Ankolafy Ravalomanana : Nanome fanampiana ny traboina miisa 200

Traboina miisa 200 eo, vokatry ny trano nirodana , ny faran’ny herinandro teo no notoloran’ny ankolafy Marc Ravalomanana fanampiana tany Ankadikely sy Belanitra, samy ao anatin’ny Kaominina Ankadikely Ilafy Antananarivo Avaradrano. Vary, savony, lamba sy ankanjo isan-karazany no natolotra tamin’izany.Tongatany an-toerana nankahery sy nanolotra fanampiana ireo traboina ireo, ny filoha lefitry ny Filankevitra Ambonin’ny Tetezamita, Maître Hanitra Razafimanantsoa Rakotomavo, teo koa ny CST Olivier Rakotovazaha, ny CT Mamitiana Ravelonanosy. Ny fanampiana ankanjo ho an’ireo traboina dia avy amin’ny Vehivavy Tim, ankanjo sy lamba samihafa nangonin’izy ireo avy amin’ny malala-tanana, ankanjo sy lamba efa nampiasaina saingy mbola azo ampiasaina tsara. « Santatra ambava rano ihany izao natao izao, mbola ho avy ny fanampiana manaraka avy amin’ny ankolafy Marc Ravalomanana sy avy amin’ny Filoha Ravalomanana mihitsy », hoy Maître Hanitra Razafimanantsoa Rakotomavo tamin’ny fanolorana ireo fanampiana ireo. Na mbola any an-tany lavitra, any Afrika Atsimo aza ny Filoha Ravalomanana hoy izy, mahatsiaro hatrany ny vahoaka Malagasy, indrindra ireo traboina noho ny loza voajanahary toy izao nitranga tany Ankadikely sy Belanitra izao. Nambarany fa tsy ho ela dia higadona an-tanindrazana indray ny Filoha Marc Ravalomanana, hanohy ny asa soa sy fampandrosoana samy hafa efa nataony teto amintsika. Notsiahiviny koa ny fitakiana ataon’ny ankolafy ho fampiharana ny tondrozotra dia ny famoahana tsy misy fepetra ireo gadra politika, ny famoahana ny haino aman-jery mbola mikatona, ny famelana malalaka ireo nanao sesitany politika ny tenany any ivelany hody an-tanindrazana an-kalalahana sy tsy misy fepetra intsony koa.

21 pensées sur “Ankolafy Ravalomanana : Nanome fanampiana ny traboina miisa 200”

 1. Ny karaman’i Me Hanitra sy ireo namany ireo anie, tokony hahavitàna zavatra betsaka noho izany, isam-bolana ê !
  Dossier iray fotsiny izany amin’i Me Hanitra !!! Isaky ny faran’ny erinandro tokony hisy tahak’izao foana, na dia zavatra kely aza !
  Ny mahagaga dia toa ato sisa no ahitàna vaovao mahafinaritra tahak’izany !! Lasa Midi bis ato, satria i Midi toa tsy azahoam-baovao intsony !! Asa bloquer-n’ny vadin’Ingahy Rakotoarivelo angamba ny famoaham-baovao mahafinaritra ?

  Tsy tokony ho fanaovana praopagandy ny zavatra toy izao, fa tokony ho fanampiana vokatry ny fo marina, ho fanohanana an’ireo mpiray tanindrazana sahirana dia sahirana ireo !!!

  Aza adino, fa toy izao no fahitan-dry zareo an’ivelany antsika !

  http://www.thenonprofittimes.com/article/detail/u-k-group-rank-u-s-most-charitable-nation-4285

  Dia mba miandry izay vaovao avy ao amin’ny « Fanantenàna » koa izahay ; ny sarin’i Mamy M. toa efa navaokanareo ihany !

 2. Io ry KM le manantona vahoaka efa nolazaiko hatramin’ny ela a! ary marina ny an’ise, fa ny voinkava-mahatratra toy izao de derainay hatrany. Ny indro kely, de tokony ho voalamina tsara ny fanaovana zavatra toy itony, fa tsy atao vonjy tavan’andro, ary mitombina tsara eto, ny fanakianan’ise. Zay le manatona vahoaka, toy io ataon’io député Rodin io, na de hita ho tsy zavatra goavana aza, de mampiseho hatrany ny firaisankinany amin’ny vahoaka izy.
  Ny andrasana, de hatraiza no hahitana, sy hahatsapana, fa miray hina @vahoaka tra-pahavoazana toy izao Ravalo , satria any aminy ny lakile araka ny voalaza etsy ambony io, le saosy be no tianay lazaina, ka tsy ho sarotra ho an’ny mpomba azy ny hanantona vahoaka toy izao. Telo taona lasa izay, izao no zavatra tokony efa nataonareo raha tena mila vahoaka marina ianareo, fa raha hanenjika olona lava, de fahadisoana politika be, satria lay olona henjehina mandroso foana.
  Zahay de midera asa tsara, fa tsy olona FANATIK be otranareo eto.
  Kianiko avy hatrany kosa, ny hevitra mety hipoitra eto hoe, resy Rabe ka te hisolelaka, fa averiko, fa tsy mandray karama na @n’iza na iza aho, fa maneho sy manaraka akaiky fotsiny ny hevitro araka ny fizotry ny raharaham-pirenena! de maromaroa ny toy itony e! fa raha io no nataonareo sy Rainivoanjo, defa naverin’ny vahoaka ela izy! fa diniho foana oa ny fomba famindra hatramin’izay de handraiso lesona zay tsy mety faza manjehy ny andro ho lava!

 3. Aza be resaka ry rabetsyhaiko â ! Izahay tsy foza ka hoe ho jonoina amin’ny « mietin-tsakafo » ny vahoaka â !
  Vitanay tsara ny manampy vahoaka amin’ny fomba madio, fa tsy hividy azy amin’ny tsena mora sy ny hafa mora !!
  Vahoaka miasa, mahavelon-tena fa tsy MPANGATAKA, manana fihidiram-bola no nanaovanareo ankasom-parana ! Ny volam-panjakàna, tokony hiadanan’ny rehetra nataonareo am-paosy, dia eo ianareo no mody be resaka eo !
  Na hihino ianao rabe na tsia, ANY AMIN’INGAHY FILOHA RAVALOMANANA NY LAKILE. TSY HISY FANKATOAVANA MIHINTSY EO RAHATOA KA MBOLA TSY TONGA ANY AN-TANINDRAZANA IZY, ARY KOA RAHA MBOLA AFAKA MANAMPY AZY IZAHAY, AMIN’IZANY !
  NY FIVERENANY AO AN-TANINDRAZANA NO TENA FANAMPIANA GOAVANA HO AN’NY VAHOAKA MALAGASY RAHATOA KA TIANAO NO HIROSOANA AMIN’IZANY RESAKA IZANY !!
  VAO TAFAVERINA EO AMIN’NY TOERANY FOTSINY IZY, DIA HIRARAKA AVY ANY AN-DANITRA NY VOLA SY NY 4 L, SATRIA H I A S A N Y R E H E T R A !!!!!
  Tandremo fotsiny hianjeran’ny 4 L ianareo foza, ka hilaza indray fa mamono vahoaka izahay !Jereo tsara izay zavatra eny an-danitra eny ankaotry ny masoandro sy volana, ary ny Kintana !

 4. Raha hiditra @ fitolomana dia tsy azo atao izany zavatra « flash » izany satria tsy mateza , ny ezaka dia ny fodian’ny R8 ihany dia mihaina mandrakizay ny vahoaka fa tsy indray andro akory

 5. Ny fandrirariràna ny fodian’ny filoha Marc Ravalomanana dia midika famonoana ny vahoaka Malagasy! jereo fotsiny ireny condition nataon’ny UE ireny! ny fankahalàna ny filoha RA8 dia midika fankahalàna NY vahoaka Malagasy ka asa raha misy ati-doha ireo miseho ho tompo-pahefàna eto @ tanàna ka hanaiky izany!

 6. Mahafanaritra be ny dinidinika eto izany fa miresaka momban’ny fiverenan’i Dada.Efa misy paika matotra izany any ho any momban’io satria tsy henoheno loatra ny SADC? Ny UE sy ny USA efa mazava ny fanambarany. Amparitao ny vaovao raha misy e!

 7. Rehefa avy nanao Andriamatoa filoha i Mamy Rakoto dia nahazo tehaka mirefodrefotra tam olona reetra, fa rehefa niteny ny fiverenanan’ny Ra8 izy dia nihorakorahan’ny olona tsy nahavita kabary intsony, dia lasa nitsoaka ivelan’ny trano.

 8. Fa inona ny bleme ry Tanora ? Voalazany tsara ny tena zava-misy sy takian’ny olona. Nahare daholo ny rehetra izao, eny hatrami’ny pHAT aza. Raha izaho no tany ny nitehaka mafy aho t@ fahasahiana nanao iny lahateny iny.
  Midera anao aho Atoa M Rakotoarivelo, maromaroa ny toy iny

 9. Marina izany ry Fanantenana a, Tena misy Demokrasia marina tokoa ny eto an-tanana izao fa tsy mitovy tam andron-dada8, fa nampalahelo fotsiny lery nohorakorain’ny olona koa. nefa dia fitakian’ny olom-bitsy moa. Fa ny vahoaka izao miandry fifidianana malalaka, hitsarana ireto mpanao politika ireto. miala tany amin’izay ny goaika fa andron’ny Tanora izao e.

 10. Tanora! Jereo kely ny tabilô! GDP=PIB; ny taux de croissance io asehony io.
  Real GDP growth
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
  4.5% 6% -12.4% 9.8% 5.3% 4.6% 5% 6.2%
  2008 2009 2010 2011*
  7.1% -3.7% -2% 0.6%

  *Estimate

  Misy demokrasia ve?koa maninona no mbola migadra ny mpanao politika sasany? Maninona no mihidy daholo ny ankabeazan’ny radion’ny mpanohitra?
  Maninona no tsy avela mody I Ravalomanana nefa i Ratsiraka navela na dia nanota fady aza teo amin’ny firenena?
  Ary ny didim-pitsarana nivoaka ho an’i Dada dia tsy manankery sartia tsy manana alalana ny hitsara azy ilay lapan’ny fitsarana no ministra tsy lanim-bahoaka no lehiben’ny fitsarana nitsara azy.

 11. Aza atao mahagaga, sy anaovana resaka be izany ry Bemafohy â !
  Asa ianao na fohy volo na halavàna ( vazivazy ny ahy, aza fady ), fa ilay Tanora dia tena fohy « fisainana », asa amin’ny maha tanora azy angamba ! Tsy ho takatry ny sainy velively izany zavatra lazainao rehetra izany !
  Hoy ny sasany hoe, mauvaise foi ! Fantany dia fantany ny tsara rehetra nisy ary vokatry ny asa nataon’ny prezidà Ravalomanana ( na ny firenena rehetra an’ivelany aza tsy misy afaka mandà an’izany ), fa ireto foza ireto dia ny FANAHY RATSINY NO MIBAIKO AZY, ARY MISORATRA AMIN’NY ENDRINY SY NY TOETRANY IZANY !!

 12. Dia tena mampalahelo tokoa ny « tanora » raha toy izao daholo ny fisainany, marina moa. Tsy hay intsona na minia tsy mijery na mijery vilana, na jamba tsoitra izao.
  Mba hainy marina ve aloha ny atao hoe demokrasia? Tadididny daholo ve ny fampanantenana natao taminy, ka ny an’iza no tanteraka, ny an’iza no tsy tanteraka?
  Ao ny sasany manangana rindrina, tokanana, dia tsy misy ilana azy avy eo. Ao koa ny manome toerana hilalaovana dia mihevitra fa izay no hampandroso fa ny fianarana atao ambanin-javatra.
  Aleo ajanoko eo fa mivavaka mafy haisa eto amin’ny firenen-tsika ny Fanahy Masina ha hiray saina amin’izay ny rehetra.

 13. Raha ny hamitapitaka sy handainga ary hanao masobe tsy mahita kosa alou no hitondrana ny malagasy dia azafady fa tena ampy le 3 taonan’ny foza é! efa manaiky zao ny malagasy eny fa na dia ireo foza voafitaka teny @ 13Mai aza fa Ny Filoha Marc Ravalomanana ihany no afaka hitondra vahaolana eto @ firenena!tsy misy hiadiana hevitra io fa olona drogué na nahazo pitika t@ fivarotana bois de rose na nahazo fahefàna hambotry ny gasy mahantra sisa no mandà izany!

 14. Bemafohy
  BONANE12BIZ !

  RABEVAHOAKATANORA KRISTELLE ne peut pas répondre à ton post. Le taux de croissance, il ne sait pas ce que c’est !!!!!! Le PIB, il n’en a jamais entendu parler !!!!!!!!!
  C’est au dessus de son niveau intellectuel !!!!!!!!!!!

 15. Bemafohy, tsy mila intellecte be hoatran’areo dia mahazo io chiffre io ry Bemafohy a.
  Tokony ambony lavitra noho io aza fa toa ny magro, tiko, ALAMA, SILO Ambatondrazaka, ny action QMM, BDR, ny air foce1 sy 2… izany hoe ny fangalarana no tsy naha 77% azy.
  nefa ry Bemafohy dia financement exterieur tsy lany. Fa ny loza dia TRosa baben’ny Taranaka faramandimby daholo ireo 7% ireo.
  ilay 3,2, 0 % kosa ry bema dia Tsy nisy vola notrosain’ny fanjakana na Ariary aza.Ary toa mbola nanefa ny trosa nohanin-dry ra8 aza. fa sady nisy ny fiovana no malalaka ny vahoaka malagasy tafala tam gejan’ny va8 jadona sy mpamono olona.
  ka raha hisafidy bema dia iza no tianao:
  niakatra ny taux de croissance dia miaina ao anaty jadona sy monopole ary mibaby trosa ny taranaka sa
  midina ny TC fa afaka ny jadona sy ny ramatahora indrindra tsy manao trosa, ary rivo-baovao entin’ny tanora.
  mba valio izay tian’ny Bema e.

 16. 200 fotsiny ve no mba azo nomena fanampiana??? Ny halatra sy ny volabe nangalarin-dRavalo teto anefa ohatrinona???? tena tsy mahalala menatra mitsy!!!!

 17. Aza mifanenjika amin’ny fanampina aty sy ary fa aleo ny tompo no hitsara, manarak’izany dia tsotra aza faly ianareo raha tsy mahalala ny tantara e! gejandravalo? fa nga tsy hitanao ity fanjanahany frantsay ato ambadika ity? aza variana ny mijery ny ambany maso e, mba jerevo ny lavitra. Noana ve ianao dia faly omena vary 5kg sy ny entana mora rehatra moa ve haharitra izany? (fanjanahana aratsaina izay mba mifohaza ry Gasy o) Tokony omena fitaovana ianao iasana ,na omena asa ianao ,na omena fahaizamanao ianao… ny lavitrezaka no jerena fa tsy izay anio anio anio… Fandemena toetsaina izany DIA NY fRANTSAY MISONANIKA MAMPIASA ANTSIKA FOTSINY.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *