba tao amin’ny Foibe !
  Ilay fianarana lazaiko ( asa raha mbola misy na efa maty ), dia aty ambany mihintsy.
  Lalana Pierre Rapiera, ary entre fihidirana Paul Minault sy ny Relais de la Haute ville. Afak’ilay mur de soutènement-n’i Paul Minault no nisy azy taloha ê !!

 13. Bezoo daholo !

  Kely tokoa ity tany ity an !
  Izaho koa mba mpianatra tao amin’ny Ratefiarison !!! 🙂
  Tamin’ny andron’i Willy (Judoka). Fony mbola ilay totohatra be ny midina ao amin’ilay sekoly. Nifanitsy tamin’ny Biraon’ny Paolisy taloha. ;)- Intersection 4 chemins. Rehefa avy mianatra dia midina amin’ilay làlana kely midina any amin’ny vava tunnel, na mankany amin’ny Sekoly Henri IV fahiny.
  Mapme be !

 14. Ilay Tkvavy Vadin’i Atoa Ratefiarison, mpiaingo be, sady niosotra lokomena beuuuh ! Tahio aho fa lasan-korazana izy . Tsy mba miseho vahoaka raha tsy tena mihaingo beuuuh !

  Dia tadidiko tsara ka ! Mbola teny tokoa ny Sekoly Paul Minault tamin’izany. Izao efa eny Androhibe. Misy olona koa ancien eleve tao @ Paul Minault eny Androhibe io eto 😉
  Dia tafahoana ny akoho sy ny vorona ! hi hi hi !

 15. Ianareo izany no tena bandin’i Tefy pur jus ? Hi hi hi !! I Bemafohy no toa hoe Paul Minault !!!
  I Tpklahy Ratefiarison indray no nampianatra teny angilisy anay taloha, nandritry ny erin-taona fotsiny ! Tsy dia tena akademika be ny fomba fampianarany fa dia betsaka no faly taminy ! Tamin’izany koa izy efa lehibe sy nahazo taona ihany !
  Izahay indray dia anisan’ireo « mpitsena » fotsiny teny ê ! Lalimanga ets….

 16. Ato izao i Bemafohy : lafy8.forumactif.ca , ary nareo rahoviana no ho avy e ?!! 😉
  ary marina fa ancien Paul Minault (Androhibe) izy !
  Mpitsena ? Nisy Pasi izay, suzanne ny prenom-ny ….sao dia ?!!!

 17. Ie mahatadidy tsara i Njara fa izaho no mpianatr’ Paul Minault taloha ary hay izany ianareo samy mpianatr’i TEFY.Boribory ny tany e!ny tena faniriko koa dia mba misy mpianatr’i PATA hafa manoratra eto satria nobeazina tamin’ny fitiavan-tanindrazana koa izahay tao ka mino sy manantena aho fa hisy mpianatr’i PATA hanoratra eto na ao amin’io forum lazain’i Njara io.

 18. Na inona kabary na inona dia tsy maintsy mihatra aminao ravalo ny sazy

  Par trois fois, Monsieur Marc Ravalomanana a fait l’objet de condamnations judiciaires :

  1- à 4 ans d’emprisonnement fermes, avec mandat d’arrêt à l’audience, et au paiement de 70 millions de Dollars de dommages et intérêts à l’Etat pour abus de confiance et prise d’avantages injustifiée (Dossier n°4900-RP/09-56/CO/09/J3)

  2- à 5 ans de travaux forcés, avec mandat d’arrêt à l’audience, et au paiement de 1 million Ariary d’amende, pour détournements de deniers publics, abus de fonction, favoritisme, conflits d’intérêts et complicité (Dossier n°6992-RP/09/16/CR/09/J3)

  3- aux travaux forcés à perpétuité, avec mandat d’arrêt à l’audience, sur le dossier criminel « tuerie du 7 Février 2009 ».

  De tout ce qui précède, au cas où Monsieur Marc Ravalomanana foulera le sol national, il devra absolument et indiscutablement faire face à la Justice, consécutivement à tous ces dossiers judiciaires qui l’incriminent, avec les conséquences qui pourront en découler.

 19. vahoaka!

  voalohany aloha dia tsy juridiction compétente no namoaka ireo jugements ireo.Ny dikan’izany dia tsy manan-kery ireo didin-pitsarana ireo.
  Faharoa, ny governemanta nisy an-dramatoa ministry ny fitsarana tamin’izany dia tsy nanaraka ny processus démocratique tena izy.Dia tsy misy fankatoavana izany.
  Fahatelo, jereo ny andininy faha-30 ny tondro zotra.

 20. Mpitsena an! ny anay indray ny mpianatra avy any @ avo avy tany aminareo tany no manafika
  anay taty ambany taty( antanimbarinandriana io) tsy izaho fa nanana namana MANJA be izay aho
  tena tsara fa izaho mitan-jiro fotsiny ,ny tena mbola TAKAPA be sady tsy nisy TV moa t@’ izany e! dia variana aho no
  sady mihomehy irery miheritreritra ny resakareo sy ireto toerana ohatry ny eto ambany masoko eto daholo, sy ny zavatra
  nandalo rehetra, ohatry ny vao omaly.Ireo fianarana lazainareo ireo dia efa henoko matetika tokoa fa saingy mbola tsy
  nodiavin’ny tongotro fa mba faniriana fotsiny izany hoe: mpianatr’i Pata sns izany, nofinofy ho ahy izany e!!dia izahy indray
  no manafika ny mpianatr’i Saint Michel ,esorina ny tablier dia mody miditra ao hoe Mpianatra ao, izaho @’io manaraka
  fotsiny an! manao mpitatitra fotsiny. Tiako be io namako io fa tsy haiko intsony ny niafarany fa toa lasa ratsy fiafara nampalahelo.

 21. Atramin’ny Skoara Poainkare sa Senakla, izany tonga ato ! Hi hi !

  Raha misy olona tokony ho tsaraina voalohany ry Bemafohy dia io domelina io â !
  Ankaotr’izay dia resaka be fotsiny ! Ary izany fotoana izany, rehefa tonga saina ny vahoaka tena vahoaka fa tsy io na ireo mpisoloky ireo, dia tsy maintsy mbola ho tonga !

 22. Hiverenako kely ny TAKAPA !!
  Niomehy irery aho ranavalona ka tsy haritro. Misy namana izay lasa mpampianatra Maths, ao amin’ny Oniversite malaza be eto Paris. Raha nifampi-tantara ny fahatanorana sns, dia nilaza fa rehefa mandalo eo anolohan’ny Zulfa hono izy taloha, dia nikatrokatroka hono ny lohaliny roa, satria kapa sy pataloha fohy no mbola nanaovany tamin’izany andro ! Hi hi !!
  Raha sendra mamaky an’ity soratro ity izy, dia mino aho fa ho tadidiny ny resaka nataonay !
  MDR !! Esy ê RaDe..ê !
  Mpitsena ? Raha vao tsy tonga fara fahakeliny 1 na 2 fois ao anatin’ny erinandro, dia efa miakatra ny feon’ny sasany, dia manao santazy ! Tsss !!!
  Ny emilasiô-nay tamin’izany dia ny mianatra tsara ! Ny sasany (na dia mbola vitsy) no efa tonga miaraka amin’ny « daba » !

 23. Ary ahoana aloha ilay sary nalefan’i Josefa omaly e ?! Ilay tao amin’ny Ambamad ? Tsy mahafantatra an’i rabe mihitsy angaha ianareo izany e ?!!!
  Ilay misatroka mi-zesita manao bisou an’i Domelina iny ! ilay ao amin’ny FIAP. Olona tsy misy ilàna azy, fa mivezivezy mandany andro amin’ny fahaterana sy ny handodrànana.
  Ne fa anie mpisolelaka an’i Deba koa taloha e ! tamin’ny andron’i Zafy koa.
  Izany hoe ilay foza tena foza, mivadika atsy sy eroa sitran’ny ahay ! 😉

 24. Na hatr@’izao aza anie aho mbola mihomehy irery sady menatra ny tenako ry Kintana indraindray e!
  tao @ SPC izahay e! asa raha hainainao fa izany namako izany tena manja be!fa ny tena nahagaga ahy
  kosa dia ny namako indray mahitahita be daholo fa izaho dia e!e!e! tena tsy izy mihintsy indraindray.

  Hitako koa iny sary iny ry Njara fa ilay paozin’i domelina dia ohatra ny mijery an’i Mst Bin aho mijery azy dia asa
  raha tsikaritrao fa nangata-maso be izy t@’ilay bandikely teo iny?azon’i camera tsara,tena sarindiky lery !

  Dia ilay rangahy nolazainao io koa izay aho vao tonga saina fa tena tsy vao2 amiko mihintsy izy iny,sady izy miseho
  ho manava-tena ery anie e!

 25. Miteny ity daba ity Kintana fa raha vao mitondra daba ny Sipan’io namako io dia
  tsy manaiky mihintsy izy raha tsy miaraka aminy aho dia tezitra ilay bandy hoe:
  io ve ny namanao??dia tena hipitsiany mihintsy ilay bandy raha vao tsy tia ahy,io no namako hoy izy.
  ilay sipa mitovi2 aminy mantsy manenjika azy daholo dia tsy tiany.Tantara izany sisa.

  Bisous aky Hanta raha mbola any indry a!na Christiane!teo Analakely teo izy no nipetraka teo akaikin’i REX teo.
  Mahatsiaro andry foana aho izay hataoko rehetra.

 26. Amin’izao fetin’ny asaramanitra izao dia mahatsiaro foana ny malagasy tsy vakivolo indrindra ireo miaina anatin’ny tsy fisiana ny tenanay.Maniry taona feno fahasambarana, fahombiazana , fahasalamana ary fahasoavana ho an’:
  – ny vahoaka malagasy
  – ny Filoha Ravalomanana
  – ny namana mpiara-mitolona rehetra
  – ny diaspora eran-tany
  – Mydago sy ireo serasera rehetra manohana ny ara-dalàna
  Ary ho an’ny TGVista dia mba ho tonga saina ianareo satria tsy misy olona na firenena manaiky hangalarina ny fananny indrindra fa ny solintaniny.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *