Avia, ry mino !

1. Avia, ry mino!
Hifaly sy hihoby,
Avia, avia hankany Betlehema;
Teraka Jeso,
Tompon’ny anjely;

Fiv : Avia hitsaoka Azy (in-3)
Izay Tomponao!

2. Tompon’ny tompo,
Andriananahary,
Nefa mba zana-behivavy koa;
Zanak’i Maria,
Nefa Zanahary;
Avia hitsaoka Azy sns…

3. Derao, ry anjely,
Mihobia mafy,
Ry mponina an-danitra
ao ambony ao!
Dera sy laza
Atolory Azy;
Avia hitsaoka Azy sns…

4. He, arahaba,
Tonga aty an-tany
Ny Tompo, Mpamonjy sy
Mpanjaka koa,
Tenin’ny Rainy
Voatafy nofo,
Avia hitsaoka Azy sns…

Mirary Krismasy sambatra ho an’ny Filoha Ravalomanana sy ny fianakaviany. Ny fahasoavan’ny Tompo  homba anareo hatrany.

36 pensées sur “Avia, ry mino !”

 1. Ny Krismasy tsy miova daty fa 25 décembre foana isan-taona ary ireo hira kaloantsika nakalazana ny « fahatsiarovana ny Nahaterahan’i JESOSY dia haintsika tsian-kijery ary
  tsy mihira azy ireo dia toa tsy misy ny Krismasy…, tsy feno ny Krismasy…

  Fa misy koa ireo « zavatra nanazarana Antsika manamarika ny Krismasy dia ny tranon’omby , izay misy an’i Maria sy Josefa ary i JESOSY voateraka : fony izahay zaza teny ANTRANOBIRIKY ( Fianarantsoa ) dia olombelona no tao an-tranon’omby ,ary dia nisy anjely nanana elatra , nisy koa ireo mpiandry ondry sy ny magy ary Heroda sy
  miaraimla am-dasy.., dia nisy koa kitana « mihisaka » ipetraka eo ambon’ny tranon’omby !
  Teo koa ny hanin-kohanina : vorombe sy henan-kisoa , mofo mamy sy limonade..
  Ary ny tena tsy adino dia ny Père Noêl nizara milalao..

  E ! Ny fitantarana izany etoana dia miteraka tsiaron’ny lasa satria ankehitriny dia niova ny Krismasy..!
  Ary nandritry izay taona roa lasa izay dia ny ankabeazan(ny Malagasy dia tsy nanao Krismasy araka ny fanaovany izany talohan’izao kirizy izao…!

  Mbola sahy aho naniry Krismasy sambatra.., izay manome fanantenana (poak’aty ve ?)-TSIA satria ny fiainantsika mety miova , mety hiova ho tsara ,satria ny Krismasy dia mitondra izany fanambarana izany izay no lazain’ny anjely :

   » FA MPAMONJY NO TERAKA HO ANAREO ANIO DIA ILAY TENY TONGA NOFO !KOA VONINAHITRA HO AN’NY AVO INDRINDRA FA FAHASOAVANA ETY AN-TANY HO AN ‘ NY REHETRA HANKASITRAHANY ! »

  Ao amin’izany Tenin’ny anjely izanu NO HANOVOZANTSIKA NY FINOANA , NY FANANTENANA , NY HERI-PO , NY HERIN-TSAINA , NY HERIN’NY KIINTSIKA HANDROSO HANAFAKA ARY HAMPANDROSO NY FIRENTSIKA SY HANASOA NY MALAGASY !

 2. Omem-boninahitra Ianao Filoha ô
  Mba tongava malaky hanavotra ny firenena fa tena anaty kizo tanteraka: ny eto U moa no source n’izao fifandonana eo @ Pôlisy, mazistra noho ilay Pôlisy iray mahalala ny aferan’ireo Ngezalahy teto Tuléar ka mba nanao afera basy ka tratra dia nanao « chantage » hoe: « raha tsy mivoaka avy ato @ prison aho dia havoako daholo ny secret n’ny prah rehetra eto U ». Dia nikorapaka daholo ny prah rehetra hatramin’ny Debabe tonga teto U nanao izay moyen rehetra ivoahan’io ranamana io mba tsy ivoahan’ny masiso rehetran’ireo Ngezalahy, ka i Rehavana no lasa sorona tampoka: mampalahelo. De mbola nanampy ity ranamana pôlisy nigadra hoe hatramin’ny tompon’io container misy bois de rose io dia havoako ny tompon’io raha tsy karakarainareo namako aho, teo vao saika loza ka natao malaky zay hanafenana ny masiso satria efa ren-tany eto U fa an’i Vitalina ireo cantainer misy bois de rose saisies ao @ Biraon’ny Pôlisy io. Saingy tsy maty manontan’i Domelina daholo ireny dia jerem-potsiny. Koa tongava malaky Dada malala ianao fa difitra ny tanàna. Mbola tsy vita, koa satria nanao izay hanamporofoana fa ilaina @ ity ttzmt ity i Vitalina dia nampanakorontana ny teny @ Univrst saingy tsy tafa, dia ity afera Pôlisy ity indray no couloir nidirana, dia indro fa tafitany tokoa satria tsy voafehin’ny HAT iray manontolo ka mitaky ny rehetra ny fialan’ny Minisitra, PM hatrany @ PHAT. Izay le nolazaiko fa efa mandady @ Dada hoy aho Vitalina mba hiarovany tena @ dieny izao. Ity tantara eto U ity zavatra mora vitan’ny samy prah ihany satria samy prah ihany no nandefa ny dossier d’enqête tany @ trbnal: azo sintomina tsotra ny fitoriana dia rava, saingy « pôlitika » avo lenta efa noketrehina ela be io mba hi déstabilisé’na ny régime Bereziky sy Domelina: izay le resahiko hoe efa « manipulé » ry zareo ireo ka efa « dans l’agonie »: koa tongava Dada malala fa ianao sisa no andrasana hanavotra ny Tanindrazana, dia mba mitondrà bonbon maro be fa nizara ny TGV de tsy ampy ka manalabaraka ny maha filoha HAT, ny Anao Dada Malala anefa dakam-potsiny ny bonbon tao @ Magro…Tongava haingana re Tompoko ô ô!

 3. un petit rappel ,le président Ravalomanana n’est pas dieu ,même lui même ne veut pas cette comparaison que certain a tendance à faire dans ses discours.

 4. , » Andriamanitra dadanay ô! andriaminatra dadanay », tongava ianao mbola hameno ny paosinao, fa taty @ faritra U, no tena nampanampitrisa anao tampoka, tamin’ny pourcentage be de be, 20% n’ny part n’ny Etat malagasy fotsiny, no niditra t@ kitapom-bolam-panjakana, fa ny sisa nalefanao ao @ paradis fiscal, any @ toerana efa nomaninanao, handosiranao ao Atsimotsimo ao, tamin’ny fiaraha-miasanao t@ QMM, mpitrandraka FASIMAINTY( ilménite),tao Faradofay. Ny Bois de Rose izay notrandrahanao sy ny zanakao,nadritra ny fito taona izay ny bekintana USA , no niara-nisaosy taminao, ary izy no sempotra ankehitriny, miaro an’io mafy, sao mbola tafaverina le POULAIN ny, hiaraha-mihinana indray. Tsy mba niteniteny ianaoreo tamin’izany fotoana fa amin’izao very fihinanana de mitabataba.
  De jereo ty TERMINATOR II, efa midegoba vola ny Dadany, « andriamanitrareo » eto, de mbola modia mihinana indray dada ô! fa lanin’olona ny saosy e!
  Refa dadanareo oa de Ramalala, fa refa ny olona de Demony, de aza mba maivan-doha oa ry T/TOR II ka ireto POLISY VONDRAKA BE TAMIN’NY ANDRON-DRAINAREO IRETO NO INSTRUMENTALISE-na, mba avelao ry Terminator aloha, hiala-sasatra sy handeza-mantsina, zay voky, f’aza manao fangerin’alika, ka ny ambony ihany no tovanana. Mba zanak’Atsimo ihany, kanefa ny mpiray tanindrazana aminy ihany no atao maty henjika, fa ny nihinana sy nigalabona tamin’ny haren’ny tanindrazany, atao ZANAHARY TAPANY. Mampiferignay t’ondate toy!

 5. Inona àry ty miaka-pofona ty rabe ô
  Izaho no mirary ny mba hahatongavan’ny Dada malalantsika, ianao ‘ndray no romotra. Na nihinana tao @ QMM i Dada mazava be fa tsy misy lalan-tany intsony ao Fort Dauphin fa fara faha ratsin’ny làlana ao « pavé » milay be, ny port ao Ehoala vita tsara sns… Fa mba jereo ity projet ao Soalala izay nangalan’i domelina 100M° dollards, mba teneno amiko ny zava-bita: au contraire nalain’ireo sinoa ny tanin’ny malagasy rehetra manodidina ao, eny fa hatramin’ny valan-javaboahary Baie de Baly nangalarin’ny sinoa, de mijery fotsiny domelina vendrana satria jamban’ny vola ben’ireo Mafia sinoa de taritina @ sangany. Tongava re Dada malala fa simba i Dago kelintsika! Na mbola ihinana aza ianao Dada malala tongava fa izay no maha entrepreneur anao: « gangant gangant » sady mihinana ianao fa mandroso i Dago malala, ity fitondrana @ zao ity: sady miara mihinana ny ngezalahy, miady sy mifampitsipaka an-karona, tsy maty manonta manomboka @ kely h@ Ngezalah, hany ka difitra ny Firenena. TONGAVA Dada ô, avoty @ fahoriana ny Malagasinao. Vao 1 taona ianao no nitondra t@ 2002 dia vita ny boulevard n’i Tuléar sy Kianja Marie Mar, fa ity TGV efa 3 taona vao mainka simba i Toliara, tsentsina ny làlana, « manao défilé @ 26 ny dahalo na malaso », fitondrana jiolahim-boto. tongava moa Doada malala ô… Miandry anao ny aty Atsimo fa tsy mety vita ilay piscinen’i Domelina aty Androy

 6. Akombony ty vavamantsina Rabediky fa zavatra tsy voafehinao aza ilingilingiana sao tapa-doha amin’ny tsy antony eo a!
  Efa lazaiko ialahy fa tsy mbola takatry ny atidohan’ialahy aloha ny politika hatramin’izao fa ny FIANARANA ilofosana mafy.

  Tena mbola lavitry ny afo ny kitay.

  Allez au boulot!

 7. En tout cas, sur cette photo arrangée de Marc Ravalomanana, le fait de lui avoir mis ce bonnet de Père Noël le fait plutôt ressembler à un bouffon, le « Bouffon de Roi » !!!

  … ce qui nous démontres bien jusqu’où peux nous mener la « Foi aveugle » !!!

 8. Mba mianara « rehan-tandroy amiko atoy rabe fa ko minaminamy ambalik’ange avao »
  Naho fa tsy mahay ty reha’o ndaty ka mivolambolagne fahatany. Ty ndaty misikigne ty tsy aze, izay atao hoe « mihaboke »: ko mihaboke ty vola’o ndaty. Aleoko rehe ragnitse mitsigny avao naho fa tsy mahay tsy noho ho tokoendolo an-drova ao avao. Zahay Androy atoy’nio ragnitse, soa ho hay’o, mbô Ravalomanagne do’e na « 100% », ndre natao’areo PM ndre te natao’areo Prezida HAT ty Monja Roindefo, zahay Ra8 io Ra8 avao. Kanao ty iratia’e, piscine zao tsy hamboare’areo Androy atoy soa te hatao’ay finoman-drano fa to le mijaly rano aza kahe ty atoy. I Domeli’areo zao fa tragnon-jaka ty antimo atoy, fa telo taogne ty nagnandesa’e mbô loza hakàgne ty mizò Malagasy: akoho fa tsy nagneno hoe’zay fa nipinao’ty tsaka, mahakama tsy nimasake hoe zay fa tsy ketreke sasy fa bolokom-bato

 9. Tokony ho faly ise ry Terminator, raha mba niezaka niteny Tandroy aho! mahafinaritra ane ny mba mahita foko hafa mba miezaka miteny ny tenin-drazan’ny tena. Mba inona moa ny jalosie-ko ianao manoratra @tenin-drazako io?
  Nanana namana fianakaviana iray Antandroy atao hoe Manorisoa aho fony tany Mada, rehefa tonga any amin-dry zareo aho, de mampianatra teny Antandroy ahy zareo, zay teny faran’ny sarotra ianarana sy sarotra azo indrindra amin’ny tenim-paritra malagasy.De miara-mihome be zahay, @le fibadabadako, tian-dry zareo ane e! satriny ary aho hiteny foana, ary mbola mifanoratra sy mifampiantso foana zahay htr@zao.
  Ny masoandro maty ny mampalahelo, refa tafahaona eo, ary tsy mihatsara velatsihy aminao aho, fa tena mpankafy ny mozika avy any Atsimo .
  Aza de mirediredy oa, fa na de noheverinareo ho nisy trucage aza iny référandum t@ Nov 2010, iny zay tany Atsimo no be pourcentage ambony indrindra, nisy nahatratra 90% n’ny ENY aza, tany @ faritra sasantsasany, de reny fotsiny de ampy hanaovana test ny popularité n’i Andry tany Atsimo, fa resa-be Ra8 100% io ! mba mandeha any foana ane Monja Roindefo, fa tsy mahazo olona mihitsy e!
  Ny tenanay koa moa mifandray tsy tapaka @ REBOZA Julien, maharaka tsara ny vaovao ao Atsimo ao! Rabe r’ise be Antennes sady mandeha matetitetika any, fa zay piscine tsy vita ve hatao hamparary loha, fa ny projet PIC, hanomboka indray @ Javnier 2012 io hifaliana indray a! Tsy ianao irery no zanak’Atsimo, ka hampisara-bazana ny samy malagasy eto, na de ny olona mba miezaka miteny ny teninanao aza halanao. Raha mba nanao proposition ny mba hanohizako fianarana teny Tandroy zao ise de nanaiky aho! mbola hahita ianao, fa be ny marina lazain-dRabe IERE ELA TY ELA! ampianaro aho r’ise fa te hiteny Tandroy mafy, kanefa halan’ise, kanefa samy malagasy isika!

 10. rabe dit :
  26 décembre 2011 à 10 h 51 min
  « Mba zanak’Atsimo ihany, kanefa ny mpiray tanindrazana aminy ihany no atao maty henjika, fa ny nihinana sy nigalabona tamin’ny haren’ny tanindrazany, atao ZANAHARY TAPANY. Mampiferignay t’ondate toy! »

  Ny tsotsoka zany io ? nareo ane no mpisolelaka sy manday amy reny e ! Tsetsafo iany e !
  Tsy apy saina !Ny tsotsoka tsetsafina fa ny gasy apedina foko : mampiferinay …..t’ondate toy : fa maninn ny ndate ry vindrana a ?

 11. Joseph;
  Salut petit frères! mba araho hatrany ambony r’ise le fanjohin-kevitra de azonao ny tena dikany fa tsy miresaka tsotsoka izany aho eto! mba oa misaina tsara vao mamaly an-dRabe fa ry Gasikely aza itony mora tonga fofona otran’ny ba from, ka menace hanapa-doha an-dRabe no voasoratra mialoha! za ane tsy miteny azy ka izy eto no mihidy vazana e! ao afarako ao foana re ry Gasikely ô! tsy mahita lesona sy manan-kevitra raha tsy Rabe++++. Gasikely marina araka ny nisaintsainany tsara an-le pseudo, ka zavatra maivana KELY daholo zay avoaka. Eisy a! le mba nitonona ho avocat n’ny bado sy mora ambakaina rehetra eto araka ny filazany e! midona @ poteau oa raha Rabe no arahana afara! kôzy e!

 12. Misy te hanaraka an’i Rabefofon-togotra akory eto ma manosika azy hanakapoka ny lohany amin’ny rindrina fony ka!
  Androany vao mba azon’i RAlavaramboBE fa tena resaka maivana be foana mihitsy anie no nataoko taminy hatramin’izay fa tsisy takany mihitsy na dia kely aza fa ny nagala-tahaka be fahatany ny Style Gasikely no naha-maika azy.
  Ndeha misasa any aloha dia mi-bôsy tsara ilay RAmaimboBE ity.

  A+ anaka

 13. Tsy misy te hanaraka an’i Rabefofon-togotra akory eto fa manosika azy hanakapoka ny lohany amin’ny rindrina fotsiny ka!
  Androany vao mba azon’i RAlavaramboBE fa tena resaka maivana be foana mihitsy anie no nataoko taminy hatramin’izay fa tsisy takany mihitsy na dia kely aza fa ny nagala-tahaka be fahatany ny Style Gasikely no naha-maika azy ho entina hanao Rabezesta esty sy eroa.
  Ndeha misasa any aloha dia mi-bôsy tsara ilay RAmaimboBE ity a!

  A+ anaka

 14. O! Rabedonto tsy lasa lavitra t@ amin’ny fianarana a!
  Diso be indray ilay hoe « Salut petit freres » fa « petit frere » au singulier no fanoratra azy. MENATRA be mihitsy aho hoa marina mafy e!
  Refa tonga aty ialahy asaiko manao bain de langue amin’ny zanako faralahy kely fa i lery no pointure n’ialahy. Lavitra be loatra i Gasikely.

 15. Gasikely;
  Faute de frappe io, fa ahoana le « frère »-n-drangahy tsisy accent io, de maha ambany solaitra an-rangahy ve? refa tsisy apoaka oa de aza taimboraka kely retra zao, no hitsingolongolohana hanaratsiana ny tenanay, fa raha tian’ise, de valiako ise @le correction nataon’ise anay any ambadimbadika any! tena sagnagna e! tsisy atoraka!

 16. De ity koa, mbola miteniteny foana, any ndray aho hono vao hanao bain de langue @zanany, aty ary aho tsy hitako zay hanaovana azy, tena milomano ao tanteraka, de aza mba sagnagna otran’ilay tsisy lazaina fa KELY balitika ny zavatra entina eto, tsy mahay afa-tsy, je suis, le mien, mon fils, farany hamidy hatr@ sa femme, raha ny ahy, ny ahy, sy izaho, izaho lava eo!

 17. Tena fanahy niniako tsy nasiana accent io hamandriako an’i BEdonto e!
  Faute de frappe daholo ve ireo be dia be efa notsaraiko ra-Bedonto a?
  Io no ahitako fa raha mba misy irika kely azon’i bedonto dia maika hamaly an’i Gasikely ery izy fa ny ankoatr’izay dia 24h izy vao mahita afitsoka nefa resa-jaza no ataoko aminy.
  Hitan’ialahy amin’izay no maha-donto an’ialahy?
  A+ anaka

 18. Ka any frantsa letsy haiko tsara fa raha mbola izao ny fari-pahaizan’ialahy dia mbola ny Oui M’se sy ny Non M’se no fampiasan’ialahy rehefa miresaka amin’ny patron’ialahy a! ka rariny tokoa ialahy raha milaza hoe tsy hitan’ialahy izay anaovana azy any a!
  Izany no ilazako amin’ialahy hoe ny zanako no hampianatra an’ialahy.
  Alefaso amin’ilay adresse e-mail-ko iny ny bokin’ialahy rehefa hanao mémoire ialahy fa izy no hitsara ny fautes d’orthographes rehetra fa izaho no hitsara ny fond.
  Ataony gratuitement io fa aza manahy ialahy. Izy koa taranaka Gasikely misaina fa tsy toa an’ialahy.
  A+ anaka

 19. Ty ary le correction e!
  mi-ridiculisé sy mi-dialogué izay amiko iharan’ilay action ianao, de atao participe-passé.
  Ny an’ise mi-ridiculisER: « mi- » tovona, manambara matoatenin’ny mpanao @ fitsipika malagasy, verbe à la forme active @ vazaha, de tokony nosoratan’ise hoe: mi-dialogue: je dialogue, sy mi-ridiculise, je me ridiculise, fa mba nanao correction, prof Rabe++++, de mbola nataony à l’infinitif ihany le verbe.
  Ity ary no tena mapme be, hoy aho hoe: NI-préparé, de nahitsin’ilay miseho ho be solaitra oe: NI-préparER, de iza no diso fanoratra, satria « NI-« , izany milaza fotoana lasa, de mbola ara-dalana raha mapiasa participe passé zay eto, zay action qui se déroulait dans le passé, fa ny an’ise action qui se déroule au moment où l’on parle, de tsy fantatra intsony na passé na présent, fa na de ny verbe aza eto, de tsisy conjugaison mihitsy!
  Tsisy azoko raisina oa ze lazain’ise, fa zavatra KELY, KELY, tena maivana e! de aza miala pas, fa ireny no fara-fahaizana, satria tsisy atoraka, mandany rora fotsiny!

 20. Tsara oa le hafanamponao rabe saingy asa toa tena tsy ampy information enao dia manjary fanaratsiana sy fankahalàna @ tsisy dikany ngeh nolazainao satria Ra8 zany efa talohan’ny naha maire azy no efa nanana ary tlohan’zany no efa nahazo famatsiam-bola ny Tiko ka raha ny oe hameno paosy zany no resahinao dia ny hafa lazaina… tena tsy ampy information ianao zay fotsiny alou no lazaiko ry zandry!

 21. Tena loza amin’atambo mihitsy ny fahadondrenan’iti Bedonto ity marina amin’Andriamanitra aho raha mbola nahita olona tsy fanao ianao tahaka an’ilety.
  Dia aleo ho fatin’ny tsy fahaizany eo f’efa tena nandra loatra.

  Normal ialahy raha mbola étudiant hatramizao sy mbola ampiana 5 taona manaraka koa.

  MIANARA MAFY ANAKA FA mamono antoka tanteraka satria afotetaky ny sainy.

  tena tsssssssssss, DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMA TANTERAKA IALAHY

 22. Tsy ho takatry ny sain’io na oviana na oviana izany ry verbeeck a!
  Mi-conjuguer verbe aza andaniany tapakandro nefa mbola any amin’ny falehany ny mba fahazahoany azy ka politika inona no ho takatry ny hoza-dohany?
  Mifanakaiky loatra ny atidohany sy ny tsinainy ka efa mifangaro tanteraka.

 23. Je veux dire « any amin,ny tsy falehany ny mba fahazahoany azy »

  Efa tapa-tsinay koa moa aho mihomehy an’i lery e!

 24. Hitan-drangahy, 6 minutes fotsiny aho de mahavaly an-dRangahy! de hitan’ise io fa za no mampianatra an’ise, ary tsy de ilaiko oa ny mandray lesona any aminareo mianaka, ka tenenina daholo zay rehetra tonga ao am-bava ity, fa mino koa aho fa na de ny zanak’i rangahy aza de azoko antoka fa toy io fomba fitenin-dRainy io ihany koa! tel père tel fils, ka tsy de misy azo raisina.
  Ny zava-misy tsikaritro @n-drangahy, de miakatr’afo ise raha vao mitsikera an-dRaininivoanjo aho, ary tokony izy no arovan’ise mafy, fa tsisy argument ise, de Rabe no araham-body. De mody miala bala tsy mpomba an-dRa8, fa Rabe no mampiaka-pofona, de atao daholo ty menace, ompa, Rabe++++, izay fombana JIOLAHIMBOTOKELY, de tena t’as raison, GasiKELY marina, tena maneva le pseudo! de hoy koa aho hoe mantsy anareo sy Ravalo, TEL DADA tel fils, tsara anie zany zanak’i dada izany e! mba oa fière de l’être!

 25. Itan’ialahy fa manaiky ho azy tsy notereko akory ialahy hoe maneva ahy oa io Gasikely io?
  Raha resaka politika izany oa tsy mbola zakan’ny tsenan-Drabesorongola mihitsy ka tsy misy tokony hampianarako azy na kely aza; conjugaison aza mahavaky ny atidohany ka inona no soupape oeoko azy amin’ny politique eo? TSY POSSIBLE.
  Hiteniteny foana any ambadika any eo koa ialahy ka hihomehezan’ny olona any, satria tsy hotakatry ny sain’ialahy izay holazaiko dia hivadika ambony ambany any ny filazan’ialahy azy.

 26. Ise eto ane no ampianariko conjugaison e! 6 minutes fotsiny, fefaa bagage hatrany amin’ny primaire ireny! mbola ho aiza ny hanaovan-dRabe an’ise raha miteniteny foana. Aza ity fahaizana, fahaizany ity no mamparary an-doha lava hifaninana an-dRabe eto. Samy nosoran’ny reniny menaka io, ny hain-drangahy mety tsy ho haiko, ny haiko mety tsy ho hain-drangahy, zay raha fintinina, fa na politika zany aza, na io fomba fiten-drangahy io fotsiny de ahitako, fa tsisy atokona rangahy, fa te hibohaka fotsiny. Mba maniry mafy an-dRangahy anie ireto naman-dRangahy ireto, mba te hijery hoe, zany ny AVOCAT nay manana analyse politique henjana be, tsy zakan’ny tsenan-dRabe. De mangina Rabe, fa tsy be zesta otran’ny any ambadika oe, mission accomplie, kanefa tsisy na tainy aza.

 27. Raha conjugaison aloha dia tena raha izaho no nanoratsora-poana toy io nataon’ialahy io dia tena tsy ho sahy hiseho masoandro intsony mihitsy aho mandrakizay doria fa ialahy moa tena olona dondrona tanteraka ka normal raha mbola be vava amin’ny tsisy atony.
  MAHAMENATRA tsisy azo ilazana azy ankoatran’io. Izaho rahateo efa nanao anakam-po hoe olona « arriviste » ity Rabediky ity, dia tena marina kay fa tsy diso mihitsy ny eritreritro.
  Tsy azon’ialahy akory izao no anaovako ialahy an’ialahy na dia mba najaiko kely ihany aza taloha. SATRIA ialahy SANS VALEUR (ZERO manatody).
  Mila mianatra 5 taona mihitsy aloha ialahy dia manao sciences-po indray avy eo vao afaka manomboka miresaka politika amin’i Gasikely, Sinon…

 28. Tena mahamenatra ahy na dia mi-discuter amin’ialahy aza fa tena resak’adala ka aleo ajanona tanteraka.
  Tsy mbola nahita olona vendrana toa an’ialahy aho teto ambonin’ny tany

 29. Hay ve mbola tsy azon-rangahy foana le nampisaina an-dRangahy anle nifidy le pseudo Gasikely e!
  Gasy kely fahaizana, gasy kely fahaizana politika, Gasy kely miambo, gasy kely raisonnement. De mbola midedaka foana na defa tototry ny balan-dRabe aza! Aza mba sagnagna toy itony, voadona otran’ny mamo miady, na defa vaky rà aza, mbola avia ela Rabe,avia ela Rabe! mamaka loatra ao am-pon-dRangahy ao le haine sy jalousie an-dRabe a! za oa tsy nitady an-dRangahy, fa rangahy no nitady ahy, de tatazo tsara, mahita ise fa be ny miampanampana eto, @ argument n-dRabe, de nihazakazaka Rangahy, hamonjy, fa nokilasian-drangahy ho bado sy mora ambakaina izy ireto, kay rangahy no vao maika pire. Ampio ry zalahy ty avocat intello be nareo eto ty a! efa nanao ihany moa ry Njara, ry KM,ry GBD, ry Ranavalona, ry Josefa, fa tsy manaiky gisitra zany laiKELY ity e! de tena KELY tokoa moa ko! mbola ho aiza e! aleo tsy valiana intsony fa WAIN loatra @ireo namany. Izy nandrasana hanirina indray ity, no nampivandravandra ny HABADOANY. Aza Rabe oa no tsy hahaiza-miaina fa midona @ rindrim-by a! courage e!

 30. Raha vaovao farany heno ,dia mbola miandry any dadabe noely Ravalo foana hono ireo olona ao magro behoririka hatramin’izao ,efa ho telo taona zao no niandrasany dry zareo tao foana ,nefa ilay dadabe noely tao mbola tareky rampoalinina ANY drafrique,mpiasany dadabe noely ingahy Ravalo taloha daholo ireo manao greve de la faim ao behoririka ireo hono.

 31. Eny tsy maninona na mpiasany ireo na mpitolona fa ny teniko fotsiny dia ny hoe aiza ho aiza isika Malagasy izao? moa ve fantatsika fa tena latsaka ankaterena tanteraka ireo tantsaha sy ireo olontsotra , mahantra mahantra eny mahantra fa mba by aiza ilay fampanantenaina natao antsika teny @ 13 mai ai tolona hamerenana ny fananan’ny la frantsa ireny aoka isika ho tonga saina ry GASY O NDAO HITOLONA HO ANY FAHAFAHANA

 32. in reply to Red Hed Lust well thats true BUT the thing is the producers of the movie are woierrd about alienating the fans so my question is WHY THE HELL DID THEY CAST HIM IN THE FIRST PLACE they cast someone super BEAUTIFUL they cast someone talented they cast someone that was BORN to play this role SO again WHAT THE HELL IS THE PROBLEM?! and FYI to the producers of this movie ARE THEY REAL FKING SLOW OR ARE THEY JUST REALLY STUPID?! incase they have’nt noticed US WOMEN love and adore him! he is NOT a fking teen idiol he is an actor!!! he is NOT Edward he is Robert Pattinson and what really frosts my ass is the fact that NO ONE(but us!) can get past the Edward image we all have moved on we all are looking forward to seeing him in more mature roles/movie projects I know BD is not out yet but I am looking to the future of seeing Rob in different movie projects so again to the producers: GET.OVER.IT!!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *