Hifarana anio ny fivorian’ny parlemantera : « zero » ny vokatra.

Hifarana anio ny fivoriana ara-potoana voalohany ny parlemanta roa, tsy mbola nivoaka ny gadra, tsisy resaka mihitsy ny famoahana ny radio nakatona, tsy hita tabilao izay fampodiana ny filoha Ravalomanana.

Ny vokatra aloha hatreto dia ny ady tombotsoa eo anivon’ireto andrim-panjakana FAT ireto.Ny karama be sy ny seza no efa azo antoka fa ao am-paosy. Na ireo parlemantera zanak’i Dada aza difotra ao anatin’izay, na ny mpikabary teny an-kianja aza omaly zara fa nisy iray solon-tenan’ny olom-boatendry .Manahirana ny mieritreritra ity paik’ady hitondrana ny tolona ity.Hahatohitra ny fankam-panahy sy ny mena miraviravy ve ireo olom-boatendry? ny alika, hono, mantsy jamban’ny taolana, ny olona jamban’ny vola, koa iza no mahalala fa ho voasesika vola-be ireo  olom-boatendrin’ny ankolafy Ravalomanana ireo?

Etsy an-daniny anefa ny ankolafy Zafy Albert miady mafy amin’ny famoahana ny gadra politika, sahy mamantsipantsika an’i Andry Rajoelina mihitsy.

Ny vokatra aloha hatreto dia « zero » e! fampandriana adrisa no betsaka.Ny fantatra dia hihaona amin’i Beriziky anio maraina amin’ny sivy ny solon-tenan’ireo parlemantera zanak’i Dada eny Mahazoarivo.Andrasana ny vokatr’izany fihaonana izany.

24 pensées sur “Hifarana anio ny fivorian’ny parlemantera : « zero » ny vokatra.”

 1. Inona moa ny vokatra nantenaina talin’ny fivorian’ny CT ? Inona noprogama ary programa-n’iza , novolavolain’iza , programa momban’inona ?
  -toe-karena ? Ny famntsiana ny Vahoaka ?Famantsiana amin’inona ..?
  Sao Isika no manonofy , ka nihevitra fa nitsangana ireto andrim-panjakana dia iny fa tanteraka daholo ny faniriantsika..!

  MISY PROGRAMA TSY MILA NY FISIAN’NY ANDRIM-PANJAKANA DIA IZAY REHETRA VOASORATRA AO ANATIN’NY TONDROZOTRA !TSY MISY AMPIANA ARY TSY MISY ANALANA FA TSY MAINTSY TANTERAHINA..!

  TSY NOTANTERAHANA NY ANDININY FAHA-20 IZAY MITAKY TSY MISY ATAK’ANDRO NA FEPETRA :
  –NY FODIAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC MIANAKAVY
  –NY FAMOAHANA IREO GADRA PAOLIYIKA..
  –NY FANOKAFANA NY ANTENNS-N’IREO RADIO SY TV NAKATONA

  NY FANANTATERAHANA AN’IO ANDININY FAHA -20 IO DIA TSY MIANKINA AMIN’NY FISIANA NA NY FANANGANANA NY ANDRI-PANJAKAKANA ;TSY MISY IFANDRAISANA..

  NOHO IZANY TSY IREO ANDRIM-PITONDRANA NO BEVOKA KA HANDRASANA HITERALA NY VOKATRA IZAY AO ANATIN’NY KITAPON’NY TONDROZOTRA , IZAY MIANDRY TENE NA SONIAN’I BERIZIKY , IZAY FATORAN’I RAJOELINA..!

  IO SAKANA ATAON-DRAJOELINA IKASIKA NY FANANTATERANA NY TONDROZOTRA IO NO HANAKORONTANA NY FIRENENA..!

  HANDRASO NY VALIN’NY FIHAONAN’NY PRAIMINISTRA SY NY DEPUTES ANKOLAFY RAVALOMANANA MARC IZAO MARAINA IZAO

 2. FA I BERIZIKY IZAO NO MIAVAKA HO OLONA NANAO KITOATOA NA KILAVAKA ? NA TETKA TSY MITONDRA HO AIZA !
  IZA MARINA NO MIBAIKO ,NO MAMILY AZY NA MANOME TAHOTRA AZY ?
  ZAFY VE ? SA RATSIRAKA VE ? SA RAJOELINA VE SA IZY TELO LAHY IREO NO MIARA-MIBAIKO AN ‘ I BERIZIKY ?

  IZANY FIJERY IZANY DIA MAMERINA ANTSIKA ANY AMIN’NY FANONGANAM-PANJAKANA :
  NANRAY ANJARA TAMIN’IO FANONGANAM-PANJAKANA DAHOLO NY MPANOHITRA NY FITONDRANA RAVALOMANANA MARC ,IZAY NANKININ’NY VAHOAKA AMINY TAMIN’NY ALALAN ‘NY FIFIDIANANA IZAY HO FILOHA-PIRENENA NY DECEMBRE 2006..
  ARY NY SAROTRA IAINANA SY MISY NY LT COLONEL ANDRIANASOAVINA DIUA TSY LAVITRA IZANY NY ANTONY SY NY FOTOTRANY..!

  TSY VENDRANA NA ADALA ANIE NY MALAGASY KA HO VEREZINA SAINA AMIN’NY FANATARANA NY FODIAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ETO AN?TANINDRAZANA !

  MARO NY VORY SAINA SY TSY VERY TADIDY NANATRIKA IRENY KORONTANA INDROA MIANATAONA IRENY :

  –NY FANDRESEN’NY VAHOAKA NIFIDY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC TAMIN’NY 16 DECEMBRE 2001 DIA TSY LEVON’NY VAVO SY NY HAMBON’IREO MPANOHITRA DIA NIARA -NAHITA NY SEHO6JAVATRA TAMIN’IRENY FOTOANA IRENY (NIFANDONA NY MIARAMILA MPOMBA AN-DRATSIRAKA SY NY MAIARAMILA NANDALANA NY LALAM-PANORENANA..
  –NJHOMBO NY TSY FITIAVANA SY NY FITADIAVANA VALIFATY NEFA NY MALAGASY TSY NIHONTSINA FA NANAMAFY NY TOERANA NAMETRAHANY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ARY DIA NIFIDY AZY INDRAY..
  NOHEVERI’NY MPANOHITRA FA SANGY MIHAOTRA NY LOHA IZANY DIA NIEZAKA IZY IREO NAMPIASA NY FOMBA NANAKANANA NY FILOHA RAVALMONANA MARC TSY HANOHY NY MANDAT-NY.
  TAO NY FAMONOANA TSY NAHOMBY NY 17-18 NOVEMBRE 2006 TENY IVATO SY NY FANANKORONTANANA ISAN-KARAZANY IZAY NIAFARA TAMIN’NY FANONGANAM-PANJAKANA…ZAY TSY NAHOMBY KOA FA « NIPORITSAKA  » NY FILOHA RAVALOMANANA MARC…!
  IZAO MINO FA IZAY FIRENENA NANAMPY NY FILOHA « NANAISOTRA « NY FILOHA RAVALOMANANA TSY HO AZONI’IREO TE-NISAMBOTRA AZY NO MBOLA HANAMPY AZY HIVERINA ETO AN-TANINDRAZANA..

  AZA MISY KIVY IANAREO FA MIJOROA ARY MINOA MAFY !

 3. Dryii, Mampalahelo ireto izy, Efa vitsy kely dia mbola hataon i Dada fitaovana ihany.
  Dr a, Sokafy amin’izay ny maso fa tsy tombotsoan’ny olona iray iny no hanaovanareo sorona ireo olona maty ny masoandro eo e.

 4. nivadika pseudo indray ilay soi disant tanora fa voretra fiasainana hihihihi Ny fouza ihany re tompok no azo reberebena nohon’ny hakelezan’ny ati-dohany oh ! tsy atao mahagaga. Izahy indray dia tsy maintsy mitolona mandra-paha tafaverin’ny ara-dalàna ka an’isan’izany ny fivereanan’ny FILOHA VOAFIDIM-BAHOAKA 54 % ELU DEMOCRATIQUEMENT fa tsy otranareo fouzakely tsy manana izany atao heo « patriotisme » hoy ny maîtres-ny. sa kosa tena zaza kely tsy ampy toana ity so-called tanora ity ka entin’ny onja fotsiny ny fiainana. Tong a ny risoriso dia iny koa izy manaraka sns… tsy mijery izay hoavin’ny taranaka aman-dimby fa ny eo ambanin’ny masom-pouzany ihany no hitany !

 5. Io indray ilay fomba gasy mahamenatra!!!! TSY TIA TANINDRAZANA NOFY IZANY! mbola mila vazaha mibaiko ihany ve isika Gasy vao manao zavatra tsara? toetsaina lomorona! Kamo hanao zavatra tsara hoan’ny Tanindrazana , fa maika hanakarena haingana sy tampoka eo ampanaovana « politika »,ary mandrebireby vahoaka fotsiny!

  Ry Vahoaka Malagasy MIFOHAZA AMIN’IZAY!!!

 6. Ny kajy sy fika konokononin’ny mpanongam-panjakana dia ny HAMPIVADY nY TONDRO ZOTRA(ataontsika hoe bitro) AMIN’izany lalam-panorenana tsy lanim-bahoaka izany(izay ataontsika hoe karipa).
  Ny tian’izy ireo dia raha ekena io FANAMBADIANA IO dia iny ilay lalam-panorenana tsy no lanian’ny Vahoaka dia ho heverina fa lasa »lalàna  » satria ho lazaina hoe satria nolanian’ny CT sy ny CTS…
  Io ny hevitra ankolako tadiavin’ireo mpanongam-panjakana hatelin’ny CT sy CST nar=teraky ny tondro zotra..

  KOA MINO ISIKA FA HO LAVIN’NY DEPUTES SY CST AVY AMIN’NY ANKOLAFY RAVALOMANANA MARC io
  FAMPIVADIANA NY KARIPA SY NY BITRO IZANY !

 7. Bitro sy karipa dia miteraka kastôro lavanify, tsy mahafantatra afatsy ny manampa-kazo,…dia « manondrana » avy eo !!!!!! Manondrana inona ? Manondrana ê !!
  Nuisible ihany koa !
  MDR !!!! Hi hi hi !!

 8. diso ianao miteny hoe tsy miasa ny parlemanta RAVALO tadidio fa ny PM no manapaka ka any no tsy maintsy terena miteny ZAFY ianao zavatra iray tsarovy fa ny tena natahorany troika dia RAVALO manda miditra ao aminy gorvernementa OMER tsy mampaninona azy ZAFY na RATSIRAKA tsy miditra aminy io satria RAVALO no manana ny la kle izay fotsiny ny sisa rediredy eo ambony latabatra

 9. « ZERO NY VOKATRA » !!!
  Marina dia marina izany aloha, raha ny zavatra rehetra nitranga tato ato no jerena !
  Dia izao indray mbola tsy menatra ihany koa ny foza, namaoka NOTAM VAOVAO INDRAY !!!
  Ka inona no tena dikan’izany ???
  Fiantsiana ady amin’ny vahoaka ve, SA DIA TENA MALAGASY MIADY ADY AN-TRANO TAHAK’IZAY EFA NOHEVERINA ATRANY AM-BOALOHANY NO TADIAVINA ????
  IO NOTAM VAOVAO IO VE AO ANATIN’ILAY FAMPIARANA NY TONDROZOTRA ?
  ATO AMIN’ITY BLOG ITY, MISY OLONA AKAIKY AN’I MAMY IHANY !
  MBA ANONTANIO KELY IZY AMIN’IZAY TANJONA TIANY AHATONGAVANA, FA TSY HITONDR’AZY LAVITRA NY FANAOVANA BISOU-BISOU LAVA IZAO MIARAKA AMIN’NY MPANONGANA !!!
  FANOMPÀNA NY VAHOAKA MALAGASY IZAO NOTAM NAVAOKA IZAO, ARY RAHA TENA TIA TANINDRAZANA IREO IZAY « NITSOFOKA » AO ANATIN’IO GVT DE TRANSITION MOTRAKA IO, DIA TOKONY HIALA DAHOLO DIEN’IZAO DIEN’IZAO !!!!

 10. Tu ne vois pas TsimilaTGV que Zandrikely contrôle tout! Ce soit disant Docteur ne m’a jamais convaincu, c’est un rêveur, utopique ou quoi? coucou! je suis là! bye!

 11. Ity notam ity angamba dia taeatasy fenoina , dia asiana kase dia misy managalatra sonia na manao sonia fahatany satri tsy misy mijery io notam fa avoaboaka fotsiny..Amin’ny fisian’ny governemnata izao dia ilay ministra ve dia hahatapaka samirery ny fa fanomezana notamm..!
  Fampisehoan-kery sa fisehosehoana sa mitory ny fisian’ny fanjakan’i baoa izao ; n’iza n’iza dia mahazo mano sonia !

 12. Na NOTAM io na VOATAM, i Beriziky no tompon’andraikitra voalohany amin’io !!
  KA INONA MARINA NY TOERAN’IO BERIZIKY IO AO ANATIN’ITY TRAZISIÔ FÔPLA ITY ! IREO NISEO AZY HO EFA MINISTRA ?
  FITSAPÀNA AN’IZAY AO ANATY MOKON-DOHANAREO IZAO, RY ZAREO MISEO HO AVY AMIN’NY MOVANSA RAVALOMANANA !!!

  ASEHOY AMINAY FA TSY LAVETY SY SERPIERA IANAREO !!!!

 13. Somary ampiako kely ny soratro etsy ambony, ary ho an’i DCR.
  Io NOTAM io dia mbola ny ACM no nanao an’io, ary raha OHATRA KA HANDRAY fiaramanidina ny Prezidà, dia tsy maintsy mipoitra io.

  Ny TENA TOMPON’ANDRAIKITRA MOMBAN’IO DIA TSY IZA FA I DOMELINA SY NY MINISTRIN’NY FITANTERANA ARY NY LEHIBEN’NY ACM.
  Porofo izao fa TSY VONONA MIHINTSY IREO MPANONGANA IREO HAMPIATRA AN’ILAY TONDROZOTRA. FANDIKÀNA ANKITSI-RANO NY ANDINY 20 AN’ILAY TONDROZOTRA IO !!!

  Na i Fransman aza hono romotra be raha nampahafantarina ny fisian’io NOTAM VAOVAO io.
  Mbola averiko ihany izany ny fanontaniana : Handray vola fotsiny sy hanao tsangan’olona fotsiny ve ihanareo avy ao amin’ny movansa Ravalomanana, sa dia TENA VONONA NY HAMERINA NY PREZIDA ARY INDRINDRA NY ATAO HOE ARA-DALÀNA ???

  I Beriziky dia potiche na haingo-trano fotsiny, ka mitovy aminy ve ihanareo ireo ?

 14. Kintana a! tokony ry zareo @’izay indray no miala rehefa tsy hanaraka ny TONDROZOTRA fa
  maninona no isik foana no sy maintsy hiala???ny tondrozotr no nanaovana soni ka tokony hiala
  izay tsy te hanaraka azy manomboka any @ PM izany,mibahan-toerana fotsiny fa tsy haninontsy hanonina manangon-dalitra
  ao fotsiny ireo foza maimbo ireo,na ny zavatra hatao ao aza tsy misy haindry doma akory fa ny ankolafy no sady MAMOLAKA
  no MAMPIANATRA,hita mihintsy fa BOLOKY sa OMBY TANIMANGA???

 15. Raha tezitra i Frasman dia tokony haterin-dry zareo sud-af mihintsy i Dada fa tsy tokony hiantehatra amin’i Domelina intsony mihintsy satria na i pierrot Rajaonarivelo aza efa niloam-bava hoe tokony mody i Dada.
  I Doma moa izany tsy mety hiala eo dia tsy tokony mahazo milatsaka ho fidina satria dia tsy hahita ny lokon’ny 100.000.000 euros avy amin’ny UE satria efa nilaza ny UE hoe na miala izao na tsy milatsaka ho fidina ary izy koa anie efa nilaza hoe tsy hilatsaka.

 16. Tena fanjakan’ny baroa marina ity toa tsy mahafantatra ny fisian’ity notam ity akory i Beriziky
  Vao nihaino ny kabary tao @ magro t@ internet fa tsy nisy fitenanana akory ny vaovao dia ny fahatongavan’i Frasman any madagascar @ alahady na alatsnainy izao ka dia dia ho hita mazava hoe iza no tena fositra hisy finiavana marina ve sa fahazahoan’andro fotsiny ny tetika mba hazaohana handroba sy hanoy ny gaboraraka

 17. LA MOUVANCE RAVALOMANANA MARC , QUI A ETE CO-AUTEUR AVEC LA MOUVANCE ZAFY ET LE PARTI MONIMA DE LA PLAINTE AUPRES DE LA TROIKA SUR LES FAUTES COMMISES SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE PAR BERIZIKY ET LES AUTRES PARTIS POLITIQUES PROCHES DE RAJOELINA A BIEN MANOEUVRE EN DECIDANT SUR LES CONSEILS DU PRESIDENT RAVALOMANANA MARC DE PARTICIPER AU GOUVERNEMENT EN ENTRANT DANS LES INSTITUTIONS : GOUVERNEMENT , CT ; CST…EN FAISANT FI DES AVIS CONTRAIRES DE CERTAINS MLITANTS DE LA MOUVANCE ET DE CERTAINS OBSERVATEURS COMME DEUX JOURNALISTES DE RADIO RINDRA ( ZAKA TSARA..)!
  A LA FIN DES SESSIONS DU CT ET DU CST ET A L’ISSUE DE LA DERNIERE REUNION DU GOUVERNEMENT , DES AVANCEES ONT PU ETRE ENREGISTREES :
  -L’ELARGISSEMENT DES PRISONNIERS POLITIQUES AVANT LA FETE DE NOEL
  -LE RETOUR DU PRESIDENT RAVALOMANANA MARC ET DE SA FAMILLE AVANT LA FIN DE L’ANNEE 2011
  -Je N’AI PAS D’INFORMATIONS SUR L’OUVERTUR DES ANTENNES RADIO-TV..

  CETTE PARTICIPATION DE LA MOUVANCE AUX TRAVAUW DES INSTITUTITONS ONT PRESQUE MIS FIN AUX TERGIVERSATIONS ET ONT DEBLOQUE LA SITUATION…
  AUTREMENT DIT , L’INJONCTION DU CPS AUX MALGACHES , A LA SADC / LA TROIKAET A LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE A ETE SAISIE « AU BOND  » PAR LA MOUVANCE RAVALOMANANA MARC
  POUR FAIRE APPLIQUER SURTOUT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 20 ..

  ET ACTUELLEMENT NOUS CONSTATONS QUE LA MANOEUVRE DE LA MOUVANCE RAVALOMANANA MARC A REUSSI OUI NE DANSONS PAS ….ATTENDONS LA FIN DE CETTE LUTTE ULTIME QUI A DURE TROIS ANS DES MALGACHES CONTRE LES AUTEURS ,LES CERVEAUX , LES COMMANDITAIRES , LES FINANCIERS , LES CONSEILLERS , LES PROFITEURS ET LES BENEFICIAIRES DU COUP D’ETAT DU 17 MARS 2009 …!

  QUE DIEU NOUS PROTEGE ET NOUS PRESERVE DE TOUT !

 18. Il faut écouter sur radio longo docteur c »est sur le site du collectif gtt c’est tout les kabary du magro en leger differe et c’est objectif et transparent il faut consulter la journée car s’il y a un évenement important il les font passer en direct

 19. I Beriziky koa sady miady amin’i Doma no miady amin’ny miaramila no miady amin’ny vazaha, ka mila tohanana kely angamba.Asa nanao ahoana raha i Botozaza koa no teo fa iny koa toa namadika palitao?Ary marina ny an’i Ranavalona fa tokony hiady ny hialan’ny TGVistes ao amin’ny fitondrana tetezamita ny ankolafy telo (manomboka hatramin’ny ataon’i Tabera mandefa ny sarin’i Doma any amin’ny lava-piringa);I Zafy tokony hanohy ny tsindry amin’ny PM na izy sahy miatrika ireo fahavalony rehetra na miala.

 20. Bemafohy ! dia hino marina ve ianao fa tsy hilatsaka i domelina e???
  Aza manonofy!!oviana izy io no mba nitana ny teniny??sady ny azy
  seza no mahafaty azy fa ny sisa tsy haoany.Tsy maintsy hamboarina ihany no tsara @’io doma io
  atao tsapan’io loha keliny io fa fako raha izay domelina ary tsy fakataranaka,ary daba-pako no sahaza
  ny olona toy azy.
  Dia ahoana izany PM miady @ foza izany???sao dia mba kino ry BEMAFOHY??KENDA koa lery matsy
  izao,ka rehefa miady @’ireo izy dia tokony ho avy @ vahoaka eny @ MAGRO e! raha tena marina io?sa ahoana
  hoy ianao???dia sao dia mody hoe tsy miaraka @’ireo izy fa efa miariary ny mantsy ny zavatra hafenin’ireo izao.
  Sao misy tetika hafa ??MAILO FOANA!!

 21. Rahatoa ka olona hendry i Beriziky, dia ny tokony nataony voalohany indrindra tamin’ny erinandro lasa teo, dia ny NANDRÀRA NY FANKALAZÀNA AN’IZANY HOE IVe REPOBLIKA IZANY !!
  Miala tsiny fa dia PRAIMINISTRA FÔPLA io !!!!
  Rehefa tenenin’i domelina sy ny MENASOFINY hoe a gôsy dia mandeha a gôsy, rehefa a droaty dia a droaty !

 22. Izaho koa dia manahy marina an’ity Beriziky ity!
  Toa tsy afaka na tsy sahy mikofoka?? Anefa izy nmitantana ny exécutif amin’ny maha praiministra azy!? I rajo-hell anie ka symbolique fotsiny e!!!

  Rehefa tsy sahy hijoro ianao atoa Beriziky, dia aleo miala dieny tsy mbola…!!
  Fa tsy ho anarany fotsiny eo sanatria!!??

  Fotoana tokony hitenenanao, sy handomanao latabatra mihintsy io resaka Notam io!
  Aingao ny feonao fa aza atao malemy!!!

  Sa…?? Sanatria: « Malàza tsy hinana toy ny vilian-tshona e!!?? »
  « Milaza ho tany Namehana(Sabotsy) anefa tsy mitondra na dia voasary iray!! »

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *