Hihaona tsy ho ela isika hoy ny filoha Ravalomama

Na dia tsy afaka niara-nitsena ny taona vaovao 2012 tamin’ny vahoaka Malagasy aza ny Filoha Ravalomanana Marc, dia tsy nanadino azy tamin’ny fiarahabana sy ny firarian-tsoa. Tamin’ny alàlan’ny fidirana mivantana an-telefaonina teny amin’ny kianjan’ny Magro, ny sabotsy 31 desambra 2011 teo no nanaovany  izany.

Amin’izao faran’ ny  taona 2011 izao, hoy izy, dia miarahaba antsika tratran’ ny faran’ ny  taona. Fotoana iray izay ahafahana ihany koa manao jery todika ny lasa sy ny hoavy izao vanim-potoana 31 desambra izao. Nandritra ny 365 andro izay, hoy izy, dia  samy nanana ny andin-tsainy ny tsirairay amintsika, ny fifaliany, ny fahasahiranany. Nisy ny fitiavan-tena izay ahitana tsy fitezany koa. Fotoana fanoherana sy fandinihan-tena izao, hoy izy.

 “Nandritra izay telo taona izay, raha dinihina ny fiainam-pirenentsika, dia azo lazaina ary hitan’ny vahoaka roapolo tapitrisa sy hitan’izao tontolo izao fa tsy nisy fampandrosoana vita na iray aza teto. Tsy misy tombon-tsoa ho an’ny vahoaka afa-tsy ho an’ireo vitsy dia vitsy nanararaotra ny fahasahiranan’ny Malagasy”. Ny antony, hoy izy, dia tsotra : Manandranandrana  ary mitsapatsapa ny sasany, amin’izany fitondrana  firenena izany. Tao mihitsy aza ny nanao “copie” na naka tahaka ny fihetsika nataoko sy ny dia izay nalehako, mba hahazoana ny fankatoavana iraisam-pirenena.Nalaina ireo olona sasany tao amin’ny Ankolafy Ravalomanana mba hahazoana izany fankatoavana iraisam-pirenena izany. Tsy nanaiky izany ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Mila fifampitokisana sy fahendrena, ary indrindra indrindra maodely, ny fitantanana izany firenena izany.Ilaina ny manao fihetsika maotina amin’ny vahoaka ,  mba hampisehoana amin’ izy  ireo fa misy ny manampy sy mijery azy. Izay no antsoina hoe “leadership”, hoy Ravalomanana Marc, fa tsy izay olona miteniteny foana na olona manao fihetsika tsy mahomby sy milaza zavatra tsy marina. Matoa aho miteny an’izany  dia fotoana andinihan-tena iza”.

 Amin’izao fotoana itenenako izao dia sao diso ny fanantenan’ny sasany , fa ho azo izany fankatoavana iraisam-pirenena izany.  Tsia, diso izany, hoy ny fanazavana. Mazava tsara ny voalazan’ny CPS fa ny fanatanterahana ny Tondro Zotra no hanesorana ny sazy ho an’i Madagasikara. Koa samia mandini-tena tsara ianareo milaza azy fa mpitondra ny firenena ireo , fa mbola tsy izy akory io. Ny tena izy, hoy Ravalomanana, dia tonga ve ny vola avy any amin’ny Vondrona Eoropeanlna  hanampiana ny tantsaha ?

 Nambarany ihany koa fa nanome toky ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa vonona hanampy an’i Madagasikara rehefa tafaverina eto an-tanindrazana ny tenany. “Ny fiverenanay izay aty ivelany, hoy izy, no vahaolana hivoahana amin’ny krizy”. Nohamafisiny fa tsy maintsy ho avy i Dada na misy aza ny “notam”  ataon’ny sasany. “Ny andrasana fotsiny  dia tsy maintsy mampiseho maodely izahay.  Tsy atao filan-tsy mahita ny SADC fa tsy maintsy hajaina izay lazainy. Ho hitanareo, hoy izy, fa ho avy i Dada. Tsy hitondra korontana velively  ny fahatongavako any fa hitondra fampandrosoana ho an’ny firenena.  Mila mandini-tena isika amin’ity taona 2012 ity, satria izany olona manao sonia ny zavatra nifanekena izany dia tompon’andraikitra”.

Nambarany ihany koa fa “ity taona 2012 dia hitondra fahasalamana  sy hery ary tanjaka ho antsika rehetra, indrindra indrindra fa nomen’Andriamanitra Fanahy Masina isika mba hahafahantsika mandini-tena. Mino isika, hoy Ravalomanana Marc, fa hihaona tsy ho ela”.

19 réflexions sur « Hihaona tsy ho ela isika hoy ny filoha Ravalomama »

 1. Miarahaba ny tompon’andraikitra rehetra ato @ MYDAGO tratrin’izao taona 2012
  Mankasitraka ny asa ataonareo tompoko ary misaotra anareo nanome anay fitaovana
  hafahana manome hevitra malalaka
  Mbola tsy moiva ny aty Andriamatoa Filoha tsy mivadika @ velirano izay natao
  ary matoky fa ho antsika ny fandresana
  Koa manantena ny fahatongavanao ny malagasy tia-tanindrazana rehetra na ny eto an-toerana na ny any lavitra miandry ilay SIOKA TOKANA dia ho tonga ary ho afaliana ny hiaonantsika

 2. efa leo, tofoka, malonilony ny vahoalka malagasy Dada ah!!!
  leo ny tsy fahaizan’i sans qualité jiolahim-boto izay manandrakandrana
  tofoka ny fitiavan-tenan’ireo zaza bodo tsy malagasy mpanao copie izay te hitondra izany firenena izany
  malonilony amin’ny fandaniam-potoana mampahantra sy mampijaly ny 20 tapitrisa
  Arabaina tratra ny taona sy Ho ela velona i Dada, dia ny fiverenananareo mianakavy no hetaheta sy fanirian’ny vahoaka amin’ity taona vaovao ity.
  Miandry tompoko, mba vonjeo e!!! fa efa ho 3 taona izao no mirefarefa amin’ny tany ny zo maha-olona.
  Misaotra indrindra tompoko manatanteraka ny fodianareo.
  Raha azo hatao haingana dia haingana.

 3. Ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia tsy niova fa manohy ny tolona paolitika ary koa manambotra sy manamafy ny am-baidain’ny fampandrosoana ny Firenena amin’ny alalan’ny fifandraisana amin’ireo fikambanana iraisam-pirenena mpampindra-bola entina miatrika lzany fampandrosoana izany ( banque mondiale , fond monétaite internationale , groupe de l’Union européenne )sy ny Firenenna lehibe toa ny USA ( AGOA), ny Norvège , ny Allemagne , ny Angleterre..!

  Ny tolona paolitika dia ny ny fametrahana ny tetezamita iarahana sy tsy manavaka..ary ny tena tanjon ‘ izany tetezamita izany dia ny fikarakarana , ny fanomanana ary ny fanaovana ny fifidianana izay ho filoha-pirenena sy ireo izay hitondra ny tenin’ny Vahoaka Malagasy , dia ny tena solombavabahoaka voafidin’ny Vahoaka…!

  Ny fodian’ny Filoha RAVALOMANANA MARC mianakavy AN-TANINDRAZANA dia
  manelingelina na manasarotra ny fametrahana ny Tetezamita vaovao..
  TSIA !

  Ny fihetsik’i rajoelina sy ireo antoko miaraka sy mialokaloka aminy no heverina fa hiteraka korontana ao anatin ‘izany « fiarahana  » izany..
  Satria hisy finiavana handa ny fodian’ny Filoha RAVALOMANANA MARC..

  Eo koa ireo jeneraly be galona , izay i rajoelina no nanome ireo galona mba ho vidin’ny fiarovana an-drajoelina.., araka ny tetik’i rajoelina !
  Saingy ny modian -drajoelina sy fantatra dia ireo miaramila ( jeneraly , officiers supérieurs colonels , lt- colonels ,commandants sy ny officiers subalternes : capitaines , lieutenants ary sous lieutenants -ary ny sous-officiers supérieurs (vangomena) sy ny sergents , ny caporaux sy ny vanta miaramila ..dia tsapa fa tsy manaraka ny lohandohan’ny mpisorona ao amin’ny Tafika , satria tena nitongilana ny fitondran-rajoelina ny miaramila : ireo jeneraly no nahazo be , fa ireto  » sisa mpanantateraka ny asa sy ny baiko  » dia natao kely tsy mba mamindro…NEFA IREO NO TENA AIN ‘NY TAFIKA , IREO NO TANTELY MIASA SY MITRONGO ,ratsy lamba , rasy fitafy , manao kiraron’i Beminahy , tsy mandray karama mifanaraka amin’ny karamin’ireto be galona , izay tompoan’izy ireo ( ordonnances , saofera roa na telo , gardiens ..!

  Hitan’ny maso , ren’ny sofina ary tsapan ‘ireo  » miaramila mpanantateraka  » fa ny asa ataon’ireto be galona dia tsy misy , indrindra fa tsy misy manabe ny tombotsoan’ny Tafika , fa fireharehana sy toaka ary vehivavy ( mba tsy itenena hoe vody ) no feno ao an-dohan’izy ireo..

  Hoy ny fitenin’ny mpiady : » la poudre est prête ,Nous attendons l’étincelle  »
  Dikany : » Vonona ny vanja , fa ny Pitik’Afo Kely no andrasana ! »

  Raha jerena amin’ny maso tsy miangatra ny fitondrana ankehitriny dia sy misy intsony fa kindriandriana sisa ary ny miaramila mbola manaiky ity fitondrana ity dia « iro ldats de plomb apetraka etsy sy apetraka eroa , tsy misy mpibaiko intsony.., samy maka ho azy !

  Sarotra ny famerenana ny fandriampahalemana sy ny lamina..fa eo ny Vahoaka miandry ny fodian’ny Filha RAVALOMANANA MARC , izay inoako fa manana ny fijeroiny izao toe-javatra izao ary efa mihomana amin’ny fomba sy hery hentina mandrindra izany..!

  Hita fa vonona HODY tokoa ny Filoha RAVALOMANANA MARC…HENO SY MAZAVA TSARA NY ZAVATRA TSY TENENINY ( » LES NON -DIT DU PRESIDENT RAVALOMANANA MARC SONT CLAIRS ET BIEN REçUS ! »)..

  NY FAHATARANA EO AMIN’NY FODIAN ‘NY FILOHA DIA NAZAVAINY FA , NOHO NY FANDRESANA AZY NANDRITRY NY TELO TAONA TAONA AFRIKA ATSIMO SY NOHO NY FIFANDRAISANY TONGA LAFATRA TAMIN’NY SADC , DIA TSY MAINTSY MAMPISEHO VALIM – BABENA IZY KA TSY MAINTSY MANEHO NY
  FANKASITRAHANA SY NY FISAORANA TAMIN’IZAY FANDRAISANA AZY IZANY AMIN’NY FOMBA MENDRIKA !

  ARY MANAINGA ANTSIKA MALAGASY NY FILOHA MBA HANDINI-TENA ISIKA ARY HAKA LESONA TAMIN’INY LOZA NIANJADY TAMINTSIKA INY ARY NY TAONA 2012 ANIE DIA HO TAONA NY FAMPANDROSOANA NY MALAGASY SY NY FIRENENA !

  TODIA SOA AMAN – TSARA AN-TANINDRAZANA ANDRIAMATOA FILOHA MBAMIN’NY FIANAKAVIANAO !
  NY TOMPO ANIE HOMBA SY HITAHY ANAREO MIANAKAVY

 4. Raha mijery ny lasa tsy vao ela Isika dia sosotra sy tezitra amin’ny mpanongaam-panjakana izay tsy nanana teti-pamokarana ny Firenena na vinavina – panatsarana ny fiainan’ny Malagasy ,dia zendana sy gaga Ianao fa nisy ireo olona ao anatin’ity  » nébuleuse légaliste  » ity toa an’i kitanamanandrambo izay sahy niteny fa tsy misy ilàna intsony izany accords de MAPUTO izany..
  Nitsaointsoana ary iny nivoaka ny fanambarana tany GABORONE ,izay nanamafy ary nanavao ny accords de MAPUTO..
  Dia tonga koa ny fivoriana tany SAINDTON izay namoka ny feuille route , zanaky ny accords de MAPUTO..
  Ny tiako ho lazaina dia tsy ny fat ihany no nitady nanodikodina sy nanaratsy ny fifanarahana tany MAPUTO , fa niara-dia taminy ny olona tao anatin’ilay nébuleuse légaliste , izay njhevitra fa vita teo ny adin’ny Filha RAVALOMANANA MARC..
  Hevitry ny frantsay io ; nataon’izy ireo izay hampifezaka ny Filoha RAVALOMANANA MARC ary izay nanapotehina ny TIM ( dia nisy ireo nivadika nanaraka an-drajoelina…Tsy ilaina tononina ny anaran’izy ireo.

  Eo amin’ny saha politika dia tsara ny mananana ny fanevany sy zavatra inoana sy iadiana ( conviction ) fa tsy hanjary mihitsy ny tetika mitady handemy antoko hafa..

  NARATSIANA , NOPAINA AZA NY FILOHA DA TSY ?AHAVITA AZY..!
  IO IZY MBOLA MIJORO ARY TSY NIOVA FA MAIKA MIHA MAHAZO VAHANA SATRIA NA NY COMMUNAUTE INTERNATIONALE SY NY IREO MPAMPISAMBO-BOLA (BANQUE MONDIALE SY NY FOND MONETAIRE INTERNATIONAL )DIA MILAZA FA NY FODIAN ‘NY FILOHA RAVALOMANANA MARC
  AN-TANINDRAZANA NO FANAFANA ENTI-MANDRESY NY KIRIZY ARY ANTOKY NY FANKASITRAHANA SY NY FANTOAVAN ‘NY COMMUNAUTE INTERNATIONALE NY FANJAKANA MALAGASY ( RECONNAISSANCE DE LA SOUVERAINETE DE LETAT MALGACHE ).
  IO FODIAN ‘NY FILOHA IO KOA NO MAMPIVAHY NY FANAMPIANA ARA-BOLA SY ARA -TECHNIQUES HO ENTINA MAMPANDROSO NY FIRENENA SY MANATSARA NY FARI-PIAINAN’NY MALAGASY !

  NY FIAINAM-PIRENENA TSY KILAOLAO NA INDRINDRA TSY FANEHOANA NY TS FITIAVANA AN -DRANONA SY AN-DRANONA FA MILA FANDINIHINA , FAMAKAFAKANA SY FAHAIZANA SY FAHENDRENA ARY FITIAVANA FA TSY VITANY NY FITENITENENAM-POANA NA FIVOLANANA TENY TSY VOAHEVITRA..
  KOA TANDREMO NY TENY TSIAMBINA..FA NY DIA TOA NY RANO KA RAHA RARAKA DIA TSY HO AZO RAOFINA..ARY MISY KOA OLONA MAHATADIDY NY TENY TSY MENDRIKA VOLANINAO !.

  TSY MATY VONOINA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC : ANISAN’IREO MPIKAMBANA AO AMIN’NY SADC NAMOLAVOLA NY ACCORDS DE MAPUTO IZY !

 5. Fanatry ny Filoha RAVALOMANANA MARC ny fahoriana iainan’ny Malagasy ary fantany fa ny fidiany no fanafana hampiato ny fahoriana noho ny fiokafan’ny fanampiana ara-bola ny fampandrosoana ny Firenena !
  Iza no sahy hiteny fa manao fanahy iniana izy tsy hody aingaga ?
  Iaraha-mahalaa koa fa misy zava-maro sahaniny mikasika ny fanampiana an’i Madagasikara sy mikasika ny fanomanana ny fodiany, izay maro ny sakana ary ny fandrenesana ireo fandrahonana ny fisamborana azy , dia tsy tsy mantsy karakaaina ny fiarovana ny tenany sy ny tenan’ireo fianakaviany..

  Tsy ho be resaka aho mikasika izany sécurité izany..

  Koa aoka mba tsy hisho ho be famaritra sy be baiko Isika fa FANTATRY
  NY FILOHA RAVALMANANA MARC SY IREO MPIARA MIASA AMINY MALAGASY SY VAHINY
  NY ATAONY…!

 6. Misy santionany amin’izao ao anatin’ny kabarin-dRavalo hoe: « …Mila mandini-tena isika amin’ity taona 2012 ity, satria izany olona manao sonia ny zavatra nifanekena izany dia tompon’andraikitra”.
  DIA MBA AHOANA KAY IRENY SONIA NATAONAO NIARAKA TAMIN-DRATSIRAKA TAMIN4NY 2002 TANY DAKAR IRENY??? OLONA TOMPON’ANDRAIKITRA VE IANAO SA TSIA??????
  AZA MANAO MPITARI-BATO VILAM-BAVA!!! NY LASA TSY FANADINO!!! 1èr TOUR DIA VITA ANGAH NO TAO ANATIN’NY FIFANEKENA TANY DAKAR TAMIN-DRATSIRAKA SY IANAO?????

 7. Na misy notyamin (Asecna Frantsay) na tsy misy notam MODIA AMIN’IZAY ENAO président Ravalomanana Marc
  – fa miandry anao ny firenena ary eto izahay VAHOAKA PEUPLE MALAGASY
  – tsy voavidim-bola Tia Tanindrazana Mahatsiaro ny ngidiny
  – tsy ho ahy manokana na ny ankohonako na ny fianakaviam-be-ko ==> fa ireo vahoaka tsy mandady arona TANORA BEANTITRA TANTSAHA AMBANIVOLO na ny mahantra na ny mbola manan-katoraka na ireo mpanefoefo manana rà tena malagasy
  – fe na ny eo an-ZOMA aza lasa lavam-piringa ireo lavadrano misarona vybe nahorinao manjohy iny 13 Mai iny

  Maizina ny andronay aty, tsy misy miaro toa ny ireny kamboty ireny (mbola arovan’izay hipetrahany) ny vahoaka malagasy, fa pourriture no nanampoizinan’i TGV sy ny hommes forts (hormis les moyens manumilitari, également sous entend pouvoir de l’argent SALE)
  – ao anatin’io farany io dia voalaza imbetsaka ireo INDO-PAKISTANAIS Akbaraly Sipromad izay mahazo vahana nandritra izay tsy nahateto anao izay @ fanabotsinana ny BUSINESS ny, nefa mampitontongana ny économie tsika malagasy

  Miala tsiny indrindra Andriamatoa filoha raha tsy mahavita mamehy ny teny avoaka izahay, fa: AINA ITY.
  – lohamboto no tiana hanjaka eto Dago, nosehina ampaladia ny kolontsaina malagasy,
  ka voatery mampiasa ny vohambolana pur HAT izahay, fe rehef’ilaina hono ny mampiasa lefona légitime défense fa tofoka ny sofinay

  MIFANDON’ISIKA hoy RALAISEHENO izay: alao hery an, misinkimponitse zahay,

  ENOUGH IS ENOUGH – come on GET UP STAND UP
  NO TIME FOR « Wait & See » anylonger

 8. Vahoaka ,
  Manao vaban’ny maty an-drano ianao ary tsy dia fantatrao tsarany an-tsipiriany momba ny Dakar I sy Dakar II , izay niendrika ny fiasan’ny françafrique ,notarihin’i omar bongo
  Nisy sonia natao fa tsikaritry ny Filoha RAVALOMANANA MARC ny fika tao anatin’ilay taratsy nihambo hoe fifanekena…
  Dia nohhony tsy tafavoakan’ny  » ben oui oui « -n’ny frantsay ilay dossier dia nalefa tany amin’ny OUA ,izayu tsy nahita vaha olana..dia iny ny
  Filoha RAVALOMANANA MARC no nody..
  Ny 30 avril 2002 ny HCC dia nanao fanambarana fa lany ho Filoha-pirenena ny candidat
  RAVALOMANANA MARC..!

  Izao loza mianjady amin’ny Malagasy dia vokatry ny faneken’ny mpanohitra ny fandresen’ny VAHOAKA MALAGASY ny candidatn’ny françafrique ,izay toa ohatra nisotro ny aleoko maty toa izay MAHARESY NY MALAGASY amin’izao tolona izao..!
  Indroa ny Malagasy no nifidy taty ao aoriana ary indrpoa izy ireo no nanome ny didi-pitsarana – vokatry ny fifidianana – ; NY SAFIDIN’NY VAHOAKA DIA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC NO FILOHA-PIRENENA..
  ARY HISY TSY HO ELA FIFIDIANANA FAHATELO TAO AORIAN ‘NY FIFIDINANA TAMIN’NY 16 DECEMBRE 2001…DIA HIARAHA-MAHITA EO NY SAFIDIN’NY VAHOAKA MALAGASY!

  MIANARA NY TANTARA – PIRENENA ARY AOKA TSY HITENY SEHO SY TRANGA mikasika ny firenena
  tsy voafehinao , TSY FANTATRAO !

 9. Misaotra anao Atoa Filoha fa tsy nanary ny firenena hianao tsy nanadino ny vahoaka malagasy hianao na dia efa nisy aza ireo nanao adaladala nanao ireny zava-doza ireny, anefa mino kosa izahay zanaky ny kianajan’ny finoana ary miara miandry amim-panantenana anao izahay fa ho avy tokoa hianao sy ny vady aman-janakao rehetra satria hamindra fo amintsika sy ny firenena Jesosy Tompo ka hanavao ny zavatra rehetra

 10. http://www.parcs-madagascar.com/fiche-aire-protegee.php?Ap=21

  Eventhough I brought here Madagascar’s beautiful areas, I cannot stand asking myself:
  How are their states at this time we are talking? … our beautiful country is on his way for a lost one… Sorrow have been spread all other it by the OTHERTHROWERS ANDRY RAJOELINA – a former DJ’ nightclub manager – orchestrated by France and so one

  We’ll put the best of ourself, all of our efforts,
  – to make you GOING-BACK-HOME truly
  A REALITY
  a come back which we were waiting a short time after you were forced to escape to preserve your and your family physical life
  Mr President Ravalomanana Marc

  Big works are awaiting you, but do not worry WE THE PEOPLE are behind you
  We are ready to give each other hands
  for the shake of protecting our beloved country MADAGASCAR

  I do not have time to worry anymore, yes I’m happy, for one big reason ==>
  « HO AVY TSY HO ELA »
  and our longlasting nightmares
  will be vanished into the air

 11. Tsy misy adi-hevitra mikasika ny fodian’ny Filoha RAVALOMANANA MARC AN-TANINDRAZANA MIARAKA ALIN’NY FIANAKAVIANY..
  Tsy Isika no hampianatra na hanoro azy ny tany ho volena satria ny androny dia lany amin’ny fitadiavana fanampiana ara-toekarena (emprints et investissements) hentina mampandroso ny Firenena sy hanatsarana ny fari-piainanan’ny Malagasy : tsy miafina aminy ny fahorian’ny Malagasy ary indrindra ny antony nteraka izany…Koa tsy dia itako loatra ny hamerimberenana antsoantso momba ny fodiana.
  –Sitraky ny alagasy ny fodiany
  –eo amin’ny lafin ‘ny fifandraisana amin’ny Firenen-kafa dia tsy sutrak’izy ireo fotsiny io fodiana io fa faniriany satria :
  a)rehefa tafody ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia iny koa fa hankatoavina sy hankasitrahana ny FANJAKANA MALAGASY
  b)rehefa tafody ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia misokatra ny fanampiana ara-bola sy ar-techniques hentina mampandroso ny Firenena sy hanatsarana ny fari-piainan’ny Malagasy araka ny fanambarana nataon ‘ny CPS / ua tany
  ADDIS ABEBA farany teo..

  TSARA NY MAMERIMBERINA NY FANAMBARANA MILAZA FAHASOAVANA MBA TSY NY NY FILAZANA NY ZAVATRA TSY MARINA NO HAKA TOERANA BE EO MIN’NY FILZAM-BAOVAO…!
  Misy koa moa ireo mamorona ary manely tsaho ary milaza atsanga tsy aman’orana..
  Ny notam ,dia efa nanome ny heviny ny Filoha RAVALOMANANA MARC : na notam ,na tsy notam dia mody izy..

  ARY JEREO AKAIKY ARY FANKAFAKAO TSARA IZAO :

  INY MODY NY FIOHA RAVALOMANANA MIANAKAVY…NAMPIATRNON ‘NY REPOBILIKA AFRIKA ATSIMO , TOA NY FILOHA – PIRENENA ARY KOA NIFANDRAY TAMIM -PANAJANA NY FILOHA MIANAKAVY , DIA EO KOA IREO FIRENEN-DEHIBE (USA..)NY VONDRONA TOANY GOUPE EUROPEEN , NY UA…!
  IREO FIRENENA NAMANA IREO VE DIA HAMELA NY FILOHA MIANAKAVY HODY ANTANINDRAZANA AMIN’IZAO TSY MISY FIAHIAHIANA ,TSY MISY FAHAMALINANA…FA ALEFAN’IZY IREO HODY AMIN’NY FITOKISANA…
  TSY MINO IZANY AHO ARY TSY HIRESAKA IO FIAROVANA SY NY FIHAMBENANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC SY NY FIANAKAVIANY AHO SATRIA ZAVA-DEHIBE MILA
   » MANGININGININA  » IZANY..

  TOTALINY DIA MODY NY FILOHA RAVALOMANNA MARC MIANAKAVY..TSY AZO IDIOVIRANA INTSONY IZANY…
  FA SIKA NO MILA FAHATONIANA SY FAHARETANA.
  KOA MAHEREZA DAHOLO TOMPOKO !

 12. MIARAHABA ANTSIKA REHETRA TRATRIN’NY TAONA VAOVAO NY FITAHIN’NY TOMPO ANIE HO AMITSIKA.MISAOTRA AN’I DADA HIANY KOA TSY NANADINO NY MALAGASY JESOSY ANIE ANAMBINA ANAO @ IZAY ATAONAO REHETRA IZY KOA ITANTANA NY DIANAO HO TODY SOA ATY ATANIN-DRAZANA MINO IZAHAY FA HITONDRA FIOVANA LEHIBE HO AN’NY FIRENENA NY FIVERENANAO

 13. Hay ve marary fo @ fitiavana an-Dratsiraka ity milaza ho vahoaka ity é hi!hi! Ka ataovy zay hahazoan’i Domelina fankatoavana @ Amerikana dia manaraka daholo ny sisa satria zay no nataon-Dra8 dia hangina ny olona é! tsy nanaraka ngah enao fa niezaka ny nagala-tahaka ny nataon-Dr8 ny DJ kely vôtany fa éé!Ireo miramila biby tsy mahalala tompo sy Razanakisoa ngeh sisa dia zay no izy é!

 14. nY TSY FITIAVANA FRANTSAY ETO BOUBAKA NEFA MIHINANA ANY AMINY ANY DAOUL RETO GASY TARATASY RETO!!!!
  Betsaka ny akamanay any Tsiafahy fa tongava RAVALO MANAMAFY AN-DRY ZALAHY ANY AH!!!!! RAISIN-DR’I ZAREO AN-TANANDROA MIARAKA AMIN’NY RATSAM-BATANA FAHA-11 ENAO F’AZA TAITRA E!!!

 15. Le fait de vivre ailleurs ne nous oblige pas d’oublier notre pays d’origine, encore moins de le ventre. Quel CON ce type qui se reconnaitra !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *