Inona no mba vita Rajoelina tamin’ny 2011 ?

Nivalona  ny taona 2011 ary miditra amin’ny taona vaovao  2012 indray isika izao. Maro ny mibahana ao an-tsaina amin’izany. Ao ny jery todika ka mitanjozotra ny fahombiazana nandritra ny taona ; misoritsoritra manjavozavo aza ny ho avy amin’ity taona vaovao ity. Kanefa indreny koa ny tsy nahombiazana, ny fikasana very an-javony , izay mampitanondrika sy anongoana tena.

              Itodihana indray ny fiainam-pirenentsika. Indrisy fa tsy misy akory ny mangirana  fa mitakosona loatra ny adilahy politika ! Ny henatra manoloana an’ izao tontolo izao aza no miako hatraty anaty aty noho ny fihanjak’ i Madagasikara, izay be hambo ery kanefa tsy maintsy notsaboin’ ny SADC sy ny Vondrona Afrikanina ! Izao ka hitan’ ny vahiny mbamin’ ny tsy fampiseho masoandro ! Niady ny ho marary mahay mitsabo tena moa ireto mpitondra ambony tetezamita, kanefa ny vahoaka avy ity no tantazam-bava mila tsy hahatelin-kanina intsony ! Zara raha mbola eto an-tany ka nifetifety tanaty tsetsetra e!

              Misarika ny saina indrindra ny  fampiharana  ilay Tondro Zotra, izay efa navadika ho lalàna.  Mampisavoritaka ny saina ny mandinika azy satria nanaovana dika vilana, niniana nororitina any amin’ izay takatry ny vendrana, anaovana bemarenina sy mody maty mandraka izao taona vaovao izao. Ny sanàna tokoa no tsy mahatakatra fa roritina mihitsy mba hampateza fihinanana sy hampaharitra fitombenana ny tetezamita. Lasa malaza tsy ihinanana toy ny vilian-tsahona ny fahaizan’ ny Malagasy fihavanana !  Efa ny nifampifahavalo taloha toy ny Pr Zafy sy Ratsiraka Didier ary Ravalomanana Marc no mirary  fifamelana sy fihaonana an-tampony, dia notsatsoina  ho fanakorontanana ny fitondrana.

             Hirahiran’ ny mpitondra ny fiaraha-mitantana tsy ifanilihana kanefa dia ny andininy faha 16 sy 17 ary ny faha 20 no ailiky ny FAT, Ravalomanana mihitsy no tsy tiany hiara-mitantana aminy. Nahoana moa fa tsy izany ve no dikan’ ny « notam mivantana sy ankolaka » ? Aiza izao izay gadra politika navoaka teo ? Fihanjahana manoloana an’izao tontolo izao izany ! Mbola tsy mandray takon-kenatra ihany koa ny mpitondra kanefa io adin’ ny Polisy sy ny Fitsarana io dia mitovy amin’ ny nitafian’ i Adama sy Eva ravin-kazo tany Edena !

             Vao tsy ampy herinandro  aza izao ny « mise en demeure »ho an’ ny TV PLUS, avy tamin’ ny « Ministère de la Communication »,  izay niniana tsy nadika ho amin’ ny fitenin-drazantsika, satria manohina ny zo fototra, dia ny fahalalahana milaza vaovao sy mahazo vaovao. Izany hoe ny zon’ ny mpanao gazety no anesorana fa ny zon’ ny mpamaky gazety marobe hakelezina ! Toy ny tsy eto Madagasikara angamba ny Malagasy, raha izany, fa toy ny vahiny any Frantsa : vitsika momba kitay ka tratran’ ny taom-baovao any an-tanin-kafa !

             Miteraka ny fitoniana ara-politika sy ara-piarahamonina tokoa ve izany rehetra izany, amin ‘izao  fiandohan’ ny taona 2012 izao ? Mampahazo risi-po ny valalabemandry hiatrika ny hoavy ve ? Fitoniana ho an’ ny mpitondra angamba, eny, risi-po ho azy ireo ihany.   Sss ! Veloma, ry fitoniana, fa efa lasa iny ny Noely sy ny faran’ ny taona 2011 ! Raikitra indray izany ny tolona ifanandrinana amin’ ny krizy…  Aza mitomany, ho’aho, ry fireneko !

38 réflexions sur « Inona no mba vita Rajoelina tamin’ny 2011 ? »

 1. La TV PLUS de ONITIANA REALY ?
  C’est PAS le PUTCSHISTE non? Vous avez oubliez déjà le passé? C’est pas la TV PLUS qui aide Andry R à la chute de notre bien-aimé pdt RAVALOMANANA ?
  Encore une fois ,souvenez-vous la Fete de TV PLUS en CARL HILTON .c’était?ILS ont déshabillé M Manandafy Rakotonirina avant la soirée. Dites-nous,qui avait fait l’ouverture de la soireé dansante avec le puschiste de la dite MONJA R.C’est pas ONITIANA REALY ,non?….et maintenant la TV PLUS fait changer sa peau .POURQUOI?
  Est-ce qu’ils ont peur d’etre incendié ? hum…. NY LASA HONO TSY MBA FANADINO. ANISANY NAMPITONDRA TAKAITRA NY VAHOAKA MALAGASY IO TV PLUS IO

 2. N’inona n’inona lazain’ny foza dia nampahantra an’i Mada no nataon’i TGV.
  N’inona n’inona lazain’ny foza dia fankahalana an’i Dada no tena izy.

 3. Nahavita zavatra kosa izy e! Izy no specialista tamin’ny famoretana sy anti-démocrate teto Madagascar. Zava-dratsy no vitan’ny leiry teto nanomboka tamin’ny 26 Janoary 2009 ka hatramin’izao. Efa nilaza teto foana aho tamin’ireny leiry hoe naharesy ireny fa tsy misy zavatra ho vitan’io bandy io izany eo. Ny tena manahirana dia ireto foza andevo maro anisa izay ireo no tena akaman’ny leiry. Olona tsy misy saina ry zalahy no mitondra antsika koa tsy mahagaga raha zava-dratsy no mibahana eto amin’ny firenena. Saingy izao fotsiny, izaho dia resy lahatra fa tsy azo anaovan-dratsy ity firenena ity, i Madagasikara izany. Araka ny fandinihina ireo zavatra miverimberina dia tsikaritra hatrany fa lasa tsy vanin-kolona ireo sahisahy manao ratsy eto amin’ity firenena ity. Tany tsy azo anaovan-dratsy i Gasikara koa dia miomana ialahy ra-tvg fa ho avy ny anjaran’ialahy. Ialahy tsy mahafantra na inona na inona mikasika an’ity Gasikara ity no miseho milay eo. Ialahy ange vao tamin’ny 1974 no nisian’ialahy teto an-tany. Mianara tantara leity dia amin’izay tsy manaonao foana a! Manota fady io bandy kely io ry zalahy a!

 4. Tsotra dia tsotra ny valim-panontaniana : NAMOTIKA NY FIRENENA, ARY INDRINDRA INDRINDRA NY FOTOM-PISAINAN’NY VAHOAKA MALAGASY !
  VERY HASINA NY MALAGASY, ANY KA IREO MILAZA NY TENANY HO OLONA NIANATRA NA AVARA-PI AZA, DIA LASA MIREFAREFA AMIN’NY TANY NY FOMBA FISAINANY !
  IREO OLONA TOKONY HITARIKA SY HANONDRO LALANA INDRAY NO, MANORO VOHANA SY MITARIKA NY VAHOAKA ANY AMIN’NY LALANA TSY TOKONY ALEHA !
  FITIAVAN-TENA MBOLA TSY NISY TOA IZANY !!! RAHA MATY AHO, MATESA RAHAVANA !!!!! TSY MISY MIERITRERITRA AN’IZAY HOAVIN’NY TANINDRAZANA IZANY, FA NY VOLA HO AZO ANIO NA KELY NA BETSAKA NO MAHAMAIKA ; ARY IZANY, NA AMIN’NY FOMBA MENDRIKA NA TSIA !!!!!

 5. Njara,
  Azo atao oa ny manilika ny rihatra @olona iray, andraikiny tsara koa izany, fa raha tsy nanao blocage hanapotika ny économie ny mouvs Ralavao, ka nahatonga ny famatsiam-bola ivelany hihantona, izay 70% n’ny budjet de fonctionnement de l’état, izay Rajoelina no tianareo atao cible, kanefa ny vahoaka mijaly tsy namakianareo loha. De io iaraha-mahita io, mbola mandeha foana aloha hatramin’izao ny raharaham-pirenena, vita io ny lalana Moramanga-Ambato, izay nalaina adiny 6 t@ Levalo, fa adiny 3 izy izao, hitsangana tsy ho ela ireo hopitaly marobe manara-penitra, vita ny hotel de ville, ireo kianja foot, ny ny trano eny @ amabaratonga ambony,ny trano mora…sns!
  Fa modianareo tsy fantatra ireny, de ireo FRIVOLES BE IREO(betsa, Faucon de Dago), le MAHAIZY AZY AN’IRETO, le maloto vava, sy mpanandevo ny mpiray tanindrazana aminy, fa na inona na inona lazainareo eto, na hamerina DISKA TALOHA BE ETO AZA RY NJARA, tsy hampiova, tsy hampiova n’inona, n’inona, fa Zandry sy ny CI, tsy maintsy miroso, ary be ny omen’io Zandrikely io lesona @ maha bâtisseur azy, raha mivaha izao krizy izao, saingy teo @levalo ny moyens, de midehaka, kanefa ny harem-beny no nampitomboiny tsy kianin’ireto SAGNAGNA RAITRANO IRETO, fa Zandrikely tsisy moyens iny aza, mbola tonga hatreto foana, mbola mahaloa trosa navelan-Levalo, mbola mandeha ny administration,fa RAHA MAFY OA MODY, FA ZAZAKELY 36 ans iny ry Faucon de Dago, nampandositra an-dRainivoanjon-rangahy de aza be vava, fa mihinana aloha kininina lava eo! de mitomania fa dadanareo tsy ho tafody, ary Zandrikely tsy maintsy voafidy président n’ny repoblika faha 4. De manaova opposition matanjaka @izay, faza kely stratégie,otra nareo ka telo taona tsy nikapa! fa rovitra pataloha tao @magro tao fotsiny! aza mba sagnagna oa!

 6. Betsaka ny zava-bitan’ity DJ ity:namotika;nandoro:namono olona;nangalatra;nandainga;namitaka;nanao masobe tsy mahita:namerina ny firenena ho zana-tany indray;mapiady ny gasy mahantra… ny ratsy rehetra misy eto ambonin’ny tany… tena nahavita-be izy.

 7. O! ry KM a!
  Aza manao MPITARI-BATO VILAM-BAVA OA, ka IZAY ATAOKO AZA ATAO FA ZAY LAZAIKO TANTERAO! Ireo Betsa sy Faucon de Dago ireo ve no olona niaanatra ka hanome lesona anay otranareo eto?
  RAINIVOANJO NANGORON-KARENA, nampifangaro ny FITONDRANA SY NY ORINASANY INY VE NO HATAONAY MODELY. Aleonay miaina sy miafy @ fahantrana, manoloana ny ho avy mamirapiratra rahampitso, toy izay hamerina an-dRAINIVOANJO, hanovanany indray ny harem-beny eo! hirangorango tokoa iny raha miverina eo, raha izay perte hatramin’ny NAMPIONGANA AZY ZAY MOA KOA?
  Tsy handray lesona amin’ny olona tsisy afitsoka otranareo eto oa zahay! dadanareo mihitsoka any @ tanin’i Zuma any aloha, ataovy fitaratra, na inona na inona, hevitra, tetik’ady sy zay teneninareo, de lasa mandrivotra tsisy dikany, SESITANY otran-drainy ihany e! wawawawa no BOBAKA BE!

 8. De io izy mbola eo foana ry VERBEECK, a! inona ny placage tsy nataonareo fa e!e!e! henjana oa Zandrikely! toa tsisy vahoaka nitroatra. Ny hadinonareo ane de 6 mois ny vahoaka niaritra teo @ 13 may, nanongana an-dRainivoanjo e! misy dikany teo matoa nitroatra ny vahoaka! fa vahoaka ve le Magrobabaka? mampe be!
  Atotony @ vato ny loha Raverb fa tsy hahavita n’inon’inona @ Zandry eo nareo oa! henjana be noho Rainivoanjo oa izy, ny vola anananana be de be, fa ny ATEDOHA AMPIASANA AZY NO TSISY. Tsy ampy solaitra tsinona koa!

 9. Ny tsy fantatr’ise ry BETSA, de manao traitement tri-thérapie hono LALAO, fa nahazo SIDA, tamin’ilay olona namely koksa sy virijiny SWAZIE, nomen’ilay MPANJAKA AKAMANY BE grâcieusement azy. Natao secret d’état hono io, fa ni-fuite foana! kozy e! Rabe oa tsy miteniteny foana izany! Zany fitondran-tena mamoafady zany hono, no mbola antenaina olona toy ireny, na ny scandale t@ ONJA iny aza, tsita zay nanotofana azy. Tsy afaka hitondra na oviana na oviana ny olona tsy mahafehy na manaja ny tokantranony. Andriamanitra io tsy adala, mba namaly ny vavak’i Lalao ihany izy! mampalahelo ianao madama Rainivoanjo!

 10. Des preuves irrefutables sur la scene internationale par des medias internationaux parlent mieux que n’importe quel muffle :

  Selon « SURVIE » qui lutte inlassacblement contre la Francafrique :

  « Le pouvoir malgache de la Haute Autorité de la Transition recherche des fonds pour alimenter ses budgets, notamment en raison de la suspension des financements internationaux. L’attribution de terres agricoles de vastes surfaces constitue probablement l’un des volets du bradage des ressources naturelles visant à compenser partiellement ce déficit.

  Connaissons-nous la surface des terres soustraite aux paysans malgaches et combien de familles sont-elles touchées ?

  L’évaluation est difficile en raison du manque de transparence. Une récente publication parle de 3 millions d’hectares de surfaces qui ont fait l’objet de transactions en cours, suspendues ou réalisées à Madagascar entre 2005 et 2010 (2) mais cet inventaire n’est peut-être pas exhaustif. Quant au nombre de familles touchées, il est impossible pour l’instant de l’évaluer par insuffisance de données. Par contre le projet avorté de Daewoo qui portait sur 1,3 million d’hectares aurait spolié des CENTAINES DE MILLIERS de familles. »
  – Mais bonjour la famine avec la HAT-Rajoelina qui a beaucoup travaillé pour l’appauvrissement de Madagascar.

  Quelles richesses malgaches ne se trouveraient pas sous la Gestion du Colonisateur Français ???
  >Le petrole ? qui fait vivre Rajoelina que la population ? – le bois de rose ? les pierres precieuses ? Les Crevettes et tout ce qui a rapport aux richesses halieutiques , Crabes 🙂 compris ? – les terres des paysans , de nos ancetres….à nous ?
  Non, la HAT Rajoelina merite la pendaison haut et court plus que n’importe qui, même pas Ratsiraka !!!

 11. KM
  Efa namporisihin’ny Frantsay ny HATay tsy ho tafiditra ao ny malagasy ka tena sarotra ilay mampiasa ilay lien.
  Fa raha mba azo atao dia mba ataovy copier coller ilay « voalaza » ao dia alefaso eto ! Misaotra

 12. Tsy dia azoko ny fangatahanao ry njara ! Ao amin’io lien io, misy ny TENA MAHAFALY ireto foza ireto ê !
  Misokatra tsara io lien io, tsy tahak’ilay hira nalefako omaly. Izao vao hitako hoe tsy nisy inona na inona tao ! MDR !

 13. Ok ! tsy olana akory ! Fa ity hirahira ity indray hiran’ny foza HO AN’NY FOZAtay !
  Mino fa hihaino ny tonon-kira tsara ny alika be marenina mpivovo!
  Quel autre nom pourrait on leur donner à ces nocards ? 😉

 14. Tsara ! Asa, raha ho takatr’izy mianakavy !

  Ho mariky ny fanajàna ny rehetra ( indrindra ho an’ny « tompon-trano )dia tsy tiako apetraka mivantana eto ilay izy.
  Fa raha mbola miseho ho tia tanindrazana ireo foza ireo, dia tokony hanokatra, hijery, hisaina sy handini-tena, ary hivaky hoe : « IZAO IZANY NY VOKATRY NY NATAONAY, SY ILAY NOTADIAVINAY  » ?


 15. Tiens ! le chien s’est couché ?!!!Il va encore crier :je chouis làààààààààà !? Quel abruti !
  Mais en attendant ! je n’ai pas bien compris la formation de « vahoaka miray » 🙁
  Si nous pouvons avoir plus ample connaissance ?!!!
  Ny fahatahorana ny « mpisoloky ihany io e !

 16. KM,
  Raha tena nitsinjo ny HASIN’NY merina Rainivoanjo, fito taona izy no teo, nanam-bola be, vitany ve ny namita ny ROVA, ny nanangana hatrany ifotony ny LAPAN’NY tanàna! Iny Levalo iny no tsisy nafitsoka raha ny hasin’ny Merina no resahana, fa ny JE SUIS L’HOMME @ireto MAGRO BE saika isam-paritany no nanehoanay ny tena maha merina fetsifetsin-kova hoy ny tanindrana! mbola hiresaka momba an’io satroka io isika fa aza maika, fa lay raika mody niverina, de nadositra tampoka iny no tao ambadika tao e! les 3 mouvs io e!

 17. Mahagaga ary efa nolazaiko teto fa dia tena olona drogué ve ny mpanohana ity DJ ity fa tena mahita zavatra tsy hitan’ny olona misy ati-doha!!! ié mbola eo tokoa ny foza satria an’azy ny Miaramila biby tsy mahalala tompo sy ny fitsaràna razanakisoa tohanan’ny Frantsay saingy ny aina no matezà hahita ny tohiny!!!

 18. Marina mihintsy ny teninao verbeeck fa ireo miaramila ireo no herin’i TGV.Voavidy vola ny sasany amin’izy ireo dia lasa jamba.
  rabe!fantatray ianao fa te handranitra adim-poko eto, tsy mandeha intsony io rabe na ny zanatany karana aza aty an-tany lavitra aty tsy miaviavy amin’ny teratany malagasy.Tsy nandeha io tamin’ny andron’ni Ratsiraka ary tsy handeha koa io izao;Iray ihany ny malagasy.

 19. Misy priorité ny zava-drehetra ry rabefisainana â !
  Ny Lapan’ny tanàna, tsy VOLAN’NY VAHOAKA MALAGASY, NA AN’I DOMELINA MIHITSY NO NANAMBOARANA AN’IO, ARY FANTATRAREO FOZA TSARA IZANY !!!! Tsy ny vola avy amin’izay diaspora kely tonga tao amin’ny mairie-n’ny 12e no nahavitàna an’io !!
  Amin’izay indray ilay izy tsy natao ho an’ny mponina akory, ary ny AVENUE aza mbola notapahina ! NY FRANTSAY VE DIA HANAPAKA NY CHAMPS ELYSEES ?
  KENTRINA SY DOMELINA, ARY TENA VONGANY NO AO ANATY ATI-DOHANAREO RAHA MBOLA TSY MAHAFANTATRA AN’IZANY !!!
  ROVA ? TORAK’IZANY IHANY KOA !!! NY PREZIDÀ NO NANOMBOKA NANAMBOATR’AZY ! TSY VITA NY ASA, SATRIA BE FIALONANA LAOTRA IANAREO, ANY KA NY « KORAONINA » MBA ANY SISA AVOTRA SY VOATAHIRY AZA MBOLA VITANAREO NY « NANARY AZY », SATRIA IANAREO NO « TOMPON’ANDRAIKITRA SY ANTOKA » !!
  ARY NA MERINA AZA IZY, TSY NATAO HO PREZIDÀ-N’NY MERINA FOTSINY IZY, FA PREZIDÀ’N’NY VAHOAKA MALAGASY IRAY MANONTOLO, TSY ANKANAVAKA !!!!
  IZANY NO TENA ATAO HOE « FILOHAM-PIRENENA MALAGASY »
  Resaka ekônômika !!! Olona firy no tena VELOMIN’IRETO INJET INJET SY VIVA VIVA ireto (EMPLOIS DIRECTS SY INDUITS)?????
  Mba anaovy démonstration kely eto izahay !!
  Ary tandremo ihany ity fanenjehana tsy marim-pototra toy ny fanaon’i zanô lapan sy ilay lasa ministra mitomany vazaha, fa efa manomboka mivaoka izao ny tena hankarary sy ny tsy ho voatelinareo !!!!!

 20. Mahafinaritra ny ady hevitra, ny tena olana dia rehefa eo amin’ny fitondrana jamba, rehefa tsy eo mahita zatsy sy zaroa. Fifanenjehana politika( seza) no betsaka no tena marina, ny eo tsy te hiala, ny tsy eo te hiditra,ny efa teo te hiverina, mampalahelo, miaraka eo ndray nefa zao….

 21. ny vitan-drajoelina . nagaltra ny satrom-boninahitraní ranavalona ary nitondra izany niampita ranomasina asa na namidy na natao fanomezan ho aní mialy,na natao haingotrano o aminílay hotel ao paris.

 22. Anampiko ny tenin’i Berakely ery ambony:
  – I Onitiana izany mitady hanao toa an-dra Lalatiana vehivavy mpanodina ho lasa intox tao amin’ny radio/télé VIVA ny interprétation ny zava-marina hatry ny 2009.
  Fa raha tongasaina i Lalatiana fa nahodin’ireo namany tany ankafa ny fond natokana @ javatra lehibe, variana manaratsy any ka lasa nadinon’ny olona ny anjara vola be-ny

  – Ny manjo an-dra-Onitiana Really indray dia: nadray vola be « pot de vin – commission maloto – femme corrompue » tamin’ny fanohanana izay rehetra PUTSHISTE ary partisane mafana fo an’i Andry Rajoelina, mibanaka be lasa kely atidoha io vehivavy io rehefa mifandona amin’izay olona voaasa tao @ fandaharana « Invité du Zoma » sur TV Plus (asa izao trano be (misy piscine anga) eny atsimondrano eny tafatsangan-dRamatoa soa aman-tsara. (AFATSY I Généraly FIDY izay niboredika sy miteniteny fots…)

  – Koa rehefa hita fa RITRA VE NY VOLA NATSIPY TETSY SY TEROA,
  ny Coup d’Etat anefa TSY HO RECONNU mandrakizay???!!!!
  vao hoe : « domy aho ranaotra fa matin’ny toaka »

 23. Ny vola nanamboarana ny lapan’ny tanàna ve? ==> tena drogué à 100%,
  ==> voan’ny fanainga lavitra LAVAGE DE CERVEAU toa an’i Mpidoroka DJ tompon’ny InyIky-i-Jet’M-Mialy & Cie, izay mihevitra fa vola mbola tao anatin’ny caisse ny Maire an’Antananarivo renivohitre (izany hoe: fony i Lapinou bancal mbola teo amin’ny toeran’ny Cuisse-de-Mère (Frantay) no nanorenana an’io!!

  WHAT A MESSY little boy Andze Rajouel has wispered all over this world:

  Kentrina Doto Saina Manao Fanahy Hiniana ary tsy an-ki-hambahana no ilazana fa : élément fort parmi les excécutants du PUTSH izay mbola manohana ny HAT eto

  ==> Ny fond natokana fahiny (talohan’ny fanonganam-panjakana 2009) dia dia nampiasain-dry zareo + nanomanan’i Andry Radomelina ny kipitsopitsony ho fampiarana ny COUP D’ETAT teto aminay (tsy izay miteny gasy mantsy dia lazaina fa gasy ray gasy reny gasygasy tena gasy rà eto).

  Ny INDO-PAKISTANAIS no nanolotra fond lehibe an’i PION dudit tuteur de l’homme fort des MPANONGANA à travers l’OCEAN INDIEN

  **
  France planned ahead of time
  in any circumstances

  baptized him to bear:
  1) nickname = tgv
  2) call him, market the brand « homme fort de … » (OH MY GOD I still feel ashamed)

  OK, so, let me reply to that provocation
  by saying it
  loud and
  proud

  _
  that:
  we ZANAK’I DADA, take the challenge to beat tgv,

  a) mine play windsurf

  _

  b) and overthrown president Marc Ravalomanana was and remains an « iron man »

 24. Nahavita nampihavanana ny president rehetra teo aloha i president Andry Rajoelina: president Zafy sy President Ratsiraka niara nisakafo, President Ravalomanana sy president Zafy tena mifandray tokoa, ….Izany no tsy ilana Amnistie sy fampihavanam-pirenena intsony araky ny tenin’i President Ratsiraka…, ny gasy ( vahoaka madinika) tsy miady na dia misy mampiady mafy aza.

 25. Zavatra azo tsapain-tanana ary HITA MASO, ARY INDRINDRA MAHASOA AN’NY VAHOAKA no tena tadiavinay ry koutovahaoka !
  Trano mora ? Bizinesy ho an’ny foza fa tsy ho an’ny vahoaka malagasy !
  Vary mora ? Bizinesy ny foza miaraka amin’ny karana !
  Tsena mora ? Mbola bizinesy foza, entina handrebirebena ny vahoaka !

  Ny vitan’i domelina ? Niantso vazaha ampiseho fitombenana sy… ,dia manantena fa hilendalenda ny vahoaka malagasy ory sy sahirana amin’ny fitadiavan-kanina !!
  Sakafo tsy fampiseho masoandro no aderadera, entina anjonoina ny gasy kely !

 26. TENA JAMBA TANTERAKA IRETO MPANOHANA AN’I TGVORIKA IRETO KA!!!! VORIKA TANTERAKA E!!!

  TSISY FANAFANY INTSONY RY ZAREO A!

  TSY MISY AFATSY VALITENY BONTOLO NO AVOKAN-DR’I « TE HISONGADINA »!!

 27. Ny zavatra hita maso vitan’ny fitondrana foza dia : trano « mora » , sakafo « mora » , marary « mora » ary ny farany dia « maty mora »

 28. MORA MORA ihany isika sao dia tapaka lalan-dra eto e! zara aza nisy ny MORA nahafahan’ny hafa nanao BIZINA, fa tsy tia tena toa ireo filoha teo aloha, azy rery ny BIZINA, ny an’ ny sasany ny efa an’ny hafa aza mbola nidonginy koa.Aiza zao ny SIRAMA? COTONA? SECREEN?OFMATA? BATA? KOBAMA? AFOMA? SOTEMA? SOMACOU? …ny JIRAMA efa miala aina, sa efa nisolo TIKO, SINO, KARANA-O, AFAKABO…????


 29. kouto dit :
  9 janvier 2012 à 23 h 53 min

  « Aiza zao ny SIRAMA? COTONA? SECREEN?OFMATA? BATA? KOBAMA? AFOMA? SOTEMA? SOMACOU? …ny JIRAMA efa miala aina, sa efa nisolo TIKO, SINO, KARANA-O, AFAKABO…???? »

  Misaotra ry Kouto, fa miteny ho azy ny asan’ny HAT-Domelina ! Ka inona moa fa dia mikososy tanteraka ny fianan’ny malagasy raha mbola mijanona eo io Domelina io e !


  Fa miray eritreritra amin’i Bemafohy aho : Sao dia mba intox fotsiny io filazàna tao amin’ny Courrier de Madagascar io ? satria ny gazety mpivoaka Mada-tribune sy Midi Madagasikara sy BasyVava sy L’Express malazalaza kokoa tsy mbola namoaka izany ?
  Sa hoe Gazety mpomba an’i HAT ireo dia tsy mamoaka ilay vaovao mahafinaritra ?! 😉

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *