Nankaiza ny satroboninahitry ny mpanjaka?

Toy ny mahazatra nandritra izay telo taona nitondran’ny mpanongam-panjakana izay,  dia voaroba indray ny harem-pirenena.Vakoka iraisam-pirenena nitahiry ny tantantarm-pirenena iray indray no very dia ny satro-boninahitry ny mpanjaka Ranavalona fahatelo.

Iza no nanao an-tsirambina? Nga tsy hitan’ny Jeneraly Baomba mialoha ny « nandroba »? Sao dia lasan’i Jhon Ferry kosa e? Sa nafenin’ny Tojo hoan’ny Lalao?…

 

Taratra avy amin’ity tranga ity ny tandrevaka ataon’ny mpitondra.

Ho an’ny vahoaka dia izay no hanakaramany ny milaza ho mpitondra : « miaro ny ainy sy ny fananany ».Sao mba fanana’ny Lafrantsa kosa aza ity satroboninahitra ity?

48 réflexions sur « Nankaiza ny satroboninahitry ny mpanjaka? »

 1. Tsara va tompoko ô!
  Mampalahelo!!!! Aiza avokoa ny taranaky ny Andriana amzao zava misy zao? dia mbola tsy hihetsika ihany ve? May ny Rova, very ny satro-boninahitra, ny tsindry isankarazany tsy miato fa mihamafy foana. Ampy kosa angamba izay ny fanimbazimbana kah.

 2. zé nangalatra an’io miolana ny tendany!!!! Misy ny sasany dia tsy misy asa atao afatsy ny mikitika ny ambom-pon’ny olona hankahala olona!!! NY MPITONDRA ANKEHITRINY VE NO MANANA TOMBOTSOA RAHA VERY IO SATROBONINAHITRA IO???? asa re!!! zà aloha tsy kentrina fa asakasak’izay mino an’izany! Ny mpitondra indray ve no hanao destabilisation????

 3. Izao sary asehonareo izao ve no atao hoe fahendrena???? olona tsy nanao ninon’inona no lotoinareo???? tsy mahagaga raha ny toe-tsainareo satria hita misoritra amin’ny zavatra ataon’ny olona iray ny toe-tsainy!!!!

 4. Aza gaga ihanareo fa mbola ho doran’ny foza ny tranon’Andrianampoinimerina ao Ambohimanga !
  Tamin’ny andro foza vao mitranga daholo izao asa ratsy rehetra izao !
  Tsy mahagaga, fa Bôny sy Klaidy no miseho ho mpitondra !
  Coup d’Etat = Appropriation DE MANIERE ILLICITE d’un Pouvoir !
  Qui a volé un boeuf, est capable de voler un oeuf !
  TOUS LES DOUTES SONT PERMIS, PUISQUE LES FOZA MALGRE TOUTES LES PREUVES QUI LES ACCABLENT, CONTINUENT D’ACCUSER EHONTEUSEMENT NOTRE CHER PRESIDENT !!!
  LE DERNIER PRESIDENT ELU PAR LE PEUPLE MALGACHE, QUI N’EST AUTRE QUE LE PRESIDENT RAVALOMANANA !!!
  La mentalité des malgaches est tombée bien bas !! Je ne vous remercie pas les foza !!!

 5. SATROBONINAHITRA , FIANDRIANANA , FAHAMENDREHANA , TABIHA , REHAREHA !
  IZANY TENY MIHAJA ENTINA MANAMBARA NY FAHAMBONIAN’NY FIRENENA , NILAZANA NY DIADEMA NOSTRIN’NY MPANJAKA IZAY MITORY NY FIANDRIANANY SY NY FIANDRIANAN’NY FIRENENA NANJAKANY !
  NETINA KOA IZANY HO MARIKY NY FAHAMENDREHANA NY OLON-TSOTRA IZAY MIAVAKA SY MENDRIKA TEO AMIN’NY FIRENENA NOHO NY ASANY ,NOHO NY FIKAROHANA -OHATRA – NATAONY MBA HAHATSARA NY FIANAM-BAHOAKA..TABIHA SY REHAREHA..
  IREO MPANAO PAOLTIKA -EFA TAMIN’NY ANDRON ‘NY MPANJAKA , DIA NANOMENA FIANDRIANANA , NA NOMENA VONINAHITRA (FOLO , ROA MBY FOLO VONINAHITRA DIA NITSOFANA MOZIKA , ARY ANKEHITRINY DIA AMPIHAINGONA MEDAILLES..

  EO AMIN ‘NY FIVAVAHANA KRISTIANINA DIA NISY KOA FANOMEAM-BONNAHITRA SATRIA I JAONA AO AMIN ‘NY ASAN’NY APOSTOLY DIA NANAFATRA NY KRISTIANINA HOE :

   » TANO MAFY IZAY ANANANAO MBA TSY HISY HAKA NY SATROBONINAHITRAO ! »

  EO ANATREHAN’NY HERISETRA NIFANDIMBY TETO AMIN ‘NY FIRENENENA ( RAVA NODORANA , VOKATRA SY TRANO FAMOKARANA NOKILAINA , NY FANAPOTEHINA IEO ASA HO AN ‘NY MALAGASY ,IZAY MITERAKA SY ITAIZA NY FAHORIAN’NY MALAGASY TENA SAHIRANA MITRONGO IZAY HO HANINY , DIA TSY METY SAINA , ARY TSY METY MANDRY NY ERITRERITRA FA MITADY SY MAMAKAFAKA , MITADY NY ANTON ‘IZAO KIRIZY IZAO ,IZAY NATERAKY NY FANONGANANA NY FITONDRANA IZAY TAO AFOVOAN ‘NY FANDROSOANA SY FIHATRARAN ‘NY FIAINAN’NY MALAGASY , ARY NAHAGAGA IZAO TONTOLO IZAO !
  IZA IREO TSY VALAHARA NAHATONGA IZAO LOZA AMIN’ATAMBO IZAO ?
  NOTONDROINA I RAJOELINA IZAY TENA FATIN- JIOLAHIBOTO HO TOMPON’ANDRAIKITRA AMIN’IZANY ! FA JERENA NY HAKELEZAN ‘NY LOHANY DIA TSY AVY AMIN ‘NY TETIKA NANAOVANA IZAO FANIMBANA NY FIRENENA IZAO..
  TSY MANALA AZY AHO FA MILAZA FOTSINY : « AOKA ISIKA TSY HO VARIANA AMIN’NY SINEMA AMPANAOVIN ‘NY FRANTSAY AN-DRAJOELINA..!
  ARY IZAO DIA MIHAMAZAVA FA NA I ZAFY AZA DA TSY HAFA MAINA AMIN ‘IZAO KOONTANA IZAO SATRIA IZY NO NANOME AN-DRAJOELINA AN’I BERIZIKY HATO PRAIMINISTRA !

  TSY MISY FIOVANA..ATRIZAO !

  FANONTANIANA APETRAKO AMIN ‘ I ZAFY :

   » INONA NO NANTENAINY TAMIN ‘NY FANAMORANA NY FANENDRENA AN ‘ I
  BERIZIKY HO PRAIMINISTRA ?
  NAHOANA NO MBOLA TSY NAVOAKA NY GADRA PAOLITIKA ?
  NAHOANA NO TSY MISOKATRA HO AN ‘NY REHETRA NY RADIO SY NY TV ?
  ARY AIZA HO AIZA NY FODIAN ‘NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ETO ANTANINDRAZANA ?

  NOHEVERINAY FA ITY BERIZIKY IZAY NOTOHANANAO ITY DIA HAMPANDROSO NY TONDRO ZOTRA !
  AOKA IANAO TSY HIHODOKODINA FA VALY MAHITSY SY AM-PAHATSORANA NY FANONTANIANA !
  MISAOTRAANA MIALOHA ?  »

  RY MALAGASY..METY MIANDRY NY HETSIKA MAFY TOKONY HATAONTSIKA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ,
  MITSANGANA , MIHETSEHA , ASEHO NY HERINTSIKA VAHOAKA TAMIN’NY
  –13 MAI 1972
  –AOUT 1991
  –JANVIER 2002…!

  AOKA ISIKA TSY HIFEZAKA KA HO DANGITRA SY MIJORO MBA HIARO
  NY FIANDRIANANTSIKA ARY MBA HAMERERENA AMINTSIKA NY FANKASITRAHANA AVY AMIN ‘ZAO TONTOLO IZAO , IZAY MIANDRY NY FIVERENAN ‘NY FILOHA ETO ANTANINDRAZANA MIARAKA AMIN ‘NY FANKASITRAHAN’IZAO TONTOLO IZAO SY IREO FANAMPIANA MIANTONA AMIN ‘ IZANY FANKASITRAHANA IZANY..!

  AOKA HO MAILO TSARA ISIKA KA TSY AZON ‘NY TARIN ‘I ZAFY REBIREBENA SY LALAOVINA INDRINDRA AO AMIN’NY SEHATRY MAGRO !

 6. Vahoaka
  io olona io sy ny vadiny no nampidin-doza ho an´ny mlagasy manontolo sy ny fanapotehina ny firenena, namono olona nato sorona,mpangalatra fitondrana, mpandroba ny harem-pirenena sy mpandroba ny volam-panjakana, no mpivarotra tanindrazana…
  sy ny sisa tsy voatanisa, olona trsy vanona ireo fa ianao koa efa mihinana ny tsy fihinanao taminíreo olona ireo ka voatery manompo sy mandoka azy hatramin´ny farany, efa voaozona tahaka ny esclavení rajoelina mianakavy ity ianao, mahamentra …

 7. AVERIKO ARY HO TSIPIHIKO MAZAVA NY FANONTANIANA NAPETRAKO AMIN’I ZAFY :
   » NANAMORA NY FANENDRENA AN ‘I BERIZIKY IANAO HO PRAIMINISTRA..NAZ TEO AZY NY TSIKERA SY NY KINA MOMBA IO HETSIKA NATAONAO IO DIA AZO LAZAINA FA NISY FAHATOKISANA NOMENA ANAO – SATRIA ?ITENY NY SASANY HOE I ZAFY RAIAMANDRENY INY VE DIA HANAO KITOATOA SY HAMITAKA ANTSIKA..
  NOHO IZAY FITOKISANA ANAO IZAY NO HAHAFAHAKO MAMETRAKA NY FANONTANIANA HOE : » NAHATOKY NY FAMINDRANAO IZAHAY MOMBA NY FANENDRENA AN ‘I BERIZIKY ,KOA AIZA NY VOKATRA AVY AMIN’I BERIZIKY MIKASIKA :
  –NY GADRA PAOLITIKA IZAY MBOLA TSY NIVOAKA
  –NY MOMBA NY RADIO SY NY TV MBOLA MISOKATRA HO AN « NY DAHOLO BE REHETRA
  –NY MOMBA NY FIVERENAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ETO ANTANINDRAZANA IZAY ITA IZAY TAPAKA FA TOA HOE MBOLA DINIHINA..

  RAHA FITININA IZANY DIA NOFITAHIN’I BERIZIKY IANAO R’I ZAFY NA MIRAY
  TSIKOMBAKOMBA IANAREO..MBA TSY HO TANTERAHANA IZAO O ANDININY FAHA -20 IO..
  ARY IZAHAY DIA NANOME TOKY FAHA TANY ANAO…ARY TOA TSY MAMPIHONTSONA ANAO NY TSY FANAJANAO NY TOKY NOMENA..!
  MARINA NY FITENY FRANTSAY MANAO HOE : « DANS LE DOUTE ABSTIENS -TOI ! »
  MARINA IZANY TOKONY TSY NOMENAY TOKY IANAO..ARY ATAOKO FA SADY VOALOHANY INY NO FARANY..!

 8. HONO HOY AHO :

   » Iberiziky moa mpikambana ao amin’ny leader fanilo akaiky an-drajoelina sa anisan’ireo miaraka amin’ i Zafy ao amin’ny ankolafy Zafy ?
  Araka ny filazan ‘ i Zafy dia olony ao amin’ny ankolafy Zafy i beriziky, ary izany no antony nanolorany ny candidature-ny ho praiministra –i Zafy no nanizingizina izany , atao ahoana no tsy finoana azy ?

  Vao narosony ny cndidaturen-n’i beriziky dia teo no eo ihany izy dia lasa praiminisitra ! Lalina sy lehibe anie izany fahefan’i Zafy izany é!

  Avy hatrany rajoelina dia nanendry ny candidat natolotr’i Zafy ,teo no eo !

  Dia nino Isika fa hanao zavatra ity beriziky…kanjo mandrak’ity ny androany dia tsy naneho ny akoho , tsy nisy nihetsika na niova fa ny teo ihany no teo !

  Fantatr’i Zafy fa i rajoelina no manendry ny praiminustra , koa nahoana no ts nisy fanatotosana ny an-diny faha – 20 ,nefa rajoelina dia tokony namaly ny
   » geste » nataon ‘ i Zafy…tamin’ny fanomezana azy an ‘ i beriziky !
  INONA NO ANTONY ATAHORAN ‘ I BERIZIKY AN – DRAJELINA ? NEFA I ZAFY EO MIARO AZY ? SA I ZAFY NO MILEFITRA AMIN-DRAJOELINA ?

 9. Nombreuxx certainement ceux qui trouvent que j’insiste lourdement sur l’attelage zafy-beriziky- rajoelina , surtout sur leur relation que Nous pouvons résumer de la sorte :
  Zafy file beriziky à rajoelina comme praiministra
  Mais ni beriziky ni rajoelina n’ a remué le petit doigt pour dénouer l’article 20 , à moins que les trois se soient entendus pour ne rien faire afin de laisser planer le doute..et moi je peux juger Zafy que sur son initiative : beriziky nommé premier ministre ! Mais si ce premier ministre que Zafy a cautionné ne veut rien éxécuter
  De deux choses l’une :
  –Zafy en chisissant beriziky aux dépends de rakotovahiny emmanuel ,a manqué à la fidélité d’un compagnon de longue date et en plus a manqué de persipecacité en
  désignant beriziky , qui n’observe pas son ordre ( application de l’article 20).
  Et c’est le non respect de l’article 5 par Zafy qui est à l’origine de tout ce désordre

  –Zafy a-t-il un autre plan d’avoir agi de façon absurde en ne respectant
  sciemment l’article 5

 10. Dokotera! efa nanome lisitra hafa i chatai fa tsy neken’i Hasmann (moa izy iny?)
  raha ny lisitra nomen’i chatai dia tsy Beriziky mihintsy,ka ny sisa fanafodiny dia
  ny manery an’i Beriziky hanaiky azy,miaraka @ tsindrin’ny miaramila izay voavidy.Tsy azoko izay tianao hatongavana
  Radoko???sao misy olana hafa ny aminao sy Dadabe Zafy???mba manontany anao ary aho hoe: raha tsy i Beriziky
  no PM dia mety ho iza ary hoy aanao???na tokony ho iza???ny tokony HO DRADRADRADRAINA izao dia ny FIALANA
  HAINGANA ao fa tsy izy intsony io RAFITRA Fametrahana ny governemanta io.Hataoko fa anisany nanameloka io fitondrana
  io Zafy,ary mbola anisan’ny MITAKY ny FAHATONGAVAN’i Dada noho ireto MPIADY SEZA MILAZA HO ANKOLAFY RAVALO.
  Misy zava-doza noho ny nataon’i Zafy nanondro io PM io ao @ ANKOLAFY RAVALO fa tsy hitanao sa MODY tSY HITA @ ‘ izao
  isika miteny izao ary io efa nanomboka t@ TALOHAN’IRENY fanaova-tsonia ho fanendrena an’i domelina ho filoha ireny no efa
  tsikaritro fa ao @ ankolafy RAVALO dia misy MPISOLELAKA LAVITRA an’i domelina noho i Zafy HENJEANAO lava io.

 11. Oulà, inona ity KINARINARINA be ity ?
  Sao hianjeràn’ity zavatra mazefatra be ‘ty ny tongotra ka ho loza !
  Sà manao EKPRE fa te haratra hanarahany an’i DJ any Parisy mody oe hotsaboina ?

 12. Mrika iray izao fa tsy misy fanjakana mahefa ny eto DAGO ny dahalo any ambanivohitra manao ny ataony, ny bisna SEZA eto @ tanana mandeha be mihintsy , lany ny hazo sarobidy ka any @ vakoka Malagasy indray izao no misy vola !! dia ho aiza isika e! Izao no asa tokony ataon’ny Generaly fa tsy hanenjika olona amin’ny tsy antony
  « MADAGASIKARA TSY MAINTSY MANDROSO NA DIA MIHEMOTRA AZA » HOY I ANDRY DJ

 13. Ny tsara va tompoko dia fomba fiarahabana t@ 19ème siècle.
  Mbola aiza ny ahazo an-driaka isany.
  Azonay tsy avelanay ! Azonay tsy avelanay !

  400 taoana izay no niaretanay ambany tanana, nanompo avy eo mbola nanompo fa saingy nomeena karama vary masaka avy eo nampanaovina asa kely vola.
  Tonga ity ny fotoana isandratanay !!!

  Ny fanovana dia tsy maintsy miaraka amin’ny fanafoanana ireo marika sy symbole-n’ny domination nisy teto Madagasikara (Fanjakana Merina, Fanjakana Andriana, Gouvernement des technicins bourgeois, …) ariana any Andralanitra daholo ireny.

  Azonay tsy avelanay !Azonay tsy avelanay !
  Azonay tsy avelanay ! Azonay tsy avelanay !

 14. Fa nahoana loatra re no dia latsaka ambany ohatran’izao sisa ilay fisainan’ny malagasy e?! Voaozona ve sa voavidy vola?! Mampalahelo be ilay zava-misy iainantsika amin’izao, nefa iza no diso? avy aiza no fototry ny olana? Ry mpanao politika, mba mieritrereta re fa tsy anareo rery anie ty Madagasikara ity e! Ny vahoaka rehetra no mijaly, ianareo anefa toa tsy miraharaha akory fa ny ahafeno ny posinareo ihany no ataonareo!!! Hatramin’ny voninahitry ny firenena no mirodana ankehitriny. Very hasina tanteraka ny Malagasy.

 15. Inona izao no hidiran’ny sarin’ny Vadin’ny Filoha RAJOELINA @ fahaverezan’ny satroboninahitrin’ny mpanjaka RANAVALONA ?

  Fa maninona no tsy sarin’i Lalao na celine na térézy no atao eo ?

  Aza dia be fialonana e! efa eo ampelatanan’i Filoha RAJOELINA sy ny vahoaka mpanaradia azy zao ny fandresena, ny fanaovanareo fihetsika toy izao dia tsy ampiverina an’i ramosé rainivoanjo eo @ fitondràna mihintsy akory, ary efa nofy sisa izany hoe i rainivoanjo ho lasa Filoham-pirenena.
  Iretsy olona nokaramaina nihôgahôga tetsy @ magrôranomaimbo ary efa lasa nihinana ny sisa taolana tao @ governemanta, CST, CT izay eo ambany fahefan’ny SEM Andry Nirina RAJOELINA.
  Koa dia veloma lava ry resy! tsy nampoiziko hoe i rainivoanjo iny no ho lasa ery @ toeran’ny mpanohitra ery ambony tamboho!

 16. aza malahelo voalavo maty fa ny any antsaha mbola hiakatra. Vao vohitra iray @ 12 io ka mba mifalia @ 11 ambiny

  Azonay tsy avelanay !Azonay tsy avelanay !

 17. Mazava ry zareo a! io andevolahy hatrany @ tsinaimaintiny izay handevozin’ny
  toetsainy io izany no nangalatra io zavatra io dia NOMENY an’i MIALY mba hitazonan’i
  domelina sy mialy ny sezany mba ahafahan’izy ireo MIHINANA sy MANJAKAZAKA fa FANJAKAN’ADALA,adala no
  MITONDRA. Andevolahy mahita fotsimbary ka ny ANIO IHANY,tsy mba miheritreritra ny ho avin’ny taranaka.

 18. Nankaiza ny satroboninahitry ny razambenareo ry ranavalona â ?
  Ary sao dia sinema fotsiny izato izy ê ?
  1) Toa mahazo 500 tapitrisa ariary hono izay mamerina sa mahita an’ilay izy ? Mety ry zareo mpiambina na tompon’andraikitra ao ihany no manao rakety ny vahoaka, satria volam-panjakàna izany fa tsy hoe i domelina no hanome an’izany !
  2) Entina handrebirebena ny saim-bahoaka ilay afera, dia tsy misy resaka intsony aloha ny tsy fanantanterahana an’ilay tondrozotra, kanefa i domelina HANITSAKA TAPIA MENA !!

 19. Na hanitsa-tay aza iny rarahian’iza inona hi!hi!hi!!!
  Politika hivoahan’ilay vola izany io??MAZAVA be! ka efa fangalarana
  ihany anie izany e!!dia mazava ho azy fa io efa mitonon-tena io no nangalatra azy hazahoana io vola be io.
  Fandrebirebeba koa aloha sy maintsy misy e!,,

 20. ny andevolahy no mitoni-tena hoe : azonay tsy avelanay dikany izy ry zareo ao ihany no nangalatra an’ilay satro-boninahitra ,
  Hita eto fa misy tsy fitivana ny Merina , koa maninona inareo avy any amin’ny faritra amorontsiraka rehetra mankaty aminay ny Merina , maninona raha mody any aminareo ry andevolahy …

 21. SOLO RAZAFY, TSY mendrika ny ho mpanao gazety,Ary tsy ho laza mpanao gazety mandrakizay.
  Raha mba tsy hanaiky io fandotoana be vava ataonao io moa, io Madama io dia hoe tsy malalaka indray ny fanaovangazety, sa hoe avoahy fa gadra politika.
  Raha izao no toe-tsaina ho entinareo zanak’i Dada, dia tsy ho hisy mangirana ny fiaiananareo sy ny tolonareo. Mino aho anefa fa tsy ny zanak’i Dada reetra no maloto saina toa ity mpanao gazety sandoka ity.

 22. #marina# Ianao io moa mba avy aiza ??? Ambohimanarina sa Anosizato sa Ambanidia. Samy zanaka Antananarivo zao.
  Tadidio fa zavatra 3 ihany no azonao atao manoloana ny fiovana : MOVE, ADAPT or DAY ka rehefa tsy s’adapter @ zavamisy ida mandehana mikisaka any na milevena any anaty tany.

  Zahay efa niharira sy ny s’adapter nandritra ny 400 ans. Anjaranay indray izao
  Azonay tsy havelanay.

  Ho lava velona anie ry mpitolon’ambanitanana mahafapo. Nahazo fahafahana isika izao, tena fahafahana tena izy. Efa nasandratray ho mpanjakany i SEM ANR. – Tohizo ny lalntsiaka
  Azonay tsy havelanay
  Azonay tsy havelanay
  Azonay tsy havelanay
  Azonay tsy havelanay
  Azonay tsy havelanay
  Azonay tsy havelanay
  Azonay tsy havelanay

 23. Marina! aza mitady adim-poko kosa e!AMBANITANA hoy izy .
  fa iza no nokaramain’i Domelina, ireny volomboasary ireny raha
  tsy ry zareo AMBANITANANA?fa saingy tsy nahamenatra azy avy eo ny nanagadra an’i Lehiben’i
  FAVORI tsy mahagaga fa vita ny nilany azy fa itony ANDEVO MITONON-TENA itony olona handevozin’
  ny TOETSAINY.Malagasy iray izao RODOBE no tanjona.Avelao any ny fanavakavahana fa samy MIBATA
  ny taolam-be tsy mitapak’i domelina daholo izao na SISINY na AFOVOANY,tsy antsaha tsy antanana fa
  samy ao anaty FAHORIANA daholo.Ny firaisan-kina no hery e!!

 24. Tsy mendrika an’io satromboninahitra io raha izay maivan-doha ohatran’io.Efa nipetraka teo akaikin’i chasseur-né ka maimbomaimbo tongolo gasy no sady veta saina fa nijery french cancan.Tokony hanadio tena amin’ny lafarinina aloha vao dinihana raha afaka miditra ao amin’ny rovan’ambohimanga.

 25. Efa ho hitantsika @ gazety koa izao

  NY ANDEVOLAHY X DIA MATY DANGY TARY, ary ny FATINY DIA HARIANA ANY fa tsy ny hoe Andriandahy / Andriambavy dia niamboha ary hafenina @

  Azonay tsy havelanay Azonay tsy havelanay

  MOVE, ADAPT or DIE

  MOVA, ADAPT or DIE

  MOVA, ADAPT or DIE

  Efa 21ème siècle zao, siècle de foi mais non plus de siècle raison

 26. mba mahita zavatra koa Bemafohy izany an!jereo anie ny tavan’izy roa e!!
  MIVORINDINA be daholo fa mavezatra be ilay HALAHELOM-BAHOAKA,
  sady tsy mahajery MIATRIKA ,mbola tanora loatra dia mitaiza tena @ RATSY!!sady olona miteraka @’izay.
  asa raha mba olombelona no namoaka ireo DEVOLY VELONA ireo fa dia tena tsy misy hilavana azy.
  Hita mihintsy hoe: olona tsy ao e!fadiranovana sady mampalahelo rehefa HANDEVOZIN’ny DEVOLY TOY
  ITONY OLONA ITONY.

 27. Mazava be raha 45 sisa no mankao am magro, Satria izao no toe-tsaina entinareo. Mirefarefa ka na ny mpanao rodokely aza efa nisitaka, satria ratsy saina loatra, Indrindra ity Mpanao gazety Sandoka Solo Razafy ity. Mandehana mba mianatra sao dia matimatin’ny vahoaka eo raha miteniteny Foana toy izao.

 28. Nous connaissons la bataille de Valmy (1792) ,quand le franc-maçon Danton remit à l’autre franc-maçon Duc de Brunswick les joyaux du Louvre pour sauver la republique revolutionnaire et faire decapiter le roi de France et sa femme (Louis XVI et Marie Antoinnette) ! Qu’est ce que on veut sauver ? et la (les)tete(s) de qui veut-on faire passer à la guillotine ?
  Tetes negros toujours bon à couper,meme si la guillotine est maintenant au musée !

 29. oh , aza entim-po refa miresaka fa io ihany no hilalaovan’ny vazaha antsika.
  le fanatisme tsy hahafahana mandinika , nangalatra Rajoelina , na inona na inona lazaina , tsy anjaran’i Magro no miaro ny lapan’Andafiavaratra fa nareo miseho azy ho manana fahefana feno sy be basy reo, ka omena otrinona izay mahita ny bois derose nisy nikapa sy nalefa atsokosoko ireny , very hasina ny satroboninahitry ny mpanjakanay.mba misy hametra-pialana ve ny minisitry ny kolontsaina, ny nandori ny rova nitondra lasantsy aza tsy nisy nahita ko io zavatra io.
  Nandritra ny fitondran’i Rajoel no be zao zavatra ratsy sy fahapotehana izao ,aiza le ambompom-pirenene ,variana niaritory nikosoka disk ngamba dia tsy ita ny mpangalatra.

 30. Ô ampy ny dai.na !!!!
  Tena midaina ‘lay andevolahy ‘ty !
  Tsy mianika hazo tsotra intsony, fa sekoïa ! Mifikira mafy fa raha midaboka eo dia dangy !!!
  21ème, non plus siècle de raison marina ho an’ny foza ! Siècle des conneries izao amin-dry zareo ! Et à outrance SVP !!

 31. Ranavalona ,

  Ny fanontaniana napetrako amin’i Zafy dia mitady ny antony nanendrena an’i beriziky ho candidat-n’ny mouvance Zafy nefa tsy olona avy amin’io mouvance io..
  Dia noheveriko fa olona azon’i Zafy antoka ity beriziky , koa ho azony baikona..!
  TSIA ! i beriziky tsy mihaino afa-tsy rajoelina atrizao..!

  apetrakao amiko dia mahazendana ahy :
  -fantatrao fa ny chef de filen’ny mouvance no manolotra olona roa avy amin’ny mouvance mba ho candidat ho praiministra..
  Amin’ny hamaivan-dohanao dia sahy ianao eto amin’itony tranokala itony manontany zho hoe ;  » Fa ny fanontanianao amiko manontany hoe iza no tiako atao praiministra ? sy ny hoe aiza no tiako hahatonavana ary ny hoe sao misy zavatra hafa amiko sy i Zafy ? »

  NA IANAO MODY ADALA NA TENA MAIVAN-DOHA KA TSY MAHARAKA NY « NIVEAU -N ‘NY
  DEBAT ! »
  Fa aleo mangina toa izay manao teny tsiambina..Ny fiainam-pirenena tsy kilalao ( sarobakoly na tsikoninkonina..)
  AMBANY LOATRA NY FISAINANAO…TSY LASA LAVITRA !

 32. Aoka hilamina ny resaka !
  Samy manana « raison » ianareo !
  Nomination ou recommandation ou que sais-je encore de Beriziky en tant que 1er ministre de la part de Zafy Albert, c’ était une erreur ( volontaire ou pas ).
  Au sein de la mouvance Ravalomanana, ce ne sont pas les traîtres non plus qui manquent ( mentalité d’assoiffés de pouvoir et d’argent ou…? A chacun d’analyser ).
  Toujours est-il que le peuple est dans la merde la plus totale actuellement du fait de ce coup d’Etat, mais ce que je n’arrive pas à comprendre, c’est cette propension à accepter CE SORT QUI N’A RIEN DE DIVIN !!!
  Il est temps aussi que la population malgache prenne ses responsabilités !
  Le domelina avait dit : Le peuple donne le pouvoir et le peuple reprend le pouvoir !
  Actes de banditisme, rackets, cambriolages, services publics en rade, et nous voici avec les conséquences des intempéries (inondations et ses conséquences ),…

  ANTANANARIVO, LA VILLE DES MILLE…..CALAMITES !!!!!!!

 33. Dokotera a!! na ambany aho na ambony ahy izany fa tsy maninona !
  fa ity fanenjehanao an’i Zafy diso tafahoatra loatra ary toa mody tsy fantatrao fa
  nanao fahotana mahafaty koa ny ankolafy Dada izay nanilika an’i dada fa hoe:  » izahay no mahita ny aty »
  dia alefa » SONIA  » domelina no filoha ,ary lazaiko anao fa mbola tsy vita io sonia io dia efa nidradradradra
  MAMY Rakotoarivelo fa « TSY MANINONA RAHA I DOMELINA NO HO FILOHA sns » fa ny PM anay ary.
  Koa aizy izao ilay PM an’i ankolafy Ravalo??nefa domelina tafapetraka ho filoha nefa ny UE sns aza efa
  manizingizina fa MPANONGAM-PANJAKANA ,ny tiako hatongavana dia nataon’i domelina fitaovana FOTSINY
  ny ankolafy DADA dia azony ny toerana FILOHA dia NODAKANY.
  Mba manaraka tantara ihany aho dokotera a! rehefa samy DISO dia samy DISO ary sy haiko ny MITANILA fa
  ilay FANITSIKITSIANAO an’i Zafy MAFY no mampalahelo ahy , hataoko fa nandeha tany Sudaf mihintsy izy mba
  niezaka nanazava t@ dada ary nanaiky azy DADA,fa ireto MPAMAHAn-DALITRA an’i Dada ireto ??? tokony ho
  i dada anie no tonga taty nanao iny sonia iny TONDROZOTRA iny e! fa tsy haiko marina????aza mba manambany
  olona na dia dokotera aza ianao fa sao hanenenanao izany fa tsy hainao akory ny momba ilay olona fa tsy FOZA aho
  akory !!!fanontaniana tsotra ny ahy  » TOKONY ho iza ? inona no mahadiso izany ??fantatro fa tokony ho aty @ dada
  fa isika anie ka mbola fehezin’i frantsay e!!izay tiany !!

 34. Andao re hatory ê !
  La nuit porte conseils, et demain SERA UN AUTRE JOUR !!! Sa mbola mazàva be any aminareo any ranavalona ? Ny aty aminay efa mierotra daholo ny ankizy !
  Manaraka indray any amin’ny mère des karahibes, mijery poasson !

 35. RESA-BE FOANA, SAMY MILAZA NY HEVINY HO MARINA SY FANAMPERANA DAHOLO ISIKA, REHEFA MISY TRANGA IRAY DIA SAMY MAHAY MMITENY DAHOLO,

  FA MBA IZA AMINAREO IREO NO MBTENA MAHASAHY MIJORO, MISY IRAY VE< MISY ROA VE< MISY TELO VE ????????????????, Tsia tsy mino aho,

  Ka rariny raha manao izay tiany atao ny fitondrana ankehitriny,

  Izany fitiavan-tanindrazana izany, tsy misy amintsika, tsy misy gasy mahasahy maty ho an’ny Tanindrazany izany, hampitahorina figadrana, sy basy mipoaka dia mifor-body daholo, dia eny amin’nny sisiny no mahay vava sy mahay miresaka be, fa raha ny hirotska an-tsahatra ZERO MANATODY,
  Mbola ho lava ny lalana eh, mbola ny COLON no Mpanjakan’i Madagasikara fa tsy ny GASY ZANY

 36. Tsy efa hita ve fa i Mialy no nak’azy?

  Ny akanjo mena jaky nisalorana teny and-Rova anie miandry an’io sisa hoy i Andry e!

  Moa ny totakely isany efa ireo manonontena ho nangalatra eo ambony ireo: azony hono tsy ambelany

  De anontanio koa ny frantsay @ ilay hoe MAL GACHE, indraindray mahita oe MAL GACHIS toa ny voahozon-dra France isany: ny andevolahy = pseudo cdt Masom…voud = R O S S Y

  O rAndevolahy an: ndao miditra Steward, fa be ny FranTAY no manonofy hanana esclave ê!
  Amin’izay i rika: mba ny « hatsembohana no hihinanana »,

  Sa ALIKAn-dRAJOELINA toa io ihany no bien fa d’OR ny OS, knefa mbola donation FranTAY ihany koa

 37. Inona no zavatra tokony hatao ahagaga @fanjakana toy itony??samy manao izay danin’ny kibony
  daholo na bodo na adala.ny mpitondra moa efa JIOLAHY rahateo, ny ratsy izao no hianarana fa ny
  soa hariana. Ny ahy aza efa ratsy ny saiko fa sao dia mbola ity SAMPY ity no nahavery an’i ,sao matsy hoe: »satroy ny satrok’io
  mpanjaka io dia azonao ny LAPA fa efa mangozoozo mantsy ilay SEZA sady efa  » pattes jaune  » sisa mihazona azy.Ohatra ilay
  indray andro iny, teto nisy hafatra mainka fa HAMPAKA ZAZA TANY AMPIANARANA ( ho hatao sorona) angamba i domelina??
  t@’io fotoana io toa saiky ho tonga koa i dada,nampangalany ireo Miaramilany ireo.Ka izay hanirahan’ny DEVOLY azy dia hataony
  daholo fa efa nanaiky azy ireo ary efa MANOMPO AZY.

 38. Arrêtez d’accuser gratuitement, je tiens seulement à vous signaler que des tombeaux royaux ont été pillés sous faux prétexte de les changer de place, à l’insu des familles directement concernées, par une personne bassement matérialiste et vénale qui se croyait tout permis quand elle était au pouvoir. Il est peut –être plus opportun de focaliser vos soupçons en l’endroit de cette personne, d’autant plus qu’elle avait maintes fois manifesté une sorte de frustration et complexe vis à vis du fait qu’elle est issue d’une caste roturière, et voulait à tout prix être considéré comme un noble.

 39. Azo atao tsara ny manome tsiny ny « Andevo » raha izay no mahadiavolana ny saina eto e! Kanefa tsarovy fa maro tamin’ireo « Andevo » no nampiakatra avo ny anaran’ity Tany ity tamin’ny andro Fahampanjaka. Tahaka izany koa, nisy tamin’ireo Hova, Andriana sy Printsy namotika ity Tany ity.

  Ny olana dia ny tsi-fahalalana ny marina sy ny tsi-fanomezan-danja ny tantara sy ny fametrahana izany amin’ny toerana tokony hisy azy. Miteraka fankahalàna sy fialonana izany.

  Ny zavatra azo tsapain-tànana kosa anefa dia isaky ny eo akaiky eo i zafy sy ratsiraka ary ireo padesm, dia tsy lavitra ihany koa ny faharavana sy ny fahapotehana (fandravana sy famotehana).

  Fa ny fanontaniana mipetraka anio dia ny hoe iza marina moa Ramalagasy? ary inona no mahamalagasy azy?

 40. Misôtra ta@ ilay kalokalo Kintana. Aleo miaino ny hirahira toy izay mamaky an’ireto gegy ireto.
  Samy mila vola ny olona rehetra fa ny an’ireo tena « raha maty aho matesa rahavako » no deviziny ! Tsy mba fifankalozan-kevitra fa don-tzndroka. Tena hita mihintsy fa mpampiady akoholahy eny Andavamamba ireo no nokaramain’i DJ MITATATA ireo.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *