FANAMBARAN’NY MASOIVOHO AMERIKANA

 Tamin’alahelo no nanamarihan’ny Masoivohon’i Etazonia ny nitateran’ny mpampahalala vaovao ny fanamarihana voalaza fa nataon’ny mpikambana sasany ao amin’ny Fahefana Avon’ny Tetezamita, izay toa milaza fa mikasa ny hampitombo ny fanampiana omeny an’i Madagasikara i Etazonia.   Raha nisy nanao tokoa izany fanamarihana izany dia ambara etoana fa tsy nialohavana fifampidinihana tamin’ny Governemanta amerikana mihitsy izany ary tsy ahitana taratra ny politika sy lamina arahan’i Etazonia ankehitriny; i Etazonia dia tsy mbola nampanantena ny hampitombo ny fanampiana avy aminy vokatr’ireo fifanarahana politika farany teo. 

 

Vonona hatrany i Etazonia hanohana ny ezaky ny SADC hikatsahana vahaolana politika heken’ny ankamaroan’ireo tena mpandray anjara Malagasy sy ny fiaraha-monina iraisam-pirenena.  Hevi-dravina ihany ny filazana fa mety hitombo ny fanampiana avy amin’i Etazonia; ary ny Governemanta amerikana mihitsy no hanao fanambarana raha misy fiovana mikasika ny fanampiana avy aminy na ny habetsaky ny fanampiana, toa izany koa ny vaovao mikasika ny fanekena ny fitondrana mijoro, ny famaritana na fanafoanana sazy ary ny fanolorana na fampihantonana ny vola fanohanana.  Samy manana ny fiandrianany na ny firenena na ny fikambanana iraisam-pirenena amin’ny fanapahan-kevitra mikasika ny sehatra toa izany.  Tsy mitsahatra miara-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka aminay izahay hanaovana izay ezaka hitondra mankany amin’ny fifidianana hekena eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena sy ny famerenana ny fitondrana manaraka ny lalàm-panorenana eto Madagasikara. Eo am-piandrasana izany dia tsy mihozongozona mihitsy ny fahavononanay hanampy ny Malagasy.

Manara-maso akaiky ny fivoatry ny toe-draharaha eto Madagasikara i Etazonia. Rehefa tafapetraka ny fitondrana ara-dalàna, voafidy tamin’ny fomba demokratika sady manaja ny zon’olombelona sy ny fanjakana tan-dalàna, dia hodinihinay amin’izay ny famerenana ireo fandaharana tsy mifototra amin’ny fanampiana mivantana ny mponina sy ireo fandaharana hafa rehefa ilaina.

 

Mbola i Etazonia ihany no firenena mpanohana mivantana lehibe indrindra ho an’i Madagasikara, ary hatramin’ny famindram-pahefana tsy nifanaraka tamin’ny lalàm-panorenana nitranga tamin’ny taona 2009, dia nampitomboin’i Etazonia ny fanampiany ho an’i Madagasikara. Ho an’ny taona 2011 ohatra dia nitentina nihoatra ny 144 lavitrisa Ariary (72 tapitrisa Dolara) ny tenti-bidin’ireo fandaharan’ny USAID hiadiana amin’ny hanoanana sy ny aretina (oh: tazomoka na aretin-tratra).

http://www.antananarivo.usembassy.gov/embassy_news/masoivoho-amerikana-mikajy-ny-tontolo-iainana/13-desambra-2011–fanambaranny-masoivoho-amerikana.html

4 réflexions sur « FANAMBARAN’NY MASOIVOHO AMERIKANA »

 1. Tsy niova ny Amerikanna eo amin’ny fandalany sy ny fankasitranany ny fitondrana manaja ny ara-dalana sy ny zon ‘olombelona eo amin’izao Tontolo izao..
  Momba an’i Madagascar sy ny Malagasy dia miaro ny fiandrianan’ny Firenena Malagasy izy sy ny tombotsoan’ny Malagasy ,amin’ny tsy fankasitrahany ny mpanongam-panjakana..
  Tsy dia haino Rizareo , fa sy lavitra izy ary manaraka akaiky ny fiuetsika tsy manaja ny fahafahan’ny olona!Jereo ange ny zavatra niseho momba
  an ‘ Atoa FERRY TONES ,izay notadiavin’ny putchistes ho samborina satria no lazain’izy ireo fa mpitsikilo..Diso be ilay fitondrana.mpisoloky !
  Izao fanambarana ataon’ny Amerikanina izao dia :
  –valin’ny antso nataon’ny CPS , izay nanery ny Communauté internationale hanampy akaiky ny SADC mba hahatanteraka haingana ny fametrahana ny tetzamita iarahana ,tsy manavaka any Madagasikara
  –fantsihana ny fana!baran-drajoelina fa france no avovat-n’ny Malagasy ary firenena voalohany nangataka tamin’ny ue mba hanome fanampiana an’ny M.kara
  –ho fanomezan-toky ny Malagasy amin’ny zotra mankany amin’ny fifidianana ary indrindra eo amin’ny ezaka mikasika ny lamina sy ny fandriampalena eto Madagasikara indrindra amin’ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC..:

  Ny communauté internationale izay soloan’ny SADC ,ny firenena lehibe dia tsy HANAIKY MIHINTSY ny tsy fananteterahana ny TETEZAMITA ,ny tsy FIVERENAN’NY FILOHA RAVALOMANANA sy ny FAMERENANA NY ZON ‘OLOMBELONA ( gadra politique tsy maintsy mivoka , ary ny feo-bahoka tsy hainoana ao amin’ny radio sy tv rehetra …!

  TSY MAINTSY MIARAKA IREO HERY MITADY NY HAMETRAKA NY FIANDRIANAM-PIRENENA ETO MADAGASIKARA ,TSY MAINTSY MANDRAY NY FANAMPIANA HO FAMPANDROSOANA..!

  « MISAORA AN ‘ I JEHOVAH ,RY FANAHIKO ! »

 2. Koa nahazo ranon-dranony t@ sarkolita koa andramana sao mahaomby koa @ OBAMA.
  Tadidiko ery ity Domelina hoe: namany be hono i OBAMA ray lanitra o!!!fony izy vao nanao
  ireny hetsika ireny hi!hi!hi!mapme be !!!nefa i OBAMA no nandà azy voalohany fa mpanongampanjakana vao vita ny
  nataony, dia dedaka re izao!!!mafy rehefa doma e!

 3. Raha mba mitombo mantsy ny isany malagasy mirona @ fijery sy fomba fiasan’ny amerikana dia mba misy toky kely fa hitombo hatrany koa ny fanampiany bekintana antsika.
  Fa mbola mihoatra ny 90% ny malagasy mamikitra @ fo sy saina @ frantsay nanjanaka taon-jato firy izao!
  Antsika ny safidy e!

 4. quelle décu..té royale, et avec des mots hyper-diplomatiques :
  – « hevi-dravina » au lieu de « lainga bevava »
  – « ny Governemanta amerikana mihitsy no hanao fanambarana » au lieu de « tsisy dikany ny vavan’ny mpanongam-panjakana »
  – « Mbola i Etazonia ihany no firenena mpanohana mivantana lehibe indrindra ho an’i Madagasikara » au lieu de « Tsy ny Frantsay velively no mijery akaiky anareo Malagasy »
  – « Ho an’ny taona 2011 ohatra dia nitentina nihoatra ny 144 lavitrisa Ariary (72 tapitrisa Dolara) ny tenti-bidin’ireo fandaharan’ny USAID [fotsiny] » au lieu de « 70 tapitrisa euros ny totalin’ny fanampiana nomen’ny la Frantsa hatramin’ny 2007, tout programme confondu (AFD, Coopération décentralisée, etc.)

  Mazava izao ny hafatra : Aza mitetateta mividy Airbus eo raha tsy te hidiran-doza !

  Toa hitako eto ny endrika mivalohariky bandikely

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *