48 réflexions sur « Fanentanana ho fitsenana ny filoha Ravalomanana »

 1. Torohevitra stratejika ! tokony izao no atao amin’ny fitsenana an’i Ravolomanana. Ny sasany mankany amin’ny kianjan’ny demokratia amin’io asabotsy 21 janoary io. Ny sasany kosa mankany Ivato. Raha tonga soa i Ravalomanana dia samy mifaly na ireo izay any Ivato na ireo izay any amin’ny kianjan’ny demokratia. Raha sendra misy sampona (notam sy Tsiafahy avy hatrany ohatra) dia ho samy haneho ny tsy fahafaliany amin’izay fotoana izay amin’io andro io ihany, na ny eny Ivato na ny ao Analakely..inona no hevitrareo ny amin’izany. Tokony hifandefa sms izay mahazo vaoavao amin’io fotoana io mba hahahaingana ny fihetsiketsehina fa io sms portable io no tena nahahaingana ny tany amin’ny tany Arabo: printemps des arabes.

 2. Raha vao hetsika ao @ ville oah dia tsy poins !efa feno fonoka sy
  fandravana ny tanana, mba minoa ihany fa MPANOMPISAMPY domelina
  tsy hitanareo ve ireo zava-boribory naleviny manodidina ny tanana ireo e!! na ao @’io lapan’ny tanana io aza
  efa vita voalevolevona zavatra dia natao mibahana io mihintsy noho ny tahotra fa nanao ratsy.
  Tsy misy Tsiafaha izany eo fa i domelina no haterina eny raha misy tokony ho any,iny no totakely malaza @
  tanana .

 3. Aza adino ny mampandre ny masoivoho rehetra mba ho eny amin’io andro io.
  Aza adino ny miantso ny radio nederland fa fantatra io izao fa mampiely ny vaovao eto Mada eran’izao tontolo izao.(hitako izany vao haingana).
  Aza adino ny mandefa mpanao gazety na mpaka sary eny amin’ny toby miaramila sy zandary ary polisy eny Ivato sy ny manodidina mba ho tsapany fa ho alaina sary izy ireo raha mivoaka.
  Aza adino fa raha vao fantatra ny trano misy azy dia tokony ambenana.
  Izay tsy afaka ny hoany Ivato dia mijanona any an-trano.

 4. Raha ny miaramila Gasy tsy dia ahoako loatra fa ireto mpikaramanady frantsay misaro-tava ireto
  no tokony ho samborina fa ireo no nitifitra ny Gasy.

  Tsara mandry Bemafohy a!apitso koa mifoha!!

 5. Misaotra mampahatsiahy Bemafohy a!
  Tsara be ilay hira,fa saingy mahangoma.
  Aoka isika tsy hitsahatra hivavaka daholo e!!Homba antsika Andriamanitra.
  Izay mbola afaka, ao @ FJKM Isotry Fitiavana izao @ 10ora misy fitaompivavahana
  ho fangatampitahiana.Roso ny dia tsa mipody koa!!!!!dada aza tsy mihemotra koa isika
  no ho kanosa eo e!!!

 6. miara mientana isika rehetra. Ny herim-po sy herin-tsaintsika no fanavotana an’i Gasikara. Aza misy kanosa fa raiso ny andraikitra. Ampiseho eo imason’izao tontolo izao ny herintsika sy ny tsy fankatoavantsika an’ireo mpanongan-panjakana ireo. Sahia, sahia,sahia ary sahia hatrany. Hantajao sy ambony hatrany ny saina!

 7. Tsara ny mivonona sy malina ary mihevitra fa tsy tery na kely làlana ny ratsy !
  Tsara koa ny mahafantra tsara iza moa no havanin-doza io asabotsy io ? Iza ireo mikotroka afo ?
  Misy ireo nahavita ratsy mikasika ny fanan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC sy ny Fianakaviany (Magasin TIKO sy ireo trano fitaihirina ny stocks , ny stations radio sy TV…
  Ao koa ireo nangalatra ny fanam-bahoaka (vola , bois de rose volamena , mercure , ny aotaomaobilim-panjakana sy ireo Ramoamanana rehetra ,sns..)
  Matahotra ireo rehetra ireo satria nihevitra izy ireo fa tsy matimanota raha mbola tsy mirodana ny fankana fasika natsanganizy ireo…
  Io asabotsy io dia :
  –fialan’ny ainy ireo nahavanin-doza tamin’ny Malagasy
  –ary koa andro nandrasan’ny Malagasy hanehoany ny hafaliana sy ny heriny izay noheverin’ireto tsy valahara fa Malagasy kanosa , tsy matanjaka ary tsy sahy mifandona !

  Ny herin’ny Malagasy dia ny fisaha-bazana eo amin’ireo izay  » nitonon-tena fa mpitandro ny filaminana « .
  -ny miaramila dia tsy mpitandro ny filaminana no anton’ny fisiany , fa ny fiarovana ny aina sy ny fananam-bahoaka
  -ny zandary dia ny fampiarana ny lalàna ,koa ny mijery ireo tsy manara-dalàna,indrindra eny ambanivohitra no asany..
  -ny police no mitandro ny fimaminana ARY TSU ILANA MIRONGO BASY IZY IREO AMIN’BT FANANTANTERAHANA izany..
  I Ratsiraka ,rehefa ny ninafana ny fanoherana ny fitondrany ,ka nisy « rotaka ‘ mazana no namorona ny  » fanambarana ny Tafika sy Zandary ary ny Police mba nentina nanoherana ireo mpirotaka , izay tsy iza fa ny zanaky ny Vahoaka ta ,u mpianatra : dia nisy miaramika efa antidahy no mamao mpitotaka sandoka !

  Ny Amérikanina ao amin’ny ambasady (ANTANANARIVO ) dia efa nanao fanabarana momba ny fanenkeny ny fandrarana ny fivoriana ary ny fampiasana gaz lacrymogne
  amin’ny Vahoaka mivory
  Koa nampiantso an’ilay zandary kinga vava sy mpanao tay am-bava nilaza fa handeha hisambotra ny Filoha any frika Atsimo..
  Inoana fa nampitandrina ity zandry jiolahy ity ny Amérikanina…

  Ny korontana misy o amin’ny firenena dia sarin’ny korontana misy eo amin’ireo mitondra sandoka ,izay vaky loha sy very saina satria hody ANTANINDRAZANA ilay tena mMpitondra nofinidin’ny Vahoaka ,dia tsy hain’izy ireo izay hafitsoka , ka lasa nifanlaka eo amin’ny fibaikona sy ny fitantanana ny fitandroana ny filaminana..!

  No nita eo fa Isika mivonoana…
  ASADOTSY KOA Re MIFANKAHITA !

 8. Tsara ny mivonona sy malina ary mihevitra fa tsy tery na kely làlana ny ratsy !
  Tsara koa ny mahafantra tsara iza moa no havanin-doza io asabotsy io ? Iza ireo mikotroka afo ?
  Misy ireo nahavita ratsy mikasika ny fanan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC sy ny Fianakaviany (Magasin TIKO sy ireo trano fitaihirina ny stocks , ny stations radio sy TV…
  Ao koa ireo nangalatra ny fanam-bahoaka (vola , bois de rose volamena , mercure , ny aotaomaobilim-panjakana sy ireo Ramoamanana rehetra ,sns..)
  Matahotra ireo rehetra ireo satria nihevitra izy ireo fa tsy matimanota raha mbola tsy mirodana ny fankana fasika natsanganizy ireo…
  Io asabotsy io dia :
  –fialan’ny ainy ireo nahavanin-doza tamin’ny Malagasy
  –ary koa andro nandrasan’ny Malagasy hanehoany ny hafaliana sy ny heriny izay noheverin’ireto tsy valahara fa Malagasy kanosa , tsy matanjaka ary tsy sahy mifandona !

  Ny herin’ny Malagasy dia ny fisaraha-bazana misy eo amin’ireo izay  » nitonon-tena fa mpitandro ny filaminana « .
  -ny miaramila dia tsy mpitandro ny filaminana no anton’ny fisiany , fa ny fiarovana ny aina sy ny fananam-bahoaka
  -ny zandary dia ny fampiarana ny lalàna ,koa ny mijery ireo tsy manara-dalàna,indrindra eny ambanivohitra no asany..
  -ny police no mitandro ny fimaminana ARY TSY ILANA MIRONGO BASY IZY IREO AMIN’BT FANANTANTERAHANA izany..
  I Ratsiraka ,rehefa ny nihanafana ny fanoherana ny fitondrany ,ka nisy « rotaka ‘ mazana no namorona ny  » fanambarana ny Tafika sy Zandary ary ny Police mba nentina nanoherana ireo mpirotaka , izay tsy iza fa ny zanaky ny Vahoaka ta ,u mpianatra : dia nisy miaramika efa antidahy no mamao mpitotaka sandoka !

  Ny Amérikanina ao amin’ny ambasady (ANTANANARIVO ) dia efa nanao fanabarana momba ny fanenkeny ny fandrarana ny fivoriana ary ny fampiasana gaz lacrymogne
  amin’ny Vahoaka mivory
  Koa nampiantso an’ilay zandary kinga vava sy mpanao tay am-bava nilaza fa handeha hisambotra ny Filoha any frika Atsimo..
  Inoana fa nampitandrina ity zandry jiolahy ity ny Amérikanina…

  Ny korontana misy o amin’ny firenena dia sarin’ny korontana misy eo amin’ireo mitondra sandoka ,izay vaky loha sy very saina satria hody ANTANINDRAZANA ilay tena mMpitondra nofinidin’ny Vahoaka ,dia tsy hain’izy ireo izay hafitsoka , ka lasa nifanlaka eo amin’ny fibaikona sy ny fitantanana ny fitandroana ny filaminana..!

  No nita eo fa Isika mivonoana…
  ASADOTSY KOA Re MIFANKAHITA !

 9. MARIA ZANY RY RABE A TS SAHY HO TONGA EO ZANY RAHA MBOLA MAMY KOA NY MIAINA FA MANAKORONTANA FOTSN. NEFA NY TAMPOKA TS MAHALEHILAHY.ALEO MIOMANA MIARAKA @ ZAVA-MANENO RADEM. ATAO TSATSIKA RAHA VAO AZO EO FA TS AVELA HISY VATANA HALEVINA ZANY SAO DIA MANANGATRA. TONGAVA MARO,ENTANO NY NAMANA,MIARAKA @ ZAVAMANENO RY VAHOAKA MALAGASY NAMPIJALIAN DRAV8 FA HAMALIFATY ISIKA RADEM ZAO NO FOTOANA SAO TS AZO INTSONY INY TS VANONA INY

 10. Ouadray ! Pseudo zay tratrin’ny vavan’i Rabe no soratany, ny teny ratsy sisa no tsy ataony, Dieu merci !
  Kou na ny fanovana ny adresses sy ny anarana aza ve tsy hampahia beuuuu an’i Rabe ? hi hi hi hi

 11. Fangatahana amin-tsika rehetra manohana ny ara-dalàna,

  Ranavalona; HoAiza; Njara; Bemafoy; KinTana; Babyfoot; TsimilaTgv; Rasamy…, sy ny rehetra tsy ho hary voatanisa… (miala tsiny aho amin’izay rehetra tsy voatonoko anarany eto)

  Raha sitrakareo; andao isika hanao « chaîne de prière, na, Rojom-bavaka »

  Hanondro minitra vitsy, amin’ny ora voatondro, hanandratra vavaka miaraka ka, ho toy ny iray sy mifanatrika isika!!

  Ohatra: anio 20-01-2012; amin’ny 9 ora alina, handoalika hivavaka miarakana dia 10 minitra ihany aza isika!
  Ary koa rahampitso maraina mialohan’ny hanokafan-tsika ny ordinateur hanarahana ny vaovao.

  Ny fifoazan’ny tsirairay avy moa dia tsy haiko? Hoan’ny rahampitso 21-01 io!! Koa, aoka atao hoe amin’ny 9 ora, oran’i Mada??

  Maniry vali-teny sy hevitra avy amin-tsika rehetra aho. (Hetsika efa nataonay io tamin’ny 2002)

  Alao hery ry havako isany.

 12. TS IRERY ZANY IANAO RY RABE A. EFA NIVERINA ZAH FA BE ASA FOTSIN TEO DE TS NANAMPOTONA. AZA ADINO RY RABE HOA LE ZAVAMANENO RADEM SAO MIJILY ENY AN. ATAO TSATSIKA @ ESSENCE RAHA VAO AZO EO TS ASIAN VATANA HALEVINA HOA FA MANJARY MANANGRATRA.RAHA TS TONGA LERY DE ZAY TRATRA @ FIANAKAVIANY EO NO ATAO SOLONY.@ ZAY FANTANY TSARA ZANY MATY HAVANA ZANY. LE ZANANY LAHY INY TENA TS MBOLA POENSA FOANA HATR@ ZAO AN. BORIBORY NY TANY E

 13. Ok Neninoro, c’est noté (21h ce soir, 9h demain)

  Ny anio hariva : Isika mivavaka, mandohalika
  Rabe mianakavy mihoso-menaka, hivoak’alina !!!

 14. Raikitra Neninoro a! ny ramaraina aho efa any ampiangonana aho @’io ora io.
  Lamesa @ 7 maraina no vonjeko mantsy.Dia rahariva @ 9 izany e!

 15. Mba manapa-tsinay koa ianareo ireto @’ity Diloilo ,miloloha lamba hi!hi!hi!!
  Ka tsy maintsy hiafara @’izany mihintsy ireo foza ireo rehefa tsy hiova @’izao
  toetsainy izao fa tsy vazivazy ny voalazanareo rehetra ireo an!Dia fomba fiasana devoly mihintsy
  mihintsy na firesaka na ilay fitaritana @ ratsy terena fotsiny ho fotsy nefa efa hita fa Mainty. hita
  mihintsy fa hasesi-javatra fotsiny.ao ny baikon’ny fitombenany ao no baikon’i Sampiny dia mivaralila
  rehefa tsy zakan’ny loha.

 16. Misaotra sy mankasitraka ny rehetra e!!!!

  Samia manaparitaka ny hevitra sy ny fotoana fotoana, raha azo atao!?

  Hoy ny hira:

  RAHA MITOLON’ADY SAROTRA

  MATOKIA FA TSY HO IRERY

  HOMA ANAO JESO MAHERY

  HOMBA ANAO, TSY MIADY VAROTRA.

  Mahereza daholo eeee!!!!

 17. Tsy natao ho an’ny vehivavy irery izy ity a!iza no hanao beso raha hiala ny lehilahy,
  hay moa ilay izy fahanginana ???azafady!

  HIVERINA AN-TANINDRAZANA @ ASABOTSY IZAO NY FILOHA MAMIM-BAHOAKA koa
  samia vonona isika ary hankahery azy amin’izany risika goavana izay tsy maintsy ho hatrehany
  izay hiatrika ireto baribary mpivaro-tanindrazana , matim-bola ireto.

 18. Aza de marary saina @n-dRabe re ry Bemafohy sy TsimilaTGV a! hainao ihany ny style-ny rehefa miteny.
  Aty dilambato aty zahay ry TGV a! kanefa maharaka ambany maso ny raharaham-pirenena sy ireo vaovao momba an’i Madagasikara avoakan’ny haino aman-jery vahiny aty.
  Mi-comprendre ny alahelon’ireo niharam-boina, sy ny gasy nitondra faisana ta@n-dRainivoanjo aho, rariny raha hifofo ny ainy ny fianakavian’izay nalatsany aina, kanefa aleo foana hataontsika fomba fisainan’olon-kendry, ka tsy hamaly violence @ violence isika, satria hangidy be @ireo ny DECEPTION rahampitso, fa ho fitahan-drainy indray ireo, satria oa ny tanjony, de ny hisian’ny korontana sy faty olona, de hanontona ny andraikitra rehetra @ FILOHA HENDRINTSIKA, ary io no mampikiakiaka an-dreto hiantso médias momba an’io, de raha latsaka ao anaty fandrikany isika, de hidehaka @izay RAINIVOANJO, fa izy no MESIA.
  Ny tiako hahatongavana, de fantatr’i Levalo tsara, fa efa eo am-pototry ny fivahan’ny krizy isika, jereo ny la gazette androany momba ny fijerin’ny FMI sy ny BM, momba ny économie gasy @ 2012, ary ao anatin’ny fihafiana no hahitana ny mamy, arakaraky ny tsy hitrosantsika, no hampisondrotra tsikelikely ny harin-karentsika, fany an’ireto de VALIFATY, Hanapotika sy hanakorotana no tetika maizina mba hanany chance kely hiverina @ fitondrana.
  VALIFATY AHOANA? Ravalo tsy maty akory, fa mbola velona any sy mirihariha @ volabe nangalariny sy nahodikodiny, miaraka @ tanany mihosin-drà, ary mbola te hanampy isa ny gasy tsy manan-tsiny, na ny mpomba azy, na ny tsy tia azy, raha misy latsa-kaina rahampitso, tsy raharahany, fa ny sezany very tsisy hihinanany intsony, ny mampalahelo azy. Efa nikapoka azy Andriamanitra, mbola tsy fay ihany, de mahagaga ihany, ho an’ireto mpomba azy, fa ny olona toy io no hanaovana vavaka mandohalika izay midona @ tafo de miverina, satria tsy miantso zay tena Andriamanitra marina izy ireo, fa manompo an' »andriamanitra dadany », de jereo afaka 24 heures ny vavaka havalin’ilay Ray marina tsy mitsara miangatra ho an’izay mpanao ratsy.
  De mifalia foana tahaka ny nandomanao vera ny maty t@ 7 fév Ravalo, raha mbola hisy koa zay ho sorona rahampitso, satria aleonay mahantra, toy izay hamerina olona lian-drà toa anao hanapaka an’i Madagasikara tanindrazana maminay.
  Mahatoky sy vonona hanohana anao hatrany,Andriamatoa ANDRY, ny vahoaka, ary mivavaka ho anao, noho ny fitivan-tanindrazanao, sy fahendrenao, manoloana ireto DEVOLY LIAN-DRA IRETO! mampahery hatrany koa ny mpitandro ny filaminana gasy zahay aty dilambato aty.

 19. Fa mba inona no ataon’ireo miaramila vazaha (ary azo antoka fa frantsay)any amin’ny toby miaramila gasy (ohatra RAS Amparibe andriany 20/01) fa mahalasa heritreritra ihany ? Fa nankaiza ny fahaleovan-tena sy tsy fibaikon’ireo vahiny ny miaramila malagasy ankalazain’ireo manamboninahitra etsy sy eroa rehefa hiresaka izy ireo ?

 20. Manina ny kravatimenan’i Dada izahay fa leo ny sarin’i le DJ tsy mahay mamatotra tadi-kiraro io : Mifitra @ hazo tsy omby v…. !!!

 21. Misy may volontratra ato fa ho avy lay maherinay ! zay tsy faly d mibotsina ! fa DADA tsy maintsy tonga! Matahotra ny ho very fihinana d mody hoe lay t@ i 7fevrier iny foana no atao hirahira , ary iza no namono an’ireny , ianareo samy nareo ihany no nifamono tao , na i Ra charle aza efa nanao ampamoaka

 22. Ranavalona.

  Efa nivavaka isika hatrizay, mananaireo mpiandry mpanompon´andriamanitra iska manampy antsika hivavaka

  Ka izao no ataovy ao antsaina, Mahery andriamanitra, masina izy,mahagaga tsy takatry ny saina ny fivelaran´ny tananay sy ny asany.

  tsy misy dikany eo anatrhan´andriamanitra sy Jesosy kristy tompo izay fonoka sy ody gasy, jereo ireny barrage tany brickaville sy t@ route de Toamasina 2002 ireny.

  Ka aza mino ny fonoka sy ody gasy fa vao maika manakery irenby, andriamanitra Lehibe no inoy hatrany na misedra fitsapana sy kizo ary zava-tsarotra isika.
  fantany ny ataony ary miaro izy, ka aza matahotra fa Minoa fotsiny ihany fa Andriamanitra miaro aní DADAMALALA sy Isika vahoaka.

  ka izay atodio amin´andriamanitra ny fo sy ny saina, matokia azy isika fa hano zava-mahagaga ho antsika vahoaka izy.

  Ny vahoaka nijaly sy ory izay 3 taona izay efa hitany sy tsapany ka tsy hijery fotsiny izy .

  Ny ao anatin´ny lohantsika, i dada tsy maintsy tonga soa, hivaha ny krizy, ho lavo ireo fahavalom-pirenena sy fahavalom-bahoaka nitondra faisana teto amin´ny tany sy ny fanjakana ireo.

  Hatreo ny ampitso ,sokafy ny fo ary minoa Fotsiny ihany,

 23. msolofo,

  TAHAKA NY TANY COTE D´IVOIRE SY FIRENENA AFRIKANA MARO; REHEFA MANAKANA NY TOMBONTSOANY DIA MAPITIFITRA IREO MIARAMILA FRANTSAY ; NA MANIRAKA IREO MIARAMILA TERATANY HITIFITRA NY MPIRAY TANINDRAZANA:

  nY FINOANTSIKA SY NY AKANGA MARO TSY VAKIN´AMBOA NO ENTINTSIKA DIA I ANDRIAMANITRA MIARO ANTSIKA:

  eKENA ILAY VAVAKA ANIO ALINA SY AMPITSO MARAINA; TSARA RAHA TSY MISAKAFO ALOHAN´NY VAVAKA:

  aTAO ANATY FIFADIAN-KANINA ILAY IZY:

 24. Na inona na inona dia mba iangaviana ihany koa

  Hitondra Tract ho an’i Dada, fa efa manomboka ny Propagande ho an’ny fifidianana e !

 25. Mbola averiko ihany fa nareo mankasitraka andravalo ireo dia mpiasany ny akamarony,ny sasany moa tsy mahagaga fa olona complexé.IRETO AVY ny mpiasany dravalo mpiasa tao @NBS,magro,usine tiako,reo tambanivohitra no fetseny sns…reo olona reo no tena lasa adala@izao ka miandry azy,mada tsy mila azy ho président zany tsony mandrakizay,mety @dia miverina manao ny production yaourt sy jus miaraka@associé allemand any dia milamina tsra mada,tgv koa miverina @asa nataony taloha dj,mpametaka pub,I am president OF MADA Rakotofaniraka jean aimé diplomat of adwards etat-unis ataoko lasa las vegas mada .

 26. Tract a faire circuler au maximum, PARTOUT OU VOUS ETES DANS LE MONDE,
  SURTOUT…..
  .après l’arrivée du President Marc Ravalomanana

  Madagascar survit sous un Regime ILLEGAL
  avec des Dirigeants « PUTSCHISTES »

  Depuis le Coup d’Etat perpetré par le Regime Andry Rajoelina, en Janvier 2009, Madagascar sombre dans une totale pauvreté.
  La population est interdite d’expression, des centres d’information (radio- TV- et Journaux) sont muselés, avec menaces au moindre signe d’expression, qui va à l’encontre de ce « régime Non reconnu PAR LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE ».

  Les moindres manifestations pour lutter contre le pouvoir Putschiste, est immediatement reprimées PAR CE QUE L’ON APPELLE « LES FORCES DE L’ORDRE », mais celles ci sont devenues depuis 2 ans, auteurs d’actes de BANDITISME.

  Un avocat a été purement assassiné par des policiers manifestants, qui exigeaient la liberation de l’un des leurs accusés à juste titre de criminel par la Justice.

  Depuis ce regime ILLEGAL,
  il n’y a ni FOI ni Loi à Madagascar, et il se trouve que les investisseurs eux même refusent de s’installer à Madagascar.

  Les Medias sont muselés, a tel point que rares sont les journaux internationaux qui parlent de la Situation Politique-Economique et Sociale à Madagascar.

  Ce qui nous blesse au plus haut point est le fait , que le seul pays ….au Monde….qui soutient ce regime Putschiste NON RECONNU par la Communauté Intenationale, est la France elle même. Celle-la même, qui a déclaré qu’elle fera de telle sorte que cesse le systeme Francafrique, c’est à dire, le Neo Colonialisme en Afrique et à Madagascar.

  Faute de medias qui en parlent dans le monde, nous nous permettons de lancer ces quelques lignes, afin de mettre au courant nos entourages, et les pays que nous jugeons etre proches du Nôtre.

  UN PAYS EN MAL DE DEMOCRATIE ET DE LIBERTE !
  Et qui plus est, survit à la pauvreté !!!

 27. salama dhl ry zanak`i DADA a!!!
  matoria daholo aloha maka forme fa fetibe io rahapitso io an…mety misy bal mandrampaharaina an…
  zay fa mazotoa dhl ,tongava maro rahpitso .NY SANDRY HONO TSY MAHALEO NY FANAHY E

 28. Efa vonona dia vonona tokoa moa ny mpitandro ny filaminana malagasy amin’ny fanatanterahana ilay didim-pitsarana mampisambotra an’ingahy Marc Ravalo, raha vao mitetateta hiditra eto Gasikara izy. Ho samborina izy ary ho gadraina, tsy hoe eny Antanimora fa eny Tsiafahy. Ny maro aza dia mangataka hoe tsara raha mba entina eny amin’ny kianjan’ny 13 mai izy, ka samy mba mamely daka kely azy daholo ny tsirairay. Raha izao Dénise dia tehamaina mirefodrefotra no alefako eny amin’ny vavan-dRavalo Marc.
  Avy eo moa dia alefa sy hidina eny Tsiafahy izy satria be loatra ny heloka vitany teto amin’ny firenena, ary efa mihoson-drà loatra ny tanany noho ireo vono olona nataony.

 29. Mifalia ry zanaky ny dadany fa kely sisa ary ora sisa no hanananareo ny dadanareo!!!! ho tonga higadra!! tsy ho avy lazain’ireo andian’olona mpomba azy fa mpamitaka!!!!!

 30. Tract a faire circuler au maximum,PARTOUT OU VOUS ETES DANS LE MONDE,
  SURTOUT…..
  .après l’arrivée du President Marc Ravalomanana

  Madagascar survit sous un Regime ILLEGAL
  avec des Dirigeants « PUTSCHISTES »

  Depuis le Coup d’Etat perpetré par le Regime Andry Rajoelina, en Janvier 2009, Madagascar sombre dans une totale pauvreté.
  La population est interdite d’expression, des centres d’information (radio- TV- et Journaux) sont muselés, avec menaces au moindre signe d’expression, qui va à l’encontre de ce « régime Non reconnu PAR LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE ».

  Les moindres manifestations pour lutter contre le pouvoir Putschiste, est immediatement reprimées PAR CE QUE L’ON APPELLE « LES FORCES DE L’ORDRE », mais celles ci sont devenues depuis 2 ans, auteurs d’actes de BANDITISME.

  Un avocat a été purement assassiné par des policiers manifestants, qui exigeaient la liberation de l’un des leurs accusés à juste titre de criminel par la Justice.

  Depuis ce regime ILLEGAL,
  il n’y a ni FOI ni Loi à Madagascar, et il se trouve que les investisseurs eux même refusent de s’installer à Madagascar.

  Les Medias sont muselés, a tel point que rares sont les journaux internationaux qui parlent de la Situation Politique-Economique et Sociale à Madagascar.

 31. HO FAHATSIAROVANA IREO MATY MARITIORA TAMIN’NY 07 FEVRIER 2009, andro nandripahan-dRAVALOMANANA ny gasy MPITOLONA MPIRAY TANINDRAZANA AMINY.

  DIARIN’NY 07 FEBROARY,

  Aoka ho henjana ny sazy, ho an’ilay nandatsak’aina
  Nampirefotra ny balany, sy ny sisa tsy lazaina
  Aoka ho mafy ny lalàna, fangorahana halaviro
  Ho an’ilay filoha nibaiko, ndeha vitao, ndeha tifiro.

  Fa ny zavatra niseho, moa tsy zava-nahonena
  Tsy mba nisy hambahamba, nanorotoro toy ny hena
  Norarafany ny bala, nanohatra noho ny fahavalo
  Ireo gasy mba nitolona, novonoinao Ravalo.

  Mifohaza ry mpitolona, hitodi-doha lay olon-dratsy
  Mitady handromba-pahefana,hamono indray ny malagasy
  Ampatsiaivo tsy ho faty, ny asa sy tantara ratsiny
  Aza avela hahazo laka, hongoty hatrany am-parafakany.

  Aza taitran-draha mandroatra, mifono ady fihantsiana
  Aoka hihetsika am-pisainana, ao anaty fitoniana
  Fa ny tanjontika farany, hotadidy hatrany am-para
  Ny anaranao Ravalomanana,ho lasa havalon’ny tantara

  Ataovy hoe vao omaly, ny namonoany malagasy
  Ataovy hoe anio izao, ireo nalavony am-basy
  Fa zanak’iza izy ireo, nalatsak’aina toy ireny
  Malagasy ray sy reny, zanaky ny fireneny

  Ho tadidy ry mpitolona, ny mampahery fo anao
  Ho tsaroana tsy ho faty, hatrizay ka hatrizao
  Tsy havela ho afa-maina zay nandatsaka ny rany
  Fa handray ny valin’asany, raha mbola tany koa ny tany.

  RABEROJOBE  » France, 20 Desambra 2012″

  Haparika sy ho vakiana, ho enti-manohitra ny fahavalom-pirenena, Ravalomanana lian-drà.

 32. Tokony nohaninareo ny fatin’ireo olona, nataonareo sorona ireo ! Mbola hanody anareo ny zava-dratsy nataonareo !
  Tsy matinareo lolo ny fitiavan’ny Président Ravalomanana ny tanindrazany, ka naleonareo nivarotra ny tenanareo amin’ny karana sy ny frantsay !

 33. Misaotra Soakely !!!manohina fo tokoa ny zavatra voalazanao,eny mivavaka ary tena
  mivavaka mafy aho ho an’ny fireneko ary isaky ny tojo hakamoana aho dia avy dia misy
  hery mafy manaitra ahy hoe: » ilay tanindrazako » dia dakako ny varavarana dia lasa aho,na orana na mangatsiaka -25* aza
  dia lasa izao,izay no mba hiarahako miaritra ny hatsiaka ny hafanana ny bomba mandatsa-dranomaso mahazo ireo mpitolona
  ao an-toerana, koa aoka tsy ho kivy isika fa isika miankina @’ilay mahery dia ilay TOMPONY,izaho koa tsy kivy fa tsy maintsy
  manantena FANDRESENA hatrany.
  Efa lasa zavatra hiainana io vorika2 io ao dago ao anie Ry Soakely e!ka izay koa angamba no hamaizan’Andriamanitra antsika
  mafy toa izao e!!Na tiana anefa na tsy tiana dia FANAHY RATSY NO MIADY AMINTSIKA izany hoe: ireo hiraky ny SATANA ka
  izay no tsy maintsy hivavahana mafy.Tsara koa ianao manamafy fa tokony hiaraka @ fifadian-kanina izay afaka manao izany.

 34. Bonjour Ranavalona
  Miandry Live tananews eto.

  jereo fa kely asa ny solotenan´ny satana eo, tsy maintsy manatanteraka ny asa´nylosifera i rabe eto.
  na koa efa manao tsipaka farany fa efa tapaka ny vozona.
  mahamenatra mihitry ny toe-tsaina tahaka ny oe-tasaindry Rabe. typiquement mentalités des Foza io, io no nahatonga izao faharendrehan´ny firenena izao, Io no ty msmpsndroso ny firenentsika.

  ANDRIAMANITRA LEHIBE MITAHY NY VAHOAKA MALAGASY:MITAHY ANTSIKA; MITAHY NY FILOHA RAVALOMANANA SY NY FIANAKAVIANY:

  BONNE JOURNEE DAHOLO

 35. Tena tsy teto mihintsy aho androany maraina ry Soakely.
  Tsara mandry indray ary e!apiso koa !!!maka aina tsara aloha fa tsy fantatra
  indray izay ho havoakan’ny rahampitso.Vita aloha iny ny androany.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *