« Tsy misy fankatoavana iraisam-pirenena eo raha tsy tafody aho » hoy i Dada

27 réflexions sur « « Tsy misy fankatoavana iraisam-pirenena eo raha tsy tafody aho » hoy i Dada »

 1. Mitohy ny tolona e!!!misaotra dada a!andrinay foana dada a!fantatray fa miasa mafy ianao.
  Dia rehefa azony eo indray ny fankatoavana dia hanomboka ny HAGEGENY.Ho hataony
  ho fangalana fankatoavana eo fotsiny indray i dada!

 2. Miarahaba Anao Andriamatoa Filoha..
  Misaotra Anao eram-po ,eran-tsaina amin’ny asa sy ezaka tsy andrianao ,tsy ialanao sasatra fa andanianao andro sy hery mba hanafaingana ny fijanonan’ny fahorian’ny Vahoaka..
  Ny vaovao mahafaly nentinao ho anay amin’izao fotoan-tsarotra izao dia tena mitondra soa lehibe ary hafaliana lehibe koa any ka mbola sarotra ny mino fa tonga ihany ny masoandro sady manafana anay no manazava ny andronay..
  Valim-bavaka izao ary isaorana an ‘ANDRIAMANITRA fa tsy adinony Isika ,fa Isika no tsy mahandry tantana..
  Iza tooa moa Andriamatoa Filoha ireo manizingizina fa tsy tafody eto Ianao ? iza ireo minianiana fa tsy mintsy miditra am-ponja ianao raha vao mandy ny tany eto ANTANINDRAZANA ? Izao no milaza sy mihambo fa mbola misy fepetra tsy mbola voalamina ha tsy izao ny FILOHA NO MODY , iZA IREO MIARAMOLA SAHY MILAZA FA IZY IREO NO HANAKANA NY FODIANAO ETO antanindrazana..,
  tAHOTRA NY RATSY VITANY VE SA TAHOTRA NY HO AVINY ?SATRIA SAROTRA TOKOA NO MIFANATRIKA AMIN4NY OLONA TSY NANAO NA INONA NA INONA ANAO , NEFA NO FOFOANA ARY SHINAO AZA NY NANAPOTIKA NY FANANANY IZAY NAMIASAINY HANAMPIANA HANAMORA NY FIANAN’NY MALAGASY..
  « lEHIBE NY fAHAIZAN ‘ANDRIAMANITRA ARY LEHIBE KOA NY FITIAVANY NY ZANAK ‘OLOMBELONA ! »
  MIONDRIKA ARY MITSAOKA AZY ISIKA !

  DIA MANAO MANDRA-PIHAONA AMINAO TSY HO ELA ANDRIAMATOA FILOHA RAVALOMANANA MARC §
  ARY MBOLA MAMERINA NY FISAORANA ANAO TOMPOKO !

 3. quand on a bien analysé l’interview de andry kely sur France 24 le 10 Déc mes conclusions sont:

  1- un perroquet qu’on demande de répéter de ce que l’Elysée a voulu faire entendre, il fait semble de maîtriser la situation. une marionnette qui maîtrise mal ses locutions.ce n’est que de façade et maladroite.

  2- il ne fait que répéter des phrases qui ne veulent rien dire, comme « application de la feuille de route qui est acceptée par la SADC » s’il a l’audace d’expliquer cette feuille de route au journaliste qui lui a posé des questions bien préparées pour des reposes évidentes, et bien préparées aussi pour annoncer une élection imminente!

  3-Nous savons bien que France 24 et RFI sont des machines de propagandes du gouvernement Français donc Le journaliste qui a interviewé andry kely n’a pas posé des questions embarrassantes comme le retour du Président Ravalomanana, les rôles des observateurs internationaux pour les élections avenirs, les retours des bailleurs de fond etc… c’était une mascarade d’interview.

  4- Pour une fois andry kely est ridicule,

  Les Malgaches ont besoins d’un Président qui a de l’expérience et compétant, mais pas une marionnette , menteur et voleur!

  Je suis convaincu que notre pays a encore besoin d’ un Président comme le Président Marc Ravalomanana!

  Je demande aux Malgaches de persévérer , car en Mai 2012 Nous écrirons une nouvelle page de notre HISTOIRE!

  NDAO ary MINOA FOTSINY IHANY!

 4. NY MALAGASY TSY VAKY VOLO DIA RESY LAHATRA FA NY FODIAN’NY FILOHA AVALOMANANA NO LAKILE MAMOHA NY VARAVARAN’NY KIRIZY..
  SAINGY FENO SAKANA AVY ATSY SY AVEROA ARARAKY NY FRANTSAY DIA MIKATSO OANA ILAY FODIANA…

  NIOVA NY TETIKA :

  « MODYTSY MISY FEPETRA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC MIANAKAVY MIARAKA AMIN’NY FANKASITRAHAN ‘IZAO TONTOLO IZAO ARY MITONDRA NY FANAMPIANA ARA-BOLA SY ARA-TECHNIQUE HO AN ‘NY FAMPANDROSOANA NY FIRENENA ANTOKY NY FANATSARANA NY FARI-PIAINAN’NY MALAGASY! »

 5. NY FANALANA NY FIRAVALOMANANA TEO AMIN’NY FITO?NDRANA NO ANTONY NANESORANA NY FANKASITRAHAN’IZAO TONTOLO IZAO NY FITONDRANA NORAISIN4NY MPANONGAM-PANJAKANA..

  ITY FANPAHAN-KEVITRY NY CPS ITY (09 DECEMBRE TEO) DIA MIDIKA FA IO FITONDRANA ISALORAN-DRAJOELINA IO DIA HALATRA ARY HEKENA NY HITOHIZAN ‘ NY MAHA FILOHAN ‘NY TETEZAMITA AZY SATRIA EFA TAFAVERINA AMIN’NY TOERANA MAHA FILOHA-PIRENENA AZT NY FILOHA RAVALOMANANA MARC: IO MAHA FILOHA – PIRENENA AZY NO ANTONY HODIANY SY ANTONY HAMERENANA NY FANKASITRAHAN ‘ IZAO TONTOLO IZAO…
  TSIROANOMANDIDY ETO MADAGASIKARA.TSIANOLONDROA NY TANY SY NY FANJAKANA.
  MIALA TSY MISY FEPETRA I RAJOELINA !

 6. Na iodinkavia na iodinkavanana, rehefa tsy eo i Dada dia tsy hihisy fankatoavana iraisam-pirenena mihitsy eo – Marina izany. Mivavaha ho azy oreo isika fa mampalahelo be rizareo amin’ny fiverenan’i Dada

 7. Ny CPS dia manome teny baiko ho an’ny
  -Malagasy mba hametraka ny fitiavany sy ny tombotsoa ny Firenena eo aùin’ny toerana sahaza izany !
  -Ny SADC sy ny TROIKA handamina aingana ny kirizy any M.kara
  -Ny Communauté Internationale dia hanampy ny SADC sy ny TROIKA..
  Ary naninzingizina ny CPS fa TSY MAINTSY MODY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC VAO MANOME NY FANKATOANY NY FIRAISAM-BE NY FIRENENA ARY VAO MISOKATRA NY FANOMEZANA FANAMPIANANA ARA-BOLA NY MALAGASY..

  NY FODIAN’NY FILOHA DIA MIANKINA AMIN’NY MALAGASY..
  NOLAZAIKO ETSY AMBONY FA NY OLONA AVY AMIN’NY FANONGANAM-PANJAKANA ,NA INONA TOERANA MISY AZY EO AMIN’ITY TETEZAMITA ,DIA TSY MANANA FAHEFANA MANOME NY HEVINY MOMBA IO FODIANA IO..
  NY FANAMBARANA NATAON ‘NY CPS DIA NAMPIOVA ENDRIKA NY FIJERIN’IREO NANONGAM-PANJAKANA : TSY MANA TOERANA NA LANJANY AO AMIN’NY TETZAMITA IZY IREO INDRIDRA NY TOERAN’NY LEHIBEN ‘NY TETEZAMITA..

  NY ANDRI-PANJAKANA REHETRA INDRINDRA NY PRAIMINISTRA DIA TSY MISY MANANTATERAKA NY ANDININY FAHA 20 TSY MISY HATAK’ANDRO TSY MISY FEPETRA !

 8. NY FODIAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC DIA MANERY NY VAHOAKA SY IZAY FITONDRANA MISAHANA NY RAHARAHAM-PIRENENA ( TECHNICIENS-NES- TSY MISY FOLOALINDAHY )MANDRA-PAHAVITAN ‘NY FIFIDIANANA NO MIKARAKARA IREO FIFIDIANANA MIARAKA AMIN’NY FIRENENA MIKAMBANA , NY SADC , NY U , NY UE ARY NY FIRENEN-DEHIBE (USA, NORVEGE , ALLEMAGNE..)..
  NY TONDRO ZOTRA DIA MIJANONA HO LALM-PANORENENA ARY ARO-FANINA SY FEFY MANANKANA NY FITSABAHANA AMIN’NY FIAINAM-PIRENENA MALAGASY…!

 9. Dr C. Robin a; za oa miteny anareo, fa ampitahao fotsiny, ny fahaiza-mandahatra hevitry Andry sy Ra8! tena any ambany faladihany e! efa mihatakataka aminy daholo zao ny firenendehibe. Ny finalisation n’io FDR ihany sisa andrasana. Tsy misy firenen-dehibe intsony zao sahy manambara mivandravandra ny fanohanany an-dRainivoanjo na de ny Amerikana niara-nivory tamin’ny ACP, tao ihany koa ny ALLEMAGNE, sns de ireny ny fehin-kevitra nivoaka tao. Mandrevirevy sisa oa Radoko sy ny tariny, ka de tsy misy azo atao afa-tsy ny mampionon-tena oa. Tsisy blocage azonareo atao intsony. Tsy hitanao ve radoko, fa diska miverina foana ny averimberinao eto, ary opay aho raha tafaverina eo Ravalo iny. Izy mihitsy no tsy sahy hiverina, satria fantany tsara fa résponsable reny vonon’olona, sy détournement de deniers publics, ny TIKOLAND, ny problemany amin’ny miaramila! Antsoinareo iny hiverina hamelona ny TIKO, sy ny ALMA, fa fanafenana hadalana fotsiny le hoe, hanavotra tanindrazana. Aleo hivaha io krizy io de homen’i Zandrikely lesona be Rainivoanjo io e! afaka miverina tsy misy problema oa Rainareo, fa atsangano ireny AVOCATS VAZAHA BE mampizesta sy ry Hanitra, fa raha mahatoky fa tsy nanao ratsy, modia amin’ny fo madio, fa tsy wawawa ao Atsimotsimo ao, kanefa tsy mahavita azy e! hafa ihany oa Zandrikely! Ravalo no tena ridicule refa manatrika journalite vahiny. Tsy vitan’ny hoe, tsy mahay miteny frantsay, ny anglais koa tambawks be, amin’izay tsisy language politique, mpandainga, otran’ny oe « niala tany mada ny UN, za daholo no mibaiko ny CI », de mbola io mirediredy io foana, kanefa tsisy hapoaka intsony! zany mba hidina kely zany moa de e!e!e! de any foana ianao RainiV a! io volabe nangalarinao io ô!ô!ô, tsy hitondra anao any…! hoy Amiraly rouge mantsy an-dRa8. De bye!bye! e!

 10. Ny analyse nataonao hatrizay Rabe dia vao maika mampitombo hatrany ny fitiavan’ny Malagasy ny filoha Ravalomanana ka dia isaorana anao satria manana ny fomba filazanao azy enao mba hanamafisana hatrany ny fanohanana ny filoha Ravalomanana ;; mahay mandrehatra ny afom-pitiavan’ny malagasy ny filoha Ra8 enao ka dia tohizo fa tsara r’isé à!

 11. Salama ve Rabe ? Ianao ary moa miantso hoe : « zandrikely », fanambaniana tsy misy ohatry izany !!! Ianao ary moa tsy manaja azy akory. Ny fomba fiteninao ohatry ny jiolahimboto tsy nahita fianarana no sady ratsy taiza. Ka ambarao, ireo mpiasan’ny « zone franche » aman’aliny very asa nohon’ny fahatapahan’ny AGOA, moa ve nahitan’i zandrikelinareo asa h@ izao ?? Tamin’ny fotoana nitondran’ny Filoha RAVALOMANANA, 12.000 fmg no nividianako ny menaka TIKO 1l tao Antananarivo. Nankany Tuléar aho, mbola 12.000 Fmg ihany koa ny prix an’ny menaka TIKO 1l any @ MAGRO. Ka mahavita an’izany ve ity « zandrikelinao » ity sa ahoana ???
  Inona moa no tena andrasan’ny « CITOYEN LAMDA » amin’ny mpitondra : manana asa izy, tanàna madio sy milamina no hitany, ny sécurité azo antoka, miditra biraom-panjakana izy (mairie io na tribunal na birao hafa …) mahazo izay taratasy ilainy fa tsy voatery hanao risoriso, marary izy, misy trano fitsaboana sy mpitsabo azony antonona, ary ny lafiny sakafo, mahita izay ilainy eny an-tsena izy fa tsy voatery hilahatra @ 3 ora maraina. Ka firy @ ireo zavatra kely notanisaiko ireo no tomombana nandritry ny nanongananareo ny Filoha RAVALOMANANA.
  Ny momba ny « reconnaissance internationale », haraho tsara ny vaovao any ivelany fa tsy misy firenena mankasitraka ny zandrikelinareo. Na ny Union Européenne na FMI na Banque Mondiale tsy mbola nisy nilaza fa manaiky ny maha ara-dalàna ny fanonganam-panjakana nataon’ny « zandrinareo »
  Ampiresahan’Ingahy Sarkozy fotsiny ny zandrinareo hoe : hi-plaider ny cas an’i M/ar eo anivon’ny Union Européenne sy USA izy. Mihomehy aho !!! Ny crise ny Euro sy ny problème an’i France aza tsy hahitan’i Sarkozy vaha-olana, ny élection 2012 any France etsy andaniny. Aza manofy atoandro fa araho tsara ny vaovao. Tsy victoire ho an’ny zandrikelinareo mihintsy ny fihaonany @ Sarkozy fa vao maika mampibaribary eo imason’izao tontolo izao fa La France no nanongam-panjakana teto M/ar t@ alalan’ny zandrinareo. Ka aiza ny patriotisme @ izany ?? Ny zandrinareo no tena nandra fa ataon’ny frantsay à gauche et à droite fotsiny. Aiza ny solution hoentiny @ izao fahorian’ny olona izao e ????? Ambarao !!!!!!

 12. Hita oah koh!!!misaotra ihany rabe fa misy vokany ihany ny asanao kay fa azafady.
  Afaka manohy ankalalahana @’izay Rabe fa tsy misy BEDY intsony, mazotoa e!!

 13. Dia manararaotra hiarahaba an’i DADA noho ny fatongavan’ny Tsingerin-taona 12 Decembra 2011
  Ho tafody soa_amantsara ao an-tanindrazana anie ianao.
  Ho afaka tanteraka ny Tanindrazana
  Homba antsika Andriamanitra

  Paris_Se_Déchaîne

 14. Misaotra anao nanamafy ry Kaloina fa izaho koa aza mba gaga raha hisy zavatra mba hantenaina @’
  ity Sarko ??ny paosiny aza tsy feno!!!dominy tapany dia mandoha erany.ny tena loza diat sy tsapan’ity
  donto akory izany fa ilay tapy mena no mahafaty azy sy hidedaka fa filoha ,ny sisa tsy ahoany fa tsy olany izany fa an’i Gasy.

 15. Tsy azo fetena aloha ry Paris a!!andraso aloha rahampitso e!!
  samy mahatsiaro azy isika dia ho tahian’i Zanahary anie izy .
  Tsy ho farofy !!hay moa mbola rahampitso???

 16. Mbola tsra ntsika mianakavy! tonga ilay mpivarotra tanindrazana sy ilay iraka hampahantra ny vahoaka ka ho ambany ziogany frantsay foana isika. Izay tokoa lay tolona ho an’ny demokrasia nenina tongotra amantanana ny ahy izay mba nandeha teny ambohijatovo!
  Aleo hanao fa ho tsarainy tantara eo izy ary ho tsarainy vahoaka eo!!!

 17. ka ilay rabe anie ka olona ratsy taiza mitovy an’ilay prézçidà perroquet ihany é, naterakin’ny mpanao risoriso ireny ary velona tamin’ny halatra ary tena olona JALOUX be satria eo am-paladian’ny R8 ny misy azy. Ny OLona nahiva ihany anie no azo tsikeraina amin’ny asany, ny anareo atoan’ny olona fihiomehezana fotsiny, indrisy fa ny ain’ny malagasy miisa 20 Million no lalaoviny. Wait And see mbola hoavy ilay fotoana ka na i rabe aza ho voahendy velona.

 18. Izaho velom-panantenana rehefa mamaky ny forum rehetra. Mbola betsaka tsy tambo isaina ny olona no tia ny Président RAVALOMANANA. Ny hangatahako aminareo dia moramora isika rehefa maneho hevitra fa aza manao toa an-dRabe sy ny mitovy aminy. Asehoy fa Malagasy manan-tsaina (intelligent) isika ary mahalala fomba sy manaja ny hafa. Izay no nampianarin’i Président RAVALOMANANA antsika fony izy tonga teo @ fitondrana. Ny tsirairay afaka maneho ny heviny fa atao am-panajana sy am-pahendrena.
  Hoy Rabe hoe : « ary opay aho raha tafaverina eo RAVALO » dia mamaly anao aho hoe : tsy misy hanompa anao eto na tafaverina ny Filoha RAVALOMANANA na tsia. Hamboary ny fiteninao fa izahay eto tsy nisy niara-niandry omby niaraka taminao !!! Ambava homana am-po miherotra !!!!

 19. Oeeeeeee!!!miarahaba tratry ny tsingerin-taona nahaterahanao DADA a!!!ho ela velona ianao
  dia ho tonga soa aman-tsara antanindrazana ka ny anjely mpiambina no hiambina anao sy ny
  ankohonanao!!!HOMBA ANAO HATRANY ANIE ANDRIAMANITRA,ho hambinina amin’izay hataonao ianao ary tsy
  hitandro hasasarana amin’ny famonjena sy fanavotana ny TANINDRAZANTSIKA,dia ho tonga tsy ho ela anie ianao
  ry dada malala!

  Tsy very fanantenana izahay fa manana ray aman-dreny toa anao ry dada.

  Ba mipoaka be hoa anao ry dada!!

 20. Faly miarahaba anao amin’izao tsingerintaona nahaterahanao izao Atoa Filoha. Ho avy haingana anie ianao hanafaka an’ity Madagasikara mamintsika loatra ity.
  Fa inona mintsy no tena tian’ilay domelina io atao e? hoe izy ve no mpanjakan’ny Malagasy no mandeha lava eny Anaty Rova eny! sa inona no tiana hafenina amin’ny fanaovana ny fitafin’ny andriana! antsika manantsaina zanak’i dada rehetra no mahatakatra izany!
  Izao miseho lany ny maha devoly satana an’izy rehetra !efa tetika vita teo amin’ny ministry ny fitsarana sy ny polisy ny hamoanahan ilay polisy tratra nivarotra basy fa ny tsy nampoiziny hoe hitsipaka tsy hanaraka izay ilay substitut teo vao tankiana tanteraka nivoaka nafenina! ary nahoana moa ireto SMM ireto no tsy mangataka ny hialan’ilay razanatsymahasoa io e! fa ny any polisy ihany no asesiny.
  Mahereza daholo e

 21. IIIIIIiiiiiiiiiièèèèèèèèèèèèèssssssss !
  Faly mahita ny sarinao mitolona, i tonton ry Nirina kely !! Hay ve mba mpitolona be koa ny nièce-keliko !!!
  Tohizo fa mety ê ! Ianareo tanora no TENA hoavin’ny FIRENENA !!!

 22. Zanakisoa e! ireny no mpiandry, miandry kisoa fa tsy inona??ny sisa mba azoko
  leferina fa ity zanakisoa ity tena DEVOLY latsaka an-tany.Dia mankahala ny MARINA
  sy manosiosy ny zo maha-olona fotsiny izao no asan’io kala tsivanona io .Ny aza tratrany ihany fa tena loza!!!

 23. Sambatra ianao ry Kintana fa izaho dia tsy mahita tamingan’olona iray mba fantatro,
  tena malahelo aho!rehefa mba misy zavatra aza anie ka izaho aty no miantso azy ireo
  handeha atsy na aroa,fa indray andro izay aza 5minitra miala eo @ tranon’ilay havanay ilay toerana hanaovana ilay
  famelabelaran-kevitra ( @ ity tolona ity ihany io an!) nefa izaho aty no niantso azy ireo ho tonga tao @’io toerana io,
  fa ry zareo dia tsy nahalala mihintsy fa hisy izany. MAFY e!asa izay ho hapoakan’ireto minisitra sy CT vao2 izao ity fa
  ilay fepetra nosoniavina tao @ tondrozotra aloha izao dia tsy misy narahana afa tsy ilay Domelina be pokaty atidoha ho
  filoha ,iny tsy nangatak’andro an! tsy nisy ady hevitra an!fa avy dia vao maika aza nampiany fa folohan’ny repoblika.
  Dia avy dia nitonantonana tery @ pilipitran’i NU, fa soa fa mbola nisy olona tsy laitran’ny DARANY tany ka NANDA azy
  tsara mihintsy fa tsy izy io,ny olona miady ho antsika fa isika misisika manao tsiombialoha.Koa miandry izahay ny
  VOKATRA e!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *